BTW en/of BPM verrekenen op zakelijke auto…

een auto van de zaak waarop btw en bpm kan worden verrekend

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

BTW en BPM zijn belangrijke begrippen wanneer je een auto van de zaak rijdt:

  • BTW (belasting over toegevoegde waarde) is een vorm van omzetbelasting die eenmalig wordt geheven op de verkoopprijs van producten en diensten, waaronder ook auto’s, onderdelen, accessoires, brandstof, onderhoud en reparaties.
  • BPM (belasting van personenauto’s en motorrijwielen) is een eenmalige belasting die voor iedere in Nederland geregistreerde personenauto en bestelauto en voor ieder in Nederland geregistreerd motorrijwiel moet worden betaald.
Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Als ondernemer heb je normaliter recht op aftrek van de BTW als voorbelasting over álle kosten van de auto: aankoop, onderhoud én gebruik. Gebruik je de auto óók privé? Dan wordt alles een tikkeltje gecompliceerder. Daarvoor moet je namelijk een correctie betalen.

Waarom, wanneer en hoeveel correctie je moet betalen wordt hieronder duidelijk en eenduidig uitgelegd…

Waarom moet je een correctie voor privégebruik betalen?

Als ondernemer heb je recht op aftrek van de BTW over de gemaakte kosten. Als particulier heb je dit voordeel niet en moet je BTW betalen over goederen en diensten die je afneemt. Dit is de reden dat je een correctie moet betalen voor de teruggekregen BTW wanneer je een zakelijke auto óók deels privé gebruikt.

Op het zakelijke gebruiksdeel behoud je dus jouw btw-voordeel; op het particuliere gebruiksdeel moet je een stukje voordeel inleveren.

Particulier gebruik zakelijke auto: wanneer & hoeveel correctie?

Wanneer en hoeveel correctie moet je betalen voor het privégebruik van een zakelijke auto? De BTW-correctie kan op twee manieren worden berekend:

  • Enerzijds door het bijhouden van een kilometeradministratie;
  • Anderzijds door het betalen van 2,7 procent forfait over de catalogusprijs van de auto

Indien je weinig kilometers rijdt, is het waarschijnlijk voordeliger om de correctie te berekenen op basis van kilometerregistratie. De correctie moet dan worden aangegeven bij de BTW-aangifte over het laatste kwartaal van het jaar.

Deze correctie wordt gebaseerd op de daadwerkelijk gereden privékilometers. Daarom is het van belang om inzicht te hebben in het in totaalaantal privé en zakelijk gereden kilometers. (bron)

Rijd je echter véél privékilometers, dan is het óók mogelijk (en wellicht voordeliger) om het 2,7 procent-forfait van de catalogusprijs (inclusief BTW en BPM) te betalen.

Hoe bereken je een correctie op de BTW?

Twijfel je erover of je beter het forfaitaire percentage van 2,7 procent kan betalen… Óf dat je de correctie toch beter kan baseren op het aantal daadwerkelijk gereden kilometers?

Dan is het belangrijk dat je begrijpt hoe de correctieberekeningen in elkaar zitten… Voor de berekening op basis van het feitelijke privégebruik heb je enkele gegevens nodig:

  • Ten eerste is het van belang om het totaalaantal gereden kilometers te weten en hoeveel kilometers daarvan privé gereden zijn.
  • Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de autokosten (excl. BTW) waren het afgelopen jaar.

Autokosten bestaan uit afschrijving, brandstof, onderhoud én kosten zónder BTW (zoals motorrijtuigenbelasting en autoverzekering).

Hieronder leggen we aan de hand van een voorbeeld uit hoe je –met deze gegevens– de berekening gemakkelijk kunt maken. Ook een voorbeeldberekening op basis van het 2,7 procent-forfait wordt hieronder uitgelegd…

A. Voorbeeldberekening correctie op basis van werkelijk privégebruik

Stel, de catalogusprijs van een auto is €50.000,- waarvan €9.000,- euro BPM en €10.500,- BTW. De auto wordt in 5 jaar afgeschreven. Het totaalaantal gereden kilometers is 40.000, waarvan 10.000 privékilometers. De autokosten (excl. BTW) bestaan dat jaar uit: €15.300,-.

Deze kosten zijn gebaseerd op BTW-afschrijving (cataloguswaarde – BPM – BTW * ⅕ (20% oftewel 0,20) (= afschrijving)). De BTW-afschrijving bedraagt daarom €30.500,- * ⅕ (20% oftewel 0,20) = €6.100,-.

Brandstofkosten (€5.200,-), onderhoudskosten (€1.500,-) en de kosten zónder BTW (€2.500,-) zijn ook nog van belang voor de berekening. Nu alle gegevens helder in beeld zijn, kan de correctieberekening worden gemaakt. Het werkelijke privégebruik is 10.000 km / 40.000 km = ¼ (25% oftewel 0,25)

  • De afschrijving op het privégebruik is dan 0,25 * €6.100,- * 21% (standaard BTW-tarief) = €320,25.
  • De BTW op de kosten van het privégebruik bedragen: 0,25 * €6.700,- (brandstofkosten + onderhoudskosten) * 21% (standaard BTW-tarief) = €351,75.

In totaal zal je dus €672,- (€320,25 + €351,75) aan correctie moeten betalen op basis van een berekening op werkelijk privégebruik.

B. Voorbeeldberekening correctie op basis van 2,7 procent-forfait

De berekening op basis van het 2,7 procent-forfait is ietwat eenvoudiger. Hiervoor gebruik je de catalogusprijs (inclusief BTW en BPM), en deze vermenigvuldig je simpelweg met 2,7% (oftewel 0,027). Gebaseerd op bovenstaand voorbeeld betekent dit dus dat de correctiekosten €50.000 * 0,027 = €1.350,- zouden bedragen.

Uiteindelijk is het dus verstandig om beide berekening te maken. Eerst een begroting op basis van de geschatte privékilometers. Daarna een raming navenant het vaststaande 2,7 procent-forfait…

Veel zakelijke kilometers óf veel privékilometers?

Uit bovenstaand voorbeeld is duidelijk geworden dat het doorgaans voordeliger is om een kilometerregistratie bij te houden indien je relatief weinig privékilometers rijdt en juist veel zakelijke kilometers. Rijd je juist véél privéritten en weinig zakelijke ritten? Kies dan liever voor een correctie op forfaitaire basis.

Verlaagd forfait van 1,5 procent…

Hierbij is het overigens belangrijk om te weten dat het 2,7 procent-forfait in bepaalde gevallen verlaagd kan worden naar een 1,5 procent-forfait. Dit komt voor wanneer je de BTW niet hebt kunnen aftrekken van de aanschafwaarde. (bron)

Ook kan het forfait verlaagd worden wanneer er meer dan vier jaar tussen het moment van aanschaf van de wagen en het moment van zakelijk gebruik zit.

Heb je als ondernemer een bestelauto? Vraag dan de BPM terug!

Als ondernemer met bestelauto kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van de BPM op grond van de ondernemersregeling. Hiervoor is het van belang dat de bestelauto voor meer dan 10% van de gereden kilometers voor de onderneming wordt gebruikt. (bron)

Let op! Soms moet je de BPM alsnog terugbetalen. Dit komt voor wanneer de bestelauto wordt omgebouwd tot personenauto, wanneer een bestelauto jonger dan 5 jaar wordt verkocht aan een particulier óf als de onderneming stopt.