Grijze kentekens particulier verzekeren: privé grijs kenteken rijden?!

grijze kentekens die particulier worden verzekerd

De term ‘grijs kenteken’ of ‘grijskenteken’ duidt niet op een daadwerkelijke kentekenkleur, maar op een voertuig dat belastingvoordeel geniet omdat de belastingdienst het betreffende rijtuig als bestelauto beschouwt. Grijze kentekens zijn te herkennen aan een nummerbord dat begint met de letter B of V. Het verzekeren van grijze kentekens is voordelig voor de belasting en kan zodoende lucratief zijn.

Hierbij alles over het privé oftewel particulier rijden van auto’s die grijze kentekens voeren…

Voormalig misbruik van het grijze kenteken door particulieren

Het grijze kenteken werd in 1951 in het leven geroepen om belastingvoordeel toe te kennen aan Nederlandse ondernemers. Omdat de richtlijnen voor de grijskentekenregeling destijds nogal breed waren, werd er door particulieren volop gebruik van gemaakt. Want aan gewone personenauto’s kon dankzij enkele slimme technische aanpassingen al een grijs kenteken worden toegekend. Zodoende genoten talloze particuliere personen volkomen onbedoeld belastingvoordeel. (bron + bron)

Het misbruik van de fiscaal voordelige grijskentekenregeling was enorm… In de jaren tachtig brachten autofabrikanten standaard besteluitvoeringen uit van populaire personenautomodellen. Bovendien maakte één op de vijf grijskentekeneigenaars ten onrechte gebruik van grijze kentekens.

Door de jaren heen heeft men de grijskentekeneisen flink aangescherpt en véél scherper omlijnd. Sindsdien moeten bestelwagenmodellen daadwerkelijk op bestelwagens lijken en bovendien de functie van bestelwagen kunnen bekleden qua specificaties en functionaliteiten.

Tegenwoordig zijn voor het ombouwen van gewone personenauto’s naar grijskentekenauto’s verregaande professionele ingrepen vereist. Met deze aanscherping is de huidige bestelwagenregeling voor veruit de meeste privépersonen niet langer interessant. En zodoende is het onbedoelde, maar wijdverbreide grijskentekengebruik door particulieren grotendeels aan banden gelegd.

Toch zijn er situaties waarin je als particulier wel degelijk een grijs kenteken kunt rijden. Hieronder meer informatie daaromtrent…

Privégebruik van grijskentekenvoertuigen

Wat je als ondernemer wilt, is dat zakelijke ritten worden gedekt onder jouw zakelijke bestelautoverzekering. Voor particulieren is dit echter niet het geval. Als (particuliere) privépersoon rijd je immers géén zakelijke ritten. Ter verduidelijking een uiteenzetting qua terminologie:

 • Grijskentekenauto van de zaak: Ben je ondernemer en neem je een grijskentekenvoertuig in jouw zaak op, dan valt het onder je zakelijk vermogen.
 • Particulier grijskentekengebruik: Als je geen ondernemer bent, heb je niet de mogelijkheid om iets als zakelijke bezitting aan te merken. Een eventueel grijs kenteken moet in dat geval privé worden geregistreerd.
 • Privé / privaat / privatief grijs kenteken: Als je ondernemer bent, kun je ervoor kiezen bezittingen zakelijk of privé te handhaven. Als je een bepaald bezit niet in je zaak opneemt, houd je het aan als privébezit oftewel privébezitting.

Let op: privégebruik en particulier gebruik worden in de praktijk héél vaak door mekaar gebruikt en zijn in allerhande context synoniem aan elkaar. Hieronder meer over privégebruik van grijze kentekens…

Als privépersoon grijze kentekens rijden…

Hoe dan ook wordt het onbedoelde particuliere gebruik van grijze kentekens ontmoedigd door de Nederlandse overheid. Toch zijn er situaties te bedenken waarin het volkomen begrijpelijk en gerechtvaardigd is dat je als private persoon een bestelauto rijdt. Mogelijkerwijs vervoer je grote spullen voor een bepaalde hobby: sportmaterieel, visspullen, muziekinstrumenten… Of heb je grote honden die je van hot naar her rijdt… Of moet je regelmatig een rolstoel of rollator met de auto vervoeren… In zulke gevallen dien je een particuliere bestelautoverzekering af te sluiten en kun je géén gebruikmaken van de (fiscale) belastingvoordelen van de grijskentekenregeling.

In de volksmond wordt met ‘grijs kenteken’ simpelweg een bestelauto bedoeld: een auto die volgens de belastingregels voor de motorrijtuigenbelasting voldoet aan de eisen die worden gesteld aan bestelauto’s. Een dergelijke grijskentekenauto kan niet worden verzekerd onder een gewone personenautoverzekering. Hier moet een bestelautoverzekering oftewel grijskentekenverzekering voor worden afgesloten. Een grijs kenteken verzekeren, werkt precies hetzelfde als het verzekeren van een personenauto. Het verschil zit hem voornamelijk in het risico dat verzekeringsmaatschappijen (denken te) gaan dragen en daarmee het aantal verzekeringsaanbieders.

Aan het ombouwen van geel naar grijs kenteken of van grijs naar geel kenteken kleven overigens nogal wat belastingtechnische haken en ogen. Van grijs naar geel kan BPM verschuldigd zijn. Van geel naar grijs kunnen fikse ombouwkosten om de hoek komen kijken.

Het privé / particulier verzekeren van een grijskentekenauto

Niet alle autoverzekeraars zijn dus even happig op het sluiten van bestelautoverzekeringen. Dat komt omdat zakelijke auto’s doorgaans worden bestuurd door meerdere personen (met elk hun eigen rijstijl en schadeverleden). Daarnaast wordt er —gemiddeld genomen— beduidend minder voorzichtig en zuinig omgesprongen met bedrijfsbezittingen dan met privébezittingen. Tot slot zijn grijskentekenauto’s relatief inbraakgevoelig vanwege de grote hoeveelheid (potentieel waardevolle) spullen die erin aanwezig zouden kunnen zijn. Populaire bestelautomodellen oftewel ‘bussen’ voor de grijskentekenautoverzekering zijn als volgt:

 • (Ford) Transit
 • (Mercedes Benz) Citan, Sprinter en Vito
 • (Opel) Combo en Vivaro
 • (Peugeot) Partner
 • (Renault) Kangoo (Express), Master + Trafic
 • (Volkswagen) Caddy, Crafter & Transporter

Hoewel het aantal autoverzekeraars dat bestelauto’s particulier verzekert enigszins beperkt is, zijn er volop partijen die jouw grijskentekenauto privé willen verzekeren. Er zijn echter bepaalde omstandigheden die men liever niet ziet:

 • Je bent zelfstandig ondernemer
 • Bij de KvK is een bedrijf geregistreerd op jouw verzekeringsnemersadres

In beide situaties verwacht men namelijk dat je deels ook zakelijke ritten zult gaan rijden met de te verzekeren bestelauto. Daarom ziet men in zulke gevallen liever een zakelijke autoverzekering waarbij de bestelauto deels ook privé wordt gebruikt. In dat geval betaal je bijtelling of houd je een kilometerregistratie bij voor privéritten. Dus als je jouw auto met grijs kenteken als privévermogen aanmerkt, rijd dan geen énkele zakelijke kilometer. Schade die wordt gereden tijdens (ongeoorloofd) zakelijk gebruik, wordt namelijk niet gedekt, noch uitgekeerd!

Onder een zakelijke bestelautoverzekering worden óók privéritten gedekt. Maar onder een privébestelautoverzekering worden géén zakelijke ritten gedekt. Vanuit verzekeringstechnisch oogpunt is het zakelijk rijden van een privéauto dus risicovoller dan het privé rijden van een zakelijke auto.

Belastingvoordeel bij particulier gehandicaptenvervoer

In principe geldt er géén belastingvoordeel als een grijskentekenauto volledig particulier wordt gereden. Dus géén BPM-vrijstelling of BPM-teruggave en géén verlaagd wegenbelastingtarief. Er is echter een uitzondering op deze regel… Voor bestelauto’s met een bijzondere inrichting voor gehandicaptenvervoer geldt wél de fiscale grijskentekenregeling. Het gaat dan om een bestelauto die speciaal is ingericht voor het vervoeren van personen die aangewezen zijn op gehandicaptenvervoer. Voor deze gehandicaptenregeling oftewel invalideregeling gelden een aantal eisen:

 • Afhankelijkheid: Je moet als gehandicapte daadwerkelijk aangewezen zijn op een bestelauto.
 • Hulpmiddelenvervoer: Er moet een opvouwbare rolstoel of scootmobiel worden vervoerd.
 • Aantoonbaarheid van handicap of invaliditeit middels Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten)-beschikking of medische verklaring van een arts.
 • Er moet een speciaal verzoek ‘motorrijtuigenbelasting bestelautotarief voor gehandicapten’ worden ingediend bij de belastingdienst. (bron)

Voor deze fiscaal voordelige grijskentekenregeling kom je in aanmerking indien je als particulier een gehandicapte en zijn/haar hulpmiddel vervoert of als je zélf gehandicapt bent en jouw hulpmiddel vervoert.

Grijze kentekens verzekeren: tot slot…

Geef bij het afsluiten van een particuliere bestelautoverzekering duidelijk aan dat er géén sprake is van zakelijk gebruik. In dat geval weet de verzekeraar dat er géén zakelijke ritten hoeven te worden gedekt, waardoor het risico voor de verzekeraar beperkt blijft. Een grijs kenteken privé verzekeren, hoeft daarmee niet langer een probleem te zijn.

Kort door de bocht geldt het volgende voor privégebruik van grijskentekenauto’s… Voor particulieren met een bestelauto geldt een particulier bestelautotarief. Zij rijden uitsluitend privéritten met hun bestelauto. En door hen moet dan ook een private bestelautoverzekering worden afgesloten.

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.