Accijns

Accijns is belasting op brandstof. Benzine, diesel en LPG hebben verschillende accijnzen.