Rijgedragverzekering & rijstijlpolis: dé toekomst qua autoverzekeringen?!

vrouw in auto met rijgedragverzekering en rijstijlpolis

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Worden jij en jouw auto geaccepteerd door een autoverzekeraar? Dan draagt en dekt de betreffende verzekeraar een bepaald verzekeringsrisico. In de praktijk blijkt dit persoonsafhankelijke risico grotendeels gebonden te zijn aan iemands rijgedrag oftewel rijstijl. Maar heeft een autoverzekeraar een verzekeringsnemer eenmaal geaccepteerd? Dan heeft de verzekeraar in kwestie geen enkele grip meer op het rijgedrag, de rijstijl en de rijvaardigheid van de verzekerde. Of toch wél!?

Hieronder lees je meer over de fenomenen ‘rijgedragverzekering’ en ‘rijstijlpolis’, waarmee autoverzekeraars jouw rijgedrag en rijstijl willen bijsturen…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Autoverzekeraars die jouw rijstijl & rijgedrag beïnvloeden…

Verzekeraar proberen rijgedragingen, rijstijlen en rijvaardigheden van verzekerden stééds vaker en sterker te beïnvloeden. Vóórdat een autoverzekeraar besluit iemand te accepteren voor de autoverzekering zal men vragen stellen waarmee men indirect vragen worden beantwoord over rijgedrag, rijstijl en rijvaardigheid. Zo vraagt men naar je verzekeringshistorie, je schadeverleden, je opgebouwde schadevrije jaren, et cetera. Ook de combinatie van jouw geslacht, leeftijd, postcode en autotype verklapt iets over jouw (potentiële) rijgedrag.

Tijdens een autoverzekeringsaanvraag ben je dus verplicht een aantal vragen naar waarheid te beantwoorden. Aan de hand van jouw antwoorden besluit een autoverzekeraar jou als verzekeringsrisico te accepteren óf te weigeren. Ook de hoogte van jouw autoverzekeringspremie wordt grotendeels gebaseerd op jouw beantwoording. Maar ook nádat je als verzekeringsnemers van een autoverzekering wordt geaccepteerd willen verzekeraars dat je ‘netjes’ rijdt. Want hoe netter jij je als weggebruiker blijft gedragen, des te kleiner het risico dat jij voor een autoverzekeraar c.q. risicodrager blijft vormen!

Om die reden zijn er steeds meer autoverzekeraars die rijgedragverzekeringen met rijstijlpolissen aanbieden. Met dit type ‘veilig rijden autoverzekering’ worden verzekeringsnemers beloond voor ‘goed’ rijgedrag en een ‘nette’ rijstijl…

Aanbieders van autoverzekeringen op basis van rijgedrag & rijstijl

In Nederland zijn er inmiddels verscheidene autoverzekeraars die rijstijlpolissen en rijgedragverzekeringen aanbieden. Hierbij de bekendste aanbieders van autoverzekeringen waarvan de maandpremie élke maand opnieuw wordt vastgesteld aan de hand van rijgedrag en rijstijl:

 • ANWB Veilig Rijden
 • ASR: ChipWise
 • Fairzekering / Autofairzekering (Chipin)
 • Generali Polis-Pakket
 • PolisVoorMij
 • Reaal: ChipWise
 • Turien & Co: Whoosz! rijgedragverzekering
 • Voogd & Voogd AutoPrismaPolis
 • VOOROP autoverzekering (Chipin)

Overigens wordt niet alleen je rijgedrag gemeten. Het gaat óók om een stukje informatieverzameling, welke in theorie tégen je zou kunnen worden gebruikt als zich een ongeval voordoet. Want in feite registreert een dongel hetzelfde als een zogenaamde zwarte doos die in stééds meer moderne auto’s aanwezig is.

Voogd & Voogd is de ontwikkelaar van de innovatieve dienst ChipWise, welke de basis vormt voor héél veel van deze rijstijlpolissen en rijgedragverzekeringen. Deze slimme autoverzekeringen maken veelal gebruik van de zogenoemde OBD-stekker of OBD2-stick die je in de OBD (‘on-board diagnostics’)-poort van je auto steekt. (bron)

Chipwise OBD-stekker

Een Chipwise OBD-stekker zorgt ervoor dat je als bestuurder de hoogte van je eigen premie kunt beïnvloeden. Je bepaalt dus zélf de prijs van jouw autoverzekering! ChipWise en Chipin zijn de belangrijkste voorbeelden van zulke ‘rijgedragmeters’.

Deze producten profileren zich als pay-how-you-drive modules. Maak je het te bont op de weg? Dan krijg je géén korting en betaal je de normale premie (of zelfs een toeslag). In onderstaand videofragment wordt het ChipWise-systeem uitgelegd:

Bij een rijgedragverzekering met rijstijlpolis wordt dus continu  je rijgedrag geëvalueerd. De technologie die jouw rijgedrag meet, werkt met een OBD-stekker. Door de OBD-stekker in de OBD-poort van jouw auto te pluggen. Je kunt jouw rijdgedrag eigenhandig inzien via een telefoonapplicatie met online dashboard.  

Hoe werkt zo’n rijgedragverzekering met rijstijlpolis precies?

Met rijstijlpolissen beloont de autoverzekeraar goed rijgedrag en bestraft men slecht rijgedrag. Om maandelijks een accuraat totaalplaatje van jouw rijstijl te kunnen vormen, meet men continu jouw rijgedragingen. Men registreert onder meer de volgende indicatoren en parameters:

 • Snelheidsovertreding: hoe vaak overschrijd je de maximumsnelheid?
 • Acceleratiegedrag: hoe vaak veroorzaak je bij het optrekken een buitensporige versnelling?
 • Remgedrag: hoe vaak veroorzaak je bij het remmen een excessieve vertraging?
 • Risicosituering: hoeveel kilometers rijd je in het donker en/of dichtbevolkt gebied?

Statistische analyses wijzen uit dat deze factoren bepalende graadmeters zijn waaruit een ongevalskans kan worden afgeleid. Het zijn dus betrouwbare voorspellers van de kans op ongevallen. Verzekeraars kunnen deze indicatoren uitermate accuraat in kaart brengen. Dit doet men met behulp van een ‘slimme stekker’ die in de verzekerde auto wordt geïnstalleerd. Het gaat om een klein apparaatje met daarin een chip, hetgeen ook wel ‘dongel’ wordt genoemd.

Soms wordt geen slimme stekker, maar een telefoonapplicatie gebruikt om je rijstijl en rijgedrag te meten. Het nadeel hiervan is dat je telefoon te allen tijde opgeladen moet zijn. Ook is het niet altijd even duidelijk wanneer je de fout, dus waarom je strafpunten krijgt. Bovendien zijn apps en slimme stekkers niet bij iedere verzekeraar gratis!

Berekening van de maandelijkse rijscore

Aan de hand van bovengenoemde criteria wordt maandelijks een zogenaamde rijscore vastgesteld. Deze rijscore bepaalt welke exacte autoverzekeringspremie je desbetreffende maand betaalt. Veilig gereden maanden leveren lage premies op; onveilig gereden maanden zorgen voor hoge maandpremies. Vaak werkt men met een groene, oranje en rode kleurcode:

 • Groen = veilig: je ontvangt 25% tot 35% premiekorting
 • Oranje = matig tot redelijk: je krijgt 5% tot 10% korting op je premie
 • Rood = onveilig: géén voordeel op je autoverzekeringspremie

Rijd je gedurende een bepaalde maand veilig, dan ontvang je een zogenaamde ‘veilige rijderskorting’ en ben je qua maandpremie voordelig uit. Maar heb je een keer een slechte maand, dan is je ‘veilige voordeel’ op jaarbasis behóórlijk snel verkeken. Er zijn zelfs verzekeraars waaraan je behaald voordeel moet terugbetalen als je op een gegeven moment zéér onveilig rijgedrag vertoont. 

Rijgedragverzekering met rijstijlpolis: nadelen & risico’s…

Een rijgedragverzekering met rijstijlpolis brengt óók bepaalde nadelen en risico’s met zich mee. De potentiële bezwaren van zulke autoverzekeringen zijn vooralsnog als volgt:

 • Rijd je niet extréém netjes, dan zijn de maandelijkse premies van sommige traditionele autoverzekeraars waarschijnlijk beduidend voordeliger.
 • Men meet uitsluitend wát je doet; niet de reden waaróm: zodoende word je óók gestraft voor een snelle uitwijkmanoeuvre of acute rem-actie waarmee je een frontale aanrijding voorkomt.
 • Het is niet altijd even duidelijk wat je verkeerd doet en waarom je een ‘strafpunt’ krijgt. De grenzen tussen goed en slecht rijgedrag kunnen nogal vaag zijn.
 • Je geeft een stukje privacy uit handen in de vorm van voertuigdata. Niet elke verzekeraar is even transparant over wélke data wordt opgeslagen en wanneer of aan wie de betreffende informatie wordt vrijgegeven.
 • ‘Big brother is watching you’: sommige bestuurders ondervinden een belerend of benauwend gevoel tijdens het rijden. Men voelt zich bespioneerd en ervaart een stukje betutteling of vrijheidsontneming in de auto.
 • Je moet een telefoonapplicatie en/of ‘slimme stekker’ (connector, dongel, kastje of stick) installeren, welke niet altijd gratis is. Je betaalt tot 100 euro als je de stekker verliest, beschadigt of te laat inlevert na polis-beëindiging.
 • Sommige autoverzekeraars hanteren zelfs ’telematicakosten’ voor de overdracht van jouw gegevens naar hun datacentrum. Doorgaans tussen de 6 en 8 euro per maand.
 • Bij onveilig rijgedrag wordt vaak een aanzienlijke premietoeslag gehanteerd. Een autoverzekeraar kan er zélfs voor kiezen voorgaande premiekortingen te restitueren of je polis op te zeggen als je zéér onveilig rijdt.

Rijd je tamelijk fel, dan pakken rijgedragpolissen en rijstijlverzekeringen zéér ongunstig uit. Ben je een betrekkelijk kalme autorijder, dan ontvang je een summiere korting op je basispremie en is een conventionele autoverzekering wellicht voordeliger. Maar ben je een weergaloze heer in het verkeer, dan kán een rijgedragverzekering met rijstijlpolis extreem voordelig uitpakken!

Méér methodes van verzekeraars om veilig rijdgedrag aan te moedigen…

Hoewel de fenomenen ‘rijgedragverzekering’ en ‘rijstijlpolis’ relatief nieuw zijn, zijn er allang manieren waarop autoverzekeraars jouw rijgedrag en rijstijl in positieve zin proberen bij te sturen. Wellicht herken je de volgende autoverzekeringstermen:

1. Schadevrije jaren

Elk jaar dat je géén schade claimt op een lopende autoverzekering bouw je één schadevrij jaar op. Claim je wél een schade, dan val je vijf schadevrije jaren terug. Je kunt tot vijf jaren ‘in de min staan’.

2. Bonus-malussysteem

Een plusjaar is een bonusjaar. Een minjaar is een malusjaar. Hoeveel bonusjaren of malusjaren je hebt opgebouwd, bepaalt hoe hoog of laag je op de bonus-malusladder van een bepaalde verzekeraar staat.

3. No-claimkorting

Op welke trede van de bonus-malusladder jij staat, bepaalde de no-claimkorting die een autoverzekeraar toepast op jouw autoverzekeringspremie. Dus hoe meer schadevrije jaren, des te hoger je op de bonus-malusladder staat, des te hoger jouw no-claimkorting, en des te lager jouw maandpremie.

4. Korting na slipcursus

Tegenwoordig komt het niet meer zo veel voor… Maar er is een tijd geweest dat autoverzekeraars fikse premiekortingen hanteerden ná afronding van een slipcursus. Maar ook dat autoverzekeraars gratis slipcursussen aanboden aan verzekeringsnemer. Af en toe zie je ze nog.

5. Overige kortingen rijgedragverzekering

Sommige autoverzekeraars hanteren instapkortingen voor nieuwe klanten… Tweede autoregelingen die voordeel oplevert voor een twééde verzekerde auto… Gezinsregelingen die korting opleveren als méérdere gezinsleden hun auto verzekeren… Of premiekorting bij aanwezigheid van een alarmsysteem, dashcam en/of zwarte doos in je auto. Raadpleeg desgewenst de volgende artikels hieromtrent:

De kortingen en toeslagen die autoverzekeraars hanteren, zijn nagenoeg altijd bedoeld om ‘goed’ rijgedrag te belonen en ‘slecht’ rijgedrag af te straffen… Om zodoende het verzekeringsrisico dat jij als automobilist vormt te minimaliseren.

Rijstijlpolis & rijgedragverzekering: tot slot…

Bij rijstijlpolissen en rijgedragverzekeringen rekent de verzekeringsnemer dus niet meer alleen af als het écht misgaat. Dus niet pas als je een ongeluk maakt en schade claimt. Natuurlijk blijft men schadeclaims bestraffen door schuldenaars te korten qua schadevrije jaren, bonus-malustreden en no-claimkorting… Maar men probeert óók schades te voorkomen door jou te motiveren een nette en veilige rijstijl te hanteren. Want automobilisten die niet met extreme snelheid en piepende banden door de bocht vliegen, maken kans op cashbackkorting.

Al met al komen er stééds meet autoverzekeringen op de markt waarbij het rijgedrag van de bestuurder van invloed is op de hoogte van de periodieke premie. Vooral voor jonge verkeersdeelnemers en automobilisten met een beperkt aantal schadevrije jaren kan een rijstijlverzekering met rijgedragpolis voordelig uitpakken.