Onverzekerd schade rijden = strafbaar feit plegen!

automobilist die onverzekerd schade rijdt

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Wat nou als je over straat loopt of fietst en onverhoopt over het hoofd wordt gezien door een automobilist of vrachtwagenchauffeur!? Dat je zwaar gewond naar het ziekenhuis moet worden overgebracht, is rampzalig genoeg. Logischerwijs moet het niet zo zijn dat jijzelf óók nog eens opdraait voor de torenhoge ziekenhuisfacturen. De WAM-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) is in het leven geroepen ter bescherming van verkeersslachtoffers. Deze autoverzekeringsvorm is bij wet verplicht in álle EU-landen.

Maar wat nou als je in een auto rijdt die niet WA-verzekerd is? Door onverzekerd te autorijden, bega je een strafbaar feit, waar fikse boetes voor gelden. Sterker nog: zolang het betreffende voertuig niet in schorsing staat, is alleen al het bezit van een auto zonder WAM-verzekering onwetmatig.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Onverzekerd autorijden: wie vergoedt jouw slachtoffers!?

Natuurlijk ga je er niet op voorhand van uit dat je met jouw auto een aanrijding zult veroorzaken. Want jij bent een voortreffelijk automobilist met een secure en alerte rijstijl. Helaas neemt dit niet weg dat een ongeluk in een héél klein hoekje zit. Een enkel ogenblik van afleiding of onoplettendheid kan rampzalige consequenties hebben. Jouw aandacht hoeft maar héél eventjes te verslappen…

Bovendien heb je in het verkeer te maken met talloze factoren die je niet zelf in de hand hebt: onvoorspelbare medeweggebruikers, plotselinge verkeersontregeling, veranderlijke weersomstandigheden, technische voertuigstrubbelingen, overstekend wild en ga zo maar door. Uiteindelijk maakt het niet uit wat er precies toe leidt dat jij met jouw auto schade toebrengt aan een ander. Het gaat erom dat onschuldige slachtoffers te allen tijde schadeloos dienen te worden gesteld.

En dáárom MOET jij jouw auto bij wet WA-verzekeren. Jouw verzekeringsmaatschappij vergoedt dan schades die door jouw toedoen ontstaan aan derden. Heb jij jouw auto niet WA-verzekerd? Dan draai jijzelf op voor alle ontstane kosten.

Auto niet verzekeren = zelf opdraaien voor schades

Nogmaals: Het is wettelijk NIET toegestaan om een auto die jij op naam hebt staan niet WA te verzekeren. Ook niet als de betreffende auto continu in de garage staat en er letterlijk nooit in wordt gereden. En zélfs niet als de auto volledig gedemonteerd is en momenteel uit honderd losse onderdelen bestaat. De enige manier waarop een tenaamgestelde auto niet WA hoeft te worden verzekerd, is als deze in schorsing staat.

Is jouw auto onverzekerd terwijl deze NIET geschorst is? Dan ben je daarmede in overtreding van Art. 1 WAM. Zodoende loop je verregaande juridische en financiële risico’s. De belangrijkste daarvan zijn als volgt:

1. RDW-boetes tot EUR 1.200,- per jaar (anno 2019)

De Dienst Wegverkeer (RDW) is een zelfstandig Nederlands bestuursorgaan dat de levensloop van motorvoertuigen bijhoudt. En de bijbehorend verplichtingen en documenten beheert, waaronder rijbewijs(plicht), kenteken(plicht), verzekering(s)(plicht) en keuring(s)(plicht).

Blijkt uit een RDW-registercontrole dat jouw auto onwetmatig onverzekerd is? Dan ontvang je vanuit een geautomatiseerd systeem een boete in de brievenbus van 400 euro (anno 2019). Deze RDW-boete kan drie keer per jaar worden opgelegd en is dus jaarlijks gemaximeerd op 1.200 euro! Bij een vierde voorval kun je zelfs als gedaagde voor de strafrechter worden gedagvaard.

De RDW kan jou volkomen automatisch een boete doen toekomen voor een onverzekerd motorvoertuig door het kentekenregister, keuringsregister en verzekeringsregister met elkaar te vergelijken. Onverzekerd autorijden kan je dus plotsklaps een boete van EUR 400,- euro opleveren, zónder dat daar überhaupt inmenging van een bevoegd ambtenaar aan te pas komt.

2. Politieboete tot EUR 1.100,- bij aanhouding (anno 2019)

Naast een boete vanuit de RDW zou je tevens een bekeuring voor onverzekerd rijden kunnen krijgen wanneer je staande wordt gehouden door de politie. Als een politieagent proces-verbaal (mini-pv) opmaakt wegens onverzekerd rondrijden, ontvang je in feite een bekeuring. (bron) Het CJIB Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int dergelijke verkeersboetes.

De eerste boete voor onverzekerd rijden in een auto bedraagt EUR 440,- (bij strafbeschikking) of EUR 500,- (bij rechterlijke zitting). Als bij een tweede aanhouding of staandehouding blijkt dat je jouw auto nog altijd niet hebt verzekerd, word je standaard op de bon geslingerd voor EUR 600,-. Een derde voorval levert je doorgaans een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken op, evenals een rijontzegging van zes maanden. (bron + bron)

In het Feitenboekje staan verschillende strafbare feiten opgesomd, waaronder… (met) een motorrijtuig zonder vereiste verzekering:

 • Op een weg rijden (917a)
 • Op een weg staan (917b)
 • Buiten de weg aan het verkeer deelnemen (917c)
 • Als kentekenhouder niet voldoen aan de vordering aan te tonen dat het motorrijtuig is/was verzekerd (918)

Deze feitnummers vallen onder de OM-feiten oftewel sterfeiten, naargelang het *-sterretje oftewel de asterisk in de bijbehorende kolommen. (bron) Het is dan ook eigenlijk niet de politie, maar veeleer het Openbaar Ministerie (OM) dat deze daden vervolgt en sancties oplegt.

De strafmaatregelen bij recidiverend autorijden zónder wettelijk verplichte WA-autoverzekering zijn als zodanig vastgelegd in artikel 4.1.1. Recidiveregeling overtredingen Artikelen 30 en 34 WAM.

3. Hoofdelijke aansprakelijkheid letselschade

Heb je niet voldaan aan de wettelijk verzekeringsplicht navenant de WAM? En raakt jouw onverzekerde auto betrokken bij schade waarvoor diens bestuurder —jijzelf of iemand die jij in jouw onverzekerde auto laat rijden— (mede)aansprakelijk is? Dan ben jij als kentekenhouder hoofdelijk aansprakelijk voor álle ontstane schade. Niet alleen voor blikschade en andere materiële schade, maar óók voor eventuele immateriële schade.

En letselschade —ten aanzien van medische onkosten, verlies van arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp, aanvullende reiskosten, belangenbehartiging en eventuele woningaanpassingen of smartengeld— kan in de honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s lopen. Wordt met jouw auto verkeersschade veroorzaakt? Dan zal de gedupeerde wederpartij jou aansprakelijk stellen. Komt de wederpartij er vervolgens achter dat jouw auto niet WA-verzekerd is? Dan zal men waarschijnlijk het Waarborgfonds Motorverkeer aanschrijven voor een schadevergoeding. (bron)

Het Waarborgfonds zal zo veel mogelijk van de schade proberen te verhalen op jou als veroorzaker. Een deuk in iemands carrosserie (koetswerk of plaatwerk) kost je al snel 500 tot 2.000 euro. Hoeveel en hoelang je betaalt voor iemands lijfelijke of mentale letsel is echter volkomen afhankelijk van de exacte herstelduur en de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid. En dan zou je wellicht kunnen denken: “van een kale kip kan niet worden geplukt”. Maar door dergelijk schadeverhaal kun je de rest van je leven te kampen krijgen met geldproblemen, schuldproblemen of zelfs persoonlijk faillissement. (bron)

Door onverzekerd in een auto te rijden, riskeer je aanvankelijk een boete van 400 euro van de RDW en een boete tot 500 euro via het OM: Openbaar Ministerie. Daarbovenop loop je het risico op torenhoge c.q. grenzeloze schadeclaims.

4. Toekomstige weigering door reguliere autoverzekeraars

Een acceptatievraag die door veel autoverzekeraars wordt gesteld, is als volgt: “Is jouw auto langer dan 14 dagen onverzekerd geweest?” Als je onverhoopt JA moet antwoorden op deze vraag, is de kans groot dat de betreffende verzekeraar jouw aanvraag niet accepteert.

Ben je jong en onbekend met de wettelijke autoverzekeringsplicht? Dan kun je kortstondig verzuim misschien nog wel verklaren en ophelderen. Heb je in het verleden echter meermaals een auto op naam gehad en ben je maandenlang onverzekerd geweest? Dan wordt dit een stuk onaannemelijker…

In dat geval ben je naar alle waarschijnlijkheid aangewezen op de hoge premies en strenge eisen van probleemverzekeraar De Vereende.  

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

WA-verzekerde auto stiekem toch onverzekerd!?

Heb je wél een autoverzekeraar die jouw WA-risico draagt? Dan kun je desalniettemin tóch onverzekerd zijn. Dat gebeurt onder meer bij een betalingsachterstand. Een verzekeringsmaatschappij mag jouw auto namelijk na 45 dagen ‘wanbetaling’ als onverzekerd aanmelden bij de RDW. Hoewel het wettelijk verplicht is om als kentekenhouder jouw auto minimaal WA te verzekeren, zijn er relatief veel mensen die (opzettelijk of onbedoeld) onverzekerd rijden en zodoende een strafbaar feit plegen. Niet voor niets dat er zoveel mensen zoeken op:

 • Boete onverzekerd autorijden
 • Zonder verzekering rondrijden
 • Onverzekerde auto strafbaar
 • Rijden zonder autoverzekering

Met het niet verzekeren van een verzekeringsplichtig motorvoertuig bega je dan ook een strafbaar en beboetbaar feit met potentieel strafrechtelijke gevolgen van dien.

Alléén de WA-verzekering is verplicht!

Het gaat dus om WA-dekking, niet om cascodekking. Je mag dus helemaal zélf weten of je jouw eigen auto beperkt of volledig casco verzekert. Het gaat er enkel om dat potentiële schades worden gedekt die jij met jouw auto aan derden zou kunnen toebrengen. En een dergelijke WA-autoverzekering hoeft helemaal niet duur te zijn. De maandpremie voor wettelijke aansprakelijkheid is doorgaans niet duurder dan enkele tientallen euro’s.

Natuurlijk verschilt de WA-premie sterk per individuele situatie. Ben je 18 jaar oud, sta je reeds in de min qua schadevrije jaren en probeer je een extreem snelle en zware auto te verzekeren terwijl je woonachtig bent in Amsterdam? Dan zou de WA-maandpremie in theorie kunnen oplopen tot 150 of zelfs 250 euro. Maar gemiddeld genomen ben je met enkele tientjes per maand klaar. En mogelijkerwijs bespaar je met dertig tot vijftig euro per maand héél veel geld uit.

Dus let op! Door jouw auto niet WA te verzekeren, bespaar je wellicht enkele tientallen euro’s op maandbasis. Je loopt echter het risico op oplopende boetes tot boven de 2.200 euro per jaar! En breng je iemand letsel toe met jouw auto? Dan kan de schade zelfs in de miljoenen lopen!

Auto terecht onverzekerd!?

Er zijn enkele denkbare situaties waarin een auto niet WA hoeft te worden verzekerd. Hierbij valt te denken aan:

1. Schorsing

Zoals reeds hierboven vermeld, hoeft een auto die in schorsing staat niet WAM te worden verzekerd. Met een schorsingsbewijs wordt de WA-verzekeringsplicht tijdelijk opgeschort. Handig als jouw auto lange tijd in de garage staat. Wegens onderhoud, reparaties, winterweer of andersoortige omstandigheden. In een geschorste auto mag echter niet worden gereden. Ook moet hij op afgesloten privéterrein worden gestald.

2. Verkoop

Is jouw auto verkocht en staat deze inmiddels op naam van de nieuwe eigenaar? Dan heb jij van de koper een vrijwaringsbewijs ontvangen. Met dit bewijs van vrijwaring kun je een actief lopende autoverzekering opzeggen, zelfs vóór de officiële vervaldatum. Jij bent nu gevrijwaard van de voertuigverplichtingen en de koper moet de auto nu WA-verzekeren.

3. Diefstal

Heeft men jouw auto gestolen? Doe dan direct politieaangifte van autodiefstal. De politie zal in het kentekenregister van de RDW aantekenen dat jouw auto is gestolen. Vanaf dat moment ben jij niet langer aansprakelijk voor schade die de autodief met jouw auto veroorzaakt. Daarnaast ben je niet verantwoordelijk voor voertuigverplichtingen zoals verzekering, belasting en keuring.

4. Demontage

Is jouw auto op sterven na dood? Dan kun je jouw auto laten ontmantelen en demonteren door een RDW-erkend demontagebedrijf. Zulke sloopbedrijven recyclen sloopauto’s en autowrakken. Doorgaans krijg je slechts een prikkie voor je ‘oud ijzer’ terug. Daarnaast ontvang je van de autosloperij een vrijwaringsbewijs. Vanaf dat moment ben je niet langer verzekeringsplichtig voor de gesloopte auto.

5. Export/uitvoer

Verhuist jouw auto definitief naar het buitenland? Dan dient de Nederlandse kentekenregistratie te worden stopgezet bij een RDW-keuringsstation. Vanaf het moment dat de registratie eindigt, eindigen óók de voertuigverplichtingen. Let op: in het land van aankomst en import/invoer dient de auto opnieuw te worden verzekerd.

Nog even over de immense gevolgen van onverzekerd letsel

Naar schatting van het Openbaar Ministerie rijden er alleen al in Nederland zo’n 90.000 gemotoriseerde voertuigen zonder wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering rond. Rijd je iemand omver met dientengevolge arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of letaliteit (overlijden)? Houd dan rekening met het feit dat álle kosten in aanmerking komen voor vergoeding die —had het verkeersongeval niet plaatsgevonden— niet door het slachtoffer hadden hoeven te worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan:

 • Medische onkosten gerelateerd aan het ongeval: voor wat betreft ziekenhuisopnames, medicamenten, verpleging, beeldvormend onderzoek, revalidatietherapie, et cetera.
 • Inkomensaanvulling indien een slachtoffer (deels of volledig) niet meer kan werken vanwege het ongeluk.
 • Woningaanpassingen indien deze vereist zijn voor lichamelijke of mentale gebreken ten gevolge van het ongeval.
 • Huishoudelijke of klus-gerelateerde hulpverlening indien een slachtoffer verminderd zelfredzaam is geworden door toedoen van de aanrijding.
 • Vervoerskosten van en naar ziekenhuizen, therapeutische praktijken, revalidatiecentra, et cetera.
 • Opleidingskosten: eventuele kosten gepaard gaande met het niet kunnen afmaken van een (beroepsgerichte) opleiding.
 • Smartengeld: geldelijke tegemoetkoming voor fysieke, emotionele en/of psychologische Dus persoonlijk leed in zowel lichamelijke als geestelijke zin. Ook wel gederfde levensvreugde genoemd.
 • Eventuele uitvaartkosten en gederfd levensonderhoud in geval van overlijden.

Je kunt je wellicht voorstellen dat totale letselschadekosten immens kunnen zijn. Met een onverzekerd voertuig een ongeluk veroorzaken, kan dan ook talloze levens verwoesten. Niet alleen van slachtoffers, maar ook van daders, inclusief beider families.

Dus rijd je momenteel onverzekerd rond? Besef dan dat je in overtreding bent van de wet WAM, hetgeen een strafbaar feit is. Geen klein vergrijp, maar een delict waar fikse straffen tegenover staan.

In een onverzekerde auto rijden: tot slot…

Leen je sporadisch iemands auto en mag je billijkerwijs aannemen dat de betreffende auto netjes WA-verzekerd is? Dan treft jou geen blaam voor het feit dat je geoorloofd in een geleende auto rijdt die niet verzekerd is. Het is de eigenaar en kentekenhouder van de betreffende auto die verzekeringsplichtig is.

De wet verplicht ons onze auto’s te verzekeren zodat mensen die slachtoffer worden van een auto aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Het niet verzekeren van jouw auto is dan ook hetgeen waarmee je de wet overtreedt. Onverzekerd rijden, is veeleer een handeling waaruit extreme risico’s voortvloeien.

Heb jij géén WA-autoverzekering afgesloten? Dan is er ook géén dekking, waardoor jij zélf het wettelijke aansprakelijkheidsrisico draagt. Schadeclaims kunnen dan met gemak in de duizenden, tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s lopen. Dit geldt voornamelijk als je letselschades veroorzaakt waarbij slachtoffers (permanent) arbeidsongeschikt of invalide raken… of komt te overlijden.

Alleen al de boetes voor onverzekerd rijden, kunnen oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Terwijl je via GoedkopeAutoverzekering.nl al een auto WA kunt verzekeren vanaf tien euro per maand. Je auto verzekeren, is dus per definitie voordeliger!