Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is gebleken dat er steeds minder auto’s gestolen worden. (bron) Waar in 2010 één op de 527 auto’s gestolen werd, is dat aantal gedaald naar één op de 948 auto’s in 2017. Het jaarlijkse aantal autodiefstallen in Nederland neemt dus aanzienlijk af!

Deze daling in aantal Nederlandse autodiefstallen is beduidend sterker dan in alle andere van diefstalcategorieën…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in...

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Afname aantal autodiefstallen

Hoewel het aantal in Nederland aanwezige auto’s de afgelopen jaren met acht procent is gestegen, is het aantal diefstallen afgenomen. Werden er in 2010 in totaal 14.450 personenauto’s gestolen, waren dit er in 2017 nog maar 8.670. Ook het aantal gestolen goederen uit auto’s is verminderd. In dezelfde periode is dit gedaald van 122.000 naar 65.000. Een flinke daling dus. De kans bestaat dat deze daling qua autodiefstallen te maken heeft met de voortdurend aanscherpende alarmeisen van autoverzekeraars.

Minder diefstalzaken opgelost

Uit de diefstalcijfers van het CBS komt echter ook naar voren dat er steeds minder autodieven worden opgepakt. Tussen 2011 en 2015 was deze daling het sterkst. Het aantal autodiefstallen waarbij ten minste één verdachte naar voren kwam, nam in die periode af van 11 naar 8 procent.

Ter vergelijking: bij andere soorten diefstal ligt dit ‘oplospercentage’ rond de 13 procent. Het percentage opgehelderde autodiefstallen van 2017 is nog niet bekend. Veel zaken liepen namelijk tegen het einde van het jaar aan. Wel is bekend gemaakt dat dit aantal lager ligt dan het voorlopige cijfer uit 2016: 6,5 procent.

Autodiefstal in Limburg, Noord-Brabant & Randstad

Gemiddeld werden tussen 2015 en 2017 jaarlijks 1,24 op de 1.000 auto’s gestolen. In de gemeente Valkenburg is de aantal bijna 7 op de 1.000 auto’s. Andere gemeenten in Limburg, zoals Heerlen en Maastricht, staan ook in de top 10 qua aantal autodiefstallen. Verder staan de vier grote steden (G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) ook in deze top 10, evenals Nijmegen en Arnhem.

Dat het aantal gestolen auto’s in Limburg zo opvallend hoog is, zou kunnen komen doordat auto’s geregistreerd staan in de gemeente waar de eigenaar woont. Het CBS maakt deze nuancering zelf. Leaseauto’s worden doorgaans geregistreerd in de gemeente waar de leasemaatschappij gevestigd is. Als er grote leasemaatschappijen in een bepaalde gemeente zitten, kan dit een vertekend beeld qua aantal autodiefstallen geven. En in Limburg zijn dit er nogal wat ten opzichte van het totaal aantal auto’s…