Uitvoerverklaring

Een uitvoerverklaring heet ook wel een exportbewijs. Dit kan gebruikt worden om een lopende verzekering op te zeggen.