APK verlopen? Te laat of geen keuring = boete vanuit RDW!

man die verlopen APK uitvoert en boete voorkomt

Heb jij een boete ontvangen voor het rondrijden in een auto met een verlopen APK-vervaldatum? Dan kun je hieronder jouw kenteken invoeren om zodoende véél geld te besparen op jouw autoverzekering en de boete te compenseren!

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Hoe hoog is een APK-boete vanuit het RDW anno 2021?

Twee maanden na het verlopen van de APK-termijn oftewel APK-vervaldatum is het wachten op een geldboete. In 2015, 2016, 2017 en 2018 was de hoogte van de bekeuring nog 130 euro als je auto te laat was gekeurd. In 2019 was dit al 140 euro; in 2020 149 euro en in 2021 150 euro (exclusief 9 euro administratiekosten). Kort samengevat:

  • 2015: EUR 130,- (+ EUR 7,- administratiekosten) = EUR 137,-
  • 2016: EUR 130,- (+ EUR 7,- administratiekosten) = EUR 137,-
  • 2017: EUR 130,- (+ EUR 9,- administratiekosten) = EUR 139,-
  • 2018: EUR 130,- (+ EUR 9,- administratiekosten) = EUR 139,-
  • 2019: EUR 140,- (+ EUR 9,- administratiekosten) = EUR 149,-
  • 2020: EUR 149,- (+ EUR 9,- administratiekosten) = EUR 158,-
  • 2021: EUR 150,- (+ EUR 9,- administratiekosten) = EUR 159,- (bron)

En let op: een APK-boete voor het niet voldoen aan de APK-keuringsplicht kan elk kwartaal opnieuw worden opgelegd. Dus jaarlijks kunnen APK-boetes oplopen tot EUR 636,- per jaar! Omdat uitsluitend de pleegdatum en het beschikkingsnummer op de begeleidende brief verschillen per boete moet je soms goed opletten of er één of meerdere boetes uitstaan. (bron) De kentekenhouder is degene die deze APK-boete ontvangt en moet betalen. Dit is wettelijk zo geregeld. Heb je een auto op naam staan? Dan heb je dus een verzekeringsplicht én APK-keuringsplicht. 

Lees hieronder wat je kunt doen als jouw APK-goedkeuring verlopen oftewel vervallen is. Of als je géén waarschuwingsbrief van de RDW hebt ontvangen…

Wanneer is de APK van de auto verlopen?

Als kentekenhouder word je normaliter 6 weken voorafgaand aan het vervallen van de APK-plicht geïnformeerd over de vervaldatum. In die brief staat de exacte datum vermeld waarop de APK vervalt. Die datum kun je online bij de RDW inzien. De RDW wil met deze brief auto-eigenaars stimuleren om op tijd actie te ondernemen. Maar wat als je geen post van de RDW hebt gehad? Dan ben je tóch ZELF verantwoordelijk om je auto tijdig te laten keuren, aldus de RDW. Geen brief is voor de APK-plicht dus géén geldig excuus. (bron)

Hoe lang mag de APK vervaldatum zijn verlopen?

Vanaf het moment dat de APK op je auto is verlopen, mag je niet meer de openbare weg op. Er is echter één uitzondering. Je mag WEL in een niet-APK-gekeurde auto rijden tijdens de rit naar het APK-keuringsstation (een geschikte/gecertificeerde APK-garage). Hiervoor mag je de betreffende auto TOT 2 maanden ná de APK-vervaldatum gebruiken.

Word je onderweg aangehouden? Dan moet je aan de politie een APK-afspraakbevestiging kunnen laten zien en/of overhandigen. Hierop moet de dag en tijd van de APK-afspraak vermeld staan. Autorijden mag alléén rondom de afspraaktijd en uitsluitend vanaf je woonadres naar het adres waar de APK-keuring zal worden uitgevoerd. Bovendien MOET je auto die dag WA-verzekerd zijn.

Een niet APK-goedgekeurd motorvoertuig mag overigens TOT maximaal 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan, zónder dat de RDW een registercontrole op jouw kenteken uitvoert en je een APK-boete oplegt. Na die 2 maanden MOET de auto in kwestie óf APK-gekeurd zijn, óf geschorst zijn en van de openbare weg worden verwijderd.

Kan ik voor de APK uitstel krijgen?

Je auto mag tot maximaal 2 maanden na de APK-vervaldatum op de openbare weg geparkeerd staan. Uitstel aanvragen tot ná de standaard marge van twee maanden is helaas NIET mogelijk. Wat wél kan, is voorkomen dat je auto verplicht wordt een APK-keuring te ondergaan. Dat doe je door je auto te schorsen. Dankzij de schorsing van je motorvoertuig komt een aantal verplichtingen te vervallen, waaronder de WA-autoverzekeringsplicht, de APK-plicht en de motorrijtuigenbelastingplicht.

Mocht je géén actie ondernemen voor een auto die APK-plichtig is, dan kun je ná de standaard uitsteltermijn van 2 maanden een fikse boete op je deurmat verwachten.

Is schorsen een alternatief voor keuren?

Het is denkbaar dat iemand om financiële of praktische redenen een auto niet APK laat keuren. Zo kan het financieel gezien slecht uitkomen een APK-plichtige reparatie te moeten bekostigen. Zijn er opvallend veel APK-afkeurpunten? Of bovengemiddeld dure APK-afkeuringspunten? Dan kan het zijn dat je de goedkeuring voor de APK nog een tijdje voor je uit wilt schuiven.

Loop echter géén onnodig risico als de uit een APK voortvloeiende onkosten tegenvallen en schors bijtijds je auto voor één, twee of drie jaar. De APK-plicht vervalt dan tijdens de duur van de schorsing. Vergeet je de schorsing tijdig te verlengen, dan treedt de APK-plicht, verzekeringsplicht en belastingplicht opnieuw in. Voordeel is overigens dat je met een schorsingsbewijs óók tijdelijk je autoverzekering kan schorsen oftewel stilleggen.

Nadeel van autoschorsing is echter dat de auto in kwestie dus niet langer op de openbare weg mag staan. Dus óók niet op een openbare parkeerplaats. Geschorste auto’s moeten op eigen afgesloten privéterrein worden gestald of bijvoorbeeld in een garagebox of schuur.

Een verlopen APK is een risico voor de verzekering

Zodra de APK-vervaldatum bereikt is, heb je dus nog twee maanden om een geldige keuring te regelen. Maar om naar de garage te mogen rijden, moet je auto WA-verzekerd zijn. Heb je geen autoverzekering meer? Dan zal een nieuwe verzekeraar je auto niet verzekeren. Althans, niet zonder geldige APK. Want om een nieuwe autoverzekering te starten, moet de auto APK-gekeurd zijn. Er zijn nagenoeg géén autoverzekeraars die een niet-APK-gekeurde auto voor de autoverzekering zullen accepteren.

Als je nog wel een autoverzekering hebt lopen op een niet APK-gekeurde auto, dan loop je bij schade overigens een aanzienlijk risico als men kan aantonen dat de aanrijding werd veroorzaakt door achterstallig onderhoud.

Wanneer moeten nieuwe auto’s worden gekeurd?

Niet eerder gekeurde benzine-auto’s en hybride auto’s moeten vier jaar na toelating APK worden gekeurd. Ná deze eerste keuring volgt na twee jaar de volgende APK-keuring, daarna wordt de standaard jaarlijkse APK-keuring verplicht gesteld. Dat keuren, kan al vanaf 2 maanden vóór de APK-vervaldatum.

Al met al: kom niet te laat tot de conclusie dat jouw APK verlopen is. Daarmee voorkom je in 2019 een RDW-boete van 149 euro!

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.