Autopremie: welke 9 factoren bepalen jouw autoverzekeringspremie?

autopremie bepalende factoren autoverzekeringspremie

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

De premie van je autoverzekering… Soms valt een autopremie beduidend hoger uit dan verwacht, soms verrassend laag. Wist je bijvoorbeeld dat een verhuizing al invloed kan hebben op de hoogte van de premie? Veel mensen vragen zich af waardoor dat komt. Want wat maakt het nou uit of je in Noord-Brabant of in Noord-Holland woont? Toch is dat voor een verzekeringsmaatschappij een groot verschil. Benieuwd waarom?

Hieronder leggen wij je precies uit wélke factoren van invloed zijn op de hoogte van je autoverzekeringspremie en waarom…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

1. Dekking bepaalt autopremie

De hoogte van een autopremie is allereerst afhankelijk van de hoofddekking die je kiest: WA, WA+ beperkt casco óf allrisk. Een WA-verzekering is verplicht in Nederland. Dit is de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. Met deze minimale basisverzekering ben je uitsluitend verzekerd voor schade die je aanricht bij anderen. Wil je óók verzekerd zijn voor schade aan de eigen auto? Dan is het verstandig om een allrisk (WA+ Volledig Casco) verzekering af te sluiten…

Met deze laatste twee verzekeringsvormen ben je dus niet alleen verzekerd voor schade die je aanricht bij anderen. Tot op zekere hoogte ben je óók gedekt voor eigen schade. De bijbehorende autopremie is dan ook duurder dan een autoverzekering met alléén WA-dekking. Vind je de allriskverzekering te duur, maar wil je wel extra verzekerd zijn? Dan kun je altijd nog kiezen voor een WA+ Beperkt Casco verzekering.

Met een Beperkt Casco verzekering ben je sowieso verzekerd voor schade aan anderen. De eigen auto is énkel verzekerd tegen diefstal, inbraak, ruitschade, stormschade en brandschade. Logischerwijs geldt: Hoe meer risico’s je dekt des te duurder de autopremie

2. Leeftijd bestuurder is zéér bepalend!

Ook de leeftijd van een bestuurder kan van enorme invloed zijn op de hoogte van de autopremie. Vooral jonge/jeugdige bestuurders betalen buitensporige bedragen qua autoverzekeringspremie. Dat komt omdat autoverzekeraars premietoeslagen hanteren voor jongeren, aangezien zij statistisch gezien véél meer auto-ongelukken veroorzaken dan andere (risico)groepen. Een premietoeslag geldt bij veruit de meeste autoverzekeraars voor jongeren tot 24 à 25 jaar. Deze jongerentoeslag resulteert doorgaans in autopremies die tot viermaal zo hoog zijn als premies voor oudere en meer ervaren bestuurders.

Verzekeraars verhogen het premiebedrag voor jongeren natuurlijk niet zomaar. Statistisch gezien veroorzaken jonge automobilisten tussen de 18 en 25 jaar meer ongelukken dan bestuurders boven de 25 jaar. Helaas maar waar: jonge bestuurders zijn –in vergelijking tot oudere bestuurders– vijf maal zo vaak betrokken bij dodelijke verkeersongevallen. En hoewel het in deze context onbenullig is, lijden óók verzekeraars hieronder.

Vanwege deze statistieken worden jongeren dus gezien als verhoogd risico voor verzekeraars, waardoor een fikse premieverhoging voor jonge automobilisten wordt gehanteerd.

3. Aantal schadevrije jaren versus autopremie

Rijd jij al ettelijke jaren schadevrij? Dan zal het je vast niet ontgaan zijn dat jouw autoverzekering in de loop der jaren goedkoper is geworden. In tegenstelling tot bovengenoemde risicogroep (jongeren), krijg je juist korting op de autoverzekering navenant de jaren waarin je géén schade claimt op een actieve c.q. lopende autoverzekering. In theorie kan een autoverzekering dus jaar na jaar goedkoper en goedkoper worden.

Voor ieder jaar dat je schadevrij rijdt, kom je een trede hoger op de zogenoemde BM-ladder; voluit bonus-malusladder. Deze ladder is een hulpmiddel om (vaststaande) schadevrije jaren te koppelen aan een (onbepaald) kortingspercentage. In tegenstelling tot iemands schadevrije jaren verschilt de BM-ladder namelijk per verzekeraar. Zodoende zal een x-aantal opgebouwde schadevrije jaren bij élke verzekeraar tot een andersoortige no-claimkorting leiden. Schadevrije jaren neem je mee; kortingspercentages niet.

Kortingspercentages kunnen oplopen tot 85%, maar hiervoor moet je héél lang schadevrij rijden. En let op: de normale (ongekorte) autopremie is minstens zo belangrijk als het kortingspercentage! Want een lage korting op een lage premie kan gunstiger uitpakken dan een hoge korting op een hoge premie.

4. Autopremie verschilt per merk & model auto

Ook het merk en het model van een auto hebben invloed op de hoogte van je autopremie. Is je auto nieuw, oud, groot, klein, zwaar, licht, snel, langzaam, duur, goedkoop, zwart, wit, standaard uitgevoerd of van allerhande hightech fabrieksopties en super-de-luxe accessoires voorzien?

Voor de basale WA-verzekering maakt het in feite niet uit of je een extreem dure of hele goedkope auto verzekert. Deze basisverzekering keert immers géén schade aan de eigen auto uit. De autowaarde reflecteert zich dan ook NIET in de WA-autopremie. Het gewicht van de auto maakt wel uit, want rijd je met een hele zware auto tegen iemand(s auto) aan, dan is de klap relatief groot, evenals de veroorzaakte schade. Zware auto’s zijn dus duurder qua autoverzekeringspremie.

Bij de premiebepaling van een (beperkt of volledig) cascoverzekering speelt de waarde van de eigen auto wél een belangrijke rol. Want hoe hoger de vervangingswaarde van een auto, des te meer de verzekeraar moet uitbetalen bij totaalverlies (en bepaalde reparaties).

Dure auto’s verzekeren…

Dure auto’s (> 70.000 euro) kunnen moeilijker worden verzekerd dan goedkopere auto’s. Niet alleen zijn de autopremies duurder en is de kans op acceptatie kleiner… Verzekeraars vragen je doorgaans óók om een dure auto te voorzien van een alarminstallatie met voertuigvolgsysteem, welke verbinding heeft met een alarmcentrale. Een dergelijk alarmsysteem is, in de meeste auto’s, niet standaard ingebouwd. Houdt dus rekening met een extra kostenpost wanneer je een dure auto verzekert.

Ben jij een jonge bestuurder en wil je een bovengemiddeld snelle, sportieve of dure auto verzekeren? Dan kun je sowieso voor problemen komen te staan. Zo is het voor jongeren lastig om een snelle Golf GTI te verzekeren. Veel verzekeraars zullen een dergelijke autoverzekeringsaanvraag weigeren; in bepaalde gevallen wordt je aanvraag zelfs nérgens geaccepteerd.

Ook dit heeft te maken met het extra risico dat jongeren vormen voor autoverzekeraars. Daarom is het verstandig om als jongere onder de 24-jarige leeftijd een auto te kopen met minder dan 80 kW.

5. Vrijwillig en/of verplicht eigen risico…

Een eigen risico is een geldbedrag dat je zélf betaalt, alvorens de autoverzekeraar bijlegt c.q. bijdraagt. Voor WA-schades die jij toebrengt aan anderen geldt zelden een eigen risico. Tenzij je een zogenaamd probleemverleden hebt ten aanzien van schadehistorie, wanbetaling, verzekeringsfraude, rijontzegging, strafblad of malusregistratie. Dán kan het zijn dat jouw autoverzekeringsaanvraag wordt geweigerd, TENZIJ jij een verplicht eigen risico op WA-schades aanvaardt. Ook kan het zijn dat er een uitzonderlijk eigen risico voor WA-schades geldt als de betreffende schades worden gereden door een bestuurder onder de 24: een zogenoemd ‘jeugdig eigen risico’.

Voor cascoschades aan de eigen auto geldt doorgaans wél een eigen risico. Het gaat dan om een vrijwillig eigen risico, dus er zijn ook (beperkt en volledig) casco-autoverzekeringen zónder eigen risico. Let wel: hoe hoger het eigen risico dat je zelf draagt, des te lager de autopremie die je maandelijks betaalt. Soms gelden er losse c.q. aanvullende eigen risico’s voor ruitschades, cabrioletkappen, uit de auto ontvreemde spullen en reparaties bij niet-aangesloten herstelbedrijven.

Welke verplichte, vrijwillige en aanvullende eigen risico’s een verzekeraar hanteert voor WA-schades en cascoschades kun je teruglezen in de polisvoorwaarden.

6. Woonplaats beïnvloedt autoverzekeringspremie

Zoals eerder vermeld, is jouw woonplaats van invloed op de hoogte van jouw autopremie. Zo betalen inwoners van grote drukke steden hogere autopremies dan mensen in kleine rustige dorpen. Dat komt omdat er in dichtbevolkte metropolen véél meer auto’s rijden en er dus meer kans is op aanrijdingen en andersoortige autoschades.

Ook de inbraakgevoeligheid en diefstalgevoeligheid van een woonplaats heeft invloed op de hoogte van een WA+ Beperkt- of Volledig Casco autopremie. Deze verzekeringen dekken namelijk óók inbraakschade en diefstalschade.

7. Aantal kilometers per jaar = relevante factor

Bij het afsluiten van een autoverzekering, vraagt de verzekeringsmaatschappij je naar je jaarkilometrage. Dit is een schatting van het aantal kilometers dat je in het komende jaar verwacht te gaan rijden. Leg je jaarlijks héél veel kilometers af? Dan is de relatieve kans dat je betrokken raakt bij een schade immers groter.

Daarom wordt de autoverzekeringspremie hoger naarmate je meer kilometers per jaar aflegt met de te verzekeren auto.

8. Aanvullende bijdekkingen verhogen autopremie

Naast de hoofddekking kun je desgewenst óók aanvullende dekkingen afsluiten: pechhulpverzekering, rechtshulpverzekering (verkeersbijstand of verhaalsbijstand), inzittendenverzekering (schadeverzekering óf ongevallenverzekering), accessoireverzekering, vervoersverzekering, no-claimbescherming en/of bonus/malusgarantie. Sommige van deze ‘bijdekkingen’ kunnen héél erg gunstig uitpakken.

Je moet altijd nagaan hoe waarschijnlijk het is dat een bepaalde situatie zich voordoet, hoeveel profijt je in dat geval van een dergelijke bijdekking hebt, en wát je periodiek betaalt om dit risico te dekken. Kortom: voordelen en nadelen tegen elkaar afwegen om de noodzaak van een bepaalde bijdekking in kaart te brengen. Hoe meer je dekt, des te kleiner het risico dat je loopt, maar des te hoger de autopremie.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

9. Betalingstermijn kan premiesom beïnvloeden

Tot slot heeft de betalingstermijn een beperkte invloed op de hoogte van je autoverzekeringspremie. Betaal je een maandelijkse autopremie? Dan zal het te betalen premiebedrag op jaarbasis ietwat hoger zijn dan wanneer je de premie per kwartaal betaalt.

Je bent nóg goedkoper uit als je de jaarpremie in één keer voldoet. In dat geval hoeft de verzekeraar namelijk geen duurbetaalde tijd te steken in (potentieel veelvuldige) facturen, betalingsherinneringen en aanmaningen.