No-claimkorting: hoe werkt een bonus/malussysteem?

spaarvarken dat symbool staat voor korting op autoverzekering

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Veel mensen vragen zich af waarom ze zo weinig korting op hun autoverzekering hebben, terwijl ze al jaren schadevrij rijden. Dit is een terechte vraag. Schadevrij rijden, zou immers beloond moeten worden. Dus wáár baseert een autoverzekeraar nu eigenlijk het kortingspercentage van jouw autoverzekering op? Wij leggen het hieronder eenduidig uit…

Een beloningskorting voor schadevrij rijden

De basisregel is simpel: autoverzekeraars belonen verzekeringsnemers voor ieder jaar dat zij géén schade claimen op hun autoverzekering. Je ontvangt dus één schadevrij jaar voor elk kalenderjaar dat je nul schadeclaims indient bij je autoverzekeraar. Let wel: als een schade niet jouw schuld is en zodoende kan worden verhaald op een schuldige wederpartij, daal je NIET op de bonus-malusladder. Verhaalschades verschillen in dat opzicht van schuldschades.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Hoe meer schadevrije jaren je opbouwt, des te hoger de korting op je autoverzekeringspremie zal zijn. Het idee hierachter is dat ‘voorzichtig rijden’ wordt gestimuleerd en beloond. Want hoe voorzichtiger jij rijdt, des te kleiner het risico dat jij vormt voor verzekeringsmaatschappijen. Aan schadevrije jaren zitten enkele haken en ogen:

 • Over een rijbewijs beschikken, volstaat niet. Je gaat pas schadevrije jaren opbouwen zodra je daadwerkelijk een actief lopende autoverzekering op naam hebt staan.
 • Schadevrije jaren die je opbouwt met een bromfiets of scooter tellen helaas niet mee voor een auto.
 • Je bouwt jaarlijks slechts 1 schadevrij jaar op als je NIET claimt; echter verlies je maar liefst 5 schadevrije jaren als je WEL claimt.
 • Als schadevrije jaren langer dan 3 jaar ongebruikt blijven omdat ze niet aan een actieve autoverzekeringspolis zijn gekoppeld, zal de geldigheid ervan komen te vervallen. Zowel positieve als negatieve schadevrije jaren blijven dus slechts 3 jaar staan.

Op basis van het aantal schadevrije jaren dat op jouw naam staat, wordt dus een bepaalde premiekorting berekend voor jouw autoverzekering. Deze korting wordt ook wel no-claimkorting genoemd, welke wordt vastgesteld navenant een bonus-malussysteem…

Hoe werkt no-claimkorting oftewel bonuskorting?

Schadevrije jaren zijn van feitelijke aard en niet aan interpretatie onderhevig. Hoeveel nettokorting een x-aantal schadevrije jaren onderaan de streep oplevert, verschilt echter WEL per autoverzekeraar. Elke verzekeraar hanteert namelijk zijn eigen unieke bonus-malusladder. En deze ladder is bepalend voor de no-claimkorting oftewel bonuskorting die jij van jouw verzekeraar ontvangt!

Bonus betekent zoiets als voordeel. Malus staat voor nadeel. Sta je in de plus (bonus) qua schadevrije jaren, dan ontvang je premiekorting. Sta je in de min (malus) dan wordt een premietoeslag gehanteerd. De bonus-malusladder van een autoverzekeraar kun je terugvinden in de voorwaarden van jouw autoverzekeringspolis en op de website van de betreffende verzekeraar. Elke verzekeraar bepaalt zélf:

 • De basispremie waarop kortingen en toeslagen worden gebaseerd
 • Uit hoeveel treden de ladder bestaat
 • Op welke trede jij begint als je een polis afsluit
 • Hoeveel treden je opklimt per schadevrij jaar
 • Hoe ver je terugvalt bij een schadeclaim
 • Het exacte kortingspercentage dat elke trede oplevert

Hoe jouw schadevrije jaren zich verhouden tot jouw no-claimkorting is dus volkomen afhankelijk van de bonus-malusladder die een autoverzekeraar hanteert. Niet alleen van het aantal treden, maar óók van de minimale en maximale korting, want maximum no-claimkortingen kunnen 65%, 70%, 75%, 80% of zelfs 85% bedragen! Daarnaast speelt de snelheid waarmee een verzekeraar jou laat opklimmen en terugvallen een belangrijke rol.

Dus hoeveel schadevrije jaren je opbouwt, is bij elke autoverzekeraar gelijk. Ook hanteren alle verzekeraars standaard een terugval van 5 schadevrije jaren bij een schadeclaim, evenals een maximum van 5 negatieve schadevrije jaren oftewel ‘malusjaren’. Welke invloed jouw schadevrije jaren hebben op de autoverzekeringspremie verschilt echter sterk per verzekeraar!

Jouw kortingspercentage berekenen…

Het aantal schadevrije jaren dat jij hebt opgebouwd, wordt met behulp van de bonus-malusladder vertaald naar een zogenoemde no-claimkorting:

 • Heb je positieve plusjaren / bonusjaren, dan krijg je korting.
 • Heb je negatieve minjaren / malusjaren, dan wordt een toeslag opgelegd.

Dit vertaalt zich naar premiekorting of premietoeslag op de termijnpremie van jouw autoverzekering. Elke verzekeraar koppelt zijn eigen kortingspercentages en toeslagpercentages aan specifieke laddertreden. Maximale premiekortingen kunnen oplopen tot wel 85% van je jaarpremie als je 20 schadevrije jaren op naam hebt staan. Kom je ‘in het rood’ te staan qua negatieve schadevrije jaren, dan wordt doorgaans een maximale premietoeslag tot 20% gehanteerd.

Een nieuwe autoverzekering afsluiten is dan geen optie, aangezien verzekeraars je naar alle waarschijnlijkheid niet zullen accepteren met een malusregistratie door toedoen van een negatief schadeverleden.   

Treden van de bonus-malusladder

Vroeger werd nog weleens een starterskorting oftewel instapkorting gehanteerd voor beginnend bestuurders zónder schadevrije jaren. Vandaag de dag zijn er echter amper nog verzekeraars die onervaren bestuurders belonen.

Starterskortingen en instapkortingen voor autoverzekeringen voor bestuurders ónder de 24-jarige leeftijd zien we dan ook nog zelden terug bij autoverzekeraars. Voor ‘volwassen’ bestuurders (bóven de 24) wordt een instapkorting tot maximaal 60% gehanteerd. Zo óók voor automobilisten die (nog) géén schadevrije jaren hebben opgebouwd.

Inmiddels wordt een eventuele bonuskorting of malustoeslag uitsluitend nog gebaseerd op daadwerkelijke / aantoonbare schadevrije jaren. Een jaar zónder schade is bonus; een jaar mét schade is malus.

Op welke trede van de bonus-malusladder jij staat, bepaalt welk kortingspercentage of toeslagpercentage door de autoverzekeraar wordt gehanteerd.

Één trede omhoog; vijf treden omlaag…

Je gaat een trede omhoog als je een jaar géén schade claimt op jouw autoverzekering. Je gaat vijf treden omlaag als je wél een schade claimt. Per schadeclaim val je 5 jaar terug, ongeacht de hoogte c.q. omvang van de schadeclaim. Zodoende kán het zich soms lonen om relatief kleine schades uit eigen zak te betalen, zélfs als ze gedekt zouden worden onder jouw autoverzekering. Hoe kleiner het schadebedrag, des te verstandiger het is om een schade niet te claimen en zodoende je schadevrije jaren en bijbehorende no-claimkorting in stand te houden.

Met een no-claimbeschermer val je wél terug in schadevrije jaren, maar blijft je no-claimkorting in stand. Zélfs als je schade claimt op je autoverzekering. No-claimbeschermers dekken één schadeclaim per verzekeringsjaar zónder terugval qua no-claimkorting. Meerdere claims per jaar zorgen wél voor terugval. Omdat je wél terugvalt in schadevrije jaren kan de overstap naar een nieuwe autoverzekeraar zéér ongunstig uitpakken naarmate je vaker gebruikmaakt van no-claimbescherming. Bovendien zijn de maandelijkse kosten van no-claimbeschermers de afgelopen jaren flink toegenomen; van plusminus 50 euro naar ongeveer 100 euro op jaarbasis.

Al met al zak je véél sneller terug op de bonus-malusladder indien je schades veroorzaakt dan je stijgt door schadevrij te rijden. Zodoende kan het zijn dat je een opvallend laag kortingspercentage geniet, zélfs terwijl je meerdere jaren schadevrij rijdt.

Korting meenemen bij overstap naar andere autoverzekeraar

Wil je overstappen van autoverzekeraar? Let er dan op dat je de korting van je huidige verzekeraar niet meeneemt. Je schadevrije jaren neem je wel mee, maar de kans dat je nieuwe verzekeraar precies dezelfde bonus-malusladdertreden en no-claimkortingen hanteert, is nagenoeg nihil. Zodoende zal de korting op je autoverzekeringspremie per verzekeraar en verzekeringsproduct verschillen.

Overstappen kan dus positief, maar evengoed negatief uitpakken. Zorg er dus voor dat je jouw toekomstige premie goed berekent en eerlijk vergelijkt, alvorens je jouw huidige autoverzekering opzegt! Des te meer als er sprake is van negatieve schadevrije jaren en/of een no-claimbeschermer.

Daarnaast is het niet zo dat de verzekeraar met de hoogste korting automatisch de goedkoopste verzekeraar is. Een hoge premie met veel korting kan immers beduidend DUURDER uitvallen dan een lage premie met weinig korting. Daarom vergelijken en waarderen wij niet alleen autoverzekeraars die hoge kortingen hanteren, maar wij een totaaloverzicht zien van autoverzekeringen die netto het goedkoopst uitvallen.

Via het kentekenplaatje bovenaan deze pagina kun je onze rekenmodule toepassen om gratis een objectieve autoverzekeringsvergelijking te maken!

No-claimkorting voor tweede auto

Heb je twee auto’s? Let er dan op dat je het aantal opgebouwde schadevrije jaren en de no-claimkorting meestal niet mee kan nemen naar de tweede auto. Dit klinkt misschien onlogisch, maar verzekeraars hebben hier een goede reden voor. Het is namelijk zo dat een tweede auto doorgaans een ándere vaste bestuurder of hoofdbestuurder heeft. In veel gevallen is dat iemand met een andere rijervaring en afwijkende schadevrije jaren.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Je zal daarom de schadevrije jaren voor de tweede auto opnieuw moeten opbouwen. De meeste verzekeraars kennen echter wel de zogenoemde ’tweede gezinsautoregeling’: wanneer je beide gezinsauto’s bij dezelfde verzekeraar onderbrengt, krijg je voor de tweede gezinsauto (min of meer) dezelfde no-claimkorting als voor de eerste auto. De exacte trede die wordt toegepast voor een tweede auto verschilt echter zéér sterk per verzekeraar; hetzelfde geldt voor het exacte kortingspercentage. (bron)

Daarnaast is er de mogelijkheid om beide auto’s om te zetten naar een gezinsregeling. Hierdoor krijg je voor beide gezinsauto’s een hogere premiekorting. Er zijn dus mogelijkheden te over voor een tweede (gezins)auto!

Korting op autoverzekering: tot slot…

Kortingen op de autoverzekering hebben al met al álles te maken met schadevrije jaren, bonus-malusladders en no-claimkortingen. Daarnaast zijn er starterskortingen voor beginnend bestuurders (bóven de 24 jaar oud), instapkortingen voor nieuwe klanten, tweede-autoregelingen met een tweede-autokorting en gezinsregelingen met een gezinskorting.

Daarnaast zie je nog weleens speciale kortingsacties ten aanzien van de autoverzekering, zoals korting op de autoverzekeringspremie bij behalen van een slipcursus of aanwezigheid van een dashcam of aanvullend alarmsysteem (met een hoge alarmklasse).

Tot slot zijn er zogenaamde ‘rijgedragverzekeringen’ oftewel ‘rijstijlpolissen’. Hierbij krijg je korting als je netjes rijdt, hetgeen wordt gemeten met een soort van zwarte doos.