Onterechte RDW-boete voor onverzekerd rijden? Maak succesvol bezwaar!

symbool voor rdw boete onverzekerd rijden

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Help! Volgens de RDW is mijn auto niet verzekerd… Je kwam hier waarschijnlijk achter toen je een boete van 400 euro op je deurmat aantrof. Is dit jou overkomen terwijl je iedere termijn netjes de verzekeringspremie hebt betaald? Raak dan niet meteen in paniek, want het kan zijn dat je een onterechte boete hebt gekregen…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Waarom heb ik deze boete gekregen?

De RDW controleert dagelijks of voertuigen aan de APK-keuringsplicht en verzekeringsverplichtingen voldoen. Dit gebeurt door middel van een registervergelijking: verzekeringsgegevens worden vergeleken met het kentekenregister. Elk voertuig wordt minstens één keer per jaar voor zowel de keuringsplicht als voor de verzekeringsverplichting gecontroleerd. Naast een boete van de RDW zou je tevens een bekeuring voor onverzekerd rijden kunnen krijgen wanneer de politie je staande houdt. Het CJIB int deze verkeersboete van plusminus €550,-.

De RDW bepaalt natuurlijk niet zelf of een auto verzekerd is. Dit wordt gedaan door de verzekeraars. Op het moment dat je een autoverzekering afsluit, meldt de verzekeringsmaatschappij de auto aan bij de RDW. Vervolgens toont de RDW online dat de auto verzekerd is. (bron) Heb je een boete gekregen voor onverzekerd rijden terwijl je elke maand de premie hebt betaald? Dan is de boete waarschijnlijk onterecht. Heb je de verzekering niet of te laat betaald? Dan kan het zijn dat de verzekeringsmaatschappij je verzekering stopzet of schorst vanwege wanbetaling.

In zulke gevallen kan de verzekeraar het kenteken afmelden bij de RDW. Hierdoor zal de RDW het kenteken als ‘onverzekerd’ registreren.

Een onterechte boete gekregen? Zo maak je bezwaar!

Bezwaar maken tegen een onterechte boete van de RDW doe je, in eerste instantie, door contact op te nemen met de verzekeraar. Het is van belang dat je bij de verzekeringsmaatschappij informeert waarom je een bekeuring hebt ontvangen. Komt dit volgens de verzekeraar door wanbetaling? Kijk dan goed na of dit terecht is. Je kan namelijk pas een boete krijgen wanneer je langer dan 30 dagen achterloopt met betalen.

Heb je inderdaad een betalingsachterstand opgelopen van 30 dagen of langer? Dan zit er niets anders op en zul je de boete van 400 euro moeten betalen. Zorg er vervolgens voor dat de verzekering hersteld wordt of dat je een nieuwe verzekering afsluit. Op deze manier kun je toekomstige boetes voorkomen.

Indien de betalingsachterstand korter is dan 30 dagen kun je bezwaar maken tegen de betreffende dwangsom. Het kan ook zijn dat de verzekeraar een foutje heeft gemaakt bij het aanmelden van de auto. In dit geval kan je eveneens bezwaar maken tegen de RDW-boete.

Bezwaar maken, doe je door een Artikel 34 WAM verklaring aan te vragen bij de betreffende verzekeraar.

Een artikel 34 WAM verklaring aanvragen

Een Artikel 34 WAM verklaring is een bewijs dat je wel degelijk verzekerd was op een bepaalde dag of in een bepaalde periode. Je moet een Artikel 34 WAM verklaring aanvragen voor de controledatum van de RDW (zoals op de boete vermeld).

Indien je inderdaad verzekerd was in die periode, zal de verzekeraar de Artikel 34 WAM verklaring opsturen. Daarmee voorkom je dat je de boete van de RDW moet betalen.

Is de boete wel terecht? Verzeker je auto dan snel

Was de boete van de RDW terecht? Zorg er dan alsnog voor dat je de auto zo snel mogelijk (opnieuw) wordt  verzekerd. Hierdoor voorkom je namelijk toekomstige boetes. De RDW mag je namelijk drie keer per jaar bekeuren voor onverzekerd rijden! Dit kan oplopen tot een totaalbedrag van 1200 euro op jaarbasis.

Daarnaast ben je verplicht om eventuele schades zelf te betalen wanneer je onverzekerd rijdt. Deze bedragen kunnen, zeker bij letselschade, enorm hoog oplopen.

Waarom zijn de boetes voor onverzekerd rijden zo hoog?

De RDW handhaaft strenge controles en hoge boetes omdat je wettelijk verplicht bent om WA verzekerd te zijn. Dit is niet zomaar verplicht gesteld. De verplichting is er zodat verkeersslachtoffers een vergoeding kunnen krijgen bij verkeersongelukken.