De beste autoverzekering voor 2021: WA én Casco!

man zoekt beste autoverzekering van 2021

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Ontzettend veel mensen stellen zichzelf de volgende vraag: Wat is nou eigenlijk de beste autoverzekering? Deze vraag is super relevant en simpel, maar het antwoord helaas niet. Onderaan de streep is niet elke verzekeraar het best voor élke auto of voor élke autobezitter. Toch zijn er factoren waarop IEDEREEN ALTIJD zou moeten letten…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

De kwaliteit van autoverzekeraars blijkt pas bij schade

Veel mensen verdiepen zich niet of nauwelijks in het hoe, wat, waar en waarom van autoverzekeringen; een auto MOET nu eenmaal verzekerd zijn. Zodoende ligt de focus in veruit de meeste gevallen uitsluitend op het financiële aspect van de autoverzekering: een lage oftewel goedkope premie die maandelijks zo min mogelijk geld kost. Maar let op: goedkoop kán duurkoop zijn…

Helaas moet de échte kwaliteit van een autoverzekering aan den lijve worden ondervonden...

Belangrijke aandachtspunten

Je merkt namelijk pas hoe goed een autoverzekering is zodra je genoodzaakt bent er aanspraak op te maken. Kortom: schade! Zodra je schade rijdt, krijg je namelijk antwoorden op vragen waarbij je wellicht nog nooit hebt stilgestaan:

 • Ben je gedekt voor een beperkt aantal type schades of ben je juist extreem uitgebreid gedekt, zowel qua basisdekking c.q. hoofddekking als eventuele bijdekkingen?…
 • …Dus ben je überhaupt verzekerd voor deze specifieke soort schade en in hoeverre?
 • Als je schade hebt, wordt dan 100% van het schadebedrag vergoed of betaal je een bepaald deel (‘eigen risico’) uit eigen zak?
 • Blijft jouw premie na een eventuele schade (relatief) gelijk of krijg je direct een fikse premieverhoging voor je kiezen?
 • Kun je de verzekeraar op verschillende gebruiksvriendelijke manieren bereiken? Per telefoon, e-mail, chat of anderzijds? Óf krijg je standaard een in-gesprek-bandje te horen en nietszeggende automatische ontvangstbevestigingen?
 • Reageert men tijdig op jouw vragen óf moet je telkens dagenlang op antwoord wachten en meermaals nabellen?
 • Is de verzekeraar goed of slecht bereikbaar? Hebben ze uitgebreide of beperkte openingstijden?
 • Word je direct te woord gestaan en geholpen of sta je ellenlang in de wacht en word je keer op keer onnodig doorverbonden?
 • Worden schades gemakkelijk in behandeling genomen of worden ze om twijfelachtige redenen afgewimpeld of afgeschoven?
 • Word je bijgestaan bij aansprakelijkstelling en schadeverhaal of sta je hier alleen voor?
 • Worden schades snel opgepakt, afgehandeld en uitgekeerd of gaat hier juist heel veel tijd overheen?
 • Heb je bij autoschade recht op gratis vervangend vervoer, en zo ja, hoe lang?
 • Is er sprake van dekking als je jouw (relatief jonge) kinderen in jouw auto laat rijden?
 • Zal men bij totaalverlies van jouw auto een passende som (nieuwwaarde, aanschafwaarde, cataloguswaarde o.i.d.) uitkeren waarmee je een vergelijkbare auto kunt terugkopen of hanteert men een schamele dagwaarderegeling?
 • Word je onderaan de streep serieus genomen en goed behandeld?
 • Dus áls je je verzekeraar een keertje nodig hebt, staat deze dan voor jou klaar?

De prijs-kwaliteitverhouding van autoverzekeringen

Natuurlijk is het volgende doemscenario een tikkie overdreven, maar je kunt je wellicht voorstellen dat je NIKS hebt aan een autoverzekeraar die uitsluitend op fax reageert, binnen een uiterste contacttermijn van 20 werkdagen, schades afwimpelt, absurd hoge eigen risico’s en belabberde voorwaarden hanteert, en pas na twee jaar uitkeert. Zelfs niet als je dankzij deze verzekeraar een tientje per maand bespaart.

Natuurlijk speelt het kostenplaatje van een autoverzekering een cruciale rol; echter NIET de enige rol. De prijs-kwaliteitverhouding zou doorslaggevend moeten zijn! Maar hoe breng je die in kaart? Nou, met behulp van onze geavanceerde vergelijkingsmodule!

Goede autoverzekering: dekking leidend!?

Autoverzekeringen kun je indelen in drie verschillende type basisdekkingen. Deze hoofddekking bepaalt grotendeels hoe goed c.q. uitgebreid je verzekerd bent. De 3 hoofddekkingen zijn als volgt:

 • WA-Dekking. Deze verzekering wordt het vaakst gesloten voor auto’s die ouder dan 12 jaar zijn. Hiermee ben je uitsluitend gedekt voor schades die met jouw voertuig worden toegebracht aan anderen.
 • WA + Beperkt Casco dekking. Deze verzekering wordt het vaakst gesloten voor auto’s die tussen de 5 en 12 jaar zijn. Ook schade aan jouw eigen auto is gedekt, zolang ze buiten jouw schuld optreden.
 • WA + Volledig Casco dekking. Deze verzekering wordt het vaakst gesloten voor auto’s die jonger dan 5 à 8 jaar zijn. Jouw eigen auto is allrisk gedekt, zelfs schades door eigen schuld worden vergoed.

Uit onderzoek van de consumentenbond (bron) bleken de volgende verzekeraars als best uit de bus te komen per basisdekking (anno 2020):

 • WA-Dekking: HEMA.
 • WA + Beperkt Casco dekking: ABN Amro
 • WA + Volledig Casco dekking: InShared

Hoe dit zich zal vertalen naar 2021, zal nog moeten blijken. Maar onderstaand totaaloverzicht zou wellicht als leidraad kunnen dienen voor het komende jaar…

A. Top 5 beste WA-autoverzekeringen van 2021

Voor de ‘kale’ WA-autoverzekering komen Hema en InShared als best uit de test. De top 5 WA-verzekeringen ziet er als volgt uit:

 1. Hema en InShared: score 8,6
 2. Allianz Direct: score 8,1
 3. FBTO: score 7,9
 4. Vereniging Eigen Huis: score 7,8
 5. Centraal Beheer: score 7,8

Door Hema en InShared wordt een relatief soepel acceptatiebeleid voor WA-dekking gehanteerd. Daarnaast is het aanbod qua aanvullende dekkingen (pechhulp, inzittenden, rechtsbijstand e.q.) zeer uitgebreid. Bovendien bieden beide verzekeraars goede hulpverlening bij schade in Nederland en buitenland.

B. Beste WA+ Beperkt Casco autoverzekeringen

Voor de autoverzekering met WA+ Beperkt Cascodekking (WA PLUS) scoort ABN Amro het best. Dit komt onder meer doordat er opvallend ruime dekkingen worden gehanteerd voor autodiefstal en autobraak. Maar o.a. ook voor brandschade, stormschade en natuurgeweldschade. De volledige top 5 Beperkt Cascoverzekeringen is als volgt:

 1. ABN Amro: score 8,5
 2. Ohra (Aanvullend): score 8,3
 3. Interpolis: score 8,3
 4. InShared: score 8,3
 5. Vereniging Eigen Huis: score 8,1

C. De 5 beste Volledig Casco autoverzekeringen voor 2021

In de categorie Volledig Casco scoort InShared het hoogst, mede vanwege de flexibele uitkeringsregeling. Schade-uitkeringen zijn ruim en verlopen vlot, zowel bij nieuwe auto’s als occasions. De vijf beste allriskautoverzekeringen zijn als volgt:

 1. InShared (Volledig Allrisk): score 8,6
 2. ABN Amro: score 8,5
 3. Ohra (Aanvullend): score 8,5
 4. Aegon (Royaal): score 8,3
 5. Interpolis: score 8,2
 6. Vereniging Eigen Huis: score 8,2

Waarom is niet één autoverzekeraar voor iedereen het best?

Bij ons op het kantoor van GoedkopeAutoverzekering.nl blijkt vrijwel dagelijks dat héél veel mensen niet begrijpen waarom er niet gewoon één autoverzekeraar voor iedereen de allerbeste keus is. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met doelgroep en marktaandeel. De autoverzekeringsmarkt is nu eenmaal een concurrerende markt. Dus iedere autoverzekeraar richt zich op een bepaalde doelgroep en op een specifiek marktaandeel. De premiestelling van een verzekeraar is dan ook afhankelijk van allerlei premiebepalende factoren, waaronder bestuurdersleeftijd, schadevrije jaren, voertuigleeftijd, woonplaats, kilometrage en autogegevens zoals marktwaarde, vermogen en uitvoering.

Daarnaast willen verzekeraars risico’s spreiden. Men kan dus niet zomaar de allergoedkoopste autoverzekering aanbieden voor diegenen met minjaren door toedoen van een opvallend omvangrijke schadehistorie. Onderaan de streep moet er nu eenmaal winst worden gemaakt.

Beste autoverzekering voor 2021: tot slot…

De ene persoon hecht veel waarde aan de bereikbaarheid van een verzekeraar; de andere persoon aan een verzekeraar die schades snel in behandeling neemt. Er is dus niet één enkele verzekeraar die voor iedereen het beste uitpakt; het verschilt sterk per situatie. Daarom is het uitermate belangrijk om autoverzekeringen onderling te vergelijken. En dan dus niet alleen op maandpremie, maar ook op productaanbod, polisscore, klantbeoordeling, eigen risico, et cetera. Dankzij de vergelijkingsmodule van GoedkopeAutoverzekering .nl is dit een fluitje van een cent!

Wij van GoedkopeAutoverzekering.nl worden door onze klanten beoordeeld met een 9,2 op basis van de recensies die onze verzekeringsnemers bij beoordelingenwebsite Kiyoh hebben ingevuld. (bron)