Auto overschrijven: thuis óf bij kentekenloket in de buurt

man die auto online overschrijft in plaats van RDW kentekenloket

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Wil je een auto op naam zetten? Dan zal je het bijbehorende kenteken moeten overschrijven. Dit is een kort en eenvoudig proces waarbij het officiële eigendom van de voormalige auto-eigenaar overgaat op de eerstvolgende eigenaar. Deze handeling wordt ook wel ‘overschrijving’, ‘overdracht’, ‘op naam zetten’ of ’tenaamstelling’ genoemd.

Er kleven nogal wat juridische, financiële en fiscale haken en ogen aan autobezit. Denk maar eens aan verzekeringsplicht, belastingplicht, keuringsplicht, schadeaansprakelijkheid en betalingsverplichtingen. Vandaar dat een auto niet zomaar 1-2-3 van de hand kan worden gedaan. Althans, niet zonder formeel overschrijvingsproces.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Uitsluitend als een auto wettig wordt overgeschreven, gaan óók de bijbehorende verplichtingen en verantwoordelijkheden over op de nieuwe auto-eigenaar. Vandaar dat auto-overschrijvingen zorgvuldig moeten worden voltrokken en geregistreerd. In Nederland is de RDW de van overheidswege tenaamstellingsbevoegde instantie.

Vroeger moest je als autokopende of autoverkopende consument per se naar een officiële RDW-balie toe voor een auto-overschrijving. Tegenwoordig verstrekt de RDW een ruime verscheidenheid aan overschrijvingsmogelijkheden. Hieronder lees je alles over deze aldoor flexibeler wordende overschrijvingsopties…

1. Auto overschrijven bij RDW-balie

Aangezien de RDW door de overheid is bevoegd voor de tenaamstelling van auto’s is dit de aangewezen instantie voor het overschrijven van jouw voormalige of toekomstige auto. RDW-balies zijn aanwezig bij het overgrote merendeel van alle RDW-locaties. Dus bij veruit de meeste RDW-kantoren én RDW-keuringsstations. Het gaat specifiek om de kantoren in Veendam en Zoetermeer. En om de keuringsstations in Almelo, Amsterdam, Arnhem, Elsloo, Groningen, Heerenveen, ’s-Hertogenbosch, Nieuwegein, Rijen, Roosendaal, Schiedam, Veldhoven, Venlo, Waddinxveen, Zwijndrecht en Zwolle. (bron)

Niet alleen is de RDW zélf tenaamstellingsbevoegd. Men is bovendien gemachtigd om ándere bedrijven als zodanig te erkennen. Hieronder lees je meer over de verschillende erkenninghouders met een dergelijke ‘erkenning tenaamstelling’. (bron)

2. PostNL verstrekt tenaamstellingsloketten

Als totaalbedrijf is PostNL al sinds een jaartje of tien RDW-erkenningsouder. Ideaal, want PostNL heeft met haar vele honderden filialen landelijke dekking qua PostNL-balies. Er zijn dan ook ruim 900 PostNL-servicepunten waar je óók auto-overschrijvingen oftewel tenaamstellingen kunt regelen. Overigens beschikt niet elke PostNL-locatie over een RDW-erkend kentekenloket. Gezien het enorme aantal PostNL punten zetten we ze hier niet allemaal met naam en toenaam uiteen. Op de website van PostNL vind je een heel handig geautomatiseerd lokaliseersysteem. (bron)

Je wordt niet zomaar door de RDW gevolmachtigd voor tenaamstellingsbevoegdheid. Je moet landelijke dekking kunnen verlenen en aan verscheidene kwaliteitseisen en protocollen voldoen. (bron + bron + bron) PostNL was het allereerste en jarenlang het enige netwerk van RDW-bevoegde kentekenloketten. In 2016 werd daar toenmalig Stichting Kentekenloket aan toegevoegd…

3. Balies van (Stichting) Kentekenloket BV

Op jaarbasis vinden alleen al tussen consumenten onderling ruim één miljoen tenaamstellingstransacties plaats waarbij personenauto’s, bestelbussen, bromscooters, kampeerwagens, caravans en aanhangers dienen te worden overgeschreven. De vraag naar tenaamstellingsloketten overschreed dan ook het aanbod van RDW en PostNL. Vandaar dat de RDW in 2014 op zoek ging naar een tweede landelijk dekkende erkenninghouder. Anno 2016 vond men hierin onderdelengroothandel PartsPoint Group (PPG) als partner. PPG exploiteert sindsdien het merk en marketingconcept Kentekenloket waarmee het monopolie van PostNL werd doorbroken. (bron + bron + bron)

Autobedrijven die afnemer zijn bij PPG-dochterondernemingen (Brezan, Staadegaard, TC e.a.) kunnen zich tegen betaling —500 euro op jaarbasis— inschrijven en aansluiten bij het Kentekenloket. (bron) In beginsel is voor een fysiek Kentekenloket niet veel meer nodig dan een ontvangstbalie, een internetaansluiting en een printer. Via een Kentekenloket kunnen consumenten én bedrijven onderling motorvoertuigen overschrijven. Dus:

 • Van consument op consument (C2C)
 • Van bedrijf op consument (B2C)
 • Van consument op bedrijf (C2B)
 • Én van bedrijf op bedrijf (B2B)

Als deelnemend autobedrijf ben je dus plots ook ineens betrokken bij autoverkopen tussen consumenten onderling. En dat brengt potentiële commerciële kansen met zich mee.

De RDW eist landelijke dekking. Dit betekende destijds dat 80% van de 370 Nederlandse gemeentes met méér dan 10.000 inwoners aanvankelijk over minimaal één loket moest beschikken om RDW-erkenning in de wacht te slepen. Inmiddels is de dekking 100% en zijn er zo’n 750 bedrijven binnen de autobranche ingeschreven en aangesloten als Kentekenloket.

Aanvankelijk werd het Kentekenloket ondergebracht in een stichting die losstond van GGP en diens dochteronderneming Brezan. Uiteindelijk is Kentekenloket een eigen BV geworden. Men hoopte uiterlijk in 2020 op 1.500 loketten uit te komen, maar dit aantal lijkt een tikkeltje hoog gegrepen.

4. Online tenaamstelling vanuit huis

Heb je geen tijd of zin om een fysiek overschrijvingsloket van de RDW, PostNL of Kentekenloket BV te bezoeken? Dan kun je de tenaamstelling desgewenst óók online vanuit thuis bewerkstelligen. Hiervoor heb je overigens wél een mobiele telefoon (smartphone) met DigiD-app nodig. Met deze digitale overheidsapplicatie kunnen motorvoertuigen uitsluitend op naam van een particulier worden overgeschreven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Je moet beschikken over een moderne kentekencard: een kentekenbewijs op creditcardformaat.
 • Je moet een tenaamstellingscode van het betreffende voertuig hebben.
 • Via de DigiD-app moet een geautomatiseerde controle van je legitimatiebewijs zijn verricht (vooralsnog kan deze controle alléén worden verricht op een Android-toestel met NFC-lezer).
 • Je moet in bezit zijn van een geldig Nederlands identiteitsbewijs: identiteitskaart, paspoort óf rijbewijs afgegeven ná 14 november 2014.
 • Je moet online kunnen afrekenen via iDEAL.

DigiD-app met digitale identiteitscontrole

Voor het online overschrijven van een auto wil de RDW 100% zeker weten dat jij daadwerkelijk degene bent die het motorvoertuig in kwestie overschrijft. Om die reden eist men een identificatietoets. Op RDW.nl en DigiD.nl vind je meer informatie over het gebruik van de DigiD-applicatie en digitale identiteitscontroles. (bron + bron) Voor een online tenaamstelling vanuit huis zal je de volgende stappen moeten doorlopen:

 • Ga via jouw webbrowser naar de pagina ‘Voertuig overschrijven’ op de site van de RDW; zodoende kom je in het inlogscherm terecht.
 • Volg de aanwijzingen die op je scherm verschijnen.
 • Betaal de overschrijvingskosten à €10,10 via iDEAL.
 • Je ontvangt een e-mail met daarin de melding dat jouw aanvraag in behandeling is en een link naar de actuele aanvraagstatus.
 • In een tweede e-mail die je ontvangt, wordt de overschrijving definitief bevestigd. Nú is het voertuig daadwerkelijk op jouw naam overgeschreven, waardoor je voertuigaansprakelijk bent geworden.
 • Een derde e-mail is voorzien van digitale hyperlinks naar het vrijwaringsbewijs, het tenaamstellingsverslag en het eerste deel van de tenaamstellingscode.
 • Per post ontvang je het kentekenbewijs op creditcardformaat, evenals het tweede deel van de tenaamstellingscode. 

Let op: De documenten waarnaar gelinkt wordt vanuit de derde e-mail blijven slechts 30 dagen online beschikbaar, dus sla ze bijtijds op. Overigens wordt het voertuig in kwestie NIET direct overgeschreven op het exacte moment van betaling. De RDW zal jouw betaling éérst moeten verwerken, hetgeen enkele uren in beslag kan nemen.

5. Bevoegdheid ‘Tenaamstellen Voertuigen’ (TV)

Ook elk autobedrijf dat auto’s verkoopt zal ervoor moeten zorgen dat het kenteken van iedere verkochte auto wordt overgeschreven op naam van de betreffende koper. Net als particulieren kunnen óók professionele autoverkopers hier desgewenst voor terecht bij RDW-balies, PostNL-punten en Kentekenloketten. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij echter ook eigen RDW-erkenning aanvragen. Zodoende kunnen erkende autobedrijven hun eigen voertuigen tenaamstellen door bijbehorende kentekens over te schrijven op naam van autokopers. (bron)

Zowel spiksplinternieuwe door jouw bedrijf ingekochte fabrieksauto’s als ongebruikte wagens en occasions uit de bedrijfsvoorraad zullen moeten worden tenaamgesteld. Bevoegde bedrijven binnen de autobranche mogen dus zélf hun auto’s overschrijven op naam van de nieuwe eigenaars. Maar daarvoor is dus wel een officiële bevoegdheidsverklaring van de RDW vereist. Deze RDW-bevoegdheid voor autoverkopers wordt ook wel TV (Tenaamstellen Voertuigbedrijf) genoemd. Dus niet elk willekeurig autobedrijf is hiertoe bevoegd. (bron + bron + bron)

Dankzij de RDW-bevoegdheid ‘Tenaamstellen Voertuigbedrijf’ (TV) kunnen verkopers binnen de autobranche vanaf het eigen bedrijfsadres online  kentekenbewijzen overschrijven op naam van nieuwe auto-eigenaars. Via een provider óf rechtstreeks bij de RDW. Als je aan de gestelde voorwaarden voldoet en jaarlijks een instandhoudingstarief betaalt, ontvang je als autobedrijf een besluit, een certificaat en een herkenningssticker.

Auto thuis of bij jou in de buurt overschrijven: conclusie…

Dankzij een tenaamstellingsprocedure gaat een auto over van de oude bezitter op de nieuwe bezitter. Vroeger waren de keuze-opties voor tenaamstellingslocaties beperkt, maar vandaag de dag zitten overal in de buurt kentekenloketten op basis van landelijke dekking. Want naast PostNL heeft inmiddels óók Kentekenloket BV een RDW-erkenning gekregen om aan hun balies kentekendiensten te verrichten voor consumenten.

Overigens kan niet zomaar elke organisatie erkenning verwerven. De RDW eist namelijk honderd procent dekking, hetgeen betekent dat in élke gemeente groter dan tienduizend inwoners minimaal één loket aanwezig moet zijn. Inmiddels zijn er zo’n 20 RDW-eigen loketten, 900 PostNL-punten en 750 balies van Kentekenloket BV (voormalig Stichting Kentekenloket) waar een tenaamstelling oftewel overschrijving kan worden verricht. Kortom: keuzes genoeg; opties te over.

Heb je een auto op naam gekregen? Dan is het belangrijk om deze direct te verzekeren. De wettelijke verzekeringsplicht start namelijk vanaf het moment dat je kentekenhouder bent geworden. Behalve verzekeringsplichtig ben je onmiddellijk schadeaansprakelijk, belastingplichtig (qua MRB), APK-plichtig én potentieel boeteplichtig.

Tip: Via de kentekenmodule bovenaan deze pagina vind je direct de goedkoopste autoverzekering voor jouw zojuist tenaamgestelde voertuig!