Eigen vervoerverzekering: zijn eigen zakelijke goederen verzekerd?

eigen vervoerverzekering

Of schade aan jouw eigen auto überhaupt verzekerd is (en zo ja, hoe uitvoerig), is afhankelijk van de hoofddekking van jouw autoverzekering. Wat niet bij iedereen bekend is, is dat eventuele spullen IN een auto niet per definitie verzekerd zijn. Zeker niet als het om zakelijke spullen gaat.

Hieronder vind je de nodige informatie over de verzekering van eigen zakelijke goederen die met jouw auto worden vervoerd…

Zijn spullen in een auto meeverzekerd?

A. Losse privématig aangeschafte spullen in je auto

Losse privéspullen in je auto kúnnen tegen plotselinge schade en/of diefstal gedekt zijn op de inboedelverzekering. Voorbeelden van zulke spullen zijn een kinderstoel, brandblusser, jas, los navigatiesysteem of zonnebril. Deze zaken moeten dan natuurlijk wel particulier aangeschaft zijn. Of zulke losse privégoederen meeverzekerd zijn met jouw inboedel is afhankelijk van jouw exacte inboedelverzekering; doorgaans moet er sprake zijn van zogenoemde buitenhuisdekking. Soms verleent een inzittendenverzekering zelfs dekking voor bepaalde losse spullen in de auto. Een aankoopnota van de plots beschadigd geraakte of gestolen spullen kan handig zijn om de betreffende geleden schade vergoed te krijgen.

B. Vastzittende (af-fabriek) autoaccessoires

Spullen die al tijdens het fabrieksmatige productieproces van een auto zijn geïnstalleerd, worden onder de cataloguswaarde van het betreffende voertuig geschaard. Zodoende vallen af-fabriek accessoires onder de eventuele cascodekking van een autoverzekering. Tot de ingebouwde accessoires behoren onder andere een trekhaak, vast navigatiesysteem, boordcomputer, airbags, muziekinstallatie, alarmsysteem, autotelefoon, airco, dakraam, sportvelgen, enzovoorts.

C. Accessoires door jouzelf toegevoegd

Alles dat aan een auto wordt toegevoegd nádat een autofabrikant of –importeur het betreffende voertuig heeft afgeleverd, moet los worden bijverzekerd. Hiervoor geldt een zogenoemde accessoireverzekering. Voor cascoverzekeringen (WA+ en allrisk) geldt veelal een standaard meeverzekerd bedrag voor accessoires van 500 tot 1000 euro. Voor alle accessoires bóven dit bedrag moet dan een losse accessoiredekking worden afgesloten. Doe je dit niet, dan wordt schade hieraan niet vergoed bij botsing of diefstal.

D. Zakelijke goederen in jouw auto

Gebruik jij jouw auto zakelijk? Dan ben je verplicht een zakelijke autoverzekering af te sluiten. Zeker als je in een bestelauto van de zaak rijdt, is de kans groot dat er zakelijke goederen mee worden vervoerd… Bouwmaterieel, handelsgoederen, elektrisch gereedschap, laad- en loshulpmiddelen, et cetera. Op een doorsnee zakelijke bestelautoverzekering zijn zakelijke spullen namelijk niet verzekerd tegen diefstal of schade.

Voor jouw zakelijke lading moet een zogenoemde ‘eigen vervoer’ verzekering worden afgesloten. Deze verzekering dekt (schade aan en diefstal van) zakelijke goederen die in jouw zakelijke voertuig aanwezig zijn. Doorgaans óók tijdens het transporteren, inladen en uitladen ervan.

Deze verzekering vergoedt materiële schade aan en diefstal van goederen en gereedschappen tijdens verblijf in het vervoermiddel, tijdens het transport van de goederen en schade ontstaan tijdens het in- en uitladen.

Aandachtspunten transport eigen vervoerverzekering

Vervoer jij regelmatig spullen met jouw auto of auto’s? Dan is een eigen vervoerverzekering een absolute aanrader. Deze verzekering is namelijk specifiek bedoeld voor spullen die je voor eigen rekening en risico vervoert met jouw zakelijke voertuig. Hierbij enkele aandachtspunten voor wat betreft de eigen vervoerverzekering:

 • Dit type verzekering dekt spullen tegendiefstal en kwaadwillige beschadiging, soms zelfs zonder aantoonbare sporen van braak. De dekking geldt doorgaans dag en nacht; sommige verzekeraars eisen dat spullen ’s avonds niet in de auto mogen blijven liggen.
 • Een eigen vervoerverzekering kan worden afgesloten voor één of meerdere bestelauto’s, personenauto’s, vrachtauto’s en aanhangers. Voor open aanhangwagens en auto’s met een open laadbak geldt doorgaans géén —of beperkte— dekking. Er kunnen meerdere bedrijfsvoertuigen en meerdere bestuurders worden gedekt.
 • Spullen in de bedrijfsauto zijn veelal gedekt tegen inbraak, diefstal, ongevallen, brand, storm, blikseminslag, sneeuwdruk, ontploffing, geweld, vandalisme, oproer, vallen tijdens laden of lossen en overige van buiten komende onheilen c.q. oorzaken. Doorgaans zijn ook bergingskosten en opruimingskosten gedekt.
 • Ook als het volledige voertuig wordt gestolen, zijn in het voertuig aanwezige spullen gedekt.
 • Raakt gereedschap beschadigd of gestolen uit jouw bedrijfswagen? Dan krijg je de kosten voor reparatie óf vervanging van het betreffende gereedschap vergoed, waardoor je vlug weer aan de slag kunt. Bij totaalverlies van gereedschap wordt de dagwaarde vergoed, dus nieuwwaarde minus afschrijving.
 • Soms worden ook vervangend vervoer en/of misgelopen winst vergoed.
 • Je bent doorgaans NIET verzekerd in geval van molest, fraude, opzet, roekeloosheid, slijtage, premieachterstand, rijden onder invloed en criminele/strafbare activiteiten. Ook spullen die kwijtraken zonder duidelijke oorzaak of zonder braaksporen zijn niet gedekt.
 • Schade door verlies, vermissing of diefstal is niet verzekerd indien de verzekerde spullen van buitenaf zichtbaar in het vervoermiddel waren opgeborgen.
 • Dekking is veelal uitgesloten bij vervoer van: levende dieren, geld, edelmetalen (goud, platina, zilver e.a.), edelstenen (diamanten, smaragden, saffieren e.a.), geldswaardige papieren (cheques, bankbiljetten, effecten e.a.) en mobiele elektronica (smartphones, tablets, laptops).
 • Doorgaans kun je zelf een verzekerd bedrag en eigen risico bepalen. Hoe hoger het verzekerde bedrag (meestal tussen de 5.000 en 30.000 euro), des te hoger de premie. Hoe hoger het eigen risico (meestal tussen de 100 en 1.000 euro), des te lager de premie. Soms geldt een algemeen eigen risico van 100 euro per schadegeval.
 • Verzekeringsdekking zal meestal aanvangen zodra spullen worden opgepakt om in de auto te plaatsen (laden). De dekking loopt door zolang de spullen zich in de auto bevinden. Lossen is doorgaans ook gedekt, maar zodra spullen buiten het vervoermiddel liggen, zal de dekking vervallen.
 • Bij sommige verzekeraars ben je 24 uur per dag, 7 dagen per week verzekerd. Andere hanteren een tijdsblok tussen 08.00 uur en 20.00 uur indien het voertuig ’s avonds en ’s nachts niet afgesloten wordt gestald.
 • Op de meeste eigen-vervoerverzekeringen zijn Nederlands, België, Luxemburg en Duitsland gedekt. Soms is het dekkingsgebied beperkt tot enkel Nederland; soms omvat het héél Europa.
 • Hoe uitvoeriger het alarmsysteem van jouw voertuig, des te meer korting je doorgaans krijgt op de premie. Een autoalarm dat qua classificatie aan de SCM/CCV/TBBS/TNO/KIWA normering voldoet zorgt doorgaans voor een flinke premiekorting. Vaal wordt alarmklasse 2 of hoger geëist.
 • Is een bestelauto verder afgeschermd met geblindeerde ramen en/of metalen roosters voor de ramen in de laadbak? Dan wordt doorgaans een lager eigen risico gehanteerd.

Eigen vervoerverzekering: tot slot…

In zakelijke auto’s zijn vaak véél meer spullen aanwezig dan je zo 1-2-3 doorhebt. Vooral in een zakelijk gebruikte bestelauto kan onopgemerkt voor een klein kapitaal aan elektronisch gereedschap aanwezig zijn. Zolang zulke bezittingen niet af-fabriek onderdeel uitmaken van de bedrijfsauto zijn ze niet meeverzekerd op de bestelautoverzekering. Diefstal uit bedrijfsauto’s is bovendien vaak uitgesloten (of slechts minimaal gedekt) op de inventaris- en goederenverzekering.

De eigen vervoerverzekering is dan ook de ideale aanvulling op een bestelautoverzekering. Bij GoedkopeAutoverzekering.nl bieden we enkele héle mooie producten qua eigen vervoerverzekeringen. Ideaal om een werkbus met duur gereedschap veilig te stellen. Perfect voor aannemers, timmerbedrijven, afbouwbedrijven, elektriciens, beveiligingsbedrijven, et cetera. Eveneens geschikt voor detailhandel en overige branches. Voor de mogelijkheden kun je het best telefonisch contact met ons opnemen.

Let op: Laat jij goederen door een ander bedrijf vervoeren? Dan is een goederen­­transportverzekering van toepassing. Vervoer jij goederen van een ander? Dan valt dit onder een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.