Hoelang blijven negatieve schadevrije jaren staan?

vrouw vraagt zich af hoelang negatieve schadevrije jaren blijven staan

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Positieve schadevrije jaren die je opbouwt, leveren no-claimkorting op en zorgen zodoende voor een lagere autoverzekeringspremie. Maar kom je qua schadevrije jaren in de min te staan? Dan verkeer je ineens in een maluspositie, met een officiële malusregistratie tot gevolg. Sta je eenmaal ‘in de malus’, dan wordt jou een premietoeslag opgelegd, waardoor jouw autoverzekering ineens véél duurder wordt.

Bovendien zullen de meeste reguliere autoverzekeraars jou niet als nieuwe klant accepteren zolang je in de min staat. Minjaren maken het afsluiten van een nieuwe autoverzekering en het overstappen naar een andere maatschappij dus héél erg lastig! Jouw premie wordt pas weer betaalbaar zodra je in de plus komt te staan. Vanaf dat moment is óók een nieuwe afsluiting of overstap weer mogelijk.

Maar hoelang blijven negatieve schadevrije jaren staan? En welke invloed heeft het opzeggen van jouw autoverzekering op deze bewaartermijn? Hieronder lees je alles over de geldigheidsduur van negatieve schadevrije jaren…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Opbouw & terugval…

Tijdens het afsluittraject geef je aan wanneer jouw autoverzekering moet ingaan. De dag waarop je een autoverzekering laat aanvangen wordt de ingangsdatum genoemd. Na exact een jaar breekt de hoofdpremievervaldatum aan. Dit is de dag waarop jouw verzekering prolongeert (met een jaar wordt verlengd) óf royeert (afloopt). Op deze dag wordt jouw aantal schadevrij gereden jaren geactualiseerd.

Blijf je nog een jaartje bij je huidige verzekeringsmaatschappij? Dan worden jouw jaren bijgewerkt in de interne database van de betreffende maatschappij. Zodra je overstapt naar een ándere verzekeraar worden jouw jaren vrijgegeven in de externe, gecentraliseerde, elektronische en digitale royementsdatabank, genaamd Roy-data. Dit gebeurt altijd op initiatief van de autoverzekeraar bij wie je opzegt of door wie je wordt opgezegd.

Schadevrije jaren kunnen worden afgerond, overgedragen, bevroren én komen te vervallen. Ze mogen slechts op één voertuig tegelijkertijd worden ingezet, terwijl meerdere voertuigen er gelijktijdig van kunnen profiteren. In het buitenland opgebouwde jaren zijn in Nederland niet geldig. Jaren kunnen vaak wél vanaf een motorfiets worden overgezet op een autopolis. (bron)

Het is dan ook geenszins gek dat extreem veel mensen vragen hebben over de geldigheid en bewaartermijn van positief en negatief —dus in feite NIET— schadevrij gereden jaren. Hierbij de nodige uitleg hieromtrent…

De geldigheidsduur van minjaren

Claim je gedurende een volledig verzekeringsjaar géén schade op een actief lopende autoverzekering? Dan stijg je één schadevrije gereden jaar. Claim je wél een schade? Dan zak je ineens een vijftal schadeloze jaren terug. Opbouw (verhogen, stijgen, opklimmen oftewel opbouwen) verloopt dan ook uitermate traag. Terugval (verlagen, afdalen, terugzakken oftewel terugvallen) kan daarentegen onwijs snel gaan.

Enigszins afhankelijk van jouw uitgangspositie zou één enkele val —door toedoen van één enkele schadeclaim— tot een verdrievoudiging van je maandpremie kunnen leiden. Gezien deze enorme impact van minjaren vragen veel mensen zich dan ook het volgende af:

 • Hoelang blijven negatieve schadevrije jaren staan?
 • Wat is de exacte bewaartermijn van minjaren?
 • Gedurende welke periode blijven malusjaren bewaard?
 • Tot wanneer blijft mijn malusregistratie bestaan?
 • Blijft mijn maluspositie nog lange tijd van kracht?
 • Bestaat er een wettelijke bewaringstermijn voor deze jaren?
 • Tot welke tijd of welk moment blijven negatieve schadeloze jaren geldig?
 • Negatieve jaren: hoe kom ik ervan af!?

Met de geldigheidsduur van negatieve jaren bedoelen we de tijdsspanne waarbinnen negatieve jaren worden behouden. Dus de looptijd c.q. tijdsduur die moet verstrijken om malusjaren kwijt te raken. Over het algemeen blijven negatieve malusjaren oftewel minjaren drie jaar intact. Dit is echter enigszins afhankelijk van bepaalde verzekeringsfactoren, schadefactoren en betalingsfactoren.

Hieronder een opsomming van omstandigheden waardoor jouw negatieve jaren uiteindelijk kunnen verdwijnen en komen te vervallen…

1. Jarenlang schadevrij rijden, totdat je weer in de plus staat

In theorie kun je tot maar liefst 99 jaren in de plus komen te staan. Rijd je een schuldschade terwijl je méér dan vijftien plusjaren hebt opgebouwd? Dan val je echter ALTIJD terug naar tien stuks. Zodoende kun je plotsklaps 89 positieve jaren kwijtraken!

De maximale hoeveelheid negatieve schadevrije jaren is momenteel -5 (minus vijf). Althans, bij leden van het Verbond van Verzekeraars, dus ruim 95% van álle Nederlandse verzekeraars. Dat betekent dat je gegarandeerd uit de min geraakt zodra je vijf jaar schadevrij hebt gereden.

Het maximum aantal negatief gereden jaren is in beginsel vijf, dus vérder terugvallen kan (gelukkig) niet bij veruit de meeste maatschappijen. Bij een vijftal minjaren ontvang je géén no-claimkorting, maar een fikse premietoeslag tot wel 40% of zelfs 50%. Elk jaar dat je schadevrij rijdt, wordt jouw maandpremie een stukje goedkoper.

Jouw toeslag langzaamaan ombuigen tot korting is een optie. Het nadeel van deze tactiek is echter dat je vooraf niet weet of je daadwerkelijk schadevrij zult rijden. Immers rijdt niemand opzettelijk schade; dit komt altijd als verrassing.

2. Drie jaar lang géén autoverzekering op naam

Pas op als je een tijdje géén actief lopende autoverzekering op naam hebt staan! Zuivere schadevrije jaren blijven namelijk niet oneindig bewaard in Roy-data. Althans, ze blijven niet oneindig geldig. Dat geldt (helaas) voor zuurverdiende positieve jaren, maar (gelukkig) óók voor negatieve exemplaren. Op een gegeven moment nemen verzekeraars jouw minjaren niet meer over uit de royementsdatabank, waardoor ze effectief hun geldigheid verliezen.

Zodra je jouw autoverzekering opzegt, blijven opgebouwde schadevrije jaren nog één, twee, drie, vier óf vijf jaar staan. Daarna zoeken verzekeraars ze niet meer terug omdat men geen waarde hecht aan oude jaren op basis van rijervaring uit een ver verleden. In dat geval verliezen jouw jaren hun beschikbaarheid, hun geldigheid, hun waarde. Ze komen dan te vervallen, je raakt ze kwijt, ze verdwijnen in wezen in het niets.

Let wel: Zodra je een nieuwe autoverzekering afsluit, worden jouw minjaren weer actief ingezet op je polis. Negatieve jaren verlopen en vervallen dan ook uitsluitend als je jarenlang géén actief lopende autoverzekering op naam hebt staan. Logischerwijs kan deze ‘oplossing’ problematisch zijn voor mensen die een auto nodig hebben om bijvoorbeeld naar hun werk te rijden. Maar heb jij genoeg aan een fiets of openbaar vervoer? Dan is dit een optie.

Hoelang jouw minjaren tégen je worden gebruikt, verschilt per autoverzekeraar. Veruit de meeste maatschappijen negeren negatieve SVJ’s die ouder zijn dan drie jaar. Let wel: Je mag dan al die tijd geen autoverzekering hebben gehad. Sommige verzekeraars doen zélfs moeilijk over autoverzekeringen die door partners of kinderen worden aangevraagd op jouw woonadres.  

3. Malusregistratie afkopen: retroactieve terugbetaling

Dit is iets wat héél veel mensen niet weten… Zorgt een reeds door jou geclaimde en door de autoverzekeraar uitgekeerde schade ervoor dat jij in de min bent komen te staan qua negatieve schadevrije jaren? Dan kan het uitermate lucratief zijn om deze schade terug te betalen aan de verzekeraar. Dus retroactief: met terugwerkende kracht.

De meeste autoverzekeraars hanteren de regel dat verzekeringsnemers schades tot één jaar oud mogen afkopen… Tot één jaar na het ontstaan van de schade óf tot één jaar na sluiting van jouw schadedossier. Dit verschilt per verzekeraar. Doordat jouw schade terugwerkend wordt ingelost, krijg je óók de schadevrije jaren die je door toedoen van de schadeclaim bent kwijtgeraakt weer terug.

En komen jouw schadeloze jaartjes daardoor in de plus uit? Dan kan een dergelijke afkoop zéér voordelig uitpakken!

Drietal rekenvoorbeeldjes…

Hoe voordelig een terugbetaling uitpakt, is logischerwijs afhankelijk van de hoogte van het uitgekeerde schadebedrag. Maar ook van hoeveel  schadevrije jaren je hebt overgehouden en zou terugkrijgen. Hierbij drie situatieschetsen ter illustratie:

 1. Je hebt een piepkleine schuldschade geclaimd en bent daardoor teruggevallen van +1 naar -4. Door 100 euro terug te betalen aan de verzekeraar daalt jouw maandpremie met 50 euro. Absoluut terugbetalen, want binnen twee maanden heb je dit terugverdiend!
 2. Je hebt een ingrijpend verkeersongeval veroorzaakt, met verregaande blikschade en letselschade tot gevolg. Door 200.000 euro te claimen, viel je terug van +4 naar -1, waardoor je ongeveer 50% van je no-claimkorting kwijtraakte. Dit is héél zuur, maar twee ton terugbetalen, is irreëel.
 3. Je claimde binnen een jaar twee schades, waardoor je respectievelijk terugviel van +8 naar +3 naar -2. De eerste claim bedroeg 200 euro, de tweede claim 1.000 euro. Naar alle waarschijnlijkheid loont het dan om de éérste schadeclaim retroactief aan de verzekeraar te restitueren.

Over het algemeen geldt dat het met terugwerkende kracht terugbetalen van schadeclaims aan autoverzekeraars relatief snel winstgevend wordt als je hiermee uit een maluspositie geraakt qua negatieve schadevrije jaren en zodoende weer in de plus komt te staan.

4. Autoverzekering tijdelijk opschorten

Bij een opzegging kijkt een autoverzekeraar naar het afgelopen verzekeringsjaar. Hebben er gedurende dit jaar autoschades voorgedaan waaraan jij —in elk geval deels— schuldig was? Dan krijg je vijf jaar aftrek in schadevrije jaren pér schadeclaim, waardoor je zomaar ineens onder nul kunt uitkomen.

Ben jij ervan op de hoogte dat jouw jaren binnenkort onder nul zullen worden bijgesteld? Zeg dan nooit zomaar je huidige autoverzekering op! Vanwege jouw claimgedrag zullen reguliere autoverzekeraars jou namelijk niet als nieuwe klant aannemen. Opzeggen is dus géén plausibele optie.

Wordt jouw autoverzekeringspremie te duur door terugval in jaren en no-claimkorting? Kies dan liever voor schorsing van jouw autoverzekering. Schorsen betekent zoiets als tijdelijk opschorten, stopzetten of stilleggen. In dat geval verkoop je jouw auto, maar in plaats van definitieve opzegging van je autoverzekering kies je voor tijdelijke opschorting.

Bij de meeste autoverzekeraars mogen autoverzekeringen tot drie jaar in schorsing blijven staan. Het gaat hier om een voorbijgaande stand van zaken waarvoor je jouw auto moet verkopen óf het bijbehorende kenteken moet schorsen. Het voordeel hiervan is dat je tijdelijk jouw premie niet hoeft te betalen. En bij sommige verzekeraars bouw je in de tussentijd wél schadevrije gereden jaren op!

5. De Vereende accepteert malusklanten

De Vereende wordt gezien als probleemverzekeraar. Je komt onder andere bij deze maatschappij terecht als je te kampen hebt (gehad) met veelvuldige schades, verzekeringsfraude, rijontzeggingen, strafrechtelijke vervolging, et cetera. Ook is De Vereende de enige maatschappij die álle verzekeringsnemers aanneemt die in de min staan t.a.v. negatieve jaren.

De Vereende is dan ook niet echt een oplossing waarmee je negatieve schadevrije jaren kwijtspeelt. Het is veeleer een partij waarbij je ondanks jouw maluspositie tóch een autoverzekering kunt afsluiten: een laatste strohalm voor wanhopige autobezitters.

De Vereende kan een redmiddel zijn als je jouw vorige autoverzekering overhaast of voorbarig hebt opgezegd… Als jouw autoverzekering eenzijdig is opgezegd door de verzekeraar… Als een doende overstap onverhoopt afketst… En je in de tussentijd in de min bent komen te staan. Veruit de meeste verzekeraars nemen nieuwe klanten met malusjaren niet aan.

Een belangrijk advies is dan ook: NOOIT zomaar je huidige autoverzekering opzeggen bij negatieve schadevrije jaren. En uitsluitend overstappen nadat je definitief bent geaccepteerd door de nieuwe autoverzekeraar. Wees bovendien eerlijk over je minjaren, want verzwijging kan zelfs ná het acceptatietraject tot problemen leiden.

Hoelang negatieve schadevrije jaren blijven staan: tot slot…

Aan negatieve jaren kunnen autoverzekeraars jouw schadeverleden en claimverleden aflezen. Wordt jouw polis in de malus beëindigd? Dan zullen de meeste reguliere maatschappijen jou niet voor een nieuwe autoverzekering accepteren. Zeg dus niet zomaar een lopende polis in de min op en wees voorzichtig met overstappen. In principe zit je vast bij je huidige verzekeraar.

Op een geschorste polis kun je —ondanks minjaren— overigens wél een nieuwe auto verzekeren, dus hierop kun je op een later moment terugvallen. Verzekeraars zijn streng als het aankomt op negatieve jaren. Toch zijn er enkele maatschappijen die malusregistranten accepteren onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden.

Bereken online de laagst mogelijke premie op basis van jouw malusjaren. Wil je zeker zijn van acceptatie? Vraag dan hieronder een offerte op bij De Vereende.

Offerte De Vereende met 100% acceptatie

Vraag vrijblijvend een offerte bij probleemverzekeraar De Vereende op!

  Jouw geslacht:

  Betalingstermijnen:

  Beschik je over een geldig rijbewijs?

  Ben jij kentekenhouder?