Kilometrage: aantal kilometer dat je rijdt, beïnvloedt autoverzekering!

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Zodra je een auto wilt verzekeren, zal de verzekeraar vragen naar je jaarkilometrage. Dit is het aantal kilometer dat je met de door jou te verzekeren wagen verwacht te gaan rijden in één jaar. Je kilometrage is dus het door jou ingeschatte aantal af te leggen kilometers op jaarbasis.

Hoe méér kilometers je jaarlijks aflegt, des te groter de kans op schade. Daarom is het jaarlijkse kilometrage doorgaans belangrijk voor de bepaling van de hoogte van je maandpremie voor de autoverzekering. Kortom: vaker en langer autorijden, betekent meestal een hogere c.q. duurdere autoverzekeringspremie.

Maar wat gebeurt er als het door jou opgegeven kilometrage niet blijkt te kloppen op het moment dat je schade veroorzaakt? Dus als jouw gereden kilometers niet corresponderen met de maandpremie die je tot nog toe hebt betaald…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Optimale inschatting kilometrage

Voorop staat dat je naar beste weten en kunnen een inschatting moet maken van jouw (verwachte) kilometrage. Inschatten hoeveel kilometer je de komende jaren gemiddeld op jaarbasis zult gaan rijden, kan echter lastig zijn.

Je weet immers niet precies wat er zoal in de toekomst te gebeuren staat; en er zijn factoren die de door jou af te leggen autoritten flink kunnen beïnvloeden, zowel qua aantal als afstand. Denk maar eens aan:

  • Een carrièreswitch, dus een nieuwe baan verder van huis
  • Kinderen wegbrengen naar kinderdagverblijf, school, hobby’s e.d.
  • Herhaaldelijke ongeplande ziekenhuisbezoekjes
  • Het uitlenen van je auto aan derden
  • Ongeplande autovakantie

De meest accurate manier om een voorspelling te doen van je toekomstige kilometrage is als volgt… Aan het begin van een jaar de kilometerstand van de auto opschrijven… Af en toe tussentijds de tussenstand noteren…Aan het eind van het jaar nogmaals de kilometerteller controleren. Zodoende ontstaat in ieder geval een richtlijn; een voorbeeld; een onderbouwde inschatting.

Aanvullende tip: Mocht je vergeten zijn jouw kilometerstand te registreren, dan kun je altijd nog contact opnemen met de garage waar je jouw APK hebt laten uitvoeren. Bij deze Algemene Periodieke Keuring wordt namelijk altijd de tussentijdse kilometerstand genoteerd. 

Opgegeven aantal kilometer te laag ingeschat?!

Als je een te klein aantal jaarkilometers opgeeft aan de autoverzekeraar, kan dit invloed hebben op je autoverzekering. Je betaalt dan namelijk een lagere maandpremie dan je eigenlijk zou moeten betalen. Het is echter NIET zo dat je niet verzekerd (‘gedekt’) bent als het door jou opgegeven kilometrage te laag is. Het is dus ook NIET zo dat een verzekeraar uitsluitend om deze reden zal weigeren schade uit te keren…

Mocht je schade rijden en bij de autoverzekeraar een schadeclaim indienen om schade te verhalen op jouw autoverzekering… En mocht op dat moment blijken dat het opgegeven aantal (geschatte) kilometers beduidend lager is dan het aantal (feitelijk) gereden kilometers, dan zal het bijbehorende premieverschil alsnog bij jou in rekening worden gebracht. Men zal dus met terugwerkende kracht een premieverhoging doorvoeren en verrekenen.

Dus als je schade claimt op jouw autoverzekering en de verzekeringsmaatschappij komt erachter dat je systematisch méér rijdt dan je hebt opgegeven bij het afsluiten of aanpassen van je autoverzekering, dan krijg je een retroactieve premietoeslag. Óf de verschuldigde premie wordt in mindering gebracht op de schade-uitkering. Dus idealiter is er overeenstemming tussen geraamde kilometers enerzijds en effectieve kilometers anderzijds.

Let op: Als je bijvoorbeeld een nieuwe baan krijgt waarvoor je stelselmatig langere afstanden moet gaan rijden, dan is het verstandig deze wijziging in je jaarkilometrage zo spoedig mogelijk door te geven aan je autoverzekeraar. Daarmee kun je potentiële problemen qua onderverzekering voorkomen.

Gevolgen van een te laag kilometrage oldtimerverzekering

De verzekeraar vergoedt schade, óók als je een te laag kilometrage opgeeft. De gevolgen van een ontoereikend aantal opgegeven kilometers zit hem hoofdzakelijk in het moeten terugbetalen van onterecht berekend en ontvangen premievoordeel. Want nogmaals: rijd je beduidend meer kilometers op jaarbasis dan je hebt afgesproken met jouw autoverzekeraar, dan wordt het verschuldigde premieverschil teruggevorderd.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Bij een oldtimerverzekering kunnen de gevolgen van een te lage kilometrage-inschatting echter beduidend groter zijn. Dat komt omdat je bij een dergelijke specialistische autoverzekering voor oldtimers slechts een zéér beperkt aantal kilometers per jaar mag rijden. De verzekeraar kan een onjuist opgegeven kilometrage om die reden zelfs opvatten als verzekeringsfraude. Als de verzekeraar vooraf van dit overmatige oldtimergebruik had geweten, had men jouw oldtimer namelijk überhaupt niet voor de verzekering geaccepteerd.

Fraudemeldingen worden genoteerd bij het Centraal Informatie Systeem (CIS). En met een dergelijke CIS-vermelding kunnen toekomstige autoverzekeringsaanvragen op voorhand geweigerd worden.

Is een laag aantal kilometers veel goedkoper?

Zodra je weet hoeveel kilometers je jaarlijks rijdt, kun je proberen daar financieel voordeel uit te halen. Verzekeraars hanteren namelijk héél vaak een premievoordeel als je weinig jaarkilometers opgeeft en een premietoeslag als je veel kilometers opgeeft. De exacte grenzen qua jaarkilometrageverschillen echter zéér sterk per verzekeraar en per verzekeringsproduct:

  • Zo zijn er producten waarbij een jaar kilometrage van 0 tot 7.000 kilometer een maandpremie van 46 euro oplevert en een kilometrage van > 40.000 53 euro.
  • Er zijn echter ook producten waarbij geen enkel verschil bestaat tussen 0 kilometers en een onbeperkt aantal kilometers; vaak gaat dit om duurdere / luxere / uitgebreidere autoverzekeringen.
  • Extreem goedkope auto-verzekeringen (15 tot 25 euro) leveren een verschil op tot maximaal enkele euro’s.

Dekkingsvorm (WA, WA+ of allrisk, eigen risico, schadevrije jaren een aanvullende voorwaarden kunnen het premieverschil tussen veel kilometers enerzijds en weinig kilometers anderzijds ook nog eens beïnvloeden. Het nettoverschil tussen extreem veel en extreem weinig gereden kilometers ligt ergens tussen de 0 en 15 euro per maand.

Weetje: Nederlandse personenauto’s rijden gemiddeld 13.000 kilometer op jaarbasis, dus 32 kilometer per dag. (bron)

Jaarkilometrage voor de autoverzekering: tot slot…

Heb je de indruk komend jaar meer of minder kilometers te gaan rijden dan bekend is bij jouw autoverzekeraar? Kijk dan of een overstap qua verzekeraar of verzekeringsproduct je een goedkopere autoverzekering oplevert. Via de kentekenplaatmodule bovenaan deze pagina vergelijk je direct alle opties die passen bij jouw jaarkilometrage!

Let wel: Soms is zelfs een duurdere autoverzekering raadzaam. Bijvoorbeeld als je momenteel méér kilometers maakt met jouw oldtimer dan toegestaan volgens de polisvoorwaarden van jouw autoverzekering. In dat geval zul je misschien moeten overstappen van een speciale oldtimerverzekering naar een gewone personenautoverzekering.