Auto verzekeren zonder rijbewijs?

auto op naam zonder rijbewijs

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Als je in Nederland een auto bezit, ben je wettelijk verplicht deze ook te verzekeren. Maar wat als je geen rijbewijs hebt? Kun je dan een auto verzekeren? Er zijn gevallen waarin iemand zonder rijbewijs wél kentekenhouder van een auto kan zijn. Je kunt deze auto dan echter niet zomaar op eigen naam verzekeren, want verzekeringsmaatschappijen stellen eisen aan de verzekeringsnemer.

Nederlandse wetgeving en polisvoorwaarden van verzekeringsmaatschappijen maken het dan ook héél erg lastig om zonder rijbewijs een niet-geschorste auto op naam te hebben staan. Het is lastig om een auto te verzekeren zonder rijbewijs, maar in sommige gevallen niet onmogelijk. Wanneer kan het wel?

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wettelijk gezien is het toegestaan dat de verzekeringsnemer (al dan niet zonder rijbewijs) iemand anders is dan de kentekenhouder en/of hoofdbestuurder. In de praktijk zien we deze constructie echter (bijna) niet meer terug. Kentekenhouders zijn namelijk verzekeringsplichtig, dus zij moeten een auto direct verzekeren bij de tenaamstelling c.q. overschrijving. In 99% van de gevallen is de verzekerde dus óók de auto-eigenaar.

De hoofdbestuurder, welke sowieso wél een rijbewijs dient te hebben, is dan verantwoordelijk als de verzekeringsnemer schade veroorzaakt…

Autoverzekering afsluiten zonder rijbewijs

Verzekeraars hebben tegenwoordig als harde eis dat de verzekeringsnemer rijdbevoegd is. Zonder rijbewijs zal de aanvraag dus zelden tot nooit worden geaccepteerd. Als je een auto op naam hebt zonder rijbewijs, zal de maatschappij willen weten waarom je wél kentekenhouder bent. Je mag zélf immers niet in de door jou verzekerde auto rijden.

Daarnaast is het niet toegestaan om zomaar voor een ander een auto te verzekeren. Verzekeraars willen misbruik (verzekeringsfraude e.a.) namelijk zo veel mogelijk voorkomen. Als er sprake is van samenwonende partners zijn er soms wel verzekeringsopties voorhanden. Bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering zullen in ieder geval ALTIJD vragen worden gesteld als de kentekenhouder afwijkt van de verzekeringsnemer.

Als er sprake is van een logische relatie kun je dus wel een auto verzekeren zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Autoverzekering op naam van een ander

Het is voor verzekeringsmaatschappijen ongebruikelijk om een auto te verzekeren op naam van iemand die niet de hoofdgebruiker van de auto is. Verzekeraars gaan bij het verzekeren van een auto namelijk uit van een standaardsituatie. Men gaat ervan uit dat de verzekeringshouder de hoofdbestuurder van de auto is. Deze persoon is eveneens kentekenhouder en auto-eigenaar. De premie wordt mede berekend op het (schade)verleden van deze persoon en deze persoon bouwt schadevrije jaren op gedurende de verzekeringsperiode.

Slechts enkele autoverzekeraars bieden onder uitzonderlijke omstandigheden de mogelijkheid om zonder rijbewijs een auto te verzekeren. Bijvoorbeeld als de auto-eigenaar niet langer mag autorijden, diegene zijn zoon of dochter als ‘chauffeur’ inschakelt voor ritjes naar het ziekenhuis, maar zélf voor de kosten wil opdraaien. Of als een zoon of dochter voorafgaand aan het rijexamen reeds een auto heeft gekocht, maar tot die tijd diens vader of moeder in de auto wil laten rijden.

Als je als consument géén rijbewijs hebt, is de standaardsituatie geenszins van toepassing. Voor autoverzekeraars maak je het dan zéér lastig om een passend verzekeringsproduct aan te bieden. Plausibele uitleg en argumentatie via een telefoongesprek zal sowieso vereist zijn.

Maar mág je een auto verzekeren zonder rijbewijs?

De persoon die de autoverzekering op naam zet, moet een rijbewijs hebben. Deze eis stellen álle verzekeraars. Anders zou iemand zonder rijbewijs schadevrije jaren kunnen opbouwen. En dat is niet de bedoeling! Toch zijn er situaties te bedenken waarin je reeds een autoverzekering op naam hebt staan voordat je je rijbewijs kwijtraakt. Officieel gezien heb je immers géén rijbewijs als:

  • Je het CBR-praktijkrijexamen nóg niet hebt volbracht
  • Je jouw onlangs behaalde rijbewijs nog moet ophalen
  • Jouw rijbewijs is verlopen of ingenomen / ingevorderd

In geval van een verlopen of ingevorderd rijbewijs zal geen enkele autoverzekeraar dekking bieden. Als de hoofdbestuurder niet de eigenaar en kentekenhouder van de auto is, moet er op zijn minst een logische relatie bestaan tussen beiden.

Voor partners die op hetzelfde adres ingeschreven staan, zijn er dan ook volop mogelijkheden. Als de hoofdbestuurder géén natuurlijke relatie heeft met de kentekenhouder, wordt verzekeren echter lastig.

Auto & autoverzekering elk op andere naam…

Het is in Nederland mogelijk om zonder rijbewijs de auto op naam te zetten. De verzekeringsaanbieder wil echter graag weten wie er in de auto gaat rijden. Dit is cruciale informatie om te bepalen hoe groot het risico is dat jij vormt voor de verzekeringsmaatschappij.

Men wil immers niet dat je als een soort vriendendienst de auto van een ander verzekert. Zet dus nooit zomaar andermans auto op naam als je er zelf niet in gaat rijden als hoofdbestuurder. Wordt er überhaupt niet in een auto gereden –dus door niemand– dan is schorsing van de betreffende auto wellicht een uitstekende optie.

In Nederland is het namelijk verplicht om een auto te verzekeren, tenzij deze is geschorst via de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer). Na het schorsen mag er NIET –dus door niemand– in de auto worden gereden en NIET op de openbare weg worden gestald. (bron)

Let op: ga nóóit autorijden zonder geldig rijbewijs; eventuele schades die je veroorzaakt, zijn dan namelijk NIET gedekt. Rijd je iemand in een rolstoel, dan betaal je levenslang. Boetes en celstraffen daargelaten…