Pools rijbewijs gebruiken & omwisselen in Nederland

Pools rijbewijs is geldig in Nederland

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Een Pools rijbewijs is in Nederland maximaal 10 jaar geldig. Tenminste, voor de ‘normale’ autoverzekering. Je rijbewijs omwisselen, kan zodoende noodzakelijk zijn. Simpel gezegd, mág je met een Pools rijbewijs in Nederland autorijden. Je moet echter rekening houden met de beperkte geldigheid ervan binnen de Nederlandse landsgrenzen.

Voor het afsluiten van een autoverzekering gelden overigens nóg strengere regels. Net als voor Nederlanders mag het rijbewijs dan niet ouder zijn dan tien jaar…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Pools rijbewijs: 15 jaar geldig vanaf afgiftedatum

In Polen is het huidige autorijbewijs (categorie B) voor personenauto’s en bestelauto’s maar liefst 15 jaar geldig. Dit geldt óók voor motorrijbewijzen (A, A1 en A2)… Voor de rijbewijzen van categorie C (zware bestelwagens en vrachtwagens tot 50.000 kilo) en C1 (lichte vrachtwagens tussen de 3.500 en 7.500 kilo) geldt vooralsnog een geldigheidsduur van 5 jaar onder voorbehoud van medische keuring. Let op: Voor beroepsmatig vrachtwagenvervoer is óók nog eens code 95 vereist; zowel in Nederland als in Polen! (bron)

Er zijn zelfs nog oude Poolse autorijbewijzen in omloop die überhaupt niet over een vervaldatum beschikken. Deze moeten uiterlijk in 2033 worden ingewisseld voor een modern exemplaar. (bron)

Pools rijbewijs in Nederland maximaal 10 jaar geldig!?

Hier in Nederland gelden dezelfde rijbewijscategorieën en voorwaarden als in Polen… Maar in Holland zijn bovengenoemde rijbewijzen voor personenauto’s, bestelauto’s en motoren slechts 10 jaar geldig. Voorheen schepte dit verregaande verwarring onder Polen die met een Pools rijbewijs in Nederland autoreden.

Vroeger ontstonden dus véél praktische problemen. Want hoewel het Poolse rijvaardigheidsbewijs in het thuisland 15 jaar geldig bleef, had ditzelfde rijbewijs in Nederland een beperkte geldigheidsduur van slechts 10 jaar. Poolse rijbewijzen bleven in Nederland dus korter van kracht dan in Polen. Dit hield in dat het Poolse rijbewijs in Nederland na hooguit 10 jaar zijn wettelijke draagkracht en geldigheid verloor. (bron + bron)

Hetzelfde gold overigens voor rijbewijzen uit sommige andere Oost-Europese landen. Inmiddels is deze regelgeving heroverwogen en vernieuwd voor een tweetal situaties…

A. Tijdelijk verblijf van een Pool in Nederland

Inmiddels geldt de volgende wetgeving… Bij een tijdelijk verblijf in Nederland mag je met een Pools rijbewijs ‘gewoon’ autorijden binnen de Nederlandse landsgrenzen. Dat geldt trouwens ook voor rijbewijzen uit andere (Oost-Europese) EU-landen zoals Bulgarije, Hongarije en Litouwen. Seizoenarbeiders en toeristen kunnen zodoende legaal deelnemen aan het gemotoriseerde Nederlandse wegverkeer. (bron)

Logischerwijs heb je géén Nederlandse autoverzekering nodig zolang je niet in Nederland woonachtig bent. Sterker nog: je mag in Nederland geen auto met Nederlands kenteken verzekeren zolang je niet staat ingeschreven in de gemeentelijke BRP (basisregistratie personen) van een Nederlandse gemeente. Over de rijbewijseisen van Nederlandse autoverzekeraars hoef je je in dat geval dus geen zorgen te maken.

Overigens mag je in Nederland ten hoogste zes maanden per jaar in een auto met Pools kenteken rondrijden. Althans, zolang je NIET als Nederlandse ingezetene staat ingeschreven.

B. Polen met permanente BRP-registratie in Nederland…

Zodra je als Pool in Nederland gaat wonen, veranderen de regels. Ben je —Pool zijnde— in Nederland woonachtig? Dan mag jouw Poolse rijbewijs niet ouder zijn dan 15 jaar. Althans, bij het aanvragen van de wettelijk verplichte autoverzekering. Het gaat daarbij om de laatste datum van afgifte. Soms moet je eerst je rijbewijs omwisselen alvorens je in Nederland een autoverzekering kunt sluiten. (bron)

Beschik je over een Pools rijvaardigheidsbewijs en ben je inmiddels officieel in Nederland gevestigd? Dan kun je voorlopig gebruikmaken van dit Poolse rijbewijs. Zodra het rijbewijs ouder is dan 15 jaar is het echter niet langer geldig. Ná afloop van deze periode zal je dus over een Nederlands rijbewijs moeten beschikken. Hiervoor gelden twee opties:

 • Jouw Poolse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands exemplaar.
 • Opnieuw rijexamen doen; dus ‘theorie-examen auto’ plus ‘praktijkexamen auto’ volbrengen bij het CBR in Nederland.

Onderaan de streep blijft een Pools rijbewijs óók in Nederland tot maximaal 15 jaar geldig. Dit terwijl een Nederlands rijbewijs hooguit 10 jaar geldig is.

Pools rijbewijs = maximaal 15 jaar geldig in Nederland!

Beschik je over een geldig rijvaardigheidsbewijs AM, A1, A2, A, B en BE dat is afgegeven in Polen of één van de andere landen binnen de Europese Unie (EU) en/of Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) terwijl je officieel staat ingeschreven in Nederland? Dan mag je hier sinds 11 juli 2017 tot maximaal 15 jaar na de afgiftedatum mee blijven rondrijden in Nederland. (bron) Voor de categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE geldt een maximale termijn van 5 jaar. (bron + bron + bron)

Daarna moet het rijbewijs sowieso worden ingeruild c.q. omgeruild óf in Nederland worden behaald. Een Pools rijbewijs blijft dus nóóit langer geldig dan 15 jaar, zo ook niet in Nederland.

De geldigheid van Poolse rijbewijzen voor de autoverzekering

Hoewel een Pools rijbewijs sinds 11 juli 2017 tot maar liefst 15 jaar geldig blijft ten behoeve van de Nederlandse rijbevoegdheid heb je daar in feite niet zo veel aan. Want wil je langer dan 6 aaneengesloten maanden in Nederland rondrijden?

 • Dan heb je een Nederlands kenteken
 • En bij een Nederlands kenteken hoort een Nederlands kentekenbewijs
 • Evenals een in het Nederlandse BRP ingeschreven kentekenhouder.
 • Maar ook een Nederlandse autoverzekering.
 • Dus ook een officieel in Nederland ingeschreven verzekeringsnemer
 • Die doorgaans óók hoofdbestuurder van de verzekerde auto is.

En deze handelswijze van Nederlandse autoverzekeraars kan roet in het eten gooien van Polen die een oud Pools rijbewijs bezitten…

Nederlandse autoverzekeraars accepteren géén oude Poolse rijbewijzen

En voor de autoverzekering is een buitenlands rijbewijs maximaal 10 jaar geldig. Sommige Nederlandse autoverzekeraars vragen al bij de aanvraag van een autoverzekering om een kopie van jouw rijbewijs. In dat geval zal een autoverzekeringsaanvraag voor een rijbewijs dat ouder is dan 10 jaar doorgaans op voorhand worden afgewezen. Dit geldt voor zowel de verzekering van personenauto’s als bestelauto’s oftewel bestelbussen.

Rijd je schade, dan zal op het Europese schade-aanrijdingsformulier sowieso het rijbewijsnummer moeten worden ingevuld. Blijkt aan de hand daarvan dat je rijbewijs en/of rijbevoegdheid niet aan de polisvoorwaarden van jouw autoverzekeraar voldoen? Dan kan dit van negatieve invloed zijn op de risicodekking en schadevergoeding. In theorie zou je je wellicht kunnen beroepen op de implementatie van richtlijn 2006/126/EG (duur erkenning EU-rijbewijzen), maar een juridisch geschil met je autoverzekeraar is niet ideaal…

In bepaalde gevallen kan aanvankelijk acceptatie plaatsvinden, maar uitsluitend onder de voorwaarde dat je binnen een bepaalde periode alsnog een geldig Nederlands rijbewijs overlegt.

Werkwijze & kosten omwisseling Pools rijbewijs

Kom je als Poolse staatsburger in Nederland wonen? En wil je in Nederland een autoverzekering afsluiten? Dan kun je jouw Poolse rijbewijs mogelijkerwijs inruilen voor een Nederlands exemplaar. Voor het inruilen oftewel omruilen van Poolse rijvaardigheidsdocumenten voor Nederlandse equivalenten moet je de volgende spullen opsturen:

 • Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier 3E0397
 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen van ‘Fotomatrix Model 2007’
 • Jouw Poolse rijbewijs + eventuele internationale rijbewijzen oftewel ‘vertalingen’
 • Een eventueel voorgaand Nederlands rijbewijs indien dit (nog) in je bezit is

Je neemt deze documenten mee naar de gemeente waarin je ingeschreven staat. Het formulier ‘Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs’ (3E0397) geef je ingevuld af of vul je ter plekke in. Jouw gemeente stuurt alle documenten op naar de RDW. Als alles akkoord is, stuurt de RDW jouw Poolse rijbewijs terug naar Polen.

Jij ontvangt vervolgens een brief waarin staat vanaf welk moment jouw Nederlandse rijbewijs kan worden afgehaald. Dit is doorgaans binnen tien werkdagen na de omwisseling. (bron)

Kostenplaatje omruiling Poolse rijbevoegdheid

De omzetting van het Poolse naar het Nederlandse rijbewijs kost ongeveer 40 euro. Soms wordt aanvullend 10 euro in rekening gebracht voor de aangetekende verzending naar de RDW. Het inruilen, inwisselen, omruilen, omwisselen, verruilen of verwisselen van een Pools rijbewijs is dus NIET kosteloos.

Poolse schadevrije jaren in Nederland gebruiken?!

Ga je voor het eerst in Nederland een auto (personenauto óf bestelauto) verzekeren? Dan start je in principe op nul schadevrije jaren. Dit zorgt voor nul euro no-claimkorting, dus geen enkele korting op je maandpremie. Sommige autoverzekeraars accepteren buitenlandse verklaringen van schadevrije jaren, zo ook Poolse varianten. Met een dergelijke verklaring kun je aantonen dat je in Polen een x-aantal jaren schadevrij hebt gereden, hetgeen premiekorting oplevert.

Vraag bij je oude Poolse verzekeringsmaatschappij een dergelijk bewijs van opgebouwde schadevrije jaren op; bij voorkeur Engelstalig!

Pools rijbewijs inwisselen voor Nederlands exemplaar: tot slot…

Niet iedereen kan zomaar zijn of haar rijbewijs inruilen. Voor de omzetting van Poolse naar Nederlandse papieren moet men met bijvoorbeeld een Poolse nationaliteit staan ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Na inschrijving in de gemeentelijke BRP kun je een Pools rijbewijs omzetten naar een Nederlandse versie.

Overigens blijkt het ook nogal eens voor te komen dat een vervalst Nederlands rijbewijs voor een habbekrats (80 tot 120 euro) wordt gekocht bij een malafide Poolse webshop. (bron) Logischerwijs is dit illegaal en zodoende strafbaar.