Waarschuwingsbrief RDW onverzekerde auto: krijg ik een boete?

automobilist-die-waarschuwingsbrief-voor-onverzekerde-auto-heeft-ontvangen

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

In Nederland, maar ook in de rest van de Europese Unie (EU), ben je bij wet verplicht om een auto WA te verzekeren. Dit is geregeld in de WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen.

Via jouw WA-autoverzekering worden schades gedekt die met jouw verzekerde auto worden toegebracht aan anderen. Dus géén eigen schade; uitsluitend andermans schade waarvoor de bestuurder van jouw auto aansprakelijk is. Aangezien de WA-autoverzekering wettelijk verplicht is, bega je een onrechtmatige daad door jouw auto onverzekerd te laten. Kortom: Je bent hiermee officieel in overtreding van de ‘Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen’.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Aangezien de WA-verzekeringsplicht een immense bijdrage levert aan de bescherming van verkeersslachtoffers wordt er zéér streng gecontroleerd op de naleving ervan. Het is de RDW (Rijksdienst Wegverkeer) die erop toeziet dat de WAM wordt gehandhaafd en het bijbehorende verzekeringsregister beheert. Voldoe jij niet aan jouw verzekeringsplicht navenant de WAM? Dan kun je een waarschuwingsbrief van de RDW verwachten!

Maar betekent een dergelijke brief van het RDW wegens een onverzekerde auto dat je een onherroepelijke boete zult krijgen!? Hieronder lees je alles over de gevolgen van een RDW-waarschuwing voor onverzekerd rijden…

Waarschuwingsbrief ontvangen wegens onverzekerde auto?

In het verzekeringsregister van de RDW worden álle WAM-dekkingen voor kentekenplichtige motorvoertuigen geregistreerd die door verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd verzekeringsagenten worden afgesloten. Dit systeem staat ook wel bekend als het ‘Centrale Register WAM’ (CRWAM).

De RDW kan heel gemakkelijk gekentekende auto’s wegzetten tegen verzekerde auto’s en APK-gekeurde auto’s. Want komt een niet-geschorste auto wél voor in het kentekenregister en keuringsregister, maar is deze niet als WAM-verzekerd opgenomen in het verzekeringsregister? Dan weet men direct welke auto’s ten onrechte niet WA-verzekerd zijns. En als jouw auto niet wordt waargenomen in de boeken, verstuurt de RDW jou volledig geautomatiseerd een waarschuwingsbrief ingevolge jouw onverzekerde wagen. (bron)

Dankzij geautomatiseerde computersystemen (zogenaamde ‘registercontroles’) controleert de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) steeds gemakkelijker, sneller en werktuiglijker op de naleving van de verzekeringsplicht. Je ontvangt als autobezitter 100% automatisch  —dus zónder tussenkomst van een RDW-ambtenaar— een waarschuwingsbrief van de RDW waarin staat dat jouw auto niet verzekerd is.

Vanaf dat moment bestaat de dreiging van een fikse boete ter hoogte van 600 euro exclusief 9 euro administratiekosten (anno 2020) op laste van een onwetmatig onverzekerde auto navenant de WAM. (bron) Maar waarop wordt deze overtreding gebaseerd en wat kun je er eventueel tegen doen? En wellicht nóg belangrijker: Hoe voorkom ik boetes voor de toekomst?

Onrust onder verzekerden na ontvangst brief
Logischerwijs heerst er onrust onder verzekerden die een waarschuwingsbrief van de RDW hebben mogen ontvangen. Want een boetebedrag van EUR 600,- is géén peulenschilletje. En gezien het boetesysteem van de RDW grotendeels geautomatiseerd is, bestaat de kans dat je als verzekeringnemer onterecht een boete op je deurmat vindt wegens het onverzekerd laten van jouw wel degelijk WA-verzekerde auto…

Werd de RDW-boete wegens onverzekerd rijden onterecht opgelegd?

In de schriftelijke verwittiging van de RDW wordt jij als risicoaansprakelijke kentekenhouder gewezen op de in Nederland geldende verzekeringsplicht. In de RDW-aanzeggingsbrief over het niet verzekerd zijn van jouw wagen wordt vermeld dat je contact dient op te nemen met jouw autoverzekeraar of assurantietussenpersoon. Althans, als jouw auto wél verzekerd was op de vermelde datum.

Was jouw zogenaamd onverzekerde wagen per aangestipte datum wél gedekt onder WA-dekking van een bepaalde autoverzekeraar? Dan werd de RDW-brief wegens ‘onverzekerd zijn’ onterecht verstuurd! Hier ligt meestal één van deze twee redenen aan ten grondslag:

  1. Je hebt succesvol een autoverzekering afgesloten. De aanvraag is afgerond en de autoverzekeraar heeft voorlopige dekking toegezegd, maar je bent nog in afwachting van de autopolis.
  2. Je hebt netjes je autopremie betaald, maar jouw verzekeraar heeft een verwerkingsachterstand qua financiële administratie van premiebetalingen. Zodoende ben je onterecht geroyeerd wegens wanbetaling.

De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) krijgt met terugwerkende kracht van verzekeraars door welke kentekens vanaf welk moment verzekerd of onverzekerd zijn. Een lange verwerkingstijd bij verzekeringsmaatschappijen qua acceptatie, polisadministratie of boekhouding kan dan ook de reden zijn dat je ten onrechte wordt beticht van het bezitten van een onverzekerde auto.

In vrijwel alle andere gevallen is de boete ten gevolge van een onverzekerd motorvoertuig volkomen terecht…

Wanneer wordt een auto terecht als onverzekerd aangemerkt?

Heb je bewust nagelaten jouw auto te verzekeren? Wist je niet dat jouw auto moest worden verzekerd en heb je dit zodoende onopzettelijk verzuimd? Of heb je langdurig jouw autoverzekeringspremie niet voldaan, waardoor er ‘royement wegens wanbetaling’ heeft plaatsgevonden? Dan word je terecht beticht en zit er helaas niets anders op dan de RDW-boete van EUR 600,- voldoen.

Wat te doen bij een onterechte waarschuwingsbrief van de RDW?

Wij adviseren je om jouw verzekeraar of tussenpersoon een kopie van de RDW-brief toe te sturen. Men zal controleren of jouw wagen naar behoren aangemeld staat bij de Rijksdienst Wegverkeer. Als dit om de één of andere reden niet het geval is, zal de verzekeringsmaatschappij jouw autoverzekering alsnog met terugwerkende kracht aanmelden bij de RDW.

Bij een waarschuwingsbrief is het opvragen van een Artikel 34 WAM-verklaring overigens géén vereiste. Deze moet je pas aanleveren als de RDW je daadwerkelijk een boete wil opleggen. Heb je een vervolgbericht van de RDW ontvangen waaruit blijkt dat jou waarlijk een boete zal worden opgelegd? Verdiep je dan in artikel 34 WAM…

En wat als je een Artikel 34 WAM-verklaring nodig hebt?

In de waarschuwingsbrief die de RDW verstuurt voor een verzekeringsplichtig motorvoertuig dat ogenschijnlijk onverzekerd is, wordt altijd een specifieke peildatum vermeld. Als jouw auto op deze exacte peildatum wel degelijk onder WA-dekking van een verzekeraar viel, kun je de beschikking aanvechten met behulp van een zogenaamde Artikel 34 WAM-verklaring.

De autoverzekeraar die jouw auto per peildatum in WA-dekking had, kan een dergelijke WAM-verklaring verstrekken. Hierin bevestigt jouw verzekeraar dat er op de datum van RDW-controle tóch verzekeringsdekking was. De Artikel 34 WAM-verklaring wordt door de verzekeringsmaatschappij doorgestuurd naar de RDW. Hiermee komt de (in het vooruitzicht zijnde) boete van 600 euro automatisch te vervallen.

In de toekomst boetes niet-verzekerde auto voorkomen

Natuurlijk wil je toekomstige boetes voor ‘niet verzekerd zijn’ voorkomen. Heb je nog geen bekeuring ontvangen, maar al wel een waarschuwing? Begin dan direct met het afsluiten van een passende autoverzekering via onze vergelijkingsmodule! Door jouw auto snel te verzekeren, voorkom je eventuele problemen.

Een bekeuring voor een onverzekerde auto is ronduit zonde van het geld en bovendien vaak onnodig. Op tijd verzekerd zijn, is de beste oplossing om dit soort strubbelingen te vermijden.

P.S. Geen APK of te laat geregeld? Ook dán ben je mogelijkerwijs de pineut… Want óók het periodiek laten keuren van een auto is bij wet verplicht. Is de APK-vervaldatum verstreken en blijf je te lang zonder geldige APK rondrijden? Dan kun je een fikse APK-boete van de RDW-verwachten. Hierover meer in dit artikel: