Leaseverklaring schadevrije jaren gebruiken

man die leaseverklaring schadevrije jaren opvraagt

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Elk jaar dat je een actief lopende autoverzekering op naam hebt staan en hierop géén schuldschade claimt, bouw je één schadevrij jaar op. Zulke positieve ‘plusjaren’ zorgen voor stijging op de bonus-malusladder van autoverzekeraars en zodoende voor fikse no-claimkortingen op jouw autoverzekeringspremie: tot wel 85%!

Maar wat nou als jij jarenlang schadevrij hebt gereden in een ‘private leaseauto’ en na afloop van jouw leasecontract een eigen auto koopt en verzekert? ‘Jouw’ leaseauto is al die tijd verzekerd geweest door de leasemaatschappij, waardoor jijzelf —lessee, leaser, leaserijder, leaseholder oftewel leasenemer zijnde— géén schadevrije jaren hebt opgebouwd.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Je hebt dus wél schadeloos gereden in jouw leasewagen, maar de betreffende jaren zijn voor de leasemaatschappij. Bij veruit de meeste autoverzekeraars kun je de door jou schadevrij gereden jaren uit privé-lease alsnog aantonen met behulp van een leaseverklaring vanuit jouw voormalige leasemaatschappij.

Een leaseverklaring is een document dat je kunt laten opstellen door een leasemaatschappij en waarmee je aantoont dat je een x-aantal jaren schadeloos in een leasewagen hebt gereden…

Schadevrije jaren opbouwen met privaat geleasede auto

Het is altijd de verzekeringnemer die schadevrije jaren opbouwt. Dus NIET per definitie degene die schadeloos in een auto rijdt. Ter illustratie:

 • Als jij in de bedrijfsauto van jouw werkgever rijdt, bouwt jouw baas schadevrije jaren op.
 • Rijdt jouw zoon of dochter in een door jou verzekerde auto, dan zal hij/zij géén schadevrije jaren op naam krijgen.
 • En als jij een auto leaset, is het de leasemaatschappij die mogelijkerwijs profiteert van de jaren die jij schadevrij rijdt.

Dus als je schadevrij rijdt in een privé leaseauto bouw je daar normaliter géén schadevrije jaren mee op. Desalniettemin is er een alternatieve mogelijkheid om korting te bedingen op jouw autoverzekering als je een x-aantal jaren schadeloos hebt gereden in een leaseauto; namelijk een leaseverklaring SVJ. Hierop staan jouw persoonsgegevens en schadeverleden vermeld.

Nauwgezet gaat het om de voornaam en achternaam van de hoofdbestuurder, het kenteken van de leaseauto, de exacte leaseperiode, een overzicht van de schadeclaims en tot slot de verzekeringsverstrekker (verzekeringsmaatschappij + polisnummer).

Leaseverklaring als oplossing

Dankzij een leaseverklaring kan een leaseauto in zekere zin tóch schadevrije jaren opleveren voor jouw eerstvolgende eigen auto. Althans, een autoverzekeraar die een officieuze verklaring van de leasemaatschappij onder ogen krijgt, kan jou desgewenst korting geven op basis van de betreffende leaseverklaring. De relatieve waarde die wordt toegekend aan een leaseverklaring kan dus sterk verschillen per verzekeringsmaatschappij. Elke maatschappij bepaalt zijn eigen beleid hieromtrent.

Schadeloze leasejaren worden overigens niet officieel geregistreerd in Roy-data, maar hierop kan door een toekomstige verzekeringsmaatschappij wél no-claimkorting worden gebaseerd en toebedeeld.   

Leasen ná eigen autoverzekering

Heb je privématig schadevrije jaren opgebouwd in een door jouzelf verzekerde auto? En ga je vervolgens privé een auto leasen bij een leasemaatschappij? Dan zijn er enkele belangrijke aandachtspunten waarop je moet letten:

 • Plusjaren die NIET op een actief lopende autopolis in gebruik zijn, vervallen na enkele jaren. Dus als jij een auto gaat leasen en voor 36, 48 of 60 maanden een leasecontract aangaat, kunnen in de tussentijd ál jouw persoonlijke schadevrije jaren komen te vervallen.
 • Een leasemaatschappij krijgt geen korting van zijn verzekeraar voor eventuele jaren die op jouw privénaam geregistreerd staan. Dus eventuele door jou opgebouwde schadevrije jaren leveren niet langer korting op zodra je een auto leaset. Niet voor de lessor, noch voor de lessee.
 • Andersom beredeneerd… Sta je in de min qua schadevrije jaren? Dus heb je een malusregistratie op naam wegens negatieve minjaren? Dan kan het raadzaam c.q. voordelig zijn om een tijdje privaat te leasen totdat je weer in de plus staat.
 • Overigens gaat niet elke leasemaatschappij akkoord met malusjaren. Sommige autoleasemaatschappijen stellen bijvoorbeeld vier of zes plusjaren als voorwaarde voor een gunstige leasepolis.

Privaat leasen kán voordelig zijn. Maar als een leasecontract ervoor zorgt dat je plotsklaps 20 zuurverdiende schadevrije jaren kwijtraakt, word je vast niet blij. Overigens hoeven er geen plusjaren te vervallen en verloren te gaan tijdens je leaseperiode, maar dan moet je wél goed opletten.

Zorg ervoor dat jouw privéjaren niet te lang op non-actief staan… Dat jouw leasejaren uiteindelijk zullen worden vastgelegd in een officieuze leaseverklaring… En dat je uiteindelijk een autoverzekeraar vindt die waarde toekent aan deze leaseverklaring… Kortom: private lease met behoud van schadevrije jaren.

Eigen auto verzekeren ná leasecontract

Heb je een aantal jaren ‘privaat’ een auto geleased? Maar koop en verzeker je daarna tóch weer een auto op eigen naam? Dan zijn er eveneens ettelijke potentiële punten van zorg:

 • Niet iedere autoverzekeraar zal ‘oude’ schadevrije jaren erkennen en er no-claimkorting voor toekennen. De meeste verzekeraars gaan 3 jaar terug in Roy-data, maar er zijn er ook die schadeloos gereden jaren van hooguit 1 of 2 jaar geleden accepteren. Dus hoe langer jij leaset, des te groter de kans dat eventuele schadeloze jaren ná de leaseperiode volkomen waardeloos zijn geworden.
 • Het overgrote merendeel van alle autoverzekeraars zal schadevrije jaren op een leaseverklaring erkennen. Let wel: jijzelf moet dan met naam en toenaam op deze verklaring vermeld staan. Met een verklaring waarop jouw werkgever en/of diens bedrijfsnaam vermeld staan, doet een autoverzekeraar niets.
 • Overigens geldt ook voor leaseverklaringen een ‘houdbaarheidsdatum’. Veruit de meeste autoverzekeraars aanvaarden een officiële leaseverklaring van recente dagtekening. Dus niet als deze reeds enkele jaren geleden door een leasemaatschappij is verstrekt. Vaak moet per se het originele exemplaar worden verstuurd.

Het overstappen van leaseauto op privéauto of vice versa kan nogal wat voeten in de aarde hebben. Zorg er in ieder geval voor dat je precies weet wát er gebeurt —of reeds is gebeurd— met jouw schadeloos gereden jaren!

De voordelen & nadelen van autolease…

Hierbij nog ettelijke voordelen en nadelen van private lease op een rijtje:

1. Tariefopslag & eigen risico

De meeste lessors hanteren voor elke lessee exact dezelfde premie. Er zijn echter leasebedrijven die een opslag hanteren op het standaard leasetarief of een speciaal eigen risico verplicht stellen voor leaserijders als de leaser in kwestie onvoldoende schadevrije jaren op naam heeft staan. Privéjaren leveren dus niet alleen kortingsvoordeel op voor wat betreft een eigen autoverzekeringspremie, maar soms ook voor een autoleasepremie.

2. Leasen ontzorgt

Schadevrije jaren bouw je op met een autoverzekering, niet met een leasecontract. Het betrekkelijke voordeel hiervan is dat je de autoverzekering, aansprakelijkstelling en schadeafhandeling kunt overlaten aan de autoleasemaatschappij. Hier heb je dus geen omkijken naar. Het bijkomende nadeel is dat je geen schadevrije jaren opbouwt.

3. Leasejaren incasseren

Alleen met een leaseverklaring van de autoleasemaatschappij kun je alsnog aantonen in hoeverre je schadevrij hebt gereden gedurende de leaseduur van jouw leaseauto. Deze autoleaseverklaring kun je voorleggen aan autoverzekeraars in spe om zodoende (hopelijk) alsnog no-claimkorting te bedingen…

4. Grilligheid der jaren

Dus had je een schadeloos leasecontract van vier jaar, dan wordt jou een premiekorting toebedeeld die gelijkstaat aan iemand die vier schadevrije jaren op naam heeft staan. Zodoende kun je tóch nog profiteren van het positieve schadeverleden dat je hebt opgebouwd met jouw leaseauto. Let wel: omdat de korting niet berust op ‘harde’ schadevrije jaren raak je deze wederom kwijt bij een eventuele overstap.

5. Geen opbouw, wel verlies!?

Let wel: verzekeringsmaatschappijen zijn geenszins verplicht om leaseverklaringen te erkennen of aanvaarden. Het niet opbouwen van nieuwe plusjaren en de potentiële teloorgang van reeds opgebouwde plusjaren is dan ook een achtenswaardig nadeel om rekening mee te houden.

6. Malusregistratie kwijtspelen

De positieve keerzijde is dat óók negatieve malusjaren kunnen verdwijnen tijdens de looptijd van een leasepolis. Bovendien gaan schades die je in een leaseauto rijdt niet ten koste van je privéjaren. Wel moet je leaseschades opgeven bij de aanvraag van toekomstige autoverzekeringen. En er zijn verzekeraars die leaseschades in mindering brengen op de aanvangsno-claim oftewel aanvangskorting.

Weetje: Bij het overgrote merendeel van alle Nederlandse leasemaatschappijen worden leasecontracten onherroepelijk doorgehaald indien het lease-object total loss wordt gereden.

Positieve uitzonderingen qua autolease & jaren

Er zijn enkele Nederlandse autoleasemaatschappijen met een aansluiting op de centrale royementsdatabank Roy-data. Zij kunnen een leaseautoverzekering koppelen aan de leaserijder en jouw jaren als het ware inzetten op de geleasede auto.

Je geeft jouw privéjaren als het ware in bewaring bij de betreffende lease-aanbieder. Zodoende blijven de jaren min of meer actief op een lopende autoverzekering. Volg bij voorkeur deze vier stappen als je privématig een auto gaat leasen of hebt geleased:

 • Bewaar jouw overzichtje met schadevrije jaren (royementsblad) dat je ontvangt bij beëindiging van je oude autoverzekering. Heb je nog geen royementsverklaring ontvangen? Vraag het dan op bij de maatschappij!
 • Voordat je een leasecontract ondertekent, moet je eerst nagaan of de betreffende leasemaatschappij leaseverklaringen afgeeft na afloop van de contractuele leaseperiode. Bekijk de leasevoorwaarden of zorg dat je dit op schrift hebt staan.
 • Zoek een nieuwe autoverzekeraar die leaseverklaringen accepteert voor ‘harde’ schadevrije jaren of in ieder geval voor no-claimkorting. Zodat je eventuele opgebouwde ‘leasejaren’ kunt meenemen vanuit je leaseplan.
 • Zorg er bovendien voor dat eventuele inactieve privéjaren niet komen te vervallen tijdens de leaseperiode. Houd de vervaldatum in de gaten! Sommige leasemaatschappijen kunnen ze ‘operationeel houden’ door ze te koppelen aan de leaseauto.

Let wel: Van 45 door de Consumentenbond onderzochte leasemaatschappijen waren er slechts vijf die de royementsgegevens van hun leaserijders registreerden in Roy-data. Dit komt niet alleen doordat  aansluiting bij SEPS (Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars) hen geld kost. Enkele reeds aangesloten leasebedrijven gebruiken de database niet actief omdat men er de toegevoegde waarde niet van inziet. (bron + bron)

In principe blijven bij actief aangesloten leasebedrijven álle schadevrije jaren intact, degene opgebouwd vóór zowel als tijdens de leaseperiode. Dit behouden, vastleggen, overnemen en koppelen van schadeloos gereden jaren door leasebedrijven gebeurt echter niet automatisch. Een leasebedrijf doet dit doorgaans uitsluitend handmatig en op verzoek van jou als leasende partij.

Sommige verzekeraars geven niet enkel no-claimkorting op basis van een leaseverklaring, maar registreren op basis hiervan zélfs officiële schadevrije jaren in Roy-data. Dus in dat geval kan autolease zélfs aanvullende schadevrije jaren opleveren!

ANWB Private Lease via LeasePlan

ANWB biedt een vorm van private lease aan met enkele uitzonderlijk gunstige voorwaarden. Tijdens de leaseperiode van ‘ANWB Private Lease’ wordt de leaseautoverzekering op jouw privénaam geregistreerd. Zodoende blijven niet alleen reeds opgebouwde plusjaren bewaard, actief en geldig. Ook worden eventuele schadeloze leasejaren hierbij opgeteld.

Bij ANWB Private Lease is het zélfs toegestaan om een kind op de leasepolis bij te schrijven als regelmatig bestuurder. Ook zoon of dochter bouwt in dat geval jaren op. Dit is zéér voordelig voor jongeren, want als na de leaseperiode drie, vier of vijf plusjaren zijn opgebouwd, levert dat een enorme premiekorting op voor een jonge bestuurder. Zeker gezien het verhoogde risicoprofiel van jongeren.

Normaliter kunnen schadeloos gereden jaren verloren gaan gedurende de looptijd van jouw leasecontract. In dit geval blijven ze tot twee jaar bewaard.

Schadevrij rijden op zakelijke leaseauto…

Als er sprake is van bedrijfsmatige lease is er sowieso géén raakvlak met jouw privématig opgebouwde schadevrije jaren. In dat geval is de zakelijke leaseauto immers verzekerd door jouw werkgever en zijn er doorgaans meerdere regelmatige bestuurders. Met jouw schadeloze jaren wordt dan niets gedaan. Zolang je dan niet óók zelf een privéauto in eigen bezit hebt verzekerd, zullen jouw jaren komen te vervallen.

Ook bouw je geen schadevrije jaren op bij zakelijke lease. Omdat niet jijzelf —maar het bedrijf waarvoor je werkt— op de leasepolis vermeld staat, is een leaseverklaring niet van toepassing. Ook een werkgeversverklaring of aanvullende verklaring van de leasemaatschappij of verzekeringsmaatschappij volstaat niet. Althans, niet om no-claimkorting te bedingen bij jouw eerstvolgende autoverzekeraar als je in de toekomst weer een eigen auto aanschaft en verzekert.

Heb je in een zakelijke leaseauto gereden waarvan je werkgever eigenaar was? Dan kún je desgewenst een werkgeversverklaring van schadevrije jaren opvragen. Verzekeraars accepteren een dergelijke verklaring van de werkgever echter zelden tot nooit.

Enkele verzekeraars nemen slechts de helft van de jaren op een werkgeversverklaring over; de meeste überhaupt niet.

Schadevrije jaren op zakelijk leasecontract?

Het verschil tussen private lease en een leaseauto van de zaak zit hem voornamelijk in degene die de leasepremie c.q. leaseprijs ophoest en op de leasepolis vermeld staat. Bij privé lease ben jij dat; bij zakelijke lease is dat je werkgever.

Het is overigens niet zo dat een leasemaatschappij ‘potjes’ met schadevrije jaren opbouwt per leasenemer, zoals een werkgever een potje opbouwt voor elke werkgever die in een verzekerde bedrijfsauto rondrijdt. Met leaseverklaringen geven leasebedrijven dus geen jaren weg zoals werkgever dat soms doen via afstandsverklaringen oftewel overdrachtsverklaringen.

Zolang jaren niet officieel worden overgedragen van werkgever op werknemer, kunnen de aantoonbare schadevrije jaren van de ene werkkracht dus worden doorgebruikt door diens opvolger. Dus als de bestuurder van een bedrijfswagen opstapt, blijft een eventuele premiekorting voor de werkverstrekkende verzekeringnemer gewoon voortbestaan. Vandaar dat de gemiddelde baas niet happig is op een dergelijke overdracht. Voor leasemaatschappijen zit dit anders…

Omdat een leasemaatschappij geen potje per leaseauto opbouwt, verliest de ‘lessor’ in kwestie niks door een leaseverklaring te ondertekenen. Het overgrote merendeel van alle leasemaatschappijen zal dus totaal niet moeilijk doen als er om een leaseverklaring wordt opgevraagd na afloop van een leasecontract.

Leaseverklaring schadevrije jaren: tot slot…

Private lease wordt met de dag populairder. Het nadeel van een auto leasen, is echter dat je met een leaseauto geen schadevrije jaren opbouwt. Daarnaast kunnen huidige privéjaren verdwijnen tijdens de leaseperiode als jijzelf naast jouw leasecontract géén actieve autoverzekering meer op naam hebt staan.

Schadevrije jaren meenemen vanuit je leasecontract is in absolute zin onmogelijk, simpelweg omdat je ze niet hebt opgebouwd tijdens jouw leaseperiode. Je bent gedurende het leaseplan immers niet de verzekeringnemer geweest. Het was de leasemaatschappij die de leaseautoverzekering afsloot.

Dat neemt echter niet weg dat je in praktische zin schadeloos kunt rijden in een leaseauto. Daarom zijn er verzekeringsmaatschappijen die leaseverklaringen accepteren van leasemaatschappijen. Hetgeen niet resulteert in officiële schadevrije jaren, maar wél in de bijbehorende no-claimkorting.

Leasen met behoud van schadeloze jaren is mogelijk als je voor niet al te lange tijd een leasecontract aangaat en vervolgens bijtijds weer op eigen naam een auto verzekert. Of als je een deugdelijke leaseverklaring voor schadevrije jaren kunt overhandigen aan de verzekeraar waarbij je een autoverzekeraar afsluit ná jouw leaseperiode.

Zijn jouw privéjaren nog geldig? En blijkt dat de verzekeraar succesvol een verklaring van schadevrije gereden leasejaren kan opvragen, dan wordt de premie van jouw eerstvolgende autoverzekering ineens een héél stuk aantrekkelijker. Zo kom je als ex-leaserijder tóch nog voordelig uit de bus!