Royement wanbetaling

Een Royement wanbetaling is een opzegging door de verzekeraar vanwege het niet (tijdig) betalen van de premie. Wanbetaling zegt in de ogen van verzekeraars wat over de moraliteit van verzekerde. Na een royement wanbetaling is daardoor maand- of kwartaalbetaling niet mogelijk bij een nieuwe verzekering. Vanaf half-jaarbetaling bij vooruitbetaling van de premie wil een autoverzekeraar vaak wel akkoord gaan met het betalingsverleden. Verzwijgen van wanbetaling leidt tot een afwijzing van de aanvraag.