Onderdelen kentekenbewijs: voertuigbewijs, tenaamstellingsbewijs & overschrijvingsbewijs…

dame in auto met kentekenbewijs in de hand

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Als we het over ‘autopapieren’ hebben, dan bedoelen we doorgaans de verschillende onderdelen van het kentekenbewijs. Complete kentekenbewijzen bestaan uit twee óf drie verschillende delen, namelijk voertuigbewijs, tenaamstellingsbewijs en/of overschrijvingsbewijs. Hierbij álles wat je moet weten over deel 1, deel 2 en deel 3 van het kentekenbewijs:

Deel 1: Voertuigbewijs óf Kentekencard

Het voertuigbewijs is deel 1A (voordien ‘deel I’) van het kentekenbewijs. Dit onderdeel bevat álle belangrijke gegevens van de auto, dus de autogegevens, waaronder:

 • A: Kenteken: tekencombinatie zoals die op de nationale kentekenplaat vermeld staat
 • E: Voertuigidentificatienummer (VIN): chassisnummer of framenummer
 • 1: Automerk: Volkswagen, Opel, Renault, Ford, BMW, Audi, Mercedes, Volvo, Fiat, et cetera
 • J: Voertuigcategorie (M, N, O, L, T, C, R óf S) (bron)
 • 2: Voertuigtype (sóórt motorrijtuig): personenauto, motorfiets, bestelauto, vrachtwagen e.a.
 • 3: Handelsbenaming: de handelsnaam die de fabrikant toekent aan een voertuigtype
 • Lakkleur: visuele kleur van de auto
 • V9: Milieuklasse EG-goedkeuring navenant ‘euronorm’ / ‘emissienorm’ / ‘uitstootnorm’
 • 1 & O.2: Maximale massa, geremd en ongeremd (qua voertuiggewicht en/of laadgewicht)
 • 1: Cilinderinhoud: graadmeter voor verbrandingsmotorcapaciteit
 • 2: Vermogen: kracht en snelheid van de auto, uitgedrukt in paardenkrachten (pk) en/of kilowatturen (kWh)
 • 3: Brandstoftype: benzine, diesel, autogas e.a.
 • 1: Aantal zitplaatsen
 • T: Maximumsnelheid

Let op: Een Nederlands kentekenbewijs van vóór 1 juni 2004 bestaat uit maar liefst 3 delen. Kentekenbewijzen van ná 1 juni 2004 bestaan uit slechts 2 delen… Sinds januari 2014 worden überhaupt niet langer papieren kentekenbewijzen verstrekt, maar kunststof kentekencards.

Sedertdien is dus de plastic kentekencard in omloop, welke deel 1A én deel 1B van het kentekenbewijs vervangt…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Deel 2: Tenaamstellingsbewijs óf Kentekenkaart

Het tenaamstellingsbewijs is deel 1B (voorheen ‘deel II’) van het kentekenbewijs. Dit onderdeel omvat de persoonsgegevens van de auto-eigenaar. De belangrijkste van deze eigenaarsgegevens zijn als volgt:

 • 1.1: Naam van kentekenhouder
 • 1.2: Voorletters ‘houder’
 • 1.3: Adres van ‘houder’
 • 4.c: Aanduiding eigenaarschap: particulier óf bedrijfsmatig eigendom
 • B: Datum van eerste toelating (DET): datum van eerste kentekentoekenning en ingebruikname, wáár ook ter wereld
 • B: Datum eerste afgifte Nederland: De datum waarop de auto voor het eerst in Nederland op kenteken geregistreerd en ingeschreven is.
 • I: Datum tenaamstelling: een tenaamstellingsdatum geeft aan op welke datum een auto-eigenaar in het kentekenregister werd geregistreerd doordat het kenteken op diens naam werd gezet

Daarnaast is het nieuwe kentekenbewijs oftewel de kentekenkaart voorzien van een documentnummer, meldcode en datum van eerste inschrijving in Nederland.

Deel 3: Overschrijvingsbewijs óf Tenaamstellingscode

Het overschrijvingsbewijs is deel 2 (voormalig ‘deel III’) van het kentekenbewijs. Dit onderdeel is vereist om het voertuig in kwestie te kunnen overschrijven (bij verkoop, inruil, schorsing, sloop én uitvoer), aangezien het kenteken dient te worden overgeschreven van huidig auto-eigenaar op koper.

Tot 1 juni 2004 diende ‘deel III’ als eigendomsbewijs: degene die in bezit was van deel III werd geacht eigenaar van de auto te zijn. Zonder dit derde deel kon je de auto niet van de hand doen, aangezien het vereist was om het kentekenbewijs op naam te zetten van de volgende eigenaar. Tussen 1 juni 2004 en 1 januari 2014 verving het overschrijvingsbewijs het voormalige ‘deel III’ van het kentekenbewijs.

Na 10 jaar trouwe dienst moest het overschrijvingsbewijs alweer plaatsmaken voor de nieuwe 9-cijferige tenaamstellingscode! Sinds 1 januari 2014 ontvang je het eerste deel (5 cijfers) van deze opgesplitste code op het uitgeprinte papieren ‘overschrijvingsbewijsje’ dat je samen met het betalingsbewijs van PostNL (of een andere dienstverlener) ontvangt zodra een overschrijving succesvol is doorlopen en je een kenteken op naam hebt gekregen.

Het tweede deel (de overige 4 cijfers) van de tenaamstellingscode staat op een brief die wordt ingesloten bij de kunststof kentekencard die de RDW je enkele dagen ná de tenaamstelling toestuurt. In de 5 lege vakjes op de brief kun je desgewenst de 5 cijfers invullen die je eerder al ontving. Kortom: per 1 januari 2014 vervangt de 9-cijferige tenaamstellingscode het overschrijvingsbewijs. (bron + bron)

De volledige –eigenhandig samengevoegde– tenaamstellingscode is vereist voor kentekenoverschrijving (bij autoverkoop, auto-inruil, autoschorsing, autosloop én auto-uitvoer) en dient tót een eventuele overschrijving veilig thuis te worden bewaard.

Deel 1A en/of 1B van je kentekenbewijs kwijt… Wat nu?!

Als je één of meerdere onderdelen van het kentekenbewijs bent kwijtgeraakt, kun je een nieuw exemplaar aanvragen bij de RDW: Rijksdienst voor Wegverkeer. Als je onderdeel 1A (oftewel deel I) en/of onderdeel 1B (oftewel deel II) van je kentekenbewijs kwijt bent, is het van cruciaal belang met spoed nieuwe papieren aan te vragen, want zonder deze autopapieren (of plastics) mag je volgens de wet de openbare weg niet op.

Indien je niet langer beschikt over jouw kentekenbewijs, dan moet via de RDW een vervangende kentekencard worden aangevraagd. Dit kan zowel online als schriftelijk. Let wel, het via internet aanvragen van een nieuwe kentekenkaart voor een particuliere of zakelijke auto is niet mogelijk indien zich één van de volgende situaties voordoet:

 • Géén beschikking over iDEAL
 • De auto-eigenaar / kentekenhouder is overleden
 • Het bedrijf is beëindigd of failliet
 • De auto-eigenaar / kentekenhouder is geëmigreerd
 • Het handelaarskentekenbewijs is vermist
 • Voertuig wordt aangekocht via veiling bij Domeinen

De nieuwe kentekenkaart is voorzien van een nieuwe tenaamstellingscode en een nieuw documentnummer, maar het kenteken blijft logischerwijs gelijk. Het aanvragen van een nieuwe kentekencard kost 31,50 euro bij de RDW. Deze prijs is tussen 2014 en 2018 gelijk gebleven. (bron) Zie ook dit artikel:

Tip: Vraag bij verlies van kentekenbewijs ‘deel I’ of ‘deel II’ zo snel mogelijk een nieuwe set autopapieren of een kentekencard aan bij de RDW, want zónder deel 1A én 1B mag je officieel gezien niet autorijden!

Deel 2 van het kentekenbewijs verloren, zoek of verdwenen…

Mocht je alléén het overschrijvingsbewijs (onderdeel 2 oftewel deel III) van je kentekenbewijs kwijt zijn geraakt –en daarmee óók het eerste deel van de tenaamstellingscode– dan kun je je kenteken niet overschrijven en je auto niet verkopen. Hetzelfde geldt als je niet de ‘bon’ met de éérste 5 cijfers, maar het document met de láátste 4 cijfers van je tenaamstellingscode bent kwijtgeraakt. Beide cijferreeksen zijn namelijk vereist voor belangrijke wijzigingen in de kentekenregistratie. Een nieuwe tenaamstellingscode kost je 1 euro bij de RDW; binnen 2 werkdagen heb je deze doorgaans binnen. (bron) Zie desgewenst ook dit artikel

Let op: bij een tweeledig of drieledig papieren kentekenbewijs heeft nóóit een tenaamstellingscode gezeten. Soms wordt ten onrechte gedacht dat een niet-bestaande tenaamstelling is kwijtgeraakt.

Papieren kentekenbewijs omwisselen voor kentekencard…

Als je in het bezit bent van álle papieren delen van het ouderwetse (tweedelige of driedelige) papieren kentekenbewijs, dan kun je deze desgewenst omruilen voor een modern exemplaar in creditcardformaat. (bron) Dit kost je plusminus 10 euro.

De RDW stuurt je aanvraaggegevens per e-mail en vervolgens binnen 5 werkdagen een kentekencard toe per post. Het tweede deel van de tenaamstellingscode wordt uit veiligheidsoverwegingen een dag later verstuurd. Na ontvangst van beide stukken kun je het papieren kentekenbewijs vernietigen.

Spoedaanvraag bij de RDW!?

Indien je dezelfde dag nog een vervangende kentekencard –inclusief nieuwe tenaamstellingscode– nodig hebt, dan kan deze voor het aanzienlijke bedrag van 204 euro door de RDW worden verzonden middels een spoedverzending. Wil je de kentekenkaart zélf met spoed afhalen bij de RDW in Veendam, dan wordt een spoedtarief van 51 euro gehanteerd.

Al met al een héél stuk kostbaarder dan het standaard kostenplaatje bij een kwijtgeraakt of beschadigd kentekendocument. (bron)

Delen & soorten van het kentekenbewijs: tot slot…

‘Kentekenbewijs’ is de Nederlandse term voor het papieren deel van het kenteken dat dient als identificatiemiddel van een motorvoertuig. In België wordt ook wel van een ‘inschrijvingsbewijs’ gesproken. De papieren kentekendelen zien er als volgt uit:

 • Deel 1A: voertuigenbewijs (tot 1 juni 2004: deel I)
 • Deel 1B: tenaamstellingsbewijs (tot 1 juni 2004: deel II)
 • Deel 2: overschrijvingsbewijs (tot 1996: kopie deel III)

Sinds 1 januari worden uitsluitend nog kentekenbewijzen in creditcardformaat uitgegeven, welke ook wel kentekencards worden genoemd. Kentekenkaarten vervangen deel 1 en deel 2 van het kentekenbewijsdocument en zijn voorzien van een tenaamstellingscode die deel 3 vervangt. Rond 2025 zullen nagenoeg álle papieren kentekenbewijzen vervangen zijn door kunststof exemplaren.

Een NIEUW papieren kentekenbewijsmodel deel II heeft per 1 januari 2014 de functie van overschrijvingsbewijs indien een motorvoertuig blijvend naar het buitenland wordt geëxporteerd en aldaar moet worden geregistreerd. Dit ontvang je dus alléén als je jouw auto uitvoert. De combinatie van kentekencard én vernieuwd deel II heeft de functie van uitvoerkentekenbewijs.

Al met al zijn er vooralsnog een heleboel mogelijke combinaties van kentekenpapieren c.q. kentekenbewijzen in omloop, waardoor een heleboel misverstanden de ronde doen.