Vader of moeder die auto van zoon of dochter verzekert…

ouders verzekeren auto's van hun kinderen

Wil jij direct weten wat het kost om jouw auto op eigen naam te verzekeren? Vul dan hieronder direct jouw kenteken in!

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Als kind een auto verzekeren op naam van je ouders kan (in theorie) veel geld besparen. In de praktijk blijkt echter maar al te vaak dat een dergelijke constructie extreem duur dient te worden betaald. Welke verzekeringsconstructies tussen ouders en kinderen zijn wel en niet toegestaan? Ontdek hieronder de regels hieromtrent…

Mag ik een auto verzekeren die niet op mijn naam staat?

Autoverzekeraars accepteren bepaalde constructies tussen levenspartners onderling. De ene partner mag bijvoorbeeld de auto van de andere partner op naam hebben staan, zolang men officieel samenwoont. De autoverzekering staat dan niet op eigen naam, maar op naam van de samenwonende levenspartner.

Een dergelijke constructie kan een aanzienlijk premievoordeel opleveren, bijvoorbeeld als een gezinsregeling wordt gehanteerd en één van beide partners beduidend meer schadevrije jaren heeft opgebouwd dan de ander.

Samenwonende ouders & kinderen…

Bij ouder-kindrelaties mag bovengenoemde constructie echter NIET worden toegepast. Uitgangspunt is namelijk dat een dergelijke inrichting logischerwijs moet kunnen worden verklaard en verantwoord. Bijvoorbeeld omdat één iemand binnen het gezin de financiën regelt en alle verzekeringen op naam heeft staan. Of omdat het gezin beschikt over één degelijke gezinsauto en één krakkemikkig boodschappenautootje, welke onderling worden afgewisseld.

De gezinsconstructie mag dus niet worden benut om een (relatief) hoge autoverzekeringspremie te omzeilen. Wat dan ook niet mag, is als kind jouw auto op naam van je vader of moeder verzekeren. Hiermee wordt kunstmatig de leeftijd van de hoofdbestuurder gedrukt, het aantal schadevrije jaren opgepompt en de jongerentoeslag omzeild.

Omdat niet jouw ouder, maar jijzelf stelselmatig in de auto gaat rijden, zien verzekeringsmaatschappijen dit logischerwijs als verzekeringsfraude. Maar wat mag dan wel? Lees hieronder verder…

Kinderen meeverzekeren bij ouders: de gevolgen…

Is de auto in het bezit van een ouder, maar het kind de hoofdbestuurder? Dan kan de zoon of dochter op de autopolis worden gezet als regelmatig bestuurder. Dit wordt ook wel ‘bijzetten’ of ‘bijschrijven’ genoemd. De maandpremie wordt dan op basis van zijn of haar leeftijd berekend, hetgeen nadelig is voor de hoogte van de premie. Voordeel is wel dat het kind schadevrije jaren opbouwt, hetgeen op latere leeftijd winst oplevert. Zie het daarom als investering in de toekomst.

Overigens kan bij sommige autoverzekeraars een stukje van de  no-claimkorting van een ouder worden overgenomen door een kind. En dat geeft een mooie starterskorting oftewel aanvangskorting!

Slim no-claimkorting opbouwen bij ouders?

Het zou fijn zijn om opgebouwde no-claim van ouders te kunnen overnemen. Dat zou namelijk een mooie premiekorting kunnen opleveren. Dit is héél soms mogelijk indien een kind als bestuurder op een vorige autoverzekering stond. Met een afstandsverklaring kan de no-claim soms worden overgezet. Staat of stond het kind niet vermeld op de polis? Dan is niet aan te tonen dat het kind schadevrij heeft gereden. Maatschappijen willen dan géén jaren overzetten van de ouders naar de kinderen.

Wat sommige verzekeraars wel doen, is een ouder-kindkorting hanteren. Onder ander Univé en Ohra hanteren regelingen waarbij kinderen van reeds verzekerden 2 jaar lang 10% premiekorting krijgen.

Wanneer mag een kind in mijn auto rijden?

Degene die de auto verzekert, is verantwoordelijk voor eventuele schades die met de betreffende auto worden gereden. Dus stel een ouder leent de auto uit aan een kind… Bij schade is de ouder dan verantwoordelijk voor het verlies van schadevrije jaren, bonustreden en no-claimkorting. Als verzekeringsnemer moet je dan ook grondig afwegen wie je in jouw auto laat rijden.

Zolang de verzekeringsnemer óók de hoofdbestuurder is, zal er bij schade dekking zijn. Jouw kind mag dus sporadisch in jouw auto rijden, maar niet met regelmaat. Doet zich een verkeersongeval voor waarbij een verzekerd auto wordt bestuurd door iemand anders dan de verzekeringsnemer? Dan kán een verzekeraar ervoor kiezen rechercheonderzoek te laten uitvoeren.

Mocht hieruit blijken dat iemand anders –bijvoorbeeld een kind van de verzekeringsnemer– de hoofdbestuurder is van de verzekerde auto (zónder dat dit bij de verzekeraar is gemeld)? Dan is de kans aanwezig dat de schade NIET wordt gedekt. Jijzelf draait dan op voor de kosten! En in de praktijk komen zulke rechercheonderzoeken en dekkingsweigeringen steeds vaker voor! (bron)

Daarom is het belangrijk om bij het afsluiten van een autoverzekering en bij het veranderen van regelmatig bestuurder(s) eerlijk te zijn… En indien nodig proactief te communiceren richting de autoverzekeraar.  

Hoeveel auto’s mag je op één naam verzekeren?

Er zit geen maximum aan het aantal auto’s dat je op eigen naam kunt verzekeren. Zo zijn er mensen die omvangrijke oldtimercollecties of wagenparken in hun bezit hebben. Wel heb je rekening te houden met je schadevrije jaren. Je bouwt namelijk pér verzekering schadevrije jaren op. Deze kun je maar op één auto inzetten en dus niet op meerdere auto’s tegelijkertijd. Gelukkig zijn er wel bepaalde kortingsregelingen voor gezinnen met meerdere auto’s. Hoe zit het met de no-claim tussen ouder en kind?

Eenvoudig autoverzekering voor je kind afsluiten

Jongeren onder de 24 betalen beduidend hogere premies voor de autoverzekering. Besparen kan uitsluitend door meerdere autoverzekeringen onderling te vergelijken. Sommige verzekeringsaanbieders accepteren jongere bestuurders überhaupt niet. Bekijk welke verzekeraars wél autoverzekeringen voor jongeren aanbieden. Sluit jij een autoverzekering voor jouw zoon of dochter af? Dan zul je de persoonsgegevens van jouw kind moeten invullen tijdens het afsluitproces om tot een passende premie te komen. Het manipuleren van premies door jouw eigen leeftijd in te vullen, is wettelijk gezien niet toegestaan.

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.