Negatieve schadevrije jaren afkopen: wanneer loont dat?

symbool voor negatieve schadevrije jaren afkopen

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Negatieve schadevrije jaren afkopen, kán een extreem nuttige en lucratieve investering zijn! Want een terugval in schadevrije jaren zorgt voor een daling op de bonus-malusladder, een achteruitgang qua no-claimkorting en dientengevolge een stijging van jouw huidige autoverzekeringspremie.

Bovendien is het afsluiten van een nieuwe goedkope autoverzekering nagenoeg onmogelijk met zogenaamde ‘minjaren’ oftewel ‘malusjaren’ op je naam. Met een malusregistratie ben je doorgaans zelfs aangewezen op ‘probleemverzekeraar’ De Vereende: een verzekeraar die bijzondere particuliere verzekeringsrisico’s draagt.

En hoewel het érg fijn is dat De Vereende bestaat, is een autoverzekering van deze probleemverzekeraar beduidend duurder dan normale autoverzekeringen. Als het afkopen van jouw schadevrije jaren niet al te hoge kosten met zich meebrengt, kun je de afkoopsom dus héél snel terugverdienen indien je vele tientallen euro’s op jouw maandelijkse autoverzekeringspremie bespaart

Het investeringsrendement van jouw afkoop kun je gemakkelijk uitrekenen. Je kunt dus vooraf incalculeren of het afkopen van negatieve schadevrije jaren onderaan de streep voordelig óf nadelig uitpakt… Wat je wilt weten, is als volgt:

 • De autoverzekeringspremie die je betaalt nádat je de schuldschade hebt geclaimd
 • Óf de (netto) autoverzekeringskosten die je aan De Vereende moet betalen
 • De premie die je zou hebben betaald vóórdat je schade reed
 • Óf de premie die je voor een normale autoverzekering zou betalen
 • Aan de hand daarvan het prijsverschil tussen beide kostenplaatjes
 • Het afkoopbedrag dat je betaalt om jouw negatieve schadevrije jaren af te kopen

Weet je deze gegevens, dan kun je uitrekenen binnen hoeveel tijd je de afkoopsom hebt terugverdiend. Is dit binnen relatief korte tijd, dan loont het zich naar alle waarschijnlijkheid om jouw negatieve schadevrije jaren voor eigen rekening te nemen en af te kopen…

Negatieve schadevrije jaren afkopen, bespaart premiekosten!

Het afkopen van malusjaren zorgt ervoor dat je jarenlang een lagere premie blijft betalen voor jouw autoverzekering. Maar wanneer pakt een dergelijke afkoop voordelig uit? En hoe gaat een dergelijke terugbetaling in zijn werk? Elke autoverzekeraar heeft een maximale termijn voor het zélf (terug)betalen van een schade, hetgeen ook wel bekendstaat als ‘schade voor eigen rekening nemen’. Je hebt in ieder geval tot één jaar na de schadedatum de mogelijkheid tot terugbetaling aan en schadeloosstelling van jouw autoverzekeraar.

Als je onverhoopt schade veroorzaakt, val je terug in schadevrije jaren. Tegenwoordig is die terugval bij elke verzekeraar gelijk, namelijk 5 jaar. Zolang je flink in de plus blijft staan, hoeft dit niet extreem nadelig uit te pakken voor je autoverzekeringspremie. Maar door de aftrek van 5 schadevrije jaren kun je ook vrij gemakkelijk ‘in het rood’ komen te staan. Zo kun je bijvoorbeeld van +2 terugvallen naar -3. Dit fenomeen staat ook wel bekend als ‘negatieve schadevrije jaren’, hetgeen een ‘malusregistratie’ teweegbrengt. (bron)

Met een malusregistratie ga je fors meer premie voor je autoverzekering betalen. Door de geclaimde schade af te kopen en voor eigen rekening te nemen, voorkom of herstel je deze terugval in schadevrije jaren. En daarmee je terugval op de bonus-malusladder, je terugval in no-claimkorting en je stijging qua autopremie. De vraag is nu wát in jouw geval voordeliger uitpakt: het betalen van de eenmalige afkoopsom óf het opdraaien voor de jarenlange premieverhoging. Hoe sneller een terugbetaling aan je verzekeraar zichzelf  terugverdient, des te voordeliger!

Tot welk schadebedrag is het interessant een geclaimde schade terug te betalen? Je schade afkopen, is interessant als de besparing groter is dan de investering.

Hoogte schadebedrag bepaalt of afkopen verstandig is…

Of het verstandig is een schade voor eigen rekening te nemen, hangt af van de hoogte van het schadebedrag. Negatieve schadevrije jaren afkopen, kán namelijk erg duur zijn. Er is een bekende vuistregel voor het al dan niet ‘uit eigen zak betalen’ van door jouw autoverzekering gedekte schades… Normaliter zegt men dat het tót 1.000 euro interessant kan zijn om een verzekerde schade voor eigen rekening te nemen.

Gemiddeld genomen, worden zulke relatief kleine schades namelijk binnen één tot enkele jaren terugverdiend doordat men een fikse premieverhoging afwendt. Maar logischerwijs is het exacte omslagpunt extreem afhankelijk van individuele factoren, waaronder de auto waarin men rijdt en hoeveel schadevrije jaren overblijven. Of het afkopen van negatieve schadevrije jaren voordelig óf nadelig uitpakt, hangt al met al af van het premieverschil.

Onderaan de streep gaat het erom hoeveel EXTRA premie je op jaarbasis zult moeten gaan betalen als je de schade NIET voor eigen rekening neemt? Bereken het verschil en zie wat goedkoper is… Negatieve schadevrije jaren afkopen of laten staan?

Herstel schadevrije jaren na afkoop c.q. terugbetaling c.q. schadeloosstelling

Negatieve schadevrije jaren afkopen, betekent dan dat je no-claimkorting zal worden hersteld. Het terugbetalen van een reeds geclaimde en uitbetaalde schade doe je aan de verzekeraar waarbij jouw autoverzekering is ondergebracht. Informeer altijd vooraf bij je verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon hoe je een dergelijke terugbetaling in gang kunt zetten. Je no-claimkorting zal overigens met terugwerkende kracht worden hersteld. Dus vanaf de datum dat de schade werd geclaimd en je terugviel in schadevrije jaren.

Het afkopen van negatieve schadevrije jaren kan bij de meeste verzekeraars tot één jaar na afronding van het schadedossier. Een enkeling hanteert echter niet de datum waarop het dossier werd gesloten, maar de datum waarop de schade werd gemeld.

Alternatief voor afkopen malusregistratie: overstap qua autoverzekeraar…

Blijkt het afkopen van negatieve schadevrije jaren niet (meer) mogelijk? Of blijkt de afkoopsom te hoog? Dan kun je wellicht een overstap overwegen naar een ándere autoverzekeraar. Het vinden van een nieuwe verzekeraar is véél moeilijker als je malusjaren hebt opgebouwd. Het overgrote merendeel van alle autoverzekeraars zal een aanvraag met negatieve schadevrije jaren zelfs op voorhand weigeren. Het is echter niet per definitie onmogelijk om na een schade over te stappen naar een andere verzekeraar…

Of je met negatieve schadevrije jaren wordt geaccepteerd, hangt van de welwillendheid van de verzekeraar af. Waarschijnlijk zal men vragen naar de toedracht van de meest recente schade en naar je algehele schadeverleden. Heb je ook andere verzekeringen bij een verzekeraar ondergebracht, dan is men soms ietwat soepeler in diens acceptatiebeleid. Maak gewoon een premieberekening en kijk of je geaccepteerd wordt. De enige derde manier om negatieve schadevrije jaren kwijt te raken is je autoverzekering opheffen en wachten tot je minjaren verlopen oftewel verjaard zijn. Zowel negatieve als positieve schadevrije jaren blijven in de regel namelijk maar 3 jaar geldig zolang je géén lopende / actieve autoverzekering op naam hebt staan.

Let op! Probeer je over te stappen omdat negatieve schadevrije jaren afkopen voor jou geen optie is? Dan is het absoluut verstandig om je huidige autoverzekering voorlopig aan te houden. Want verzekeraars zijn NIET verplicht om iedere aanvraag (met minjaren dan wel plusjaren) te accepteren. Zeg met een malusregistratie dus nóóit onverhoopt je autoverzekering op vóórdat een nieuwe autoverzekering is toegezegd. Bij voorkeur zwart op wit, dus in schrift (op papier of digitaal). Heb je een malusregistratie en geen autoverzekering (meer)? Vraag dan hieronder een offerte op…

Offerte De Vereende met 100% acceptatie

Vraag vrijblijvend een offerte bij probleemverzekeraar De Vereende op!

  Jouw geslacht:

  Betalingstermijnen:

  Beschik je over een geldig rijbewijs?

  Ben jij kentekenhouder?