Hoe krijg je direct voorlopige dekking voor de autoverzekering?

automobilist die rijdt in auto met voorlopige dekking

Bij de aanschaf van een auto wordt nog weleens vergeten tijdig een autoverzekering af te sluiten. Dit kan voor problemen zorgen, want een WA-autoverzekering is wettelijk verplicht. Dus als jouw (nieuwe) auto niet WA-verzekerd is, mag je er niet mee de weg op. Gelukkig kan dit probleem snel worden opgelost dankzij voorlopige dekking…

Het is ideaal als een verzekeraar –óók bij online autoverzekeringsaanvragen– direct voorlopige dekking verleent. In dat geval kun je namelijk meteen na tenaamstelling je mobiele telefoon erbij pakken om ter plekke de door jou aangekochte auto te verzekeren. Ben je voorlopig gedekt? Dan kun je linea recta instappen en wegrijden.

Veel autoverzekeraars werken met voorlopige dekking. Hiermee ben je tijdelijk volwaardig verzekerd, tótdat de aanvraag definitief wordt geaccepteerd of geweigerd…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wat is een voorlopige dekking en wanneer gaat deze in?

Door het verlenen van voorlopige dekking overbruggen verzekeraars de tijd tussen de verzekeringsaanvraag en het uiteindelijke besluit tot acceptatie óf weigering. Verzekeraars kunnen namelijk niet elke aanvraag direct behandelen; daar hebben zij logischerwijs tijd voor nodig. Hoe snel een autoverzekeringsaanvraag kan worden afgehandeld, is onder meer afhankelijk van:

 • Bezetting: Hoe meer personeel op een bepaald moment werkzaam is bij een verzekeraar, des te sneller jouw aanvraag wordt behandeld.
 • Openingstijden: Vraag je ’s avonds of ’s weekends een autoverzekering aan? Dan zijn veel verzekeraars gesloten.
 • Verwerkingsachterstanden: In extreem drukke periodes kunnen fikse werkachterstanden ontstaan, waardoor jouw aanvraag onderop een stapel terechtkomt.
 • Uitzonderlijke aanvragen: Wil je een grijs kenteken privé verzekeren? Heb je een probleemverleden? Of is er sprake van een andersoortige afwijkende situatie? Dat maakt de acceptatieprocedure ingewikkelder en langduriger.

En logischerwijs zijn er meer hypothetische situaties denkbaar waarin een autoverzekeringsaanvraag niet direct in behandeling kan worden genomen: vakantieperiodes, internetstoringen, technische problemen, ziekteverzuim, et cetera.

In veel van dit soort situaties verstrekken autoverzekeraars voorlopige dekking. De voorlopige dekkingsperiode beslaat doorgaans 14 dagen. Binnen deze termijn krijg je te horen of jouw autoverzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd (en omgezet in definitieve dekking) óf wordt afgewezen (en niet verder in behandeling wordt genomen).

Hoe weet je of je WEL voorlopig verzekerd bent?

Om aspirant-verzekeringsnemers tegemoet te komen, kiezen veel autoverzekeraars ervoor voorlopige dekking te verschaffen. Je hebt dan nog niet definitief een autoverzekering afgesloten, maar de autoverzekeraar dekt jou en jouw auto al wel als tijdelijk verzekeringsrisico. Dit is in feite een coulanceregeling.

Wanneer krijg je GEEN voorlopige dekking?

Of je voorlopige dekking krijgt, is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden, welke per verzekeraar verschillen. Meestal is het zo dat je op een aanvraag voor extreem dure of extreem zware auto’s geen voorlopige autoverzekering krijgt.

Ook het schadeverleden van jou als bestuurder heeft invloed op het al dan niet bekomen van voorlopige dekking. Dus heb je in het verleden veelvuldige of omvangrijke schades gereden? Of heb je negatieve schadevrije jaren oftewel malusjaren op naam staan? Dan is de kans groot dat er geen voorlopige dekking wordt afgegeven.

Dit betekent overigens niet per definitie dat jouw aanvraag al op voorhand wordt geweigerd. De verzekeraar wil simpelweg éérst naar je aanvraag kijken, alvorens men beslist of je überhaupt voor (tijdelijke dan wel permanente) dekking wordt geaccepteerd.

Tijdelijke acceptatie ná gegevenscontrole

Een autoverzekeraar zal na een autoverzekeringsaanvraag duidelijk vermelden of er WEL of GEEN voorlopige dekking wordt afgegeven. Meestal per e-mail. Sommige verzekeraars hebben een geautomatiseerd systeem dat aan de hand van ettelijke gegevens direct uitsluitsel biedt. In een dergelijke calculatie kan een verscheidenheid aan feiten worden meegewogen, waaronder:

 • Leeftijd van de hoofdbestuurder: te jong of te oud?
 • Gewicht en vermogen van de auto: te zwaar of te snel?
 • Probleemverleden: qua schades, strafblad, fraude, rijontzegging e.a.?
 • Wel of geen geldige APK-keuring?
 • Hoofdbestuurder wijkt qua naam af van verzekeringsnemer?
 • Wel of geen geldig rijbewijs?
 • Zakelijk gebruik of privégebruik (+ grijs kenteken)?
 • Auto 14+ dagen onverzekerd geweest?
 • Aantekeningen op het rijbewijs?
 • Eerdere verzekeringsweigeringen?

Bepaalde bijzonderheden kunnen ervoor zorgen dat er geen voorlopige dekking wordt afgegeven (waarna men nacontrole uitvoert) óf dat je aanvraag direct wordt afgewezen (en je elders een nieuwe aanvraag zult moeten indienen).

Rode vlaggen, rinkelende alarmbellen & probleemgevallen

Doet een bepaald gegeven een zogezegde rode vlag wapperen of alarmbel rinkelen? Dan zal er waarschijnlijk direct een melding op je beeldscherm verschijnen waaruit blijkt dat de verzekeraar in kwestie géén voorlopige dekking zal verlenen. In dat geval ben je direct afgewezen c.q. geweigerd en moet je op zoek naar een andere autoverzekeraar.

Wordt er géén buitengewoon of bovengemiddeld risico toegekend aan de door jou verstrekte gegevens? Dan zal er doorgaans wél voorlopige dekking worden afgegeven. Je moet dan nog wel wachten op definitieve dekking, maar bent voorlopig verzekerd en kan dus direct met je auto de weg op.

Mocht een verzekeraar binnen 14 dagen besluiten dat men jou tóch niet als verzekeringsrisico wil dragen? Dan wordt de tijdelijke bescherming alsnog ingetrokken en zal je elders aan de bel moeten trekken voor een permanente autoverzekering.   

“Voorlopig gedekt op basis van de door jou verstrekte gegevens”

Let wel: Je bent te allen tijde voorlopig gedekt op basis van de door jou verstrekte gegevens. Voorlopige dekking wordt dus uitsluitend verstrekt navenant de informatie dij jijzelf invult tijdens de autoverzekeringsaanvraag. Het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste gegevens werkt wat dat betreft tegen je!

Na verstrekking van een voorlopige dekkingsbevestiging zal een autoverzekeraar namelijk éérst controleren of jouw aanvraag waarheidsgetrouw is ingevuld en of alle acceptatievragen naar waarheid zijn beantwoord. Blijkt dit niet het geval, dan heb je een probleem…

Voorlopige dekking met terugwerkende kracht ingetrokken!?

Mocht tijdens het beoordelingsproces blijken dat jij onjuiste gegevens hebt verstrekt, dan zal de voorlopige dekking met terugwerkende kracht worden ingetrokken. Bij ‘valsheid in geschrifte’ wordt de tijdelijke dekking dus niet alleen stopgezet, maar retroactief tenietgedaan. In dat geval heeft er dus nóóit voorlopige dekking plaatsgevonden en is jouw auto tijdelijk onverzekerd geweest. Met alle potentiële gevolgen van dien…

Niet alleen ben je niet verzekerd (geweest), waardoor jij eigenhandig opdraait voor eventuele schades die je rijdt. Daarnaast kun je te boek komen te staan als verzekeringsfraudeur, waardoor ook toekomstige autoverzekeringsaanvragen afketsen.   

Hèhè, eindelijk definitieve dekking!!!

Als alles in orde blijkt, wordt jouw voorlopige dekking officieel omgezet naar definitieve dekking. Je bent dan permanent geaccepteerd voor de aangevraagde autoverzekering en bent vanaf dit moment verplicht periodiek je premie te voldoen.

Ook of er een definitieve polisopmaak plaatsvindt, waardoor je definitief gedekt bent, krijg je te horen via de verzekeraar of diens tussenpersoon.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Hoe kun je bij voorlopige dekking aantonen dat je verzekerd bent?

In de periode dat je voorlopige dekking hebt gekregen, ben je nog niet definitief verzekerd. Het kan echter wel zo zijn dat je gedurende die betreffende periode staande wordt gehouden of betrokken raakt bij een verkeersongeval. In dat geval ben je wél verzekerd, hetgeen je kunt aantonen middels de voorlopige dekkingsbevestiging die je van de verzekeraar hebt gekregen.

De voorlopige dekkingsbevestiging oftewel aanvraagbevestiging dient dus als tijdelijk dekkingsbewijs. In dit document wordt het kenteken van de gedekte auto vermeld, evenals de ingangsdatum en einddatum van de voorlopige dekking. Ook staat er in de voorlopige dekkingsbevestiging vermeld hoe de auto verzekerd is, bijvoorbeeld WA of allrisk. Soms wordt een kopie van het aanvraagformulier en/of een dienstenwijzer bijgevoegd.

De voorlopige dekkingsbevestiging ontvang je doorgaans via e-mail. Met de e-mailbevestiging kun je aantonen dat je een autoverzekering hebt aangevraagd die momenteel in behandeling is en vooralsnog tot voorlopige dekking heeft geleid. Word je staande gehouden? Toon dan de toegezonden e-mail op je telefoon of leg een uitgeprinte versie in je dashboardkastje.

Heb je wél op je beeldscherm gelezen dat er sprake is van voorlopige dekking, maar hiervan géén bevestiging ontvangen? Neem dan direct contact op met je verzekeraar of tussenpersoon!

Wanneer verandert voorlopige in definitieve dekking?

Nadat de autoverzekering is aangevraagd heeft de verzekeraar tijd nodig om de aanvraag te beoordelen. De meeste verzekeraars hebben maximaal 1 week nodig om aanvragen te beoordelen. Voor de absolute zekerheid wordt doorgaans 2 weken voorlopige dekking verstrekt. In veruit de meeste gevallen weet je binnen een week of jouw aanvraag wordt geaccepteerd of geweigerd.

Wordt jouw aanvraag geaccepteerd? Dan is je auto vanaf dat moment definitief verzekerd en gedekt. Je ontvangt dan een verzekeringspolis met verzekeringsbewijs (‘groene kaart’).

Reden van voorlopige dekkingsweigering achterhalen

In de meeste gevallen zal weigering komen doordat je negatieve schadevrije jaren op naam hebt staan. Of informatie hebt achtergehouden of verdraaid, welke van belang is voor de verzekeraar. Vul je bijvoorbeeld de acceptatievragen niet naar waarheid in? In zulke gevallen zal een verzekeraar jouw autoverzekeringsaanvraag weigeren, waardoor eventuele voorlopige dekking nóóit in iets definitiefs zal resulteren.

Meestal zal je zelf weten waarom een autoverzekeringsaanvraag afketst: wanbetaling, schades, strafblad, rijontzegging… Heb je echter geen flauw idee, waarom je wordt geweigerd? Dan is het raadzaam te achterhalen waarom de afwijzing heeft plaatsgevonden. Want als je niet weet op welke grond jouw autoverzekeringsaanvraag is afgewezen, is de kans groot dat ook toekomstige aanvragen zullen afketsen.

Een verzekeraar of tussenpersoon mag uit privacyoverwegingen niet zomaar alles telefonisch toelichten. Men kan je doorgaans wél op de goede weg helpen.

Laatste strohalm: probleemverzekeraar De Vereende

Ben je eenmaal geweigerd? Dan ben je verplicht deze afwijzing te vermelden tijdens toekomstige aanvraagpogingen. Dit gegeven vergroot de kans op imminente afwijzingen enorm! Alleen probleemverzekeraar De Vereende voert een acceptatiebeleid dat ruim genoeg is om tot aanvaarding te leiden. De acceptatiekans bij reguliere autoverzekeraars is nagenoeg nihil.

In principe accepteert De Vereende iedereen voor de autoverzekering. Deze verzekeraar is echter buitengewoon duur en hanteert zeer strikte voorwaarden.

Voorlopige dekking van autoverzekering: tot slot…

Met voorlopige dekking vindt jouw autoverzekering direct ingang. Na de beoordelingsprocedure kun je echter alsnog worden afgewezen. Rijd je in te tussentijd schade, dan kun je deze desalniettemin claimen bij de verzekeraar die de voorlopige dekking heeft verleend. Want in principe ben je volwaardig verzekerd (bron)…

De voorlopige autoverzekering biedt dan ook exact dezelfde dekking als de definitieve verzekering… Van WA tot allrisk, al dan niet met pechhulpverzekering, schade-inzittendenverzekering en/of verkeersrechtsbijstandverzekering.

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.