Autoverzekering opzeggen na verkoop auto kan ALTIJD!

man die autoverzekering retroactief gaat opzeggen na autoverkoop

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Voor autoverzekeringen geldt nagenoeg altijd een bepaalde vaste looptijd oftewel contractduur. De aanvankelijke geldigheidsduur van een autoverzekeringspolis is meestal één jaar. Binnen dit eerste verzekeringsjaar kan een autoverzekering niet worden opgezegd zonder dat je daar een geldige reden voor hebt.

Na maximaal één jaar dient zich de prolongatiedatum aan en is jouw autoverzekering sowieso direct opzegbaar. Zodra jouw autoverzekering prolongeert, is de looptijd verstreken. Zeg je jouw autoverzekering niet actief op? Dan prolongeert deze vanzelf. Dit betekent dat jouw autoverzekering automatisch wordt verlengd.

Na deze automatische contactverlenging zit je echter NIET opnieuw een jaar aan je autoverzekering vast. Van nu af aan is jouw verzekeringspolis maandelijks óf dagelijks opzegbaar. Dat verschilt per maatschappij en is terug te lezen in de polisvoorwaarden van jouw verzekeraar. Overigens zijn er óók steeds meer autoverzekeraars die al vanaf dag één een opzegtermijn van slechts een maand óf een dag hanteren.

Er zijn echter enkele uitzonderlijke omstandigheden waaronder een autoverzekering óók voorafgaand aan de contractuele einddatum kan worden opgezegd. Dus zelfs vóórdat de officiële looptijd van jouw polis is verstreken. De belangrijkste beweeggrond hiertoe is autoverkoop…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Autoverzekering opzeggen bij óf na autoverkoop

Zolang je een kenteken op naam hebt staan van een auto die niet in schorsing staat, MOET je daarvoor wettelijk gezien een WA-autoverzekering hebben afgesloten. Een autoverzekering naargelang wettelijks aansprakelijkheid is namelijk wettelijk verplicht op laste van de WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Zodra je jouw verzekerde auto verkoopt, vervalt jouw juridische verzekeringsplicht, aangezien deze overgaat op de nieuwe kentekenhouder. Dat je een verzekerde auto verkoopt en daardoor niet langer verzekeringsplichtig bent, betekent echter nier per se dat je verlost bent van de contractuele verplichtingen die je bent aangegaan richting jouw autoverzekeraar. Indien je jouw auto binnen het eerste jaar weer verkoopt, loopt je autoverzekering vanzelfsprekend af ná het eerste overeenkomstige verzekeringsjaar. En dus niet per definitie vóór die tijd.

Toch is er geen enkele verzekeraar die jou aan jouw wettelijke contractverplichting zal houden indien jouw auto is verkocht. Het verzekerd houden van een auto die inmiddels verplicht door de nieuwe eigenaar dient te worden verzekerd, is immers irreëel. Gelukkig zijn vrijwel álle autoverzekeraar bereid om je te ontdoen van jouw contractuele betalingsverplichting zodra een verzekerde auto niet langer op jouw naam staat.

Wanneer kun je een autoverzekeringspolis tussentijds beëindigen?

Het opzeggen van een autoverzekeringspolis gedurende de contractuele looptijd is dus mogelijk indien je kunt aantonen dat de verzekeringnemer logischerwijs niet langer de verzekeringsverplichting voor het verzekerde voertuig draagt. Dit fenomeen wordt ook wel ‘voortijds beëindigen’ of ‘tussentijdse opzegging’ genoemd. Er zijn enkele situaties waarin een autoverzekering voortijdig kan worden opgezegd, namelijk:

  • Bij autoverkoop: Je ontvangt een vrijwaringsbewijs van de koper, hetgeen je jouw verzekeraar toestuurt.
  • Bij ‘total loss’ oftewel totaal verlies: Je ontvangt een vrijwaring van de partij die het ‘wrak’ opkoopt en/of sloopt. Je voorziet jouw autoverzekeraar van een kopietje.
  • Bij autodiefstal: Wordt jouw auto gestolen, dan moet je daarvan politie-aangifte doen. Vervolgens overhandig je jouw verzekeraar een kopie van het Proces-Verbaal dat je hebt ontvangen van de politie, zodat je wordt ontslagen van jouw houderschapsverplichtingen.
  • Bij overlijden van de verzekeringnemer: De auto mag nog maximaal 5 weken verzekerd blijven op naam van de overledene; daarna MOET deze worden overgeschreven op naam van een nabestaande óf koper.

Verzekeraars kunnen rekening houden met de startdatum, ingangsdatum einddatum, beëindigingsdatum, prolongatiedatum, vrijwaringsdatum, opzeggingsdatum en royementsdatum. Als het aankomt op ‘tussentijds beëindigen’, dient onderscheid te worden gemaakt tussen twee categorieën, te weten actieve opzegging enerzijds en overlijden anderzijds. (bron)

Tussentijdse opzegging autoverzekering bij autoverkoop

Zoals hierboven reeds vermeld, zal geen enkele autoverzekeraar moeilijk doen over het tussentijds opzeggen van een actief lopende autoverzekering voor een auto die verkocht is door de kentekenhouder c.q. verzekeringnemer. Degene die jouw (voormalige) auto van jouw koopt, krijgt bij tenaamstelling van het kenteken namens de RDW een vrijwaringsbewijs uitgereikt van het kentekenloket. De verkopende partij overhandigt dit vrijwaringsbewijs vervolgens aan de kopende partij.

Vanaf dit vrijwaringsmoment ben jij als autoverkoper gevrijwaard van de wettelijke voertuigverplichtingen (verzekering, belasting, keuring e.a.). Zodra jouw autoverzekeraar of tussenpersoon een kopie van dit vrijwaringsbewijs heeft ontvangen met daarbij het verzoek tot (tussentijdse) beëindiging van jouw autoverzekering, zal men dit verzoek doorgaans direct inwilligen per vrijwaringsdatum. Dus wil je jouw auto om welke reden dan ook verkopen? Maak je dan vooral geen zorgen om de autoverzekering. Deze kun je namelijk direct na het verkoop- en overschrijvingsproces stopzetten.

Ben je niet in het bezit van een bewijs van vrijwaring? Dan wordt tussentijds opzeggen per actuele opzegdatum lastig. Je kunt dan een gestandaardiseerde opzegbrief gebruiken, maar deze wordt doorgaans niet tussentijds geaccepteerd. Dus uitsluitend pas op een toekomstige datum na afloop van de officiële contracttermijn.

Let wel: Heb je een betalingsachterstand voor wat betreft je autopremie? Dus lig je één of meerdere maanden achter qua premiebetaling? Dan zal een autoverzekeraar jouw polis pas beëindigen nadat je jouw laatste achterstallige premie hebt voldaan.

Auto eerder al verkocht? Verzekering terugwerkend beëindigen!

Normaliter wordt een autoverzekering direct bij autoverkoop handmatig stopgezet door de autoverkoper c.q. verzekeringnemer. Echter zijn er nog altijd mensen die er onterecht van uitgaan dat een autoverzekering automatisch wordt stopgezet na autoverkoop. Zij komen er soms pas na maanden achter dat zij nog altijd maandelijks verzekeringspremie betalen voor een auto die reeds maanden geleden is verkocht. Niet voor niets dat er veelvuldig wordt gegoogeld op:

  • Verzekering retroactief beëindigen na verkoop auto
  • Autoverzekering vergeten op te zeggen
  • Geld terug na opzegging verzekering
  • Autopolis met terugwerkende kracht opzeggen
  • Autoverzekering te laat beëindigd na autoverkoop

In zo’n geval kan een autoverzekering doorgaans retroactief worden ontbonden; soms zelfs vér na de verkoopdatum en vrijwaringsdatum. Dus heb je jouw auto reeds enige tijd geleden verkocht, maar ben je vergeten of niet in de gelegenheid geweest om de bijbehorende autoverzekering op te zeggen? Dan zijn de meeste autoverzekeraars coulant. Immers heeft de dekkende verzekeraar in de tussentijd géén daadwerkelijk verzekeringsrisico gedragen.

Het beëindigen van een autoverzekering met terugwerkende kracht, is echter niet bij iedere verzekeraar mogelijk. Enkele verzekeraars zijn extreem strikt; zij eisen dat je de dag van verkoop en vrijwaring direct je autoverzekering stopzet en als bewijsstuk een vrijwaringsbewijs doorstuurt. Als je ‘te laat opzegt’ wordt eventuele te veel betaalde premie NIET gerestitueerd; je ontvangt dus géén geld terug.

De officiële opzegtermijn van jouw maatschappij staat vermeld in de polisvoorwaarde van jouw individuele autoverzekering. Houd je je niet aan deze termijn? Dan kan een verzekeraar zeggen dat je de beëindiging te laat meldt, waardoor je niet de volledige restitutie ontvangt.

Tot wanneer kun je retroactief opzeggen?

De meeste autoverzekeraars doen niet moeilijk als je tot enkele weken naderhand jouw autoverzekering ontbindt. Een maximale retroactieve opzegtermijn van 2 à 4 weken is vrij standaard. Er zijn echter ook extreem flexibele en toegeeflijke maatschappijen die een autoverzekering zélfs tot een jaar na autoverkoop en vrijwaring me terugwerkende kracht opschorten. In dat geval worden tót 12 overtollige maandpremiebetalingen netjes teruggestort op jouw rekening in de vorm van restitutie.

Let wel: Sommige verzekeraars hanteren eenmalige royementskosten. Deze beëindigingskosten bedragen gemiddeld genomen 7,50 euro à 10 euro, welke kunnen oplopen tot maar liefst 25 euro. Deze kosten worden los aan jou als verzekerde in rekening gebracht óf in mindering gebracht op het door de verzekeraar aan jou verschuldigde restitutiebedrag.

Al met al werkt niet elke autoverzekeraar mee aan een retroactieve polisbeëindiging. Immers is het jouw eigen verantwoordelijkheid om bij autoverkoop je autoverzekering op te zeggen. Door jouw autoverzekering terugwerkend op te zeggen, krijg je bij de meeste maatschappijen te veel betaalde premie terug zodra je een kopie van een geldig vrijwaringsbewijs kunt laten zien.

Autoverzekering stopzetten bij autoverkoop: tot slot…

Is jouw auto verkocht? Dan kun je de bijbehorende autoverzekering zélfs tijdens de officiële looptijd opzeggen per datum van vrijwaring. Daartoe overhandig je jouw autoverzekeraar een foto of kopietje van het vrijwaringsbewijsje dat je hebt ontvangen van de koper, met daarbij het schriftelijke verzoek tot polisbeëindiging.

Beëindig zo snel mogelijk je verzekering zodra jouw auto is verkocht. Het vrijwaringsbewijs is hierbij een belangrijke factor, aangezien hier de verkoopdatum op vermeld staat. Het stopzetten, opzeggen, beëindigen, ontbinden of doen ophouden van jouw autoverzekering is dan zélfs mogelijk voordat de contractuele looptijd is verstreken.

Let wel: Komt er een andere auto voor de verkochte auto in de plaats?  Dan kan het best zo zijn dat een autowijziging op jouw huidige polis voordeliger uitpakt dan een nieuwe polis sluiten waarvoor je eventueel eenmalige poliskosten moet neertellen. Bijvoorbeeld ook als je bij jouw huidige verzekeraar een tweede-gezinsautoregeling of no-claimbeschermer geniet. In dat geval kan jouw autopolis tijdelijk worden opgeschort en vervolgens weer geactiveerd.

Vaak is het echter zo dat een andere auto bij een andere verzekeraar goedkoper kan worden ondergebracht, aangezien elke verzekeraar zich op een ander segment richt. Via onze online vergelijkingsmodule vind je direct de goedkoopste aanbieder voor jouw volgende wagen:

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

En tot slot: Laat je een potentiële koper in jouw auto rijden voor een proefrit oftewel testrit? Dus nog vóórdat de te koop staande auto daadwerkelijk is overgeschreven op naam van de koper? Dan ben jij vooralsnog verantwoordelijk voor schade die met de betreffende auto wordt gereden.

Dus gelukkig blijft de auto ondanks de vreemde bestuurder wél gewoon gedekt onder jouw autoverzekering. Maar schuldschades die door de testchauffeur worden gereden, komen voor rekening van jouw autoverzekeraar en gaan dus ten koste van JOUW schadevrije jaren.