Met afstandsverklaring schadevrije jaren overdragen

ondertekening van afstandsverklaring schadevrije jaren

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Je wilt schadevrije jaren overdragen? Dat kan slim zijn, want dan krijgt de ontvanger méér korting op diens autoverzekering. Het overdragen van schadevrije jaren regel je met een afstandsverklaring. Download hieronder het overdrachtsformulier en vul dit in. Lees bovendien EERST hoe het overzetten van schadevrije jaren precies in zijn werk gaat, want er zijn potentiële voordelen én nadelen aan verbonden.

(Ex-)levenspartners en (ex-)werknemers van bedrijven maken met regelmaat gebruik van afstandsverklaringen. Lees hieronder in welke situaties het afstaan van schadevrije jaren mogelijk is…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Afstandsverklaring: voorbeeldformulier downloaden…

Het proces van schadevrije jaren overdragen, begint met het downloaden van een afstandsverklaring. Je krijgt een formulier met enkele lege invulvelden te zien. Hierop vul je de huidige houder van de schadevrije jaren in, evenals de ontvanger. Belangrijk is dat de schenker akkoord gaat met de overdracht, want als potentiële ontvanger kun je niet zomaar eenzijdig andermans schadevrije jaren opeisen.

Belangrijk is dat de huidige houder van de schadevrije jaren bereid is tot overdracht. Zonder handtekening van de actuele eigenaar kan en mag je namelijk geen schadevrije jaren claimen.

Uiteraard moet ook de nieuwe eigenaar van de over te dragen schadevrije jaren worden ingevuld op de afstandsverklaring. Tot slot heb je enkele polisgegevens nodig, evenals een handtekening van degene die nú nog in bezit is van de schadevrije jaren. Hieronder wordt stap voor stap het overdrachtsproces met je besproken. Begin allereerst met het downloaden van een lege afstandsverklaring via de oranje knop hieronder…

Stap 1: afstandsverklaring schadevrije jaren auto invullen

Nadat je de afstandsverklaring oftewel het overdrachtsformulier hebt gedownload, moet je het logischerwijs uitprinten en invullen. Als eerst ga je de autoverzekeraar opgeven, dus de verzekeraar waarbij de auto is ondergebracht waarmee de verzekeringsnemer zijn/haar schadevrije jaren heeft opgebouwd. Óf de maatschappij waarbij de betreffende auto ondergebracht gáát worden.

Blijf je met de auto bij dezelfde verzekeringsmaatschappij? Dan wil je de schadevrije jaren uitsluitend qua naam/eigenaar overzetten. Vul in dat geval de contactgegevens van je huidige verzekeraar in. Stap je over naar een ándere autoverzekeraar? Vul dan de gegevens in van de aanstaande verzekeraar waarbij jouw auto ondergebracht gaat worden. Het is belangrijk de naam, het adres, de postcode én de woonplaats van de betreffende verzekeraar te vermelden.

Stap 1 verklaring nieuwe verzekeraar

Stap 2: Verklaring invullen voor (ex) partner of (werknemer) bedrijf

Vervolgens noteer je de nieuwe eigenaar van de schadevrije jaren, dus degene aan wie je ze wilt overdragen. Het gaat hier om de persoon óf het bedrijf die de schadevrije jaren straks ontvangt.Van deze (rechts)persoon vul je naam, adres, postcode en woonplaats in. Maar bovendien óók welke relatie je met deze partij hebt of hebt gehad. Dus bijvoorbeeld ‘ex-vrouw’, ‘ex-man’, ‘ex-vriendin’, ‘ex-vriend’, ‘voormalig werknemer’ of ‘voormalig werkgever’.

Let op: heb je schadevrije jaren eenmaal overgezet c.q. overgedragen, dan kun je er als voormalig eigenaar later géén aanspraak meer op maken. Je bent ze simpelweg kwijt. Schadevrije jaren staan op naam van één iemand en worden dus nooit gekopieerd om gelijktijdig door meerdere personen actief te kunnen worden benut. Overdragen betekent hier dus écht dat de oude eigenaar / houder van de schadevrije jaren deze overdraagt en afstaat aan de nieuwe eigenaar.

Meestal gaan schadevrije jaren naar een (voormalig) levenspartner toe; bijvoorbeeld na een relatiebreuk of echtscheiding. Óf van een onderneming naar een ex-werknemer. Als een gezinsauto door beide partners wordt beheerd en bestuurd, dan bouwt namelijk uitsluitend degene op wiens naam de autoverzekering loopt schadevrije jaren op. En heb je een auto van de zaak, dan komen schadevrije jaren op naam van het bedrijf te staan.

Stap 2 verklaring nieuwe eigenaar

Als je bij jouw huidige partner of werkgever weggaat, kun je dus vragen of men bereid is schadevrije jaren aan jou over te dragen. Dit zou immers niet onterecht zijn indien JIJ degene bent die jarenlang schadevrije in een auto hebt gereden. veruit de meeste verzekeringsmaatschappijen accepteren dit.

3. Persoonsgegevens van huidige eigenaar invullen

Onderaan het overdrachtsformulier vermeld je de huidige houder van de schadevrije jaren. Het is van cruciaal belang dat deze eigenaar het formulier ondertekent. Ánders is de overdrachtsverklaring logischerwijs ongeldig. De onderlinge overdracht van schadevrije jaren tussen (voormalig) levenspartners of zakenpartners is overigens gebruikelijk. Het overdragen van schadevrij gereden jaren aan een kind of andersoortige relatie daarentegen NIET.

Stap 3 verklaring ondertekenen

Een autoverzekeraar zal kinderen –onder bepaalde omstandigheden– uitsluitend accepteren indien het kind in kwestie altijd al op de polis stond bijgeschreven als regelmatig bestuurder.

4. Overdrachtsverklaring insturen & autoverzekering aanpassen

Na het ondertekenen van de ‘afstandsverklaring schadevrije jaren’ is er nog één laatste stap. Verstuur het overdrachtsformulier per briefpost naar de huidige autoverzekeraar. Verzoek hen de schadevrije jaren van jouw autoverzekering aan te passen; qua eigenaar en/of verzekeraar. De maatschappij gaat dan met jouw afstandsverklaring aan de slag. (Ex-)partners kunnen eenvoudig schadevrije jaren van elkaar overnemen. Van privé naar zakelijk of andersom gaat meestal ook goed.

Elke andere vorm van overdracht wordt doorgaans NIET door verzekeraars geaccepteerd. Het is dus niet zo dat je schadevrije jaren kunt overschrijven naar elke willekeurige persoon; bijvoorbeeld een zoon, dochter, vriend, vriendin, neef, nicht, vader, moeder, buurman of buurvrouw. Schadevrije jaren zijn immers bedoeld als beloning van degene die de verzekerde auto bestuurt zónder schade te rijden.

Vandaar dat schadevrije jaren uitsluitend kunnen worden overgedragen aan iemand die de auto altijd al schadevrij bestuurde en (mede)verantwoordelijk is voor de opbouw van deze jaren. 

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Jaren overzetten van privé naar zakelijk of vice versa

Is een afstandsverklaring óók bedoeld voor de overdracht van schadevrije jaren van privé naar zakelijk? JA, dit is van toepassing als je onder een bedrijfsnaam schadevrije jaren hebt opgebouwd. De bedrijfsmatige houder moet dan echter wel akkoord gaan met de overzetting. Dit geeft soms problemen, want niet ieder bedrijf is bereid schadevrije jaren af te staan aan stoppende werknemers die onder een bedrijfsmatige autoverzekering schadevrije jaren hebben opgebouwd.

Het is immers niet ondenkbaar dat een bedrijfseigenaar maar al te graag premiekorting ontvangt op de autoverzekering van de eerstvolgende chauffeur die wordt aangenomen en in de verzekerde bedrijfsauto gaat rijden. Bij een eenmanszaak geeft dit natuurlijk géén problemen. Je kunt dan gemakkelijk particuliere schadevrije jaren overdragen op de zaak of zakelijke schadevrije jaren naar privégebruik.

Nogmaals: zijn schadevrij gereden jaren eenmaal overdragen, dan kan de voormalige eigenaar hier nóóit meer aanspraak op maken. Neemt een werknemer ontslag, dan zal dus niet elke werkgever bereid zijn schadevrije jaren als afscheidscadeau mee te geven.

Leaseverklaring gebruiken voor extra premiekorting

Heb je een x-aantal jaren schadevrij gereden in een leaseauto die werd verzekerd door een leasemaatschappij? Gaat deze auto ‘UIT de lease’? En wil je de ex-leaseauto nu kopen van de leasemaatschappij? Dan zou het een optie kunnen zijn om een leaseverklaring te gebruiken als alternatief voor schadevrije jaren die daadwerkelijk op jouw naam staan.

Een leaseverklaring is een verklaring van de leasemaatschappij waarin men verklaart dat jij als hoofdbestuurder een bepaald aantal leasejaren géén schade hebt geclaimd. Met een leaseverklaring kun je soms tóch no-claimkorting bedingen, zónder dat je ‘harde’ schadevrije jaren op naam hebt staan. Dus ook zónder overdrachtsverklaring. Staat er een schadeclaim op de leaseverklaring? Dan is het sowieso moeilijk om korting te claimen. Voor één schade wordt namelijk vijf jaar aftrek gehanteerd. (bron)

Let wel: Autoverzekeraars gaan ieder op hun eigen manier om met zulke leaseverklaringen. Maatschappijen zijn NIET verplicht leaseverklaringen te accepteren. Informeer daarom éérst bij de verzekeraar in kwestie, alvorens jezelf rijk te rekenen.

Schadevrije jaren verdelen ná scheiding

Wie heeft na relatiebreuk of echtscheiding recht op de schadevrije jaren? En is er een mogelijkheid om de schadevrij gereden jaren te verdelen of splitsen? Verzekeraars zeggen dat de verzekeringnemer standaard de schadevrije jaren op naam krijgt. Dus als ‘jouw’ autoverzekering op naam van je ex-partner staat, dan krijgt hij of zij de door jou opgebouwde jaren. In overleg kun je de schadevrije jaren soms opsplitsen en opdelen…

Schadevrij gereden jaren delen met je ex…

Je kan schadevrije jaren overdragen aan een huidige partner of ex-partner. Er moet dan sprake zijn geweest van een daadwerkelijke ‘levenspartner’ waarmee je samenwoont of hebt samengewoond. De houder van de opgebouwde schadevrije jaren moet wél schriftelijk toestemming geven voor de overdracht. Dit kan hij of zij doen door een afstandsverklaring te ondertekenen.

Na het overdragen is de oude houder de jaren kwijt, want ‘kopiëren’ is niet mogelijk. Slechts één persoon kan de schadevrije jaren behouden óf ontvangen. Verdelen door te splitsen is zéér zeldzaam. Autoverzekeraars zullen een bepaald aantal schadevrije jaren zelden tot nooit door tweeën delen, maar het gebeurt héél af en toe.

Wie krijgt standaard de schadevrije jaren bij relatiebreuk?

Tijdens een relatie is het niet ongebruikelijk dat één van beide levenspartners álle autoverzekeringen op naam heeft staan. Bijvoorbeeld onder de gunstige verzekeringsvoorwaarden van een gezinsregeling of tweede autoregeling. Degene op wiens naam de autoverzekeringen lopen, bouwt schadevrije jaren op. Dit is geen enkel probleem, totdat je uit elkaar gaat. Dán kan het plots vervelend zijn als je merkt dat je helemaal opnieuw moet beginnen met opbouwen.

Want dat is het geval indien jouw ex-partner weigert door jou schadevrij gereden jaren aan jou over te dragen. Alléén met zijn of haar toestemming kun je voor een afstandsverklaring zorgen.

Na echtscheiding de goedkoopste autoverzekeringen vergelijken

Zodra je na echtscheiding weet hoe de schadevrije jaren verdeeld zijn, kun je een nieuwe autoverzekering afsluiten. Het aanvragen van een nieuwe autopolis begint met het vergelijken van voordelige autoverzekeringsaanbieders. Dit doe je door tijdens het afsluitproces het juiste aantal schadevrije jaren op te geven. Weet je niet zeker hoeveel schadevrije jaren op jouw naam geregistreerd staan, dan kun je dit opvragen in de Roy-database.

Afstandsverklaring schadevrije jaren: tot slot…

Het overdragen of overnemen van schadevrije jaren is ideaal als beide partijen welwillend zijn. Maar heb jij onder andermans autoverzekering schadevrije jaren opgebouwd en weigert de verzekeringsnemer in kwestie een afstandsverklaring oftewel overdrachtsverklaring te ondertekenen op het moment dat jullie wegen zich scheiden? Dan kan dit voor het nodige drama zorgen… Want je kunt iemand niet dwingen om afstand te doen, zélfs niet als jij degene bent die al jarenlang schadevrij rijdt.

Heb je veel schadevrije jaren op naam staan, dan zal de autoverzekering die je afsluit beduidend goedkoper uitpakken. Een verzekeraar zal de door jou opgegeven schadevrij gereden jaren controleren in het Roy-datasysteem. Dit is een database waarin verzekeraars verklaringen plaatsen van opgezegde / geroyeerde autoverzekeringen. Jouw nieuwe verzekeringsmaatschappij kan op die manier de door jou opgebouwde royementsverklaring overnemen.

Blijken de door jou opgegeven schadevrije jaren op andermans naam te staan? Dan zal jouw autoverzekeringsaanvraag niet als zodanig worden geaccepteerd. In dat geval is de afstandsverklaring een handig hulpmiddel om alsnog een fikse korting op je autoverzekering te bedingen.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!