Auto overschrijven op zondag: bij PostNL postkantoor!

auto overschrijven op zondag

Je auto overschrijven op zondag kan bij een PostNL kantoor. Neem de benodigde papieren mee voor een geslaagde overschrijving. Bij het verkopen, heb je (naast een legitimatiebewijs) méér documenten nodig. Zonder de juiste stukken is het niet mogelijk een auto-overschrijving te verwezenlijken. Tip: wijzig ná het overschrijven direct ook de autoverzekering…

Met de geautomatiseerde autoverzekeringsvergelijkingsmodule hieronder kun je binnen 90 seconden zien of de autoverzekering van jouw op zondag overgeschreven bolide goedkoper kan!

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Typ jouw kenteken in het nummerbord hierboven en zie direct of jij kunt besparen op jouw autoverzekering!

Kentekenloket geopend op zondag…

Als een auto van eigenaar wisselt, moet het kenteken worden overgeschreven op naam van de nieuwe bezitter. Voor het overschrijven van een kenteken (zo óók op zondag) moet je bij een zogenaamd kentekenloket aankloppen. Vooralsnog onderscheiden we drie verschillende typen kentekenloketten, namelijk:

 • RDW-balie: aanwezig binnen RDW-keuringsstations en de RDW-locaties ‘s-Hertogenbosch, Veendam en Zoetermeer.
 • PostNL: héél veel vestigingen c.q. ‘postkantoren’ van PostNL beschikken over een kentekenloket.
 • Stichting Kentekenloket: (auto)bedrijven die zijn aangesloten bij deze stichting fungeren als kentekenloketten.

Een kentekenloket is in beginsel een plaats waar je terechtkan voor het overschrijven, schorsen en beëindigen van schorsingen van auto’s. Uitsluitend sommige PostNL-locaties zijn zondag geopend, dus dit zijn de enige plaatsen waar je op zondag een auto kunt overschrijven.

’s Zondags auto overschrijven bij PostNL postkantoor?!

PostNL heeft binnen Nederland ongeveer 2.400 postkantoren oftewel ‘postpunten’ en daarnaast 225 ‘businesspoints’. Vele hiervan bevinden zich in een supermarkt met ruime openingstijden (Albert Heijn, Jumbo, Plus e.a.). Ook sommige filialen van Formido, Primera, Cigo, Ako, The Read Shop, Office Centre e.a. zijn voorzien van een PostNL servicepunt waar je ’s weekends terechtkan voor het overschrijven van een auto: een RDW kentekenregistratie op zondag.

Een auto overschrijven op zondag of zaterdag is echter NIET op ieder PostNL kantoor mogelijk; bij plusminus 900 filialen is wél een kentekenloket aanwezig waar deze service ’s zondags wordt verleend. Zoek op de website van PostNL naar postkantoren in de buurt en kies de optie ‘kenteken overschrijven’ zoals te zien op onderstaande afbeelding:

screenshot van RDW overschrijvingsservice op PostNL website

Een auto online op naam laten zetten, heeft nogal wat voet in de aarde; je hebt daarvoor de DigiD-app nodig op een Android smartphone mét NFC-lezer en beveiligingsniveau ‘substantieel’. Vergeet voor een overschrijving ter plaatse niet de juiste papieren mee te nemen naar de overschrijvingslocatie. Bij het verkopen van een voertuig heb je overigens ándere papieren nodig dan bij het aankopen! Zie ook hieronder…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Welke papieren heb ik nodig bij koop of verkoop? Legitimatieplicht…

Voor het overschrijven van een auto bij het kentekenloket van een postkantoor heb je een geldig Nederlands legitimatiebewijs nodig. Dit mogen de volgende legitimatiemiddelen zijn:

 • Paspoort (NL) met lopende geldigheidsduur
 • Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart)
 • Nederlands vreemdelingendocument
 • Europees rijbewijs van Nederlandse registrant

Dergelijke legitimatiemiddelen zijn nodig vanwege de wettelijke legitimatieplicht. Zonder geldige legitimatiepapieren kun je géén motorvoertuig kopen of verkopen. Legitimatie heb je óók nodig bij schorsing of ongedaanmaking van schorsing!

A. Benodigdheden bij ’s zondagse autoverkoop

Op zaterdagen en zondagen zijn RDW-balies gesloten en ben je voor het overschrijven van jouw auto aangewezen op een kentekenloket van PostNL. Welke documenten je aan de nieuwe c.q. toekomstige eigenaar van jouw auto dient te geven, is afhankelijk van het soort document waarvan de betreffende auto is voorzien:

 • Bij een auto met moderne kunststof ‘kentekenkaart’ in creditcardvorm geef je de kentekencard én de volledige 9-cijferige tenaamstellingscode af.
 • Voor auto’s met een ouderwets papieren kentekenbewijs moet je het tenaamstellingsbewijs (deel 1B) én het overschrijvingsbewijs (deel 2) óf kopie deel 3 afgeven.

De koper c.q. nieuwe eigenaar heeft deze formulieren nodig om het kenteken op naam te kunnen zetten en voor eventuele toekomstige overschrijvingen. Oude papieren kentekenbewijsdelen van voormalig eigenaars worden ongeldig gemaakt met een groot kruis. Van kentekencards van voormalig eigenaars wordt een hoek afgeknipt. Als autoverkoper doorloop je de volgende verkoopstappen:

 1. Je vraagt de koper om de overschrijving te regelen (bij een kentekenloket dat op zondag geopend is)…
 2. …Je kunt ervoor kiezen om zélf mee te gaan, maar dat hoeft niet per se.
 3. Je geeft de koper bovenstaande documenten die nodig zijn om het voertuig op naam te kunnen laten zetten.
 4. De koper ontvangt een vrijwaringsbewijs van de kentekenloketmedewerker.
 5. Vervolgens vraag jij de koper om het vrijwaringsbewijs, zodat je kunt aantonen dat jij niet langer de voertuigeigenaar bent.
 6. Jij vraagt de koper eventueel om het onklaar gemaakte kentekenbewijs of de ongeldig gemaakte kentekencard, maar waarschijnlijk zijn deze volledig vernietigd door de kentekenloketmedewerker.
 7. Zodra je ten minste het vrijwaringsbewijs in ontvangst hebt genomen, overhandig jij de koper het volgende:
 8. …In geval van een ouderwets papieren kentekenbewijs: het papieren voertuigbewijs (deel 1A, voorheen deel I), het apk-keuringsrapport én het voertuig.
 9. …Óf als je in bezit bent van een kunststof kentekencard in creditcardvorm: het apk-keuringsrapport én het verkochte voertuig.

Ben jijzelf aanwezig bij de PostNL-balie van het ‘postkantoor’, dan ontvang jij als verkoper een vrijwaringsbewijs. Dit bewijs is dus bestemd voor de ‘oude’ kentekenhouder: de vorige oftewel voormalige eigenaar van de auto. Dus voor degene die de auto zojuist heeft verkocht

Het vrijwaringsbewijs dient namelijk als bewijs dat jij als verkopende partij niet langer verantwoordelijk bent voor het betreffende motorvoertuig, aangezien het niet langer jouw eigendom is. Dus bewaar dit goed!

B. Noodzakelijkheden bij auto-aankoop op zondag

Ben jij degene die op zondag een auto koopt oftewel aankoopt, dan wordt de auto op jouw naam gezet. ’s Weekends kun je niet terecht bij RDW-kentekenloketten. Op zondagen zijn sowieso ook alle kentekenloketten van Stichting Kentekenloket gesloten, waar consumenten hun van een particulier gekochte auto te naam kunnen stellen. Vandaar dat je voor het overschrijven van een auto op zondag gebonden bent aan de kentekenloketten van PostNL. Welke documenten je van de oude c.q. voormalige eigenaar van jouw aanstaande auto dient te ontvangen, is afhankelijk van het soort document waarvan de betreffende auto in kwestie is voorzien:

 • Bij een wagen met plastic ‘kentekenkaart’ in creditcardformaat krijg je de kentekencard en tenaamstellingscode in handen.
 • Voor personenauto’s met een ouderwets papieren kentekenbewijs moet je het tenaamstellingsbewijs (deel 1B) en het overschrijvingsbewijs (deel 2) óf kopie deel 3 in ontvangst nemen.

Als autokoper doorloop je de doorgaans de volgende aankoopstappen:

 1. Je regelt de overschrijving bij een kentekenloket dat óók geopend is op zondagen…
 2. …De verkoper kán ervoor kiezen met je mee te gaan, maar dit is niet noodzakelijk.
 3. Je neemt van verkoper bovengenoemde stukken in ontvangst, welke vereist zijn voor een succesvolle tenaamstelling.
 4. Jij krijgt een vrijwaringsbewijs van de kentekenloketmedewerker na het overschrijvingsproces.
 5. Je geeft dit vrijwaringsbewijs aan de verkoper, zodat diegene kan aantonen niet langer de auto-eigenaar te zijn.
 6. Mocht je het ongeldig gemaakte kentekenbewijs of de ongeldig gemaakte kentekencard hebben meegekregen dan geef je die af aan de voormalig eigenaar.
 7. Zodra je het vrijwaringsbewijs hebt afgegeven, neem je het volgende in ontvangst van de verkoper:
 8. … Bij ouderwetse papieren kentekenpapieren: het papieren voertuigbewijs (deel 1A, voorheen deel I), het apk-keuringsrapport én het voertuig.
 9. …Óf bij een plastic kentekencard in pinpasformaat: het apk-keuringsrapport én het aangekochte voertuig.
 10. Heb je nog géén autoverzekering afgesloten, doe dat dan direct online via onze autoverzekeringsvergelijkingsmodule!

Bij het ’s zondags geopende kentekenloket van PostNL krijg je als autokoper het éérste deel van een nieuwe tenaamstellingscode in handen, direct na afronding van de tenaamstelling. Het twééde deel van de code ontvang je samen met de nieuwe kentekencard per post, doorgaans de eerstvolgende bezorgdag. Op het formulier waarop het tweede codedeel staat afgedrukt, vul je handmatig het eerste deel in, zodat een complete 9-cijferige tenaamstellingscode ontstaat. Bewaar deze goed, want je hebt ‘m nodig als je het voertuig ooit wilt verkopen, inruilen, uitvoeren, schorsen of slopen.

Het vrijwaringsbewijs dient namelijk als bewijs dat jij als verkopende partij niet langer verantwoordelijk bent voor het betreffende motorvoertuig, aangezien het niet langer jouw eigendom is. Dus bewaar dit goed!

Bij postkantoor kenteken auto overschrijven op zondag

De voorwaarden voor het overschrijven van een auto (of eigenlijk kenteken) op zondag zijn als volgt:

 • De autokoper moet ten minste 18 jaar oud zijn.
 • Je moet het complete papieren kentekenbewijs óf de kentekencard met de tenaamstellingscode in bezit hebben.
 • De koper is woonachtig in Nederland en ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Ben je een deel van het papieren kentekenbewijs, de kentekencard of de tenaamstellingscode kwijtgeraakt, dan zul je vervangende exemplaren moeten aanvragen.

Oude autoverzekering opzeggen of nieuwe aanvragen

Bij het overschrijven van een kenteken krijgt de voormalige eigenaar een vrijwaringsbewijs in handen. Met een kopie van deze vrijwaring kan een autoverzekering tussentijds worden opgezegd. Raak je het vrijwaringsbewijs kwijt? Dan krijg je géén vervangend document. Wel is er een alternatief op te vragen. Als nieuwe eigenaar krijg je een tenaamstellingsverslag. Daarop sta jij als nieuwe kentekenhouder vermeld.

De kentekencard krijg je niet meteen mee naar huis, maar volgt enkele dagen later per post. Bewaar het tenaamstellingsverslag en de kentekencard goed. Je hebt ze namelijk later weer nodig. Je auto direct verzekeren, doe je eenvoudig online, óók op zondag. Zie voor overschrijvingen op in het weekend dit artikel:

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.