Goedkoopste diesel auto in wegenbelasting

auto op diesel die goedkoop in wegenbelasting is

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Dieselauto’s zijn opvallend duur in de wegenbelasting. Wat dat betreft is diesel alléén interessant bij intensief autogebruik (qua kilometers) en relatief laag brandstofverbruik (per kilometer). Maar welke zuinige op diesel rijdende automodellen bestaan er zoal?

Hieronder lees je niet alleen alles over de meest zuinige en gunstige dieselauto’s, maar óók waarop je moet letten bij de aankoop van een fiscaal aantrekkelijke diesel…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Milieubelasting & klimaatverandering door toedoen van verkeer

Mogelijkerwijs ben je reeds bekend met de huidige ‘stikstofcrisis’ voor wat betreft de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), ammoniak (NH₃) en stikstofoxiden (NOx), waaronder stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2). De Nederlandse overheid wil dergelijke uitstoot zo veel mogelijk beperken omdat deze bijdraagt aan milieuverontreiniging en klimaatverontrusting. Dit gebeurt mede onder druk van de EU, maar des te meer omdat Nederland bovengemiddeld strikte toetsingssystemen en modelberekeningen loslaat op Europese wetgeving.

Belangrijke bijdragers aan de huidige stikstofovermaat zijn de grote veehouderijen, de industriële sector en het gemotoriseerde wegverkeer. Boeren, bouwbedrijven en fabrieken worden met regelmaat op het spreekwoordelijke matje geroepen, maar ook weggebruikers moeten er steeds vaker aan geloven. De bekendste noodmaatregel voor de mobiliteitssector is de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op autosnelwegen anno 2020.

Ook de hoge belastingschaal waarin dieselwagens vallen, heeft álles te maken met milieuverontreiniging. Want met name oude diesels zijn zéér belastend voor het milieu. Voor diesels wordt de wegenbelasting dan ook elk jaar exponentieel opgehoogd, en dat geldt des te meer voor de provinciale opcenten.    

Waarom is een diesel zoveel duurder in de wegenbelasting?

De officiële benaming voor wegenbelasting is motorrijtuigenbelasting (MRB). Hoeveel je van deze belasting moet betalen, is afhankelijk van autogewicht, brandstoftype, milieubelasting en woonplaats. Het opvallend hoge wegenbelastingtarief voor dieselauto’s heeft alles te maken met slechts twee van deze vier factoren namelijk:

  • De mate van milieuvervuiling (qua brandstoftype, filtersystemen e.a.)
  • Het hogere gemiddelde gewicht van de diesel auto (vanwege de zware dieselmotor)

Er is echter nóg een reden dat een diesel auto bovengemiddeld duur is in de wegenbelasting, namelijk voormalige invoerrechten en huidige accijnzen…

Invoerrecht & accijns

Begin twintigste eeuw werden er heffingen betaald over minerale brandstoffen. In 1939 besloot de Nederlandse overheid dat het verschil qua toenmalige invoerrechten tussen benzine enerzijds en diesel anderzijds kunstmatig diende te worden gecompenseerd. Het MRB-tarief voor dieselvoertuigen werd om die reden stapsgewijs opgehoogd, telkens met 25% per jaar. (bron)

Minerale oliën zoals diesel en benzine vallen momenteel onder de Nederlandse accijnsgoederen. En als accijnsgoederen worden ingevoerd, moet daarover accijns worden afgedragen. Vandaag de dag wordt het verschil in de huidige accijns op diesel (+/- 34% van de literprijs) en benzine (+/- 45% van de literprijs) gecompenseerd via de motorrijtuigenbelasting. Met dientengevolge extra veel MRB voor diesels. (bron + bron)

Diesel auto: belasten of belonen…

Om de ‘stikstofuitstoot’ terug te dringen, worden auto’s die weinig tot niets uitstoten flink beloond. Wagens die bovengemiddeld veel stikstof en fijnstof uitstoten, worden juist extra zwaar belast. De exacte wijze waarop de Nederlandse overheid dit aanpakt, verandert van jaar tot jaar. Maar onderaan de streep gaat het om een ingenieus belonings- en belastingsysteem.

Het belasten en belonen van automobilisten gebeurt via de wegenbelasting. Zo kan door de belastingdienst een voltarief, halftarief of nultarief qua MRB worden gehanteerd voor bepaalde autotypes. Bij een nultarief wordt ook wel van MRB-vrijstelling gesproken. Voor extreem vervuilende dieselauto’s kan zelfs een toeslag van 15% op het voltarief worden aangewend.

Vanwege de bovengemiddelde uitstoot van fijnstof en stikstof geldt voor dieselauto’s minimaal het volledige voltarief.

Dieseltoeslag & roettax

Vanaf 2020 geldt voor dieselauto’s niet alleen het MRB-basisbedrag of MRB-basistarief. Bovenop de dieseltoeslag wordt óók nog eens een fijnstoftoeslag oftewel ‘roettax’ gehanteerd. Dit geldt niet voor alle dieselauto’s, maar is afhankelijk van fijnstofuitstoot, roetfilter en toelatingsdatum. (bron + bron)

Hoewel niet iedereen het er 100% over eens is, wordt de doorsnee (met name oude) dieselauto als ecologische ‘vervuiler’ beschouwd. Dit type voertuig heeft nu eenmaal een fikse verontreinigende uitstootemissie en voldoet dan ook niet aan de hedendaagse emissienormen.

Een liter diesel is nog altijd een stuk goedkoper dan een liter benzine, maar voor veruit de meeste automobilisten is de aanschaf van een benzineauto in financieel opzicht véél voordeliger. Want wil je onderaan de streep goedkoop in een diesel (blijven) rijden? Dan zal je op jaarbasis een aanzienlijk aantal kilometers moeten maken.

Goedkoopste dieselauto’s van Nederland

Dat een dieselauto bovengemiddeld duur is in de motorrijtuigenbelasting moge inmiddels duidelijk zijn. Desalniettemin zijn er óók binnen het dieselsegment extreem dure en relatief goedkope exemplaren te vinden. Maar welke auto’s met een dieselmotor komen qua wegenbelasting het dichtst in de buurt van hun benzine-equivalent? Hoe kleiner de dieselauto, des te zuiniger qua brandstofverbruik en des te lichter qua leeggewicht. Dit betekent vanzelfsprekend dat je voor een relatief klein, licht en zuinig dieselautootje minder wegenbelasting betaalt dan voor een groot en zwaar exemplaar.

Opvallend populaire dieselauto’s zien we dan ook voornamelijk bij Franse en Duitse autofabrikanten. Zo heeft Citroën zuinige dieseluitvoeringen van de C3 en DS3. De Peugeot 208 gebruikt eenzelfde zuinige 1.6 dieselmotor, terwijl de Renault Clio een 1.5 voert. Verder zien we dat de dieselversie van de Volkswagen Polo 1.4 een laag verbruik heeft; hetzelfde geldt voor de Skoda Fabia dieselvariant. Tot slot zijn de Ford Fiesta en Toyota Yaris voorzien van opvallend zuinige dieselmotoren.

Zwaardere dieselauto’s zijn duurder in de motorrijtuigenbelasting omdat ze méér druk en wrijving uitoefenen op het wegdek. Met dientengevolge: méér slijtage aan het Nederlandse wegennet. Een lichte dieselauto met laag brandstofverbruik compenseert dan ook tot op zekere hoogte het extravagante tarief qua wegenbelasting voor dieselwagens.

Goedkope diesel auto in wegenbelasting: tot slot

Dieselauto’s zijn goedkoop in aanschaf en brandstof. Daarentegen zijn ze extreem duur in de belasting vanwege hun aanzienlijke gewicht en de mate waarin ze het milieu belasten. Zodoende is het voor veruit de meeste automobilisten financieel interessanter om voor een auto met benzinemotor te kiezen. Hiervoor geldt overigens een concreet omslagpunt qua jaarkilometrage.

Ben jij voornemens een diesel auto te kopen? Bereken dan allereerst de motorrijtuigenbelasting voor de desbetreffende dieselauto. Want de exacte tariefhoogte is zéér sterk afhankelijk van het type dieselauto dat je koopt; met name van de gewichtsklasse. Want hoe zwaarder jouw dieselwagen, des te meer belasting je moet betalen. Verder kan de provincie waarin je woont een aanzienlijke rol spelen.