Leaseauto verzekeren: WIE moet de leaseautoverzekering regelen?

man in verzekerde leaseauto die leaseautoverzekering geregeld heeft

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Lease houdt in dat een kredietverstrekker (de leasegever oftewel ‘lessor’) een leaseobject voor een bepaalde tijd en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt aan een kredietnemer (de leasenemer oftewel ‘lessee’).

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wat houdt leasen in?

In beginsel is leasen hetzelfde als huren, maar dan voor een relatief langdurige contractperiode. Het enige wezenlijke verschil tussen huren enerzijds en leasen anderzijds is dat de huurder altijd eigenaar blijft van het huurobject, terwijl een leasende partij aan het eind van de leasetermijn de kans krijgt om het lease-object te kopen… Al is deze mogelijkheid tot koop tegenwoordig afhankelijk van de exacte leasevorm en contractuele leaseconstructie.

Lease wordt ook wel gedefinieerd als ‘een vorm van gebruiksvoorwerp-gebonden financiering’. Het lease-object wordt aangekocht door een leasemaatschappij en vervolgens tegen een maandelijkse vergoeding beschikbaar gesteld aan degene die leaset. In principe kun je álles leasen: huishoudelijke apparaten, televisies, meubels en zelfs matrassen. Het zijn echter motorvoertuigen die het vaakst worden geleased, en dan met name personenauto’s en bestelauto’s. Overigens bestaan er uiteenlopende vormen van autolease, namelijk:

 1. Shortlease / Short Lease

De naam zegt het in feite al… ‘Short-Term Lease’ (STL), ‘Shortlease’ oftewel ‘Short Lease’ is een kortlopende vorm van autolease. Meestal gedefinieerd als een leaseperiode van 12, 16 of 24 maanden. Bij een extreem korte leaseduur van 2 tot 12 maanden wordt ook wel gesproken van ‘Supershortlease’, ‘Supershort Lease’ oftewel ‘Super Short Lease’. Deze leasevorm zit in feite tussen autohuur en autolease in.

Een dergelijk kortlopend leasecontract kan interessant zijn voor o.a. kleine ondernemers die op projectbasis werken en zo min mogelijk financieel risico willen lopen. Bij korte termijn leasen betaal je relatief veel per maand qua leasetarief, maar je zit slechts kortstondig aan het leasecontract vast.

2. Long-Term Lease

Van long-Term Lease (LTL) wordt doorgaans gesproken bij een leaseperiode vanaf 1, 5 of 10 jaar; dit is afhankelijk van het leaseobject in kwestie. De looptijd van een autoleasecontract oftewel ‘individuele leaseovereenkomst’ wordt doorgaans uitgedrukt in maanden. Auto’s worden doorgaans niet langer geleased dan 36, 48 of 60 maanden.

Meestal geldt: hoe langer de looptijd van een leasecontract, des te lager jouw maandlasten zullen zijn. Bij financial lease moet je echter óók rekening houden met de periode waarover je rente betaalt. 

3. Leasen met flexibele looptijd

Een flexibel leasecontract houdt in dat je al een auto kunt leasen (of eigenlijk huren) voor één enkele dag. Desgewenst kun je deze leaseduur op elk moment uitbreiden. Met een week, een maand, een jaar… Zolang het jou uitkomt.

Je kunt jouw leaseplan op elk moment opzeggen. Maar hoe langer je in jouw leaseauto blijft rijden, des te gunstiger het dagtarief wordt.

4. Private Lease

De meeste (hieronder opgesomde) leasevormen zijn zakelijk oftewel bedrijfsmatig van aard. Een bedrijf leaset één of meerdere auto’s bij een leasemaatschappij, waarna de bedrijfseigenaar of diens werknemer in de geleasede bedrijfsauto gaat rijden. Kortom: zakelijke leaseauto’s. Private Lease is echter een particuliere oftewel privématige vorm van leasen. Privaat leasen is de afgelopen jaren enorm toegenomen in populariteit; het wordt steeds vaker ‘dé nieuwe manier van autorijden’ genoemd, al kleven er zowel voordelen als nadelen aan Private Lease.

Het belangrijkste voordeel van Private Lease is dat je als consument niet ineens een groot geldbedrag hoeft neer te tellen om in een spiksplinternieuwe auto te kunnen rijden. Als leaserijder hoef je jouw (droom)auto namelijk niet te kopen; in plaats daarvan lease jij de auto waarin je rijdt voor langere tijd van de eigenaar: de leasemaatschappij. Een privématig leasecontract heeft doorgaans een looptijd van 12, 24, 36, 48 of 60 maanden en wordt aangegaan voor een x-aantal kilometers per maand. Leasetermijn en kilometrage leg je vooraf vast. Gedurende de looptijd van jouw individuele leaseovereenkomst behoud je doorgaans eventuele schadevrije jaren die je hebt opgebouwd.

Je leaset als particulier een nieuwe auto tegen een vast maandbedrag, zónder dat de auto daadwerkelijk jouw eigendom is of wordt. Bij het vaste maandbedrag zijn doorgaans álle maandelijkse auto-gerelateerde onkosten inbegrepen. Hierbij valt te denken aan allriskverzekering, periodiek onderhoud, pechhulp, reparaties, vervangend vervoer, motorrijtuigenbelasting, bandenvervanging, schadeherstel, glasreparatie, afleverkosten en verwijderingsbijdrage. De enige periodieke kosten die jij als lease zélf maakt, zijn brandstofkosten, parkeerkosten, wasstraatkosten en eventuele verkeersboetes.

En ánders dan bij zakelijk leasen, hoef je bij private lease géén fiscale bijtelling te betalen. Nadeel van Private Lease is wel dat je langdurig aan een leasecontract vastzit, waar je doorgaans niet gemakkelijk onderuit komt. Niet alle leasemaatschappijen hanteren afkoopregelingen. De privématige leaseauto wordt overigens nóóit jouw eigendom, dus de eventuele restwaarde aan het eind van de leaseperiode is voor de leasemaatschappij.

5. Financial Lease

Financial Lease (FL) is vergelijkbaar met een banklening. Je leent geen contant geld of persoonlijk krediet… Je sluit ook geen lening af in de vorm van een hypotheek… Je leent simpelweg de financiële middelen voor het gebruik van een bepaalde auto: het aankoopbedrag wordt als het ware voorgeschoten door de leasemaatschappij. Net als bij andere leningsvormen betaal je maandelijks een stukje aflossing en een stukje rente over de hoofdsom… Al zijn er tegenwoordig ook renteloze oftewel rentevrije vormen van Financial Lease.

In feite blijft de financiële leaseauto uitsluitend in juridisch opzicht eigendom van de kredietverstrekker. De auto dient in feite als onderpand. Jij als kredietnemer bent in economisch opzicht auto-eigenaar, hetgeen betekent dat je hoofdelijk verantwoordelijk bent voor o.a. onderhoud, verzekering, keuring, wegenbelasting en afschrijving. Financial Lease oftewel ‘financiële leasing’ wordt steeds populairder, met name voor bedrijfsauto’s, bestelbussen en vrachtwagens. Doorgaans staat FL op de zakelijke bedrijfsbalans en komt in aanmerking voor investeringsaftrek. (bron)

Financial Lease betreft een niet-opzegbare financieringsovereenkomst waarbij de looptijd gelijk is aan de verwachte economische levensduur van het leaseobject. Na het verstrijken van de looptijd is de leaseauto naast jouw economische eigendom óók jouw juridische eigendom.

6. Huurkoop van leaseauto

Huurkoop is min of meer gelijk aan Financial Lease. Bij een huurkoopregeling wordt de leaseauto pas jouw juridische nadat de allerlaatste aflossingstermijn is voldaan, inclusief eventuele aanbetaling en slotsom. Voldoe je niet aan jouw betaalverplichting? Dan wordt de auto in beslag genomen; het reeds door jou afgeloste bedrag wordt bovendien NIET gerestitueerd. Dit geld ben je dus definitief kwijt.

Bovendien zijn de gemiddelde maandelijkse lasten bij huurkoop véél hoger dan bij gangbare leaseconstructies zoals Financial Lease, Operational Lease en Private Lease. Wat dat betreft is zelfs een persoonlijk krediet of privémening doorgaans véél voordeliger. In dat geval is de auto namelijk direct jouw economische én juridische eigendom.

Bij huurkoop draai je overigens óók nog eens zelf op voor onderhoudskosten, motorrijtuigenbelasting en autoverzekeringspremie.

7. Operational Lease

Operational Lease (OL) is vergelijkbaar met Financial Lease (FL); ook déze leasevorm is vergelijkbaar met een autolening. Bij OL blijft de leasemaatschappij echter óók economisch eigenaar van de leaseauto. Het leasebedrijf neemt dus de volledige investering op zich. Gedurende de leaseperiode wordt het investeringsbedrag in gelijke termijnen afgelost door de leasende klant.

Bij FL draag jij het economisch risico; bij OL is dit de leasemaatschappij. Bij OL is het leasebedrijf dan ook verantwoordelijk voor alle voertuigverplichtingen: belasting, verzekering, keuring, onderhoud, reparaties, et cetera. Ben je zelfstandig ondernemer of ZZP’er? Dan staat een operationele leaseauto dus niet op jouw balans; ook weegt deze investering niet mee voor investeringsaftrek. Bij ‘operationele leasing’ sta je na afloop van de contractuele leaseperiode met lege handen.

Overigens wordt er onderscheid gemaakt tussen Netto Operational Lease (NOL) en Full Operational Lease (FOL). NOL is min of meer gelijk aan Financial Lease; hierin zijn uitsluitend rente en aflossing opgenomen, zónder aanvullende serviceonderdelen. FOL houdt in dat álle kosten rondom het gebruik van de leaseauto in het leasecontract worden opgenomen. Het is dan ook de meest uitgebreide c.q. complete leasevorm. De leasende klant betaalt een vast maandelijks leasebedrag en het leasebedrijf draait op voor álle auto-gerelateerde kosten. (bron)

Hierbij valt te denken aan rente, afschrijving, onderhoudskosten, reparatiekosten, schadekosten, verzekeringspremies, houderschapsbelasting, servicekosten bij pech en schade en soms zelfs brandstofkosten.

8. Lease inclusief brandstof: ‘gratis’ tanken met tankpas

Soms zijn zelfs de brandstofkosten van een leaseauto inbegrepen bij een particulier of zakelijk leasecontract. Heb jij een particuliere of zakelijke leasedeal inclusief brandstof gesloten? Dan ontvang je een brandstofpas oftewel tankpas van de leasemaatschappij. Dit is een identificatiepas waarmee je als berijder van een leaseauto ‘gratis’ kunt tanken bij vrijwel alle Nederlandse tankstations. Dankzij de tankpas worden al jouw brandstoftransacties centraal geregistreerd, waardoor je geen losse tankbonnetjes meer hoeft te bewaren en administreren.

Logischerwijs zijn de brandstofkosten verrekend in je maandelijkse leasetarief. Dus onderaan de streep betaal je alsnog zélf voor de brandstof. Het belangrijkste voordeel van een tankpas is gebruiksgemak c.q. betaalgemak.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Leaseautoverzekering: een leaseauto verzekeren…

Volgens Nederlandse wetgeving MOET een personenauto ten minste WA (jegens Wettelijke Aansprakelijkheid) worden verzekerd. Normaliter wordt deze WA-autoverzekering geregeld door de particulier of zaak die de auto bezit: de auto-eigenaar, die doorgaans ook kentekenhouder, hoofdbestuurder én verzekeringnemer is. Het verzekeren van leaseauto’s is echter een geval apart…

Normaliter komt een auto op naam van de koper te staan via een officiële tenaamstelling, dus met behulp van een tenaamstellingscode. Via de organisatie RTL (Registratie Tenaamstelling Leasevoertuigen) kan een leasemaatschappij er echter voor zorgen dat een leaseauto op naam van de leasenemer wordt geregistreerd in het kentekenregister van de RDW, waardoor de leaserijder hiervoor opdraait. Daarnaast kunnen leasemaatschappijen bepaalde voertuigverplichtingen van een kentekenhouder op zich nemen, waaronder APK-plicht, belastingplicht én verzekeringsplicht.

Een leaseauto KAN namelijk worden verzekerd door de leasemaatschappij. Dat je een auto leaset, betekent echter niet per definitie dat de betreffende auto reeds is verzekerd door de leasemaatschappij. Afhankelijk van de leasevorm en het leasecontract KAN het zijn dat je de leaseauto zélf moet verzekeren. En in dat geval mag je niet in jouw geleasede auto rijden vóórdat je hiervoor een autoverzekering hebt afgesloten.

Voor de autoverzekering maakt het voornamelijk uit of jouw leasevorm Financial Lease (FL) óf Operational Lease (OL) betreft. Bij FL ben JIJ kentekenhouder en verzekeringnemer, waardoor JIJ de autoverzekering regelt, de autopremie betaalt en eventuele schadevergoedingen ontvangt. Bij OL is dit de leasemaatschappij.

Sommige leasemaatschappijen verzekeren hun auto’s ‘kaal’ WA, maar er zijn er ook bij die hun volledige wagenpark casco (WA Plus of zelfs Allrisk) verzekeren. Bovendien kan er een eigen risico worden gehanteerd; niet alleen door de verzekeringsmaatschappij, maar óók door de leasemaatschappij.

Leaseauto’s & schadevrije jaren

Heb jij het kenteken en de verzekering van een auto op jouw naam staan? Dan bouw jij mogelijkerwijs schadevrije jaren op. Elk jaar dat je géén schuldschade claimt, krijg je er een jaartje bij. Claim je wél schade? Dan val je direct vijf jaren terug. Hoe meer je in de plus staat qua schadeloos gereden jaren, des te meer no-claimkorting je doorgaans ontvangt van de verzekeringsmaatschappij. Maar hoe zit het met schadevrije jaren bij leaseauto’s?

  • Zodra je een auto gaat leasen, speelt jouw schadeverleden niet altijd meer een rol voor jou als lessee.
  • Zo zijn er veel leasemaatschappijen die óók lessees met een negatief schadeverleden (minjaren/maluspositie) accepteren.
  • Sommige lessors geven korting op het leasetarief als je positieve schadevrije jaren op naam hebt staan.
  • Veel leasemaatschappijen houden eventuele schadevrije plusjaren die jij hebt opgebouwd actief op de leasepolis, waardoor ze niet onverhoopt komen te vervallen.
  • Indien de leasemaatschappij kentekenhouder en verzekeringnemer is, ontvangt deze eventuele schadevrije jaren die door jou worden opgebouwd gedurende de leasetermijn.
  • De meeste leasemaatschappijen zijn bereid om na afloop van het leasecontract een ‘leaseverklaring voor schadevrije jaren’ te verstrekken. Deze verklaring kun je gebruiken als je na de leaseperiode weer een eigen auto wilt verzekeren. Let wel: elke verzekeraar gaat anders om met leaseverklaringen; niet elke maatschappij geeft er ‘harde’ jaren of ‘zachte’ korting voor terug.

In principe kan iedereen privématig een auto leasen. Je moet echter wel door de leasemaatschappij worden geaccepteerd. Negatieve malusjaren kúnnen soms roet in het eten gooien. Onervarenheid (qua bestuurdersleeftijd en rijbewijsbezit), BKR-registratie, wanbetaling en/of een negatieve kredietcheck zullen acceptatie vrijwel zeker in de weg staan.  

Zakelijk versus privématig auto leasen

Je kunt zowel particuliere auto’s als bedrijfsauto’s leasen. Geleasede bedrijfswagens zijn niet altijd personenauto’s, maar vaak ook bestelbussen of vrachtwagens. Bij zakelijke lease moet de geleasede bedrijfsauto logischerwijs wél worden ingezet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij zakelijk leasen, betaal je bijtelling op basis van de CO2 die jouw auto uitstoot. Dit is ongeveer 4% voor zeer zuinige auto’s tot maar liefst 25% voor ‘extreme vervuilers’.

Indien een zakelijke leaseauto niet alleen voor zakelijke ritten, maar óók voor privéritten wordt gebruikt, wordt het privégebruik van de zakelijke leasewagen beschouwd als ‘inkomen in natura’ door de belastingdienst. In dat geval moet er bijtelling worden betaald voor de privématig gereden kilometers.

Fiscale bijtelling voor privégebruik van een leaseauto is dan ook een vorm van belasting. Als leasenemer moet je dan voor de inkomstenbelasting een evenredig percentage van de cataloguswaarde van de leaseauto optellen bij je brutoloon. Fiscale bijtelling voor ondernemers op autoleasing dient dan ook als belasting op het privégebruik van een zakelijke auto.

Slottermijn in leasecontract!?

Een slottermijn is het allerlaatste geldbedrag dat je als leaserijder aan de leasemaatschappij dient te voldoen alvorens de leaseauto jouw juridisch eigendom wordt. Een hoge slotsom zorgt voor een lager maandelijks leasetarief, maar hiermee wordt de uiteindelijke afbetaling opgeschoven. Daarentegen zorgt een lage slottermijn voor een hoger maandbedrag en een snellere aflossing. Hoe sneller je aflost, des te lager de totale rentelast zal zijn.

Logischerwijs kun je spelen c.q. schuiven met maandbedrag en slottermijn om jouw periodieke leasekosten optimaal af te stemmen op jouw veronderstelde toekomstige financiële situatie.

Leaseauto verzekeren: tot slot…

Autolease of autoleasing houdt in dat het gebruiksrecht van een auto door een verhuurder (lessor) wordt verschaft aan een huurder (lessee). Dit gebruiksrecht geldt voor een vóóraf overeengekomen periode en tegen een vast maandelijks leasetarief. De lessor fungeert als kredietverstrekker; de lessee als kredietnemer. Doorgaans kun je als (toekomstig) leaserijder zélf een auto uitkiezen bij een autogarage, waarna de leasemaatschappij de rest regelt.

Wát de autoleasemaatschappij regelt en wát de leaserijder regelt, is afhankelijk van de leasevorm en de contractueel vastgelegde leaseconstructie. Zo kán het zijn dat de leaseautoverzekering wordt geregeld door de leaseverstrekker oftewel lessor. In bepaalde gevallen moet je de leaseauto echter zelf verzekeren:

  • Bij Private Lease en Full Operational Lease (FOL) verzekert het autoleasebedrijf doorgaans jouw leaseauto.
  • Bij Financial Lease, Netto Operational Lease (NOL) en huurkoop is de leaserijder zélf verantwoordelijk voor de leaseautoverzekering.

In beginsel bestaat er dus géén concreet verschil tussen een huurauto en een leaseauto. Het onderscheid schuilt doorgaans in de contractduur en de contractuele voorwaarden (qua opties en verplichtingen). Een leasecontract loopt doorgaans véél langduriger dan een huurcontract; daartegenover staan véél gunstigere tarieven en condities voor jou als leasende partij.

Zo hoef je doorgaans geen keuze te maken uit het aanbod van de verhuurder, maar bepaal jij als lessee zélf welke auto de autoleasemaatschappij voor jou aanschaft en in diens wagenpark opneemt. Let wel: Captive leasemaatschappijen zijn verbonden aan één of meerdere automerken; universele leasemaatschappijen zijn niet merkafhankelijk.