Motorverzekering afsluiten ondanks CIS-registratie: tóch acceptatie!

motorrijder met motorverzekering van De Vereende

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Je zou het misschien niet verwachten, maar bij GoedkopeAutoverzekering.nl vind je óók motorverzekeringen! Zo ook voor motorrijders wiens motorverzekeringsaanvraag meermaals is geweigerd. Wát de reden van weigering ook moge zijn, wij vinden te allen tijde een partij waar jij met 100% zekerheid voor de motorverzekering zult worden geaccepteerd…

Oorzaken weigering / afwijzing motorverzekering

Weigering voor de motorverzekering gebeurt om exact dezelfde oorzaken als afwijzing voor de autoverzekering. Hierbij de belangrijkste redenen waarom jouw aanvraag voor de motorverzekering zou kunnen worden geweigerd oftewel afgewezen door héél veel verzekeringsmaatschappijen:

1. CIS-registratie / FISH-melding = géén motorverzekering

Iedereen die een motorrijtuig verzekert, krijgt te maken met Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem). Iedere verzekeringsaanvraag en iedere schadeclaim kan namelijk door de verzekeraar worden gecontroleerd in het CIS-register. In de CIS-databank worden echter óók bepaalde bijzonderheden geregistreerd, welke in de punten hieronder aan bod komen. Vandaar dat het geheel aan bijzondere CIS-meldingen onder verzekeringsnemers ook wel bekendstaat als ‘zwarte lijst’. (bron)

De CIS-verzekeringsdatabase ter beheersing van verzekeringsrisico’s en preventie van verzekeringsfraude heette een tijdje FISH (Fraude Informatie Systeem Holland) en bestaat voornamelijk uit claimmeldingen (CM), waarborgfondsmeldingen (WBF), rijbevoegdheidsontzeggingen (OBM), vertrouwelijke meldingen (VM) en het extern verwijzingsregister (EVR). (bron) Word jij geweigerd voor de motorverzekering, dan komt dit vrijwel altijd door een CIS-melding.

Als jouw verzekeringsgerelateerde gegevens geregistreerd staan in de CIS databank, kunnen verzekeraars en gevolmachtigden daar consequenties aan verbinden. Bijvoorbeeld door jou te weigeren als motorrijdende verzekeringsnemer vanwege het verhoogde verzekeringsrisico dat jij vormt.

2. Weigering motorverzekering door wanbetaling

Je kunt ‘slachtoffer’ worden van een CIS-melding als je herhaaldelijk of langdurig de premie van je autoverzekering of motorverzekeringspremie niet voldoet. Dit fenomeen wordt ook wel wanbetaling genoemd. Betaal je een maandpremie 30 dagen te laat, dan kan er in theorie al een royement plaatsvinden. Hierdoor wordt je als het ware eenzijdig uit de verzekering gezet door jouw verzekeraar. Je auto of motor is dan niet meer verzekerd. En schade die je met je motorvoertuig rijdt, is niet langer gedekt. Een negatief betalingsverleden kan overigens óók ontstaan zonder dat je daar zelf schuld aan hebt… Bijvoorbeeld als facturen en aanmaningen op een foutief of voormalig adres belanden.

Kom je door een negatieve betalingshistorie als wanbetaler te boek te staan in het CIS-register? Dan is de kans zéér groot dat toekomstige aanvragen voor de motorverzekering geweigerd zullen worden wegens wanbetaling.

3. Rijontzegging betekent afwijzing van motorverzekering

Heb je in het verleden te maken gehad met één of meerdere rijontzeggingen? Dan is de kans uitermate groot dat de meeste reguliere motorverzekeraars jou als verzekeringsnemende motorist zullen afwijzen voor de motorverzekering. potentiële oorzaken van een (huidige of voormalige) rijontzegging zijn onder meer:

 • Onbevoegd rijden, dus zónder (geldig) rijbewijs
 • Rijden onder invloed (van alcohol of drugs)
 • Doorrijden na ongeval
 • Dood door schuld
 • Méér dan 50 km/u te hard rijden
 • Gevaarzetting in het verkeer (art. 5 WVW)
 • Onverzekerd rijden (dus zónder WA-dekking)
 • Verlaten plaats delict / ongeval

Tijdens een rijontzegging mag je geen énkel motorrijtuig besturen. Doe je dit toch en word je betrapt, dan zal je in het vervolg extréém veel moeite hebben met het afsluiten van een nieuwe motorverzekering.

4. Motorverzekering geweigerd door (verzwijgen) strafblad

Aan een strafblad kan een verzekeraar zien dat je een strafrechtelijk verleden hebt. Ben je 12 jaar of ouder en pleeg je een misdrijf, dan wordt sowieso een zogenaamd ‘uittreksel justitiële documentatie’ vastgelegd. Ook bij sommige overtredingen kan een strafblad worden opgelegd. Hoelang een strafbaar feit op je strafblad blijft staan is irrelevant; óók vernietigde strafbare feiten behoren immers tot je strafrechtelijk verleden.

In principe kan een verzekeraar niet zien of je een strafblad hebt, want verzekeraars hebben geen toegang tot iemands justitiële documentatie. Toch kan het zijn dat jouw strafblad ooit ter sprake komt. Mocht op dat moment blijken dat je jouw strafrechtelijk verleden hebt verzwegen bij een eerdere verzekeringsaanvraag, dan wordt hier een CIS-melding van gemaakt. Een strafblad kán leiden tot weigering; het uitkomen van verzwijging van een strafrechtelijke historie doet dat zéker.

Heb je één keer tegen een verzekeraar gelogen over je justitiële verleden, dan zullen aanvragen voor motorverzekeringen in het vervolg worden afgewezen door nagenoeg élke motorverzekeraar.

5. Gecompliceerd schadeverleden leidt tot acceptatieweigering

Heb je in het verleden meerdere schades gereden of extreem dure schades geclaimd? Dan kan het zijn dat verzekeraars jou en jouw motor als vergroot verzekeringsrisico voor de motorverzekering beschouwen. Met dientengevolge een weigering oftewel afwijzing voor de motorverzekering. Om premieverhogingen en acceptatieweigeringen te voorkomen, kán het zich dan ook lonen om kleine schades voor eigen rekening te nemen.

Hoe langer je schadevrij rijdt, des te groter de kans dat een motorverzekeraar jou graag als motorrijdende verzekeringsnemer aanvaardt.

motor waarvoor motorverzekering werd geweigerd en geaccepteerd6. Malusregistratie: negatieve schadevrije jaren

Elk jaar dat je schadevrij rijdt, bouw je een schadevrij jaar op. Schadevrije jaren leveren no-claimkorting op, zowel voor de autoverzekering als voor de motorverzekering. Bij de meeste motorrijtuigverzekeraars kun je opgebouwde schadevrije jaren overzetten van auto op motor en vice versa.

Claim je schade bij je autoverzekeraar of motorverzekeraar? Dan val je direct 5 jaar terug per schadeclaim. Je kunt maximaal 5 jaar in de min staan. Dus sta je op 5 schadevrije jaren en claim je twee schades? Dan sta je ineens op -5. Deze ‘minjaren’ of ‘malusjaren’ zorgen voor een malusregistratie in het CIS-register.

Sta je in de min qua schadevrije jaren, dan is de kans extreem groot dat ál jouw aanvragen van nieuwe motorverzekeringen zullen worden afgewezen. Heb je reeds een lopende motorverzekering, ben dan terughoudend in opzeggen of overstappen.

7. Verzekeringsfraude betekent géén acceptatie van motorverzekering

Als een motorverzekeraar de term ‘fraude’ voorbij hoort komen, krijgt men spontaan jeuk. Heb je ooit verzekeringsfraude, verzekeringsoplichting of verzekeringsbedrog gepleegd? Dan zal je door reguliere verzekeringsmaatschappijen zéker worden geweigerd als je bij hen een motorverzekering aanvraagt. Vormen van verzekeringsfraude zijn onder meer:

 • Foutieve opgave van feiten tijdens een verzekeringsaanvraag, dus met opzet onjuiste antwoorden invullen (valsheid in geschrifte).
 • Misleiden of liegen waardoor de verzekeraar (deels) ten onrechte uitkeert.
 • Verzwijging: het opzettelijk achterwege laten van relevante feiten.
 • Majoreren: méér schade claimen dan je daadwerkelijk hebt geleden.
 • Fingeren / veinzen / verzinnen: doen alsof je schade hebt geleden (of feiten verdraaien om een claim onterecht onder verzekeringsdekking te laten vallen).
 • Ensceneren: opzettelijk veroorzaakte schade claimen; bijvoorbeeld een geënsceneerde aanrijding oftewel ‘opzetaanrijding’.

Van verzekeringsfraude is sprake als je de verzekeraar opzettelijk misleidt. Komt zo’n fraudegeval boven water, dan wordt dit binnen de CIS-database geregistreerd. De kans dat je daarna óóit nog een reguliere motorverzekering kunt afsluiten is nagenoeg nihil.

Motorverzekering geweigerd of afgewezen: dé oplossing!

Ben jij als motorrijder meermaals geweigerd bij de aanvraag van een motorverzekering? En ligt aan deze afwijzing een CIS-registratie ten grondslag? Dan is er naar alle waarschijnlijkheid nog maar één enkele motorverzekeringsoptie voorhanden, namelijk: De Vereende!

Motoristen die in het verleden te maken hebben gehad met een strafblad, wanbetaling, rijontzegging, malusregistratie, fraude of zoveelste schadeclaim komen namelijk zelden tot nooit aan de bak bij reguliere motorverzekeraars.

De Vereende specialiseert zich in moeilijk verzekerbare en elders onverzekerbare risico’s. Deze partij stelt zich ten doel iedereen te verzekeren. Zodoende kiest De Vereende ervoor zélfs extreme verzekeringsrisico’s te dragen, hetgeen leidt tot:

 • Géén voorlopige dekking voor de motorverzekering: pas ná definitieve acceptatie kun je als motorist verzekerd de weg op.
 • Individuele beoordeling van verzekeringstarieven c.q. premietarieven: een offerte ‘op maat’.
 • Beduidend hogere verzekeringspremies voor de motorverzekering.
 • Aanvullende verzekeringsvoorwaarden: kwartaalbetaling, vooruitbetaling van meerdere betalingstermijnen én een borgstelling oftewel waarborgsom.
 • Diepgaandere screening: men wil álles van je weten en vraagt dus om méér persoonlijke informatie.

De Vereende is bereid nagenoeg élk willekeurig risico te verzekeren. Vandaar dat men relatief duur is qua motorverzekeringspremie. Mocht je incidenteel pech hebben gehad met een geclaimde autoschade of achterstallige premiebetaling? Dan kan het zich wellicht lonen om zo spoedig mogelijk weer over te stappen op een reguliere motorverzekeraar.

Was er echter sprake van misdrijven, fraudegevallen, rijontzeggingen of wanbetalingen? Dan bestaat de kans dat je voortaan aangewezen blijft op een motorverzekering van De Vereende. Hoelang jouw motor bij De Vereende verzekerd moet blijven, is volkomen afhankelijk van de exacte reden waarom jij als moeilijk verzekerbare motorrijder bij de Vereende terecht bent gekomen.

Wil jij jouw motor verzekeren bij de Vereende? Via het offerteformulier hierboven vraag je snel en vrijblijvend een offerte voor de motorverzekering bij De Vereende op zodat je jouw moeilijk verzekerbare motor tóch bij een verzekeraar kan onderbrengen!

Offerte motorverzekering met 100% acceptatie

Vraag via onderstaand offerteformulier vrijblijvend een motorverzekeringsofferte bij De Vereende op!

  Uw geslacht:

  Betalingstermijnen

  Hebt u een geldig motorrijbewijs?

  Bent u kentekenhouder?