Waarom het gewicht van een auto de autopremie beïnvloedt…

gewicht van zware auto maakt premie duur

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Bij de berekening van een autoverzekeringspremie spelen verschillende factoren een rol. Zo kan jouw postcode al van invloed zijn op de hoogte van de premie. Want woon je in een rustig dorpje, dan ben je goedkoper uit dan diegenen die in drukke steden wonen. Ook bestuurdersleeftijd, schadevrij gereden jaren en voertuigbouwjaar zijn van invloed op de maandpremie.

Wat veel mensen echter niet weten, is dat ook het gewicht van een auto de hoogte van de periodieke autopremie beïnvloedt…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Autopremie wordt beïnvloed door risicofactoren!

Logischerwijs zijn de leeftijd van de bestuurder, iemands (al dan niet) opgebouwde schadevrije jaren én het bouwjaar van een auto invloedrijke factoren voor wat betreft de autoverzekeringspremie. Dat komt omdat deze factoren de KANS op toekomstige schadeclaims beïnvloeden:

  • Jonge bestuurders rijden statistisch gezien véél meer schades dan iemand van middelbare leeftijd.
  • Gebrek aan schadevrije jaren betekent óf amper rijervaring, óf veel voorbije schadeclaims.
  • Met een oud tweedehandsje wordt doorgaans lakser omgesprongen dan met een spiksplinternieuwe bolide.

Onderaan de streep is verzekeren gebaseerd op risicoanalyses: risico’s dragen, indekken en onderbrengen! Risico is niet alleen de KANS dat een bepaald gevaar in een daadwerkelijk incident resulteert… Maar ook de ERNST van de schade die uit deze dreiging voortvloeit. En daar komt het gewicht van een verzekerde –of te verzekeren– motorrijtuig om de hoek kijken.

Het gewicht van een auto is nu eenmaal van aanmerkelijke invloed op de potentiële serieusheid van aanrijdingen. Benieuwd waarom? Lees dan verder…

Gewicht auto bepaalt impact bij botsing

De hoogte van iemands autoverzekeringspremie wordt dus óók beïnvloed door het gewicht van de auto in kwestie. Althans, voor het WA-deel van de verzekering, dus dát deel dat schades dekt die jij mogelijkerwijs zou kunnen toebrengen aan anderen. Want hoe zwaarder jouw auto, des te groter de impact en des te meer schade je zult veroorzaken.

Het gewicht van de auto is van invloed op de hoogte van de verzekeringspremie. Het totaalgewicht van de auto wordt ook wel ‘massa ledig voertuig’, ‘ledig gewicht’ of ‘leeggewicht’ genoemd. Een minder gebruikelijke term is ‘kentekengewicht’. Hoe dan ook wordt hiermee het totale gewicht van een auto bedoeld, zónder passagiers en bagage.

Let op: de relatief nieuwe term ‘massa rijklaar’ op de kentekencard is niet hetzelfde als het leeggewicht. De rijklare massa van een auto ligt standaard 100 kilo hoger dan het ledige gewicht. (bron) Overigens wordt óók de hoogte van de wegenbelasting oftewel motorrijtuigenbelasting bepaald door het gewicht van een auto. Dit gebeurt navenant gewichtsklassen; de laagste gewichtsklasse betreft 0 t/m 550 kilo, de hoogste 4.951 t/m 5.050 kilo.

Het gewicht van jouw auto is een bepalende factor voor de premie die je betaalt voor wettelijke aansprakelijkheid. Niet gek, want de zwaarte van een auto dient als indicator voor de potentiële draagwijdte van schades die met jouw voertuig kunnen worden aangericht.

Hoe weet ik wat het totaalgewicht van mijn auto is?

Wil je het leeggewicht van jouw auto opzoeken, dus zónder passagiers en zónder lading? Deze ‘massa ledig voertuig’ staat op deel 1 van het kentekenbewijs. In Nederland is het de RDW (‘Dienst Wegverkeer’) die van élk autotype het ‘ledige gewicht’ oftewel de ‘massa ledig voertuig’ vaststelt en registreert. De RDW zet de meest kale –maar wel rijklare– basisuitvoering van het betreffende type auto op de weegschaal.

Dit is inclusief alle vloeistoffen en een voor de helft gevulde brandstoftank… Incluis standaard reserveonderdelen (waaronder een reserveband) en tools (zoals een autokrik)… Maar zónder overige accessoires.

A. Waar vind je jouw massa ledig voertuig precies?

Beschik jij over een ouderwets papieren kentekenbewijs? Dan vind je de massa ledig voertuig van je auto op het kentekenbewijs deel 1. Op de modernere kentekencard staat de massa ledig voertuig niet meer vermeld, maar vind je de ‘massa rijklaar’ terug. Dit betreft eveneens het totaalgewicht van jouw autotype, maar dan op een ietwat andersoortige manier berekend en samengesteld.

Als je 100 kilogram van de massa rijklaar aftrekt, bekom je de massa ledig voertuig. Heb je een 100% elektrische auto? Dan zijn massa rijklaar en massa ledig voertuig gelijk aan elkaar.

B. ‘Massa Rijklaar’ op nieuwerwetse kentekenkaart…

Let op! Op de kentekencard staat tegenwoordig geen massa ledig voertuig, maar ‘massa rijklaar’. Dit is het gewicht van de auto, inclusief brandstoftank die voor 90% gevuld is en inclusief een bestuurder van 75 kilogram die in het betreffende voertuig zit.

Heb je een kentekencard waarop alleen ‘massa rijklaar’ vermeld staat, maar wil je het ‘massa ledig voertuig’ weten? Dan kun je dit gemakkelijk omrekenen door 100 kg van het massa rijklare gewicht af te trekken.

C. Invloed van autogewicht op wegenbelasting

Ook de hoogte van de houderschapsbelasting voor motorrijtuigen (motorrijtuigenbelasting oftewel ‘wegenbelasting’) is grotendeels afhankelijk van de ‘massa ledig voertuig’ van de belaste auto in kwestie. Dat komt omdat ervan uitgegaan wordt dat zwaardere auto’s relatief veel schade toebrengen aan het Nederlandse wegennet. Niet gek, want een zwaar (beladen) voertuig brengt nu eenmaal meer beschadigingen en slijtage toe aan wegdekken, viaducten en bruggen. Dus hoe zwaarder jouw auto de infrastructuur belast, des te zwaarder jouw wagen wordt belast door de overheid.

Daarnaast zorgen zwaardere auto’s doorgaans voor meer milieuvervuiling. Ook om deze redenen moet er meer wegenbelasting betaald worden voor zware auto’s dan voor lichte autootjes.

Massa ledig gewicht beïnvloedt autoverzekering tot slot…

Over het algemeen betaal je voor een zwaardere auto een hogere autoverzekeringspremie. Het massa ledig voertuig heeft dus ook invloed op jouw autoverzekering. Hierbij geldt: hoe zwaarder de auto, des te hoger de autopremie. Dit komt omdat het risico op grote schadeclaims (dus hoog oplopende schadebedragen) groter wordt naarmate een auto groter en zwaarder van stuk is.

De impact van een aanrijding zal groter zijn indien een aanrijding plaatsvindt met een loodzware auto. Dit betekent: een hardere klap, meer blikschade en een grotere kans op ernstige letselschade. Dus wil jij besparen op je autoverzekering? Houd dan rekening met het gewicht van jouw auto en koop een lichte(re) auto voor een lage(re) premie!

Hoe groot is de impact van iedere afzonderlijke kilo op het exacte prijskaartje? Dus hoe vertaalt een extra kilogram zich precies naar premietoeslag? Dit verschilt per afzonderlijke verzekeringssituatie c.q. totaalsituatie. Er is dus NIET zoiets als een autoverzekering per kilo qua autogewicht.

Over het algemeen kan een uitermate licht autootje beduidend goedkoper worden verzekerd dan een extreem zware wagen. Soms scheelt het vele tientallen euro’s per maand. Dit heeft dan echter niet uitsluitend met het gewicht te maken.