Assurantiebelasting aftrekbaar voor (zelfstandig) ondernemers?

ondernemer die zich afvraagt of assurantiebelasting aftrekbaar is

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Assurantiebelasting kan worden beschouwd als een soort van btw-heffing op verzekeringen. De verzekeringsnemer betaalt dit btw-achtige tarief aan de verzekeraar; de verzekeraar draagt dit af aan de overheid. Jammer genoeg kan assurantiebelasting NIET worden teruggevorderd zoals je dat als ondernemer wél met de btw kan doen. Dat is spijtig, aangezien verzekeraars 21 procent belastingopslag hanteren over verzekeringspremies én administratieve kosten van schadeverzekeringen.

Assurantiebelasting is dus vergelijkbaar met btw, maar omdat deze zogenaamde ‘assurantie-btw’ niet onder de btw-regelingen valt, kun je er als ondernemer géén btw-aftrek op toepassen…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Waarvoor geldt assurantiebelasting?

Vóór 2013 gold een assurantiebelastingtarief van 9,7%. Sinds 2013 is dit belastingtarief verhoogd naar maar liefst 21%. Kortom: een verdubbeling met een extra schepje erbovenop. Deze verhoging belastingverhoging kostte een gemiddeld gezin destijds 100 euro op jaarbasis. Maar aangezien de gemiddelde zelfstandige óók nog eens een aantal zakelijke verzekeringen heeft lopen die bovengemiddeld duur zijn, werden zelfstandig ondernemers –waaronder ZZP’ers– onderaan de streep extra zwaar benadeeld.

Het assurantiebelastingpercentage van 21% geldt voor álle kosten die schadeverzekeraars bij jou in rekening zouden kunnen brengen: afsluitkosten, premiekosten, poliskosten, advieskosten, administratiekosten, et cetera. De bekendste en populairste schadeverzekeringen waarover assurantiebelastingen moeten worden betaald, zijn als volgt (bron):

 • Motorrijtuigen: autoverzekering (personenauto, bedrijfsauto e.a.), motorverzekering e.a.
 • Woonhuis & bedrijfspand: opstalverzekering, inboedelverzekering & inventarisverzekering
 • Aansprakelijkheid: aansprakelijkheidsverzekering particulier en/of ZZP
 • Rechtsbijstandverzekeringen: particulier, zakelijk, verkeer, letsel, consument, wonen, inkomen, arbeid e.a.
 • Zorgverzekering, ongevallenverzekering + arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Reisverzekering (al dan niet inclusief annuleringsverzekering)
 • Kostbaarheden buitenshuis
 • Brandverzekering

Over al deze verzekeringen wordt assurantiebelasting geheven. Heb je als ondernemer een bedrijfspand en bedrijfsauto verzekerd? En ben je verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, bedrijfsaansprakelijkheid en zakelijk rechtsbijstand? Dan kan deze verzekeringsbelasting flink in de kosten lopen!

Assurantiebelasting: NIET aftrekbaar (in tegenstelling tot btw)

Als zelfstandig ondernemer mag je btw (belasting op omzet of toegevoegde waarde) als voorbelasting aftrekken over zakelijke uitgaven. Bij de aanschaf van een bestelbus of andersoortige bedrijfswagen kun je als btw-plichtig ondernemer dus btw terugvorderen bij de belastingdienst. Althans, zolang je de auto gebruikt om belaste omzet te genereren. Dus heeft de autohandelaar waar jij jouw zakelijke auto hebt gekocht btw bij jou in rekening gebracht die kan worden teruggezien op een factuur? Dan kun je deze btw terugvragen. Je verrekent de reeds afgedragen btw op je periodieke btw-aangifte, waardoor je deze terugkrijgt. (bron)

Deze terugvordering is helaas NIET mogelijk voor de assurantiebelasting die je betaalt voor jouw bestelautoverzekering. Hoewel de functie van deze belasting gelijk is, gaat het om een uitzondering op de regel. Want verzekeringsbelasting is géén omzetbelasting en zodoende NIET aftrekbaar. (bron) Wil je besparen op jouw zakelijke autoverzekering, dan zal dat dus op andere manieren moeten doen. Een slimme methode om geld te besparen, is je bedrijfsauto exclusief btw verzekeren. Het te verzekeren bedrag wordt dan namelijk lager. Dit is gunstig voor de premie omdat een autoverzekeringspremie afhankelijk is van de aanschafwaarde van de auto. Bij schade krijg je dan echter wel exclusief btw uitgekeerd.

Wordt een auto volledig tot jouw bedrijfsvermogen gerekend? Dan kun je btw over aanschaf, onderhoud én gebruik als voorbelasting aftrekken. Bij gemengd gebruik (aanzienlijk privégebruik van een zakelijke auto) moet bijtelling worden betaald óf een kilometeradministratie worden bijgehouden óf een verklaring (geen privégebruik of uitsluitend zakelijk gebruik) worden ingevuld.

Autoverzekering zonder btw afsluiten…

Het standaard btw-tarief op de aanschafprijs van nieuwe auto’s is 21%. Een marge-auto is inclusief btw geprijsd. Een btw-auto is exclusief btw geprijsd. Koop je als particuliere consument een nieuwe auto voor privégebruik, dan moet die 21% reeds door de verkopende partij zijn verrekend en opgenomen in diens verkoopprijs. Koop je daarentegen als zelfstandig ondernemer een bestelauto bij een partij die uitsluitend aan zakelijk klanten levert, dan ligt dit anders…

BTW-plichtige ondernemers kunnen namelijk btw terugvorderen, vandaar dat ondernemers onderling prijzen exclusief btw hanteren. (bron) Heeft de autoverkoper 21% btw aan jou doorgerekend voor jouw nieuwe bedrijfsauto, dan kun je deze omzetbelasting terugvorderen bij de belastingdienst.

Daarna kun je de auto die op jouw zaak staat óók exclusief btw verzekeren. Je sluit dan een zakelijke autoverzekering exclusief btw af…

Nieuwwaarde drukken = autopremie verlagen

Normaliter verzeker je auto’s inclusief btw. Zakelijke auto’s kunnen echter exclusief btw worden verzekerd. Dit is voordelig, want de premie van een autoverzekering wordt zéér sterk beïnvloed door de nieuwwaarde oftewel cataloguswaarde van de te verzekeren auto. Kortom: Hoe goedkoper de auto, des te lager de premie. Om die reden is het gunstig als jouw bestelauto voor de verzekering minder waard lijkt. Dankzij aftrek van de btw trek je in één klap 21% van de veronderstelde waarde af. Je geeft dus niet de volledige autowaarde op, maar de waarde minus de btw. Zodoende wordt het gemeende verzekeringsrisico kleiner en de verzekeringspremie lager.

Tijdens het afsluitproces van de autoverzekering wordt de btw-vraag gesteld. Door aan te geven dat jij btw kunt aftrekken, hoef je géén autoverzekeringspremie te betalen over het btw-deel.

Schade-uitkering exclusief btw

Let op: Bij schade keert de verzekeraar óók het schadebedrag exclusief btw uit. Dus heb je autoschade opgelopen en laat je deze repareren bij een schadeherstelbedrijf? Dan betaal jij de schadehersteller inclusief btw. Claim je het schadebedrag bij jouw autoverzekeraar, dan keert deze exclusief btw uit. Je hebt dan recht op btw-teruggave, dus tijdens de btw-aangifte dien je de reparatiefactuur in, waardoor je de btw terugkrijgt. In essentie moet je eventuele btw die door een schadeherstelbedrijf wordt gerekend dus voorschieten.

De verzekeraar keert exclusief btw uit om te voorkomen dat je de btw dubbel ontvangt: én van de verzekeraar, én van de belastingdienst.

Auto exclusief BPM verzekeren

BPM staat voor ‘Belasting van personenauto’s en motorrijwielen’. Voor elke nieuwe personenauto, bestelauto en motor die in Nederland wordt gekocht of geïmporteerd, moet BPM worden afgedragen. BPM betaal je aan de dealer of importeur van jouw auto, welke het BPM-bedrag doorsluist naar de belastingdienst.

Voor personenauto’s betaal je BPM over de CO2-uitstoot. Voor bestelauto’s, kampeerauto’s en motoren betaal je BPM (net als btw) over de nettocatalogusprijs. In 2019 is de BPM voor bestelwagens 37,7% van de nettocatalogusprijs. Voor bestelauto’s met een benzinemotor geldt een korting van €1.283,-. Voor bestelauto’s met een dieselmotor wordt een toeslag van €273,- gehanteerd. (bron) Overigens staat het BPM-bedrag ook vermeld op het kentekenbewijs.

Bedrijfsauto’s die nieuw gekocht zijn ná 1 juli 2005 kunnen eventueel exclusief BPM worden verzekerd. Dit geldt in beginsel voor zakelijke bestelauto’s die belastingvoordeel genieten: zogenaamde ‘grijskentekenauto’s’. Bij het verzekeren van een dergelijke bestelauto zónder BPM, wordt voor de berekening van de verzekerde waarde het BPM-bedrag afgetrokken van de cataloguswaarde exclusief btw. Zodoende wordt de cataloguswaarde onderdrukt, evenals het vermeende verzekeringsrisico en de bijbehorende bestelautopremie. Met als resultaat: een verrassend voordelige bestelautoverzekering!

Als een zakelijke bestelauto een zogenaamd grijs kenteken heeft, hoef je dus geen BPM te betalen bij de aanschaf ervan. Ook de bestelautoverzekering betaal je dan exclusief BPM. Behalve voor bestelauto’s van ondernemers geldt óók een bepaalde BPM-vrijstelling (of eigenlijke BPM-teruggave) voor bepaalde vormen van gehandicaptenvervoer.

Assurantiebelasting: continu stijgende

We hebben betere tijden gekend… De assurantiebelasting stond namelijk niet altijd al gelijk aan het huidige btw-tarief van 21%. (bron) De Nederlandse overheid verhoogde het belastingtarief voor schadeverzekeringen exponentieel vanwege de crisistijd. Het vervelendste is dat iedereen deze belasting betaalt en dat er niets van kan worden teruggevorderd. Voorheen zagen de assurantiebelastingtarieven er als volgt uit:

 • 1 maart 1984 – 1 maart 2008: 7%
 • 1 maart 2008 – 1 maart 2011: 7,5%
 • 1 maart 2011 – 1 januari 2013: 9,7%
 • Sinds 1 januari 2013: 21%

Ook als zelfstandig ondernemer betaalde je tót 1 januari 2013 slechts 9,7 procent assurantiebelasting over jouw bestelautoverzekering. Om alsnog te besparen op een goedkopere zakelijke bestelautoverzekering kun je jouw bus wellicht exclusief btw en/of BPM verzekeren, waardoor je een beduidend lagere cataloguswaarde kunt opgeven en een beduidend goedkopere premie kunt bedingen. Noteer jouw (grijze) kenteken in de nummerplaatmodule bovenaan de ze pagina en ervaar direct het resultaat!

Overigens wordt nog weleens onterecht gedacht dat er over autoverzekeringen géén belasting hoeft te worden betaald. Echter betaal je over jouw autopremie geen btw, maar assurantiebelasting. De assurantiebelasting is net zo hoog als de btw, alleen kun je er als ondernemer niets van aftrekken of terugvorderen. Assurantiebelasting is zélfs niet aftrekbaar als je jouw bestelauto uitsluitend zakelijk gebruikt.

Een goede zakelijke autoverzekering is van cruciaal belang voor ZZP’ers en andersoortig ondernemers. Maar voordelig verzekerd zijn, is eveneens belangrijk. Vandaar dat het verstandig is om meerdere zakelijke autoverzekeringen onderling grondig te vergelijken. Dat geldt óók als je jouw bedrijfsauto ex btw of ex BPM verzekert!