Goedkope autoverzekering zonder eigen risico

man heeft autoschade zonder eigen risico

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Heel veel mensen vragen zich af wat een eigen risico precies inhoudt. Niet gek, want er zitten nogal wat haken en ogen aan…

Wat is eigen risico op je autoverzekering?

Hieronder wordt eigen risico uitgelegd aan de hand van enkele begrippen:

  • Verhaalschade: Raakt jouw auto door andermans schuld beschadigd? Dan spreekt men van een verhaalschade. In dit geval kun je de autoverzekeraar van de schuldige wederpartij aansprakelijk stellen en voor de te maken herstelkosten laten opdraaien.
  • Schuldschade: Treedt een schade op door jouw eigen schuld? Dan spreekt men van een schuldschade. In dat geval moet je nagaan of jouw autoverzekeraar de schade dekt.
  • WA-dekking: Als je ‘kaal’ WA-verzekerd bent, heb je in feite pech. Schade aan de eigen auto is dan namelijk NIET verzekerd.
  • Cascodekking: Ben je daarentegen (beperkt of volledig) casco-verzekerd? Dan is de kans groot dat jouw autoverzekering de kosten van schadeherstel aan de eigen auto wel (deels) vergoedt.
  • Eigen risico: Het eigen risico is dát geldbedrag dat je zélf betaalt, alvorens de autoverzekeraar bijdraagt. Een eigen risico kan vrijwillig worden aangegaan, maar ook verplicht worden opgelegd door de verzekeraar. De hoogte van eigen risico’s wordt vastgesteld tijdens het afsluitproces van een autoverzekering. (bron)

Met een autoverzekering zónder eigen risico hoef bij schade NIKS zelf te betalen. Dit kan erg prettig zijn omdat je dan NOOIT voor onvoorziene kosten komt te staan als je een keertje schade rijdt. En een autoverzekering zonder eigen risico hoeft niet eens duur te zijn. Als je het eigen risico volledig afkoopt, is de maandpremie soms slechts enkele euro’s duurder dan bij een aanzienlijk eigen risico.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

WA-verzekering zonder eigen risico (bij geen schuld)

Sluit je een ‘kale’ WA-verzekering (zónder cascodekking) voor jouw auto af, dan heb je standaard géén eigen risico. Dus veroorzaak je schade aan derden, dan vergoedt de autoverzekeraar 100% van de veroorzaakte schadelast. Hierbij een tweetal situaties waarin wél een (soort van) eigen risico geldt voor WA-schade…

1. Uitzonderlijk ‘jeugdig eigen risico’ ten aanzien van WA-schades

Overigens geldt voor jongeren onder de 24 of 28 soms wél een uitzonderlijk en verplicht ‘jeugdig eigen risico’ voor wat betreft WA-schades. Het gaat dan meestal om eigen risicobedragen van 400 tot 500 euro per uitkering aan een gedupeerde tegenpartij.

Dit, omdat jeugdige bestuurders door autoverzekeraars als speciale risicogroep worden beschouwd vanwege hun beperkte rijervaring. Ook als je een jongere in jouw auto laat rijden, kan in die specifieke situatie een uitzonderlijk eigen risico van kracht zijn. Dit staat dan ALTIJD als zodanig beschreven in de polisvoorwaarden van jouw autoverzekeraar.

Een WA-autoverzekering heeft dus überhaupt zéér zelden een eigen risico. Veroorzaak jij met jouw auto schade aan een ander, dan zal jouw autoverzekering doorgaans 100% van de schade dekken, vergoeden en uitkeren aan de gedupeerde wederpartij.

2. Schade verhalen op andermans WA-verzekering: risicootje

Bij verkeersschade die jij lijdt door toedoen van een ander krijg je geen schadevergoeding op basis van jouw eigen WA-verzekering. In dit geval is het de WA-verzekering van de aansprakelijke tegenpartij die tot uitkering zal moeten komen. Als jouw autoverzekering of bijverzekering geen schadeverhaal dekt, zul je de geleden schade zélf moeten verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Dit doe je middels een zogenoemde aansprakelijkstelling.

Logischerwijs geldt voor jou géén eigen risico voor verhaalbare WA-schades, aangezien jouw verhaalschade wordt vergoed onder andermans WA-autoverzekering. Mocht de wederpartij het echter met je oneens zijn en diens aansprakelijkheid ontkennen en afwijzen? Dan kán het zo zijn dat je kosten moet maken om schadeloosstelling juridisch af te dwingen. Dit betreft geen eigen risico in klassieke vorm, maar is in zekere zin wél een financieel risico dat je loopt.

Cascoverzekeringen zonder eigen risico

Heb je uitsluitend de wettelijk verplichte WA-verzekering voor jouw auto afgesloten? De WA (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) vergoedt alléén schades die jij toebrengt aan anderen. Schade aan jouw eigen auto is hiermee dus niet gedekt, dus van een eigen WA-risico is doorgaans géén sprake. Hieronder enkele (voornamelijk casco) situaties waarin wél sprake zou kunnen zijn van dekking en/of eigen risico…

A. Verhaalschade: eigen risico verhalen op dader of waarborgfonds

Heb je schade opgelopen en is een tegenpartij schuldig? Dan kun je het volledige schadebedrag (inclusief eigen risico) verhalen op de WA-verzekering van de betreffende dader. Heb je een eigen risico moeten voorschieten voor een spoedreparatie? Dan wordt dit doorgaans achteraf met terugwerkende kracht vergoed door de wederpartij. Is de dader onbekend c.q. anoniem, dan kun je enkel nog aankloppen bij het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF).

Dit waarborgfonds hanteert een standaard en vaststaand eigen risico van 250 euro voor materiële schade, dus het heeft geen zin om kleinere schadebedragen op het WBF te claimen.

B. Niemand heeft schuld: váák een eigen risico

Sommige schades kunnen simpelweg niet worden verhaald omdat er überhaupt geen sprake is van een schuldige partij. Denk maar eens aan een sterretje in de ruit door steenslag of een deuk in je auto door een aanrijding met een overstekende wilde ree. Je hebt dan niks aan jouw eigen of andermans WA-verzekering.

Jou treft geen blaam, maar omdat je een steen of hert niet aansprakelijk kunt stellen, ben jij alsnog degene die met de gebakken peren zit. Je bepaalt zélf of je jouw auto al dan niet laat herstellen. Voor ruitreparatie bij een aangesloten contracthersteller geldt doorgaans géén eigen risico; voor ruitvervanging wel. 

Heb je cascodekking, dan kun je ervoor kiezen om je autoverzekering in te schakelen en te laten uitkeren. De aanwezigheid en hoogte van een eventueel eigen risico verschilt per cascoverzekering. Let wel: Een cascoclaim leidt vrijwel altijd tot no-claimdaling en premiestijging. Tenzij sprake is van ruitschade of een zogenaamde ‘no-blame-no-claim-regeling’.

C. Eigen-schuldschade: mééstal een eigen risico

Eigen-schuldschades zijn schades die jij oploopt wegens eigen schuld. Je rijdt achteruit tegen een paaltje, ziet een medeweggebruiker over het hoofd of verliest de controle over het stuur… Je kunt zulke schades vanzelfsprekend op niemand verhalen omdat jijzelf aansprakelijk bent. En de Nederlandse wet maakt het onmogelijk om jezelf aansprakelijk te stellen.

Heb je jouw auto allrisk verzekerd, dan ben je óók gedekt voor niet-verhaalbare schuldschades. Veruit de meeste autoverzekeraars hanteren eigen risico’s voor allrisk-dekking. Omdat schadeclaims leiden tot hogere maandpremies is het sowieso verstandig om goed na te rekenen of het wellicht voordeliger uitpakt om een dergelijke schade voor eigen rekening te nemen. 

Eigen risico’s afkopen bij cascodekking?

Cascoverzekeringen dekken schades aan de eigen auto die NIET kunnen worden verhaald… Hierbij valt te denken aan álle schades die hierboven worden besproken onder A, B en C. Denk maar eens aan schades door eigen schuld, weersomstandigheden, anonieme daders, wilde dieren, vandalisme, et cetera.

Hoe méér schades aan de eigen auto worden gedekt, des te duurder de periodieke verzekeringspremie wordt. Anderzijds geldt: hoe groter het eigen risico dat je op je neemt, des te lager de maandpremie wordt. Cascodekkingen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën, namelijk:

  • Beperkte cascodekking (WA-Plus / WA-Extra): dekt o.a. brand, storm, diefstal, inbraak en ruiten
  • Volledig cascodekking (allrisk): dekt doorgaans óók nog eens eigen-schuldschades en vandalisme

Autoverzekering zonder eigen risico: tot slot…

Het is niet bij iedere verzekeraar mogelijk het eigen risico volledig af te kopen. Sommige verzekeraars stellen een relatief klein stukje eigen risico verplicht; mééstal met een minimum van 150 euro. Dit doet men als een soort van stok achter de deur. Onder andere om roekeloosheid in het verkeer te ontmoedigen.

Hoe veelvuldiger en omvangrijker de risico’s die door jouw autoverzekering dienen te worden gedekt, des te groter de kans dat een autoverzekeraar een eigen risico verplicht stelt. Dus wil je een peperdure auto allrisk verzekeren, dan geldt bij de meeste autoverzekeraars een verplicht eigen risico (dat dus niet tot 0 euro kan worden afgekocht).

En sowieso geldt: Hoe lager jouw vrijwillige eigen risico, des te hoger de premie die je maandelijks zult moeten neertellen. Het exacte premieverschil tussen extreem lage en extreem hoge eigen risico’s varieert echter zéér sterk per autoverzekering en individuele situatie.