Dekking

Onder de dekking vallen alle risico’s die verzekerd zijn. Zo is een verzekerde met WA dekking verzekerd voor het risico op schade hij of zij een ander kan toebrengen. Er zijn drie dekkingen namelijk WA (wettelijke aansprakelijkheid), WA + Beperkt Casco en WA + Volledig Casco (All Risk).