Schade door klapband: keert de autoverzekering klapbandschade uit?

man die autoband controleert om klapband te voorkomen

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Uit onderzoek van bandenspecialist VACO blijkt dat bijna 1 op de 10 auto’s een vergroot risico loopt op een klapband. Je brengt niet alleen jezelf in gevaar door met gebrekkige autobanden de weg op te gaan, maar ook medeweggebruikers. En mocht je een klapband krijgen en daardoor schade veroorzaken, hoe reageert je autoverzekering daarop?

Hieronder lees je alles over verzekeringsdekking en verzekeringsuitkering bij autoschade ten gevolge van klapbanden…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Eigen autoschade vanwege klapband

Autoverzekeraars zien schade aan de eigen auto door toedoen van een klapband als autoschade die door jouzelf is veroorzaakt. Kortom: (eigen) schuldschade. De eventuele aanwezigheid van andere verkeersdeelnemers of ongunstige weersomstandigheden spelen daarbij geen rol. Althans, niet als het aankomt op de autoverzekering.

Om deze reden dekt een WA-verzekering géén schade aan de eigen auto ten gevolge van een klapband. Ook het overgrote merendeel van de WA+ (beperkt casco) autoverzekeringen dekt géén klapband-gerelateerde schades. Uitsluitend een allrisk (volledig casco) autoverzekering vergoedt te allen tijde de schade aan je eigen auto als gevolg van een klapband. De dekkingsvorm van je autoverzekering is dus bepalend voor de eventuele vergoeding van autoschade door klapbanden.

Mocht je allrisk verzekerd zijn en schade hebben aan je auto, dan kán het overigens verstandig zijn om éérst het schadebedrag te berekenen, alvorens je de betreffende schade claimt op je autoverzekering. Het claimen van schade zorgt namelijk per definitie voor een terugval van 5 schadevrije jaren…

Doordat je terugvalt in schadevrije jaren, pakt je no-claimkorting voortaan lager uit en wordt je autoverzekeringspremie in het vervolg een stuk duurder. Een schadevergoeding weegt dan ook niet altijd op tegen een premieverhoging. Zodoende kan het voordeliger zijn om gedekte schade tóch uit eigen zak te betalen. Dit klinkt tegenstrijdig, maar kan je onderaan de streep een flinke smak geld besparen.

Andermans schade door jouw klapband

Als gevolg van een klapband kan bijvoorbeeld ook een aanrijding plaatsvinden. Zo kun je de macht over het stuur verliezen doordat onverwachts een band klapt. Daardoor kun je schade toebrengen aan de auto van een ander. De schade aan andermans auto wordt wél vergoed door jouw autoverzekering. Zo óók als deze autoschade het gevolg is van een klapband. Zelfs als je niet meer dan een ‘kale’ WA-verzekering voor jouw auto hebt afgesloten, is andermans schade ten gevolge van jouw klapband gedekt.

Let wel: ook in dit geval worden er altijd vijf jaar afgetrokken van de schadevrije jaren die je met pijn en moeite hebt opgebouwd. De verzekeringspremie zal dus ook in dit geval worden verhoogd. Ook in deze situatie kan het dus lonen om éérst het schadebedrag te berekenen. Op basis daarvan kun je weloverwogen beslissen of het claimen van de schade opweegt tegen de premieverhoging.

Bandenschade & klapbanden voorkomen!

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. En een klapband helpen voorkomen, is niet eens zo héél ingewikkeld. Doorgaans wordt een klapband veroorzaakt door een te hoge belasting van de auto of een te lage bandenspanning.

Door de auto niet té zwaar te beladen, voorkom je overbelasting. En een te lage bandenspanning kun je vermijden door deze regelmatig te meten. Bij (bijna) elke benzinepomp kun je de bandenspanning van jouw autobanden controleren en deze indien nodig verhogen door het verder oppompen van de banden met een compressorpomp oftewel persluchtpomp. Bij een doorsnee tankstation kost het oppompen en op spanning brengen van de autobanden met een ‘slimme bandenpomp’ 50 eurocent. Hierbij nog enkele aanvullende tips en aandachtspunten ten aanzien van klapbanden en aanverwante bandenschade:

1. Onderspanning van banden

Bij het rijden met een te lage bandenspanning zal een autoband keer op keer aanzienlijk vervormen. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur van de band oploopt, waardoor de koordlagen van een (radiale) radiaalband of (diagonale) diagonaalband kunnen losraken. Dit fenomeen staat ook wel bekend als ‘separatie’. In beginsel ontstaat tússen de onderlinge koordlagen een luchtkamer die de band plaatselijk verzwakt. Een dergelijke luchtkamer openbaart zich doorgaans als uitstulping op het loopvlak of de wang van de betreffende autoband. Als een dergelijke uitstulping niet tijdig wordt ontdekt, is de kans zéér groot dat de band uiteen klapt. Vandaar dat periodieke bandencontrole uitermate raadzaam is!

2. Overspanning der autobanden

Autobanden die te hard worden opgepompt, kunnen evengoed nadelige gevolgen hebben en fikse verkeersrisico’s met zich meebrengen. Te harde banden missen namelijk de souplesse die vereist is voor het opvangen van extreme uitwendige belasting, bijvoorbeeld bij het oprijden van drempels, dorpels of trottoirbanden. Bij het incasseren van een fikse oneffenheid in het wegdek moet de betreffende band een enorme impact opvangen. Naarmate dit vaker gebeurt, zal de band inwendig beschadigen, met uiteindelijk een klapband tot gevolg.

3. Overbelading van de auto

Hoe zwaarder een auto wordt beladen, des te groter de krachten die de autobanden moeten opvangen. Eerdergenoemde separatie kan zodoende óók ontstaan door toedoen van overbelading van een auto. Bij overbelading treedt dus een vergelijkbare situatie op als bij onderspanning.

4. Uitwendige bandbeschadiging

Tijdens het autorijden, is het altijd mogelijk dat je met de band een stoeprandje of het hoekblok/hoekstuk van een uitritconstructie  raakt of een gat in het wegdek tegenkomt. De band wordt hiermee uitwendig geraakt met dientengevolge potentiële uitwendige en inwendige beschadigingen van de (koordlagen van de) band. En onopgemerkte bandschade leidt maar al te vaak tot het klappen c.q. barsten van luchtbanden.

5. Ouderdomsslijtage van autobanden

Zelfs staalgordelbanden met talloze koordlagen en een extra staalgordel hebben niet het eeuwige leven. Ze zijn simpelweg aan veroudering onderhevig. Bandenveroudering betekent veelal bandenslijtage en bandenverzwakking. Na verloop der tijd raken de koordlagen onderling los. Het loopvlak scheurt los en er ontstaan kleine scheurtjes in de band. Zulke ouderdomsverschijnselen kunnen absoluut tot een klapband leiden, vandaar dat men veelal aanraadt om autobanden na 6 jaar sowieso te vernieuwen.

Schade door klapbanden voor de autoverzekering: tot slot…

Hoe dan ook ontstaat een onnodig vergroot risico op een klapband als er te weinig lucht in de betreffende band zit. Bovendien wordt aangeraden om banden die ouder zijn dan 6 jaar te vervangen door nieuwe exemplaren. Vaak is het bandprofiel na 6 jaar zo goed als weggesleten en ook dit veroorzaakt zéér regelmatig bandenschade, klapbanden en klapband-gerelateerde verkeersongevallen met dientengevolge ‘klapbandschades’. (bron)

Mocht de schade-expert van een verzekeringsmaatschappij onomstotelijk kunnen aantonen dat een klapband –en schade dientengevolge– is ontstaan door achterstallig bandenonderhoud, dan kán schadedekking en schade-uitkering zelfs worden geweigerd.