Auto-inbraak zonder schade… Wat doet de verzekering?

auto inbraak zonder schade

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Auto’s zijn verrassend vaak het doelwit van inbraak. Zo telde 2018 bijna 55.000 auto-inbraken, hetgeen gelijk staat aan 6 per uur! Niet verwonderlijk, want navigatiesystemen, merkzonnebrillen, portemonnees en iPhones worden maar al te vaak aanschouwelijk in de auto achtergelaten? En hoe opvallender en gemakkelijker het doelwit, des te groter de kans dat een gelegenheidsinbreker toeslaat.

Als er sprake is van zichtbare braakschade kun je simpelweg aantonen dat men in je auto heeft ingebroken of geprobeerd in te breken. Maar als er géén sprake is van duidelijke braaksporen kan het lastig zijn om een (poging tot) auto-inbraak aannemelijk te maken aan een politie- of verzekeringsagent. Dus wat doe je bij een auto-inbraak zónder bewijs daartoe?

Hieronder lees je wat je kunt doen bij een autokraak of autobraak waarbij geen evidente schade aan het voertuig wordt veroorzaakt…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Ingebroken in auto zonder schade: vergoeding?

Krijg je een cascovergoeding wanneer er is ingebroken in jouw auto, zónder dat dientengevolge aantoonbare braakschade is ontstaan? Bij sommige wel; bij andere niet. Het verschilt namelijk per verzekeraar of je aanspraak kunt maken op een schadevergoeding. Zo kán er in de polisvoorwaarden van je autoverzekering staan dat er per definitie braaksporen moeten zijn om een schadeclaim te kunnen verantwoorden.

Niet voor niets dat veel verzekeringsnemers bezorgd zijn en zich afvragen of zij óók zonder braaksporen verzekerd zijn en vervolgens het internet op gaan om te zoeken op:

  • Auto-inbraak zonder schade
  • Auto opengebroken benevens braaksporen
  • Diefstal uit auto behoudens braakschade

Indien de polisvoorwaarden van jouw casco-autoverzekering voorschrijven dat er per se autoschade moet kunnen worden aangetoond om schade te kunnen claimen, maak je géén kans op schadevergoeding vanuit de autoverzekeraar. Mocht hierover niets zijn vastgelegd, dan kun je schade proberen te claimen op je casco-autoverzekering. Hoe een individuele verzekeraar hiermee omgaat, verschilt per situatie.

Sowieso heb je bij een schadeclaim te maken met een eigen risico. Dat is het deel van de schade welke je verzekeraar niet zal betalen.

Drie vormen van auto-inbraak

Niet elke inbraakmelding is hetzelfde qua verloop en afloop. Er kunnen immers allerlei verschillende soorten spullen uit je auto worden gestolen, op verschillende manieren en onder verschillende omstandigheden. Hierbij een overzichtje van de vaakst voorkomende auto-inbraakmeldingen:

  1. Men heeft een inbraakpoging ondernomen, maar er is niets gestolen… Omdat men tussentijds is gestoord of omdat er tóch niets waardevols in de auto aanwezig bleek te zijn. Met dientengevolge autoschade (ruit ingetikt, slot geforceerd, portier verwrongen o.i.d.), maar geen diefstalschade.
  2. Auto-inbraak mét diefstal van bepaalde losse inhoud van de auto (zonnebril, portemonnee, smartphone, laptop o.i.d.) waarbij de gestolen spullen van buitenaf in het zicht lagen. Bijvoorbeeld op het dashboard of op een autostoel.
  3. Inbraak en diefstal van fabrieksaccessoires, zoals inbouwnavigatiesystemen, airbags, ‘af-fabriek’ geluidsinstallaties en andere fabrieksmatig ingebouwde auto-onderdelen die zijn inbegrepen bij de cataloguswaarde van de auto.

Niet elk van deze situaties wordt eender behandeld door de verzekeraar. Sommige schades worden überhaupt niet gedekt door een autoverzekering. In bepaalde gevallen kan buitenshuisdekking op de inboedelverzekering dekking verlenen, maar dan MOET er sprake zijn van braaksporen… Ben je met je auto op vakantie? Dan zou zelfs je reisverzekering dekking kunnen verlenen.

A. Autoschade door inbraakpoging verhalen

Als iemand per ongeluk schade aan jouw auto toebrengt, is diegene daarvoor verzekerd via diens WA-autoverzekering of eventueel diens aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Wordt jouw auto daarentegen opzettelijk beschadigd tijdens een auto-inbraak of inbraakpoging? Dan is de ontstane schade logischerwijs niet verhaalbaar op de verzekering van de ‘tegenpartij’. Sterker nog: in 99% van de gevallen blijft de dader c.q. inbreker onbekend.

Onderneemt iemand een poging tot inbraak in jouw auto? Dan kun je de inbraakschade —in verzekeringstechnisch opzicht— uitsluitend op jouw eigen autoverzekering verhalen (zie punt C hieronder). Dit is echter alléén een optie indien er sprake is van (beperkte of volledige) cascodekking, dus WA+ of allrisk. Je zult dan niet terugvallen in schadevrij gereden jaren, maar doorgaans wordt wel een eigen risico van 135 of 150 euro gehanteerd.

Is jouw auto slechts ‘kaal’ WA-verzekerd? Helaas is dan jouw enige optie om de onwetmatig toegebrachte inbraakschade volledig op eigen initiatief en voor eigen rekening te laten repareren. Tenzij de inbreker wordt opgespoord, strafrechtelijk wordt vervolgd en een schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd. 

B. Diefstal van losse spullen uit auto

Als er losliggende spullen uit jouw auto worden gestolen, zijn er enkele factoren waar een verzekeraar rekening mee houdt: 

  • Zat de auto op slot of niet?
  • Lagen de spullen veilig opgeborgen of vol in het zicht?
  • Voldeed de auto aan eventuele alarmeisen?

Wordt er werkmaterieel of gereedschap uit een bestelauto gestolen? Of een laptop uit een kofferbak? Dan kan een verzekeraar zelfs eisen dat de autoruiten waarachter de gestolen spullen lagen, geblindeerd moeten zijn. Sowieso mogen de spullen niet voyant in het zicht hebben gelegen, al is het heel lastig om achteraf vast te stellen of glashard te bewijzen wáár de ontvreemde spullen precies lagen.

Bovendien moeten alle portieren van de auto op slot hebben gezeten. En als er géén braaksporen kunnen worden aangetoond, kan het lastig zijn om aan te tonen dat de auto tijdens de ontvreemding volledig op slot zat. Van veel moderne auto’s kan overigens de elektronische autosleutel oftewel transponder worden uitgelezen zodat kan worden nagegaan of de gedupeerde auto daadwerkelijk op slot zat op het moment dat de diefstal plaatsvond. Voor oudere auto’s geldt dit helaas niet.

Diefstalschade valt onder cascodekking, dus met een kale WA-autoverzekering ben je sowieso niet tegen diefstal gedekt. Daarnaast hanteren verzekeringsmaatschappijen maximumvergoedingen voor bepaald soort zaken. Zo kan er een maximale vergoeding van 500 euro worden gehanteerd voor dekkingscategorieën als audioapparatuur en/of navigatieapparatuur. Laptops, mobiele telefoons en uitneembare oftewel ‘losse’ navigatiesystemen zijn veelal uitgesloten van verzekeringsdekking.

Rijd je in een zakelijke bestelauto, bomvol waardevol materieel, gereedschap en machinerie? Dan volstaat de standaard diefstaldekking op een casco-autoverzekering überhaupt niet. Je zult je dan moeten bijverzekeren middels een zogenaamde ‘eigen vervoerverzekering’ of ‘goederentransportverzekering’.

In bepaalde gevallen kunnen in je auto aanwezige laptops, smartphones, tablets, fototoestellen, videocamera’s, horloges en sieraden gedekt zijn als inboedel. Voor schadeverhaal navenant buitenshuisdekking op de inboedelverzekering MOETEN er wel per se onmiskenbare braaksporen waarneembaar zijn.

C. Braakschade claimen op eigen cascoverzekering

Is jouw auto WA+ of zelfs allrisk verzekerd? Dan ben je gedekt voor inbraakschade. Het goede nieuws… Een cascoclaim wegens auto-inbraak gaat nooit ten koste van je schadevrije jaren. Het slechte nieuws… Wel wordt doorgaans een eigen risico gehanteerd van plusminus honderdvijftig euro, hetgeen voor eigen rekening komt.

Indien jouw autoverzekering is voorzien van (gedeeltelijke of volledige) cascodekking hoeft er in principe geen sprake te zijn van eenduidige braaksporen om inbraakschade te kunnen verhalen op je autoverzekering. Als jij aannemelijk kunt maken dat je de dupe bent geworden van auto-inbraak, dan kun je op grond daarvan een claim indienen. Echter gaat niet elke verzekeraar op dezelfde wijze om met inbraakclaims.

Let wel: alléén datgene wat binnen de cataloguswaarde van een casco-verzekerde auto valt, is gedekt; tenzij hetgeen in kwestie los is meeverzekerd c.q. bijverzekerd. Fabrieksmatig aangebrachte ‘af-fabriek’ onderdelen, opties, extra’s en accessoires vallen onder de catalogusprijs. Navigatiesystemen, geluidsinstallaties, trekhaken en LPG-installaties die je achteraf eigenhandig inbouwt/opbouwt of laat inbouwen/opbouwen, zijn dus niet vanzelfsprekend gedekt.

Hetzelfde geldt overigens voor onderdelen van geïndividualiseerde, getunede en getweakte auto’s zoals speciale koplampen, verlagingssets, spoilers, sportvelgen, sportuitlaten, leren bekleding, turbo, et cetera.

In beginsel valt alles wat NIET op jouw auto zat toen het betreffende voertuig uit de fabriek kwam rollen dus NIET standaard onder de cascodekking van een autoverzekering.

Wat te doen bij autoschade zonder braaksporen

Een auto-inbraak hoeft niet per definitie gepaard te gaan met schade aan de auto zélf. Er zijn namelijk volop trucjes te bedenken waarmee ouderwetse opzetsloten schadeloos van buitenaf kunnen worden geopend (hengelen e.a.). En van moderne auto’s kan de transpondercode worden gekopieerd (relay hacking).

Autodieven kunnen tegenwoordig zelfs op afstand voorkomen dat jouw autoportier in het slot valt middels Car Lock Jamming (CLJ). Vanwege deze Carlock Jammers adviseren veiligheidsinstanties tegenwoordig om extra goed —liefst handmatig— te controleren of een auto na het indrukken van de transponder daadwerkelijk in het slot is gevallen. In de praktijk gebeurt dit helaas niet of nauwelijks.

Maar hoe gaat de gemiddelde verzekeraar om met auto-inbraak zonder schade? Uitsluitend als jouw auto volledig casco (allrisk) verzekerd is, kan er sprake zijn van dekking. In dat geval ben je onder allriskdekking verzekerd.

Dekking autoaccessoires: accessoiredekking op autoverzekering

Op de basisdekking van een casco-autoverzekering zijn uitsluitend auto-accessoires gedekt die al tijdens de fabricage (af-fabriek) werden ingebouwd. Bij het vaststellen van een autoverzekeringspremie wordt namelijk uitgegaan van de nieuwwaarde: de cataloguswaarde van het te verzekeren voertuig op het moment dat het op kenteken werd gesteld. Het verzekerde —en maximaal uit te keren— bedrag (bij autodiefstal of totaalverlies) is dan ook gelijkgesteld aan deze cataloguswaarde. Alles wat naderhand wordt toegevoegd aan een auto is dus NIET automatisch meeverzekerd.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Heb jij (of een voormalige eigenaar) eigenhandig accessoires toegevoegd aan jouw auto? Dan zijn deze NIET automatisch verzekerd als onderdeel van de catalogusprijs. In dat geval kan het raadzaam zijn om ze te laten bijverzekeren op je autoverzekering. Omdat zélf-ingebouwde en -opgebouwde auto-accessoires niet per definitie zijn meeverzekerd, dient er soms aanvullende dekking te worden verstrekt. Dit gebeurt doorgaans onder zogenaamde accessoiredekking.

Veel verzekeraars hanteren op hun cascoverzekeringen een standaard accessoiredekking waarmee accessoires voor EUR 500,- tot EUR 2.500,- gratis meeverzekerd zijn en waarvoor je niets extra’s hoeft te betalen. Hebben jouw accessoires méér gekost? Dan kun je daarvoor een losse accessoireverzekering afsluiten waarmee aanvullende dekking wordt verleend, meestal met een maximum accessoiredekking van EUR 5.000,- of EUR 10.000,-. 

Ter illustratie… Stel jij bekleedt jouw hele auto met peperduur bladgoud… Voor jouw gevoel is de auto daarmee beduidend meer waard geworden. Maar ongeacht of de reële marktwaarde écht gestegen is, zal de verzekeraar het bladgoud NIET dekken, noch vergoeden. Het bladgoud is immers niet bij de cataloguswaarde van jouw auto inbegrepen. 

Dekking zakelijke goederen: goederentransport & eigen vervoer

Zelfstandig ondernemers en werknemers die in een bedrijfswagen rondrijden, hebben nog weleens extreem waardevolle spullen in hun zakelijke voertuig liggen. Hierbij valt te denken aan werkgereedschap, elektrische apparatuur, werkmaterieel, handelsgoederen en transportgoederen. Zulke spullen kunnen desgewenst worden gedekt op een eigen vervoerverzekering of goederentransportverzekering.

Niet alleen diefstal wordt gedekt, maar doorgaans ook transportschade en schade tijdens opslag, laden en lossen. Kortom: beschadiging, verlies én diefstal; al dan niet ten gevolge van geweld. Soms wordt ook misgelopen winst vergoed, veelal tot EUR 20.000,- per schadegeval.

Zelf je eigen auto openbreken?

Wat nu als je jezelf hebt buitengesloten en jouw eigen auto moet openbreken om je autosleutels terug te krijgen? Je eigen wagen openbreken valt niet onder WA-dekking en niet onder beperkt-cascodekking. Er zijn websites die beweren dat sommige verzekeraars deze ‘opzetschade’ vergoeden onder allriskdekking, maar in de praktijk komt dit zelden of nooit voor.

In het verzekeringsrecht wordt namelijk een opzetclausule gehanteerd, welke voorschrijft dat schades die door eigen schuld van verzekerden worden veroorzaakt niet hoeven te worden vergoed door verzekeraars. (bron + bron) Dit is als zodanig vastgelegd in Burgerlijk Wetboek, Boek 7: Bijzondere Overeenkomsten, Titel 17: Verzekering, Afdeling 2: Schadeverzekering, Artikel 952.

Voorwaarde voor vergoeding is dan ook dat jouw verzekeringsmaatschappij de ontstane schade niet beschouwt als opzettelijk veroorzaakt, maar als reëel gevolg van de rationele oplossing voor het zichzelf buitensluiten uit de eigen auto. Overigens zijn er ook volop methodes beschikbaar om je autosleutels schadeloos uit je in het slot gevallen auto te bemachtigen.

Spullen gestolen uit auto zonder schade: tot slot…

In een geparkeerde personenauto of werkbus kunnen allerlei waardevolle spullen worden achtergelaten en aanwezig zijn. Als deze spullen worden gestolen, is het aannemelijk dat je hoopt dat ze door je verzekeringsmaatschappij worden vergoed. Wat je bij diefstal sowieso direct moet doen, is politie-aangifte. Vervolgens stel je jouw verzekeraar of tussenpersoon op de hoogte van de plundering, ontvreemding of verduistering.

Tot slot laat je de ontstane schade herstellen en desgewenst koop je nieuwe/vervangende spullen, welke al dan niet (deels) worden vergoed via de casco-autoverzekering, inboedelverzekering of reisverzekering. Indien casco (dus NIET slechts kaal WA) gedekt, zullen zij een schadevergoeding aan jou uitkeren. Mogelijkerwijs zal men de schade proberen te verhalen op een aansprakelijke wederpartij.