MMBS-verzekering: motorrijtuig met beperkte snelheid verzekeren…

MMBS: motorvoertuig met beperte snelheid voorzien van verzekering

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

MMBS staat voor ‘Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid’. Een MMBS-voertuig is doorgaans ingericht voor het uitvoeren van specifieke bouwwerkzaamheden of landbouwwerkzaamheden. Sommige MMBS’en hebben een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Voor andere geldt een constructiesnelheid van 45 kilometer per uur.

Eigenaars van een MMBS hebben een WA-verzekeringsplicht, moeten zich houden aan de arbeidstijdenwetgeving én er geldt een rijbewijsplicht voor. Het verzekeren van een MMBS brengt met grote regelmaat vragen teweeg onder bestuurders en verzekeringsnemers.

In onderstaand artikel vertellen we je dan ook precies hoe je een MMBS het best, makkelijkst en snelst kunt verzekeren…

Wat is een MMBS precies?

Een MMBS een motorrijtuig met beperkte snelheid dat in Nederland géén kenteken hoeft te voeren. Er zijn vele tientallen verschillende voertuigtypes te bedenken die onder deze voertuigcategorie kunnen worden geschaard. Enkele voorbeelden van MMBS’en zijn als volgt:

 • Unimog (klein Duits vrachtwagentje) (bron)
 • Gemotoriseerde zitgrasmaaier: zitmaaier, frontmaaier, tuintractor/tuintrekker, skeltermaaier e.a.
 • Dumpwagen: kiepwagen, wieldumper, ruposdumper, knikdumper, dumptruck e.a.
 • Graafmachine / laadmachine: (mini) shovel, minigraver, wiellader, kniklader, laadschop, schranklader, rupslader, grondverzetmachine e.a.
 • Kraanmachine: kraanwagen, kraanvoertuig, hijskraan, graafkraan, (knik)verreiker, telescooplader, ‘reachstacker’, hakselaar e.a.
 • Vorkwagen: vorklift, vorkheftruck, meeneemheftruck, kooiaap, palletvork e.a.
 • Wals t.b.v. wegenbouw: trilrolwals, asfaltwals, bandenwals e.a.
 • Terminaltrekker of rangeertrekker
 • Veegwagen of sneeuwschuiver met beperkte snelheid
 • SRV-wagen (klein rijdend supermarktje)
 • Zelfrijdende landbouwmachine (niet-trekker (T1, T2, T3, T4 of T5) en niet-voortgetrokken): dorsmachine, maaidorser, maaidorsmachine, pikdorser, ‘combine’, rooimachine e.a.
 • Quad, indien RDW-goedgekeurd als MMBS

MMBS’en zijn dan ook verkrijgbaar in talloze soorten en maten. Van een minuscuul zitmaaiertje tot een kleine driedeurs 25-kilometerauto tot een nagenoeg volwaardige ex-legertrucks.

Een brommobiel is feitelijk géén MMBS; het betreft een vierwielige bromfiets waarvoor dan ook een brommerrijbewijs vereist is. Dit geldt eveneens voor quads, indien goedgekeurd als trekker of bromfiets.

MMBS-indeling navenant constructiesnelheid

Een MMBS kan een constructiesnelheid hebben van 25 km/u óf 45 km/u. De constructiesnelheid is de maximumsnelheid waarvoor een voertuig gemaakt (ontworpen en vervaardigd) is. Hárder rijden, is gevaarlijk en verboden, aangezien de constructieve stevigheid dit niet toelaat. Naast de ‘door de constructie bepaalde maximumsnelheid’ gelden de volgende wettelijk vereisten voor een MMBS:

 • Rijbewijsplicht: de bestuurder dient over minimaal een T-rijbewijs te beschikken. Overigens geldt deze eis niet voor kleine veegmachines en maaimachines met een maximumbreedte van 1,30 –inclusief eventueel uitwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorzijde– meter en zonder aanhanger.
 • WAM-verzekering: er moet een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zijn afgesloten voor het MMBS-voertuig.
 • Voertuigcategorie Z1: Maximaal 25 km/u qua constructiesnelheid, laadvloer van minimaal 1,50m x 1,50m óf drie vierkante meter. Bedoeld voor het op korte afstand afleveren en/of ophalen van goederen.
 • Categorie Z2 (o.a. wegenbouw): Constructiesnelheid maximaal 45 km/u; ingericht voor hijswerkzaamheden, duwwerkzaamheden of andersoortige werktuigwerkzaamheden. De werktuigelijke inrichting moet aan het voertuig bevestigd zijn.
 • Z3-ceodering (o.a. pretparktreintjes): maximale constructiesnelheid van 45 km/u; voertuig moet een combinatie vormen met één of meerdere aanhangers die zijn ingericht voor personenvervoer. (bron)

Omdat een MMBS per definitie bestemd moet zijn voor de uitvoering van specifieke werkzaamheden, wordt het succesvolle ombouwen van personenauto’s naar MMBS’en steeds lastiger. Immers is privégebruik van een motorrijtuig met beperkte snelheid in strikte zin niet toegestaan (bron: artikel 1.1 Regeling voertuigen).

Grijskentekenauto’s gaat vaak nog wel, maar bestelbussen zijn doorgaans duurder in de verzekering. Hoe dan ook is het aanbod qua MMBS-verzekeraars zéér beperkt en de kans op acceptatie uitermate klein.

Wat zijn de exacte rijbewijseisen voor een MMBS?

Sinds 2015 moet je over een T-rijbewijs beschikken om in een motorvoertuig met beperkte snelheid te mogen rijden. Een MMBS kent géén kentekenplicht, géén APK-plicht en géén belastingplicht. Tot enkele jaren geleden mocht een MMBS zelfs zonder rijbewijs worden bestuurd, maar inmiddels geldt er wél een rijbewijsplicht voor een MMBS.

Kortom: tót 2015 had je niet eens een rijbewijs nodig om een MMBS te mogen besturen. Sinds 1 juli 2016 mogen deze MMBS-voertuigen enkel nog worden bestuurd door personen met categorie T op het rijbewijs. (bron)

Heb je je rijbewijs B behaald vóór 1 juli 2015? Dan is het eveneens toegestaan om met een motorrijtuig met beperkte snelheid te rijden. In dat geval is het niet nodig om een rijbewijs met categorie T te behalen.

De praktische & financiële voordelen van een MMBS

Een MMBS voertuig is na goedkeuring door de RDW (Dienst Wegverkeer) vrijgesteld van wegenbelasting, kentekenplicht en APK-plicht. Bovendien mag je er al vanaf je 16e mee rijden zolang je over een T-rijbewijs beschikt.

In theorie kunnen zestienplussers zichzelf (en tot wel acht inzittende medepassagiers) droog vervoeren dankzij een MMBS… Zónder motorrijtuigenbelasting te hoeven betalen… En zónder APK-verplichting en kentekenverplichting!  

Op de trekker naar de middelbare school!?

Medio 2010 bezochten opvallend veel landelijk-woonachtige 16-jarigen per tractor hun middelbare school. Allereerst is dit risicovol omdat landbouwvoertuigen zakelijk verzekerd zijn en niet bestemd zijn voor woon-werkverkeer. Bovendien is een dergelijke trekker vrijwel altijd verzekerd op naam van vader of moeder.

De zoon of dochter staat dus NIET op de verzekeringspolis bijgeschreven als regelmatig bestuurder. Dus wordt er schade gereden tijdens een tractorritje naar school? Dan is de kans groot dat je daar als scholier helemaal niet voor verzekerd bent. Sinds 2015 is bovendien een zogenaamd T-rijbewijs nodig om een tractor te mogen besturen.

Let op: Een landbouwtrekker of bosbouwtrekker is géén MMBS. Deze motorvoertuigen worden LBT (voertuigcategorie T1, T2, T3, T4 of T5) genoemd en zijn aan afwijkende eisen en regels onderhevig.

‘Normale’ personenauto ombouwen tot MMBS

Sinds er een rijbewijsplicht geldt voor trekkers oftewel tractoren is het beduidend minder aantrekkelijk voor zestienjarigen en zeventienjarigen om een tractor te gebruiken voor plezierritjes. Immers ziet een Mercedes Unimog of modern 45-kilometerwagentje er nét wat gestroomlijnder uit dan een trekker. Sterker nog: vrijwel elke auto kan worden omgebouwd naar een MMBS, dus stijlvolle alternatieven te over.

In principe kan élk type motorrijtuig worden omgebouwd tot motorrijtuig met beperkte snelheid. Medio 2015 nam het ombouwen van reguliere personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s naar een MMBS dan ook enorm toe in populariteit. Tot MMBS omgebouwde motorvoertuigen zijn teruggevoerd oftewel ‘teruggetuned’ en bovendien ‘teruggekeurd’ c.q. ‘terug gekeurd’. Dat houdt in dat ze buiten RDW-registratie zijn gesteld.

Maar let op! De regels voor het ombouwen van normale voertuigen naar MMBS-voertuigen zijn per 2021 enorm aangescherpt! Indien je een motorrijtuig met beperkte snelheid dat bezit dat vóór 1 januari 2021 in gebruik is genomen, dan geldt voor deze MMBS naar alle waarschijnlijkheid een kentekenplicht. (bron + bron)

Het buiten het RDW-kentekenregister plaatsen van een teruggevoerde en teruggekeurde wagen is aan zéér strikte eisen gebonden. Een auto die ‘buiten registratie’ wordt geplaatst, moet aan zowel voertuigeisen als gebruikseisen voldoen. Bovendien moet een ontwerpverklaring van de fabrikant kunnen worden overlegd.

Moet ik een motorrijtuig met beperkte snelheid verzekeren?

Ja, net zoals de meeste andere motorrijtuigen moet een MMBS minimaal WA-verzekerd zijn. Indien je een MMBS niet verzekert, loop je namelijk het risico op een fikse boete. De controle op de verzekering wordt bij een MMBS echter niet gedaan door de RDW (zoals bij kentekenplichtige voertuigen wél het geval is), maar door de politie.

De politie controleert daarnaast óók of je in het bezit bent van het juiste rijbewijs voor een MMBS en of er sprake is van onrechtmatig privégebruik van werkmaterieel.

Hoe kan ik een MMBS voordelig verzekeren?

Voor veel mensen blijkt het in de praktijk héél lastig om een passende en betaalbare MMBS-verzekering te vinden. Dat komt allereerst omdat er maar weinig autoverzekeraars verzekeringen aanbieden voor dit type motorrijtuig.

Het kan dan ook erg tijdrovend zijn om zélf een gepaste verzekering te vinden voor jouw motorrijtuig met beperkte snelheid. Daarom raden wij je aan om bij ons telefonisch (of via e-mail) te informeren naar een dergelijke MMBS-verzekering. Vaak is er méér mogelijk dan je denkt. Wij zullen er bovendien alles aan doen om voor jou een degelijke MMBS-verzekering te vinden!

Overigens liggen de prijzen van doorsnee MMBS-verzekeringen beduidend hoger dan voor de gemiddelde ‘normale’ personenautoverzekering. Een MMBS-autoverzekering kost algauw 175 tot 225 euro per maand; enigszins afhankelijk van:

 • Leeftijd van de hoofdbestuurder / verzekeringsnemer
 • Opgebouwde schadevrije jaren
 • Voertuigtype + totaalgewicht van het motorvoertuig

Desgewenst kun je hieromtrent direct telefonisch contact opnemen met GoedkopeAutoverzekering.nl via telefoonnummer 073-5430830. Of stuur een e-mail via info@goedkopeautoverzekering.nl.

Wáár mag een motorvoertuig met beperkte snelheid rijden?

Met een MMBS mag je op wegen komen waar een maximumsnelheid tót 80 km/u geldt. Dus binnen de bebouwde kom, tenzij anders aangegeven… Maar ook buiten de bebouwde kom op doorgaande provinciale wegen. Rijd echter nóóit een autoweg (veelal 100 km/u) of autosnelweg (veelal 120 – 130 km/u) op met een MMBS!

En let op: met een MMBS ben je doorgaans uitsluitend verzekerd in Nederland, dus dekking door de verzekeraar is enkele van kracht binnen de Nederlands landsgrenzen. Schade-uitkering kan bovendien worden geweigerd als blijkt dat er (véél) te hard wordt of kan worden gereden met de betreffende MMBS.

Motorrijtuig met beperkte snelheid verzekeren: tot slot…

Reguliere auto’s die worden teruggevoerd en teruggekeurd naar een motorvoertuig met beperkte snelheid zijn nog altijd gewild onder 16- en 17 jarigen. Ze zijn in theorie begrensd, maar in de praktijk blijkt deze begrenzing nog weleens vies tegen te vallen. Uit politiemeldingen blijken zogenaamde MMBS’en nog weleens boven de 100 km/u te rijden!

Dus wordt een voertuig van een afgeknotte oranjerode driehoeksticker voorzien en vervolgens als MMBS aangeboden of verkocht? Dan wil dat nog niet per se zeggen dat het voertuig daadwerkelijk aan alle MMBS-eisen voldoet. Hier kom je dan pas achter als je bij een verkeersongeval betrokken raakt, waarna het chassisnummer oftewel VIN (voertuigidentificatienummer) wordt gecontroleerd. Met alle juridische gevolgen van dien qua kentekening, belasting, verzekering én keuring.

Sowieso mag de doorsnee niet-gekentekende MMBS NIET zomaar voor privédoeleinden worden ingezet. Wat dat betreft kun je wellicht beter een 45-kilometerauto (gehandicaptenvoertuig of overdekte brommobiel) kopen en verzekeren.

Offerte MMBS-verzekering met 100% acceptatie

Vraag via onderstaand offerteformulier vrijblijvend een MMBS-verzekeringsofferte via De Vereende op!

  Jouw geslacht:

  Betalingstermijnen

  Geldig rijbewijs voor dit type MMBS (indien van toepassing)?

  Ben jij de eigenaar?

  Maximumsnelheid: