Bonus-malusladder: hoe werken bonussen & malussen qua autoverzekering?

vrouw die wordt ingeschaald op de bonus-malusladder

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Veruit de meeste Nederlandse autoverzekeraars werken met een zogenaamde bonus-malusladder. Deze ladder bestaat uit een x-aantal treden. Elke trede is gekoppeld aan een bepaald kortingspercentage. En op welke trede je wordt ingeschaald, wordt bepaald door hoeveel schadevrije jaren je hebt opgebouwd op jouw verzekeringspolis.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Schadevrij rijden = bonusjaren opbouwen

Rijd je een volledig verzekeringsjaar géén schuldschade dan krijg je er een jaartje bij. Maak je wél brokken, dan val je pér schadeclaim vijf jaren terug. Zodoende kunnen iemands schadevrije jaren uiteenlopen van -5 tot +99. Deze jaren zijn concreet, universeel en onweerlegbaar van aard; het zijn dan ook jouw jaren die je altijd met je meeneemt. Jouw voormalige verzekeringsmaatschappij legt ze vast in een centrale royementsdatabase zodra jouw autopolis wordt beëindigd. En de eerstvolgende verzekeraar neemt ze hieruit over.

Factoren zoals kortingspercentages, bonus-malusladders én (inschaling, opklimming en afdaling qua) treden verschillen echter sterk per verzekeraar. Dus hoewel jouw aantal schadeloos gereden jaren vaststaat, verschilt de uitwerking ervan op jouw premie zéér sterk per autoverzekeraar en autoverzekeringsproduct:

  • De ene maatschappij hanteert een bonus-malusladder bestaande uit slechts 10 treden, de andere maar liefst 20 treden.
  • De ene autoverzekeraar zal jou met 3 plusjaren inschalen op trede één en de andere op trede vier.
  • Bij de ene verzekeraar klim je héél snel omhoog en val je zéér snel terug, maar traag opklimmen en terugvallen, kan ook.
  • Bij de ene partij resulteren 5 jaren in 20% aanvangskorting, bij de andere tot 40% premiekorting.

Op ladders, treden en kortingen is dus geen peil te trekken. Het zijn uitsluitend JAREN die je te allen tijde met je meeneemt. Zowel plusjaren (bonusjaren) als minjaren (malusjaren).

Nadere uitleg over de rol en invloed van de bonus-malusladder

Onderaan de streep zeggen bonussen en malussen wat over de korting óf toeslag die je krijgt op jouw autoverzekeringspremie. De term ‘bonus’ staat voor ‘goed’ en leidt tot een premiekorting. De term ‘malus’ staat voor ‘slecht’ en leidt tot een premietoeslag.

Sta je in de plus qua schadeloos gereden jaren? Dan spreekt men van plusjaren oftewel bonusjaren. Sta je in de min qua schadeloze jaren, dan spreekt men van minjaren oftewel malusjaren. In dat geval beschik je over ‘negatieve schadevrije jaren’ en verkeer je in een maluspositie.

Plusjaren zorgen ervoor dat je (relatief) voordelig wordt ingeschaald op de bonus-malusladder, met dientengevolge een fikse starterskorting. Minjaren daarentegen, zorgen voor een nadelige inschaling. Jouw premie wordt extreem duur óf je wordt überhaupt niet voor een autoverzekering geaccepteerd.

Dankzij een bonus-malusladder kunnen positieve en negatieve jaren naar behoren worden geïnterpreteerd en vertaald naar premiekorting óf premietoeslag.

Beloning voor schadevrij rijden; ontmoediging van schade rijden

Hoe dan ook krijgen mensen met veel schadevrij gereden jaren een hogere no-claimkorting omdat zij tot nog toe niet of nauwelijks schuldschades hebben geclaimd op hun actief lopende autoverzekering. Zodoende staan zij ‘in de plus’, en daarvoor wordt hen een bonus toegekend. Dit is de beloning die de verzekeraar geeft voor schadevrij rijden. Als starter heb je deze korting niet (of véél minder). Zonder een positief chauffeursverleden is het dus moeilijker om goedkoop een auto te verzekeren. Gelukkig zegt korting niet alles, want het draait uiteindelijk om de netto maandpremie die je zult moeten ophoesten.

Overigens pakt rijervaring niet per definitie gunstig uit. Want heb je door de jaren heen één of meerdere schades gereden, dan kun je zélfs ‘in de min staan’ waarvoor een ‘malus’ wordt toegekend. Dit resulteert in een malusregistratie, een fikste premietoeslag én een beperkte keuze qua autoverzekeraars als je ooit wilt overstappen. Positieve en negatieve schadevrije jaren bouw je als verzekeringsnemer op jouw naam op. Ze staan vast en worden door alle verzekeraars gelijk behandeld. De manier waarop schadevrije jaren tot een bepaalde premiekorting of premietoeslag worden verwerkt, verschilt echter wél per verzekeraar.

Hoe goed positieve schadevrije jaren of hoe slecht negatieve schadevrije jaren uitpakken, is afhankelijk van de bonus-malusladder van de betreffende verzekeraar. De verzekeraar bepaalt uit hoeveel treden de bonus-malusladder bestaat, op welke trede jij wordt ingeschaald, en hoe snel je opklimt of terugvalt als je schade claimt.

Bonussen & malussen voor beginnende bestuurders?

Hoe werkt een bonus-malusladder voor beginnende bestuurders? Starters krijgen in ieder geval minder aanvangskorting bij een autoverzekering omdat zij nog geen schadevrije jaren hebben opgebouwd en zodoende nog geen aanspraak kunnen maken op een betekeniswaardige no-claimkorting. Maar hoe kunnen deze startende bestuurders hun auto tóch goedkoop verzekeren? Profiteer van de werking van het bonus-malussysteem, hetgeen sterk verschilt per autoverzekeraar. (bron)

Ontdek de verzekeringsmaatschappijen die zich richten op jeugdige bestuurders die niet eerder een autoverzekering op naam hebben gehad. En die bonus-malusladders hanteren waarvan de treden gunstig uitpakken voor beginnende bestuurders…

Verzekering beginnend bestuurder: bonus of malus?

Slimmer dan kijken naar korting, is autoverzekeringen vergelijken op basis van premie. Dat doe je door een berekening te maken op basis van het kenteken en jouw eigen gegevens. Je krijgt dan een top 5 te zien van de goedkoopste aanbieders voor starters. Kijk vooral naar de premie en niet naar de bonus-maluskorting. Het gaat tenslotte om wat je moet betalen, niet om hoeveel korting je krijgt. Het beste is een lage premie ondanks weinig no-claimkorting. Want dan is er nog volop ruimte voor groei (lees: stijging op de bonus-malusladder).

Beginnende bestuurder: auto op naam ouders?

Om te besparen op de kosten van de verzekering wil een beginnend bestuurder soms de ouders inschakelen. Deze moeten dan de autoverzekering op naam zetten. We raden streng af dit te doen omdat het niet is toegestaan. Als eigenaar en kentekenhouder van de auto, moet je op eigen naam verzekeren. Natuurlijk heb je te maken met een lage bonus-maluskorting als beginnend bestuurder. Maar door goed te vergelijken, kan je auto toch betaalbaar worden verzekerd.

Wil jij profiteren van een lage autoverzekeringspremie ondanks een belabberde inschaling op de bonus-malusladder door ontoereikende schadevrije jaren? Trek dan desnoods een kwartiertje extra uit om autoverzekeraars grondig te vergelijken. En onthoud: bonusjaren zijn géén bonustreden en malusjaren zijn géén malustreden.