Autowaardes: aanschafwaarde, nieuwwaarde, catwaarde, inruilwaarde, restwaarde…

waarde auto bepalen

De waarde van een bepaalde auto is geen vaststaand gegeven. Sowieso kan emotionele waarde of belevingswaarde een rol spelen. Dus vind jij de auto in kwestie opvallend mooi qua uiterlijk of prettig qua gebruik? Dan zou jij er een beduidend hogere waarde aan kunnen toekennen dan markteconomisch gezien reëel is.

Echter zijn er nog veel meer verschillende soorten waardebepalingen voor auto’s. Des te meer als het aankomt op autoverzekeringen en schade-uitkeringen. Hierbij de verschillende waardes en waarde-interpretaties voor wat betreft auto’s…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

1. Dagwaarde

Hiermee wordt de huidige marktwaarde van een auto bedoeld: hoeveel een bepaalde auto (qua merk, model, type, bouwjaar e.a.) in zijn huidige staat (qua onderhoud,  schadehistorie, uitvoering, afschrijving e.a.) waard is.

2. Marktwaarde

Marktwaarde staat synoniem aan dagwaarde. Het is de prijs die je op dit exacte moment marktconform (qua huidige vraag en huidig aanbod) zou moeten neertellen voor de auto in kwestie.

3. Economische waarde

De economische waarde van een auto is eveneens synoniem aan de dagwaarde c.q. marktwaarde. De hoogte van deze som is gebaseerd op actuele economische marktgemiddelden, waarbij emotionele waarde buitens spel wordt gezet.  

5. Vervangingswaarde

Dit is het bedrag dat je nodig hebt om een vervangend voertuig aan te schaffen. Het staat wederom gelijk aan de dagwaarde oftewel economische marktwaarde. Het is de prijs die je zou moeten betalen voor het vervangen van een verzekerde auto door een vergelijkbaar exemplaar.

6. Werkelijke waarde

De werkelijke waarde is het geldbedrag dat op je rekening wordt gestort bij economisch totaalverlies van een auto: de schade-uitkering. Het betreft het verschil tussen de dagwaarde vóór de aanrijding en de dagwaarde ná de aanrijding.

Volgens het zogeheten indemniteitsbeginsel mag een verzekering niet leiden tot de vergoeding van een hoger bedrag dan de daadwerkelijk geleden schade. Er mag zogezegd geen winst op gemaakt worden. En een economisch total loss gereden auto heeft nu eenmaal nog een bepaalde waarde.

7. Restwaarde

De restwaarde van een auto is de waarde die overblijft nadat een auto voor een bepaald percentage of zelfs volledig is afgeschreven. Een auto is voor 100% afgeschreven nadat de technische levensduur volledig doorlopen is. Óf bij technisch of economisch totaalverlies. Want zelfs een autowrak heeft nog een bepaalde restwaarde. (bron)

8. Wrakwaarde

Wanneer jouw auto economisch total loss wordt verklaard, mág je met de beschadigde auto blijven doorrijden… Óf je kan de auto laten repareren en dagwaarde minus restwaarde vergoed krijgen… Óf de auto inruilen dan wel verkopen aan een opkoper…

Als een auto technisch total loss wordt verklaard, moet je afstand doen van het autowrak. De restwaarde van het betreffende wrak wordt ook wel wrakwaarde genoemd. Nadat eventuele onderdelen zijn verkocht en het wrak is gesloopt, wordt het chassisnummer vernietigd en jij gevrijwaard.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

9. Handelswaarde

Met handelswaarde wordt de waarde van een auto bedoeld die geldt in het vrije commerciële handelsverkeer. De term kan ook worden geïnterpreteerd als de doorsnee prijs die voor een auto wordt betaald door een autohandelaar oftewel autodealer.

Een handelaar moet immers zijn brood verdienen met handeldrijven, dus zal een potentiële winstmarge incalculeren en nooit 100% van de reële marktwaarde neertellen.

10. Inruilwaarde

Koop je bij een autohandelaar of merkdealer een auto? Dan biedt men doorgaans de optie om jouw huidige auto in te ruilen. Het bedrag dat jij voor jouw oude auto terugkrijgt wordt inruilwaarde genoemd. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de aankoopprijs van de nieuwe auto.

11. Aanschafwaarde

Met aankoopwaarde oftewel aanschafwaarde wordt doorgaans het aankoopbedrag bedoeld dat is neergeteld voor een bepaalde tweedehands auto. Dit bedrag is relevant zodra een cascoverzekerde occasion wordt gestolen of total loss wordt verklaard.

Bij een aanschafwaarderegeling, aanschafwaardeverzekering oftewel aanschafwaardegarantie wordt bij totaalverlies binnen een x-aantal jaren namelijk de aanschafprijs in plaats van de dagwaarde uitgekeerd, hetgeen zéér voordelig kan uitpakken. Men kijkt namelijk niet naar veroudering, slijtage, gebreken en afschrijving van hetgeen verloren is gegaan.

12. Nieuwwaarde

Met nieuwwaarde bedoelt men de waarde van een bepaalde auto toen deze op kenteken werd gesteld. Het gaat om de verkoopprijs inclusief af-fabriek accessoires, btw en bpm.  

Of anders gezegd: het aankoopbedrag dat is neergeteld voor een spiksplinternieuwe auto. Dit bedrag is relevant zodra een cascoverzekerde nieuwe auto wordt gestolen of total loss wordt verklaard. Nieuwwaarde is dus de equivalent van de aanschafwaarde, maar dan voor nieuw-aangeschafte voertuigen.

Bij een nieuwwaarderegeling, nieuwwaardeverzekering oftewel nieuwwaardegarantie wordt bij totaalverlies binnen een x-aantal jaren namelijk de aanschafprijs in plaats van de dagwaarde uitgekeerd, hetgeen zéér voordelig kan uitpakken. Met de schade-uitkering kun je immers een nieuwe vervangende auto terugkopen.

13. Cataloguswaarde

De cataloguswaarde oftewel ‘catwaarde’ van een auto is de verkoopprijs oftewel catalogusprijs die wordt beschreven in autocatalogussen van autofabrikanten. De cataloguswaarde kán afwijken van de nieuwwaarde, aangezien de cataloguswaarde bij marktintroductie wordt vastgesteld.

14. Taxatiewaarde

Voor sommige auto’s kan niet zomaar 1-2-3 een dagwaarde worden vastgesteld. Ook kan het voorkomen dat de aanschafwaarde, nieuwwaarde of cataloguswaarde niet langer toereikend of relevant is. Dit geldt bijvoorbeeld voor oldtimers, klassiekers, exclusieve auto’s, luxueuze sportauto’s en supercars, speciale uitgaven / modellen / edities, gelimiteerde oplagen, getunede auto’s en allerhande maatwerk.

Als een dergelijke auto gestolen wordt, ben je als eigenaar doorgaans niet bepaald blij met de aanschafwaarde; laat staan met de dagwaarde. Voor een objectieve waardebepaling kun je een taxateur inschakelen die een taxatierapport voor een dergelijke speciale auto opstelt. Afhankelijk van de verzekeraar krijg je dankzij een taxatierapport de taxatiewaarde vergoed.

Let wel: of bij schade de taxatiewaarde wordt uitgekeerd en of een taxatierapport überhaupt als leidraad wordt gehanteerd voor de waarde van iemands auto, verschilt sterk van verzekeraar tot verzekeraar.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.