Alles over autobelasting: MRB, BPM, BTW, bijtelling, accijns, opcenten

autobelasting

Autorijden, betekent belasting betalen. De Nederlandse automobilist wordt namelijk op verscheidene manieren belast door de Nederlandse overheid. De verschillende vormen van autobelasting zijn MRB, BPM, BTW, bijtelling, accijns en opcenten. Hierbij de nodige uitleg over de verschillende auto-gerelateerde belastingen…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

1. Aanschafbelasting

De aanschafprijs van nieuwe personenauto’s, bestelauto’s, kampeerauto’s, motorfietsen en vrachtwagens bestaat voor een deel uit BPM: Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen. Zodoende wordt de aanschaf van nieuwe motorrijtuigen belast door de Nederlandse overheid.

De CO2 -uitstoot in grammen per afgelegde kilometer bepaalt de BPM die je betaalt. De BPM voor een bestelauto of kampeerauto betreft een percentage van de netto catalogusprijs (37,7% anno 2021) waarover —afhankelijk is van de CO2-uitstoot— een korting of toeslag wordt verrekend.

Momenteel zijn auto’s die géén CO2 uitstoten vrijgesteld van BPM. Momenteel gaat het dan hoofdzakelijk om volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s.

2. Bezitsbelasting

Het bezit van een auto wordt belast via MRB: motorrijtuigenbelasting; ook wel bekend onder de noemer ‘wegenbelasting’. Deze belastingvorm werd namelijk in het leven geroepen om aanleg en onderhoud van het Nederlandse weggennet te kunnen financieren, maar overstijgt deze kostenpost al vele jaren.

Motorrijtuigenbelasting betaal je per maand óf per kwartaal. Het exacte MRB-bedrag is afhankelijk van een viertal verschillende factoren, namelijk: het leeggewicht van jouw auto, het brandstoftype waarop de auto rijdt, de CO2-uitstoot die de betreffende auto voortbrengt en de provincie waarin jij als autobezitter woonachtig bent. (bron)

Motorrijtuigenbelasting is het geldbedrag dat je jaarlijks afdraagt aan het Nederlandse Rijk oftewel de Rijksoverheid betaalt indien jij een bepaald MRB-belast motorrijtuig bezit. Dit Rijkstarief wordt betaald voor onder andere personenauto’s, bestelauto’s, kampeerauto’s, motorfietsen, vrachtwagens en autobussen.

3. BTW als autobelasting

De Nederlandse overheid heft 21% BTW over de aanschafprijs van nieuwe personenauto’s. BTW staat voor ‘belasting over de toegevoegde waarde’ en komt onderaan de streep voor rekening van eindgebruikers.

Als een ondernemer een auto zakelijk aanschaft, moet hij/zij eveneens BTW betalen, maar ondernemers kunnen deze BTW terugvorderen bij de Belastingdienst. Particulieren kunnen BTW helaas niet terugvorderen.

Wordt een auto waarover de BTW is teruggevorderd op den duur verkocht aan een autobedrijf? Dan heeft onderaan de streep niemand BTW betaald over de auto in kwestie. Het autobedrijf moet deze auto dan aanbieden als BTW-auto: een auto waarover de volgende koper alsnog BTW moet afdragen.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

4. Bijtelling

Bijtelling is het bedrag dat bij iemands winst of loon wordt opgeteld indien een auto van de zaak méér dan 500 kilometer per kalenderjaar privé wordt gebruikt. Overigens geldt óók woon-werkverkeer als privégebruik. Behoort de betreffende privé gereden auto tot het bedrijfsvermogen? Dan moet over de bijtelling BTW worden afgedragen.

De fiscus ziet kilometers die privématig worden gereden met een zakelijke auto als een vorm van inkomen, vandaar dat deze inkomsten worden belast.

5. Opcenten

Provinciale opcenten maken onderdeel uit van de motorrijtuigenbelasting. Deze opcenten worden door de Nederlandse provincies geheven over het tarief van de gefixeerde hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting zoals deze in 1995 per provincie is vastgesteld. (bron)

6. Accijns

Ruim de helft van de consumentenprijs voor benzine komt terecht in de zak van het Rijk. De accijnzen op brandstoffen verschillen per brandstoftype. Ze zijn vastgesteld door de Nederlandse overheid en worden jaarlijks herzien. Anno 2021 zien ze er als volgt uit:  

  • Benzine: 45,6% van de verkoopprijs
  • Diesel: 34,9% van de verkoopprijs
  • LPG: 23,8% van de verkoopprijs

Over de brandstofprijs inclusief accijns wordt nog eens 21% BTW gerekend. Ongeveer de helft van wat je in Nederland voor brandstof betaalt, gaat dan ook naar het Nederlandse Rijk in de vorm van accijns en BTW.

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.