Schadevrije jaren opvragen in Roy-data!

verzekerden die schadevrije jaren opvragen in Roy-data

Schadevrije jaren opvragen bij Roy-data doe je doorgaans als je een nieuwe autoverzekering afsluit en jouw kortingspercentage wilt berekenen. Ben jij op zoek naar de voordeligste verzekeringsaanbieders voor jouw specifieke situatie? Voer dan hieronder het kenteken van jouw (eerstvolgende) auto in om direct online de goedkoopste autoverzekeraars onderling te vergelijken.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Elk jaar dat je een actieve autoverzekering op naam hebt staan en géén schuldschades claimt, bouw je een schadevrij jaar op waarmee jouw no-claimkorting stijgt en de maandpremie van jouw autoverzekering goedkoper wordt. Bij het aanvragen van een nieuwe autoverzekering zal men dan ook altijd vragen naar de daadwerkelijke schadevrije jaren die je hebt opgebouwd. In principe staan ze op je autoverzekeringspolis, maar die krijg je jaarlijks en is dus niet per definitie actueel.

Weet jij niet zeker hoeveel zuivere schadevrije jaren momenteel op jouw naam staan? Dan kun je ze desgewenst opvragen in de royementsdatabase Roy-data…

Royementsgegevens: hoeveel schadevrije jaren heb ik?

Schadevrij gereden jaren behoren tot de royementsgegevens binnen de verzekeringsmarkt. Bij het beëindigen van een autoverzekering worden bepaalde gegevens centraal opgeslagen zodat ze door een eventuele volgende autoverzekeraar kunnen worden opgevraagd. Dit centrale royementsregister staat ook wel bekend als Roy-data (RD). Men noteert het aantal schadevrije jaren dat op iemands naam staan, maar óók of de jaren in kwestie momenteel actief in gebruik zijn op een actieve autopolis.

Weet je niet hoeveel van zulke actieve schadevrije jaren je hebt opgebouwd en op naam hebt staan? Dan kun je ze desgewenst opvragen in de royementsdatabase Roy-data. Opgebouwde jaren opvragen in Roy-data kost je niks: het is volledig gratis oftewel kosteloos. En het is een héle snelle en eenvoudige manier om jouw schadevrij gereden jaren te achterhalen. Voor een bevraging in het systeem moet je online een inzageformulier invullen.

Het opvragen van de door jou schadevrij gereden jaren kan uitsluitend middels een (online) inzageformulier waarop je de persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens van jou als verzekeringsnemer invult. (bron) Overigens moet je een kopie van een geldig legitimatiebewijs als bijlage toevoegen om jouw identiteit aan te tonen. Heb je het ‘formulier inzagerecht’ ingevuld, dan zal men je vanuit het Roy-datasysteem een formulier toesturen met daarop jouw schadevrije jaren.

Let wel: schadevrije jaren worden geüpdatet in Roy-data nadat een autoverzekering wordt beëindigd / geroyeerd. Loopt jouw verzekering momenteel nog dan worden ze nog actief gebruikt op een lopende autopolis en zijn ze dus nog niet vrijgegeven in Roy-data. In dat geval kun je jouw actuele jaren alléén opvragen bij jouw huidige autoverzekeraar!

Roy-datasysteem gebruiken voor inzage schadevrij gereden jaren

Schadevrije gereden jaren komen altijd op naam te staan van de verzekeringsnemer: degene op wiens naam de autoverzekering staat. Ze zijn dus NIET per definitie van de hoofdbestuurder, regelmatig bestuurder, kentekenhouder of autobezitter. Staan er meerdere autoverzekeringen op jouw naam, dan bouw je pér verzekering een ‘verklaring schadevrije jaren’ op. Je bouw ook géén jaren op zodra je je rijbewijs hebt gehaald, maar uitsluitend gedurende die jaren dat je een actieve autoverzekering hebt lopen. Bij schorsing of royering blijven vrijgegeven en beschikbare jaren 3 jaar bewaard en geldig.

Hoeveel schadevrije jaren heb ik opgebouwd?! Jouw opgebouwde jaren opvragen, kan online bij Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS). Dit is de beheerder van het Roy-datasysteem. In deze centrale elektronische verzekeringsdatabase staan jouw verzekeringsgegevens opgeslagen. Om als ‘niet-verzekeraar’ (particulier óf bedrijf) inzage te krijgen in Roy-data moet je een inzageformulier invullen. Je krijgt dan een scherm te zien zoals hieronder:

Voorbeeld formulier seps

Om inzage te verkrijgen, heb je een kopie of scan van jouw legitimatiebewijs nodig. Dit kun je digitaal via de SEPS-website aanleveren. Wegens de huidige AVG-privacyregels is het nodig jezelf eenduidig te legitimeren. Zodoende weet SEPS dat jij daadwerkelijk JOUW schadevrije jaren opvraagt en je niet uitgeeft voor een ander.

Voldoet jouw aanvraag aan de regels, dan stuurt SEPS jou per post een verklaring toe met daarin jouw actuele schadevrije jaren zoals deze zijn geregistreerd in Roy-data. Het duurt doorgaans één tot twee weken voordat je tegenbericht ontvangt. Afhankelijk van de werkdrukte en werkvoorraad kan de verwerkingstijd langer of korter zijn.

Een alternatieve manier om de door jou schadevrij gereden jaren te berekenen, is een rekensom toepassen. Om jouw jaren accuraat te calculeren moet je echter wel een aantal valkuilen uit de weg gaan…

Verschil tussen geregistreerde & zuivere jaren

Wordt een autoverzekering stopgezet, dan wordt het actuele aantal schadevrije jaren uiterlijk binnen 4 weken na opzegdatum vrijgegeven in Roy-data door de oude verzekeraar. Dus, zoals eerder al aangegeven, kunnen jaren die momenteel nog actief zijn op een lopende autoverzekering uitsluitend worden opgevraagd bij de huidige verzekeraar.

Zij kunnen je vanuit hun eigen systeem de huidige stand doorgeven. Overigens kunnen er verschillen bestaan tussen het aantal schadevrij gereden jaren dat momenteel op jouw naam geregistreerd staat in Roy-data en jouw échte (werkelijke, daadwerkelijke of ZUIVERE) schadevrije jaren. Zo kan het zijn dat je een schade hebt gereden en geclaimd die nog niet is uitgekeerd. Of dat je onlangs schadevrije jaren hebt overgedragen middels een overdrachtsformulier oftewel afstandsverklaring

Zuivere schadevrije jaren…

In dat geval kan er vertraging op de lijn zitten waardoor jouw schadevrije jaren nog naar beneden bijgesteld zullen gaan worden. Met vijf stuks pér schadeclaim; onafhankelijk van het schadebedrag! Om die reden is het ALTIJD goed om vóór opzegging van jouw huidige autoverzekering op te vragen hoeveel schadevrije jaren je zult meenemen bij beëindiging.

Ook kan het zijn dat een autoverzekeraar door jou schadevrij gereden jaren ooit naar boven heeft afgerond bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. De meeste verzekeraars zullen namelijk een extra schadevrij jaar meegeven als een autoverzekering minstens een half jaar heeft gelopen.

Deze afronding verschilt overigens sterk per verzekeraar! Sommige kennen een aanvullend jaar toe vanaf 6 maanden; andere pas vanaf 8, 9 of 10 maanden. In principe kun je dus het best volledige verzekeringsjaren vervolmaken en pas ná een volledig verzekeringsjaar opzeggen zodat je géén ‘schadevrije maanden’ verspeelt.

Ben je het oneens met het aantal schadevrije jaren dat op jouw naam in Roy-data geregistreerd staat? Dus kloppen ze niet of blijken ze spoorloos verdwenen? Dan kun je bezwaar maken middels een bezwaarschrift aan de verzekeraar die jouw autoverzekering royeerde en de jaren foutief registreerde.

Zelf jouw opgebouwde schadevrije jaren berekenen…

Wil je helemaal zélf uitrekenen hoeveel schadevrij gereden jaren op jouw naam staan? Je hebt de volgende gegevens nodig bij het bespeuren, becijferen en uitpluizen van jouw daadwerkelijke schadevrij gereden jaartjes:

  • Hoeveel jaren heb je een lopende/actieve autoverzekering op naam staan?
  • Hoeveel schuldschades heb je door de jaren heen geclaimd?
  • Heeft er ooit afronding plaatsgevonden?

Voor elk schadevrij gereden jaar bouw je 1 jaar op; voor elke schuldschadeclaim verlies je er 5… Let wel: heb je zéér kortlopende autoverzekeringen gehad –van bijvoorbeeld enkele maanden– dan worden deze ‘losse’ maanden doorgaans niet bij elkaar opgeteld tot een volledig schadevrij jaar.

Anderzijds zijn er veel verzekeraars die al een aanvullend schadevrij jaar toekennen als de vorige autoverzekering 185 dagen heeft gelopen.

Terugval in schadevrije jaren na schadeclaim: ALTIJD 5 jaar!

Vraag jij je af hoeveel schadevrije jaren je bent teruggevallen bij het claimen van een schuldschade op jouw autoverzekering? Dit kun je terugzien in de polisvoorwaarden van de betreffende verzekering. Let wel: Sinds 2016 is deze terugval overal gelijk. Dat hebben verzekeraars onderling afgesproken in een bedrijfsregeling. (bron) Voordien was het namelijk zo dat verzekeringsmaatschappijen verschillend omgingen met schadeafhandelingen. Men bepaalde zelf óf er sprake was van terugval, maar ook de mate waarin een claimende verzekeringsnemer terugviel. Het verschilde dus per autoverzekeraar of je na het claimen van een schuldschade 4, 5 of 6 jaren terugviel.

Sinds 2016 is die terugval overal hetzelfde, namelijk 5 jaar, ongeacht de maatschappij waarbij je aangesloten bent. Naast de gelijke achteruitgang bij schade is er ook afgesproken dat je een nagenoeg onbeperkt aantal schadevrije jaren kunt verliezen als je extreem veel jaren hebt opgebouwd. Heb je 15 jaar of langer schadevrij gereden, dan val je bij een schadeclaim standaard terug naar 10. Dus heb je 50 schadevrije jaren op naam staan, dan verlies je plotsklaps 40 stuks! Daartegenover staat dat het limiet is geschrapt. Voorheen kon je maximaal 16 jaren opbouwen, maar het maximum aantal is nu overal 99.

Het grote voordeel van deze standaardisering is dat je bij een overstap géén schadevrije jaren meer kunt verliezen. Hoewel de bonus-malusladders en no-claimkortingen per verzekeraar verschillen, zijn deze jaren overal gelijkgetrokken.

Aantal schadevrije jaren opvragen & inzien: tot slot…

Let op: Hoe meer schades je rijdt en claimt, des te groter de kans op minjaren en een bijbehorende malusregistratie. Maak je het te bont, dan zal een verzekeraar een waarschuwingsbrief sturen of zelfs jouw lopende autopolis stopzetten. Dit mogen veruit de meeste autoverzekeraars volgens de eigen polisvoorwaarden. Sowieso zullen de meeste verzekeraars een nieuwe aanvraag weigeren als er sprake is van negatieve schadevrije jaren.

Overigens is het document dat SEPS jou toestuurt —met daarop jouw schadevrije jaren— NIET gelijk aan de ouderwetse royementsverklaring. Het gaat hier om informatie vanuit Roy-data navenant het wettelijke (privacyrechtelijke) inzagerecht dat consumenten en bedrijven hebben. Wenst jouw toekomstige verzekeraar een officiële royementsverklaring, dan zul je die moeten opvragen bij jouw voorgaande verzekeraar.

Sinds 1 januari 2014 krijg je als verzekerde overigens van rechtswege jaarlijks een opgave van het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd. (bron) Verzekeringsnemers ontvangen een dergelijk ‘schadevrije-jarenoverzicht’ bij de jaarlijkse verzekeringsnota, op het polisblad van de autoverzekering óf bij het bewijs van premiebetaling.

Wil of kun je hier niet op dit jaaroverzicht wachten? Dan is het gelukkig niet ingewikkeld om ze op te vragen vanuit Roy-data. Dit kost weinig tijd en géén geld; binnen enkele weken worden ze per briefpost toegestuurd. Je actuele schadevrije jaren ‘live’ en ‘up-to-date’ online inzien middels DigiD of telefonisch opvragen, is helaas nog niet mogelijk.

In verzekeringsland wordt het begrip ‘schadevrije jaren’ door velen als netelig en verwarrend ervaren. Niet gek, want per situatie kunnen andere regels (gaan) gelden. Gebruik onderstaand overzicht om doelgericht informatie te vergaren over schadevrije jaren. Zoek op alfabetische volgorde en klik gericht het gewenste onderwerp met uitleg aan…

Veel gestelde vragen over schadevrije jaren

In verzekeringsland wordt het begrip ‘schadevrije jaren’ door velen als netelig en verwarrend ervaren. Niet gek, want per situatie kunnen andere regels (gaan) gelden. Gebruik onderstaand overzicht om doelgericht informatie te vergaren over schadevrije jaren. Zoek op alfabetische volgorde en klik gericht het gewenste onderwerp met uitleg aan…

Aantal

Het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd, geeft recht op een hoeveelheid no-claimkorting. Per autoverzekering bouw je een x-aantal jaren op. Sluit je een tweede (extra c.q. aanvullende) autoverzekering af? Dan start deze autoverzekering op nul jaren, want je kan ze niet kopiëren.

Aantonen

Schadevrije jaren aantonen, doe je met een bewijsstuk. Meestal is dat een royementsaanhangsel. Zo’n aanhangsel is een bevestiging van je vorige verzekeraar dat jouw autoverzekering beëindigd is. Bij het bevestigen van een opzegging communiceert je maatschappij het aantal jaren dat is vrijgegeven in het Roy-datasysteem. Bij Roy-data kun je dan ook een inzage van je schadevrije jaren opvragen als bewijsstuk. Soms is het mogelijk opgebouwde jaren aan te tonen met een leaseverklaring. Zelden is een werkgeversverklaring nog geldig als bewijslast. Staan de schadevrije jaren nog op naam van een partner of onderneming? Toon dan de jaren aan met een afstandsverklaring.

Afronding

Per verzekerd jaar krijg je (normaal gesproken) één schadevrij jaar. Maar wat nu als je maar drie, zes of negen maanden een autoverzekering had? Hoe werkt dan het afronden? De meeste verzekeraars ronden vanaf een half jaar naar boven af. Dus, stel je was 7 maanden verzekerd, dan ronden ze deze ‘schadevrije maanden’ af naar 1 schadevrij jaar.

Afstaan

Wil je schadevrije jaren overdragen aan een partner of zaak? Dan zul bereid moeten zijn ze definitief af te staan. Zelf kan je na het afstaan namelijk géén gebruik meer maken van de betreffende jaren. Het afstaan, regel je door een afstandsverklaring in te vullen en te ondertekenen.

Afstandsverklaring

Met een afstandsverklaring doe je afstand van jouw schadevrije jaren. Het overdragen betekent dat ze van de ene naar de andere naam gaan, bijvoorbeeld van jou naar je partner of onderneming. Door jaren over te dragen, kan de nieuwe houder er gebruik van maken. De oude ‘eigenaar’ is de jaren voorgoed kwijt. Het overdragen van jaren doe je door een overdrachtsformulier oftewel afstandsverklaring in te vullen.

Andere bestuurder

Alleen de verzekeringsnemer bouwt schadevrije jaren op. Dit is ALTIJD degene die de autoverzekering op diens naam heeft staan. Een eventuele andere regelmatig bestuurder bouwt dus standaard niks op. Indien gewenst kan de verzekeringnemer zijn/haar jaren afstaan.

Autobezit

Het bezitten van of rijden in een auto is NIET voldoende om schadevrije jaren op te bouwen. Pas wanneer je een autoverzekering op eigen naam hebt afgesloten, kun je iets opbouwen. De verzekeringsnemer is de persoon of instantie die de jaren op naam krijgt bijgeschreven en indien nodig kan aantonen.

Auto van ouders

Ga je in de auto van jouw ouders rijden? Dan bouw je zelf géén schadevrije jaren op. Alleen de verzekeringsnemer (dus jouw vader of moeder) heeft daar recht op. Sluit te allen tijde een autoverzekering op eigen naam af om zelf jaren op te kunnen bouwen.

Auto van de zaak

Bij een auto van de zaak moet je goed opletten. Om schadevrije jaren aan te kunnen tonen, heb je bewijs nodig waaruit blijkt dat jij als bestuurder schadevrij hebt gereden. Bij een leaseauto is zo’n bewijs een leaseverklaring. Of en hoeveel no-claimkorting je krijgt op basis van een leaseverklaring verschilt per maatschappij. Een verzekeraar is namelijk niet verplicht schadevrije jaren toe te kennen omdat je een auto van de zaak had.

Autoverzekering

Per autoverzekering bouw je schadevrije jaren op. De verzekeringsnemer, dus degene die de autoverzekering op naam heeft staan, is degene die de jaren op naam krijgt. Bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering moet je de schadevrije jaren die jij op naam hebt staan dan ook kunnen aantonen.

Bedrijfsauto

Ook met een bedrijfsauto bouw je schadevrije jaren op (zoals óók bij personenauto’s het geval is). Van belang is op welke naam de (bestel)autoverzekering staat. De verzekeringsnemer is degene die van een bedrijfsauto de jaren ontvangt. Meestal is dit het bedrijf en daarmee de bedrijfseigenaar. En dus NIET de werknemer die in de bedrijfswagen reed.

Behouden

Schadevrije jaren behouden, doe je door een autoverzekering actief te houden. Of door na een opzegging binnen 3 jaar een nieuwe autoverzekering af te sluiten. Na drie jaar zullen namelijk automatisch alle opgebouwde schadevrije jaren vervallen, zowel positieve als negatieve. Voor negatieve jaren kán overigens een vervaltermijn tot 5 jaar gelden.

Bekijken

Schadevrije jaren bekijken? Dat kan door in te loggen op de website van jouw autoverzekeraar of door je autopolis in te kijken. Een andere mogelijkheid is bellen naar je tussenpersoon of maatschappij. Wat ook nog kan, is jouw aantal jaren aanvragen bij de beheerder ervan.

Berekenen

Per verzekerd jaar op eigen naam bouw je één schadevrij jaar op. Tenminste, als er geen schuldschade is geweest. Schadevrije jaren berekenen, doe je dus door te kijken naar de verzekerde tijd. Hoe lang heb je een autoverzekering op eigen naam gehad? Uitsluitend met het bezitten van een auto en/of rijbewijs bouw je niks op.

Bewaren

Na het opzeggen van een autoverzekering bewaart het Roy-datasysteem jouw schadevrije jaren. Het is handig de opzegbevestiging met daarop jouw aantal jaren goed te bewaren. Dit document kan namelijk van pas komen wanneer je jouw jaren moet aantonen.

Brommer, Scooter & Motor

De schadevrije jaren die je met een brommer of scooter opbouwt, kun je niet gebruiken voor een auto. Verzekeraars zien dit als andersoortige schadevrij jaren. Dat komt omdat de rijervaring niet vergelijkbaar is. Bij een motor ligt dit anders. Daarvan zijn de jaren WEL mee te nemen en over te zetten.

Inkijken / Inzien

Jouw opgebouwde jaren zijn terug te vinden op het polisblad van jouw autoverzekeringspolis. Let wel: deze jaren zijn niet per definitie up-to-date! Je kunt jouw huidige oftewel feitelijke oftewel zuivere schadevrije jaren inkijken oftewel inzien door online een verzoek te sturen naar SEPS (Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars). Dit is de beheerder van de Roy-databank. Je moet een inzageformulier invullen, waarna men jou een ‘verklaring schadevrije jaren’ toestuurt.

Malus

In de min staan qua negatieve schadevrije jaren zorgt voor een zogenaamde malusregistratie in Roy-data. Door een dergelijke ‘min’ of ‘malus’ op naam worden toekomstige autoverzekeringen extreem duur of zelfs geweigerd.

Negatief

Je kunt tot 5 jaar ‘in de min’ staan qua schadevrije jaren. Claim je een schuldschade, dan verlies je 5 jaren. Ter illustratie… Had je +3, dan sta je nu op -2. Heb je negatieve jaren op jouw naam staan, dan zul je door de meeste autoverzekeraars worden geweigerd voor een nieuwe autoverzekering. Negatieve jaren afkopen, kán dan een lucratieve optie zijn.

Opvragen

Jouw actuele (up-to-date) schadevrije jaren vraag je op bij Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS): de beheerder van Roy-data. Op hun website kun je een digitaal inzagedocument opstellen en versturen, waarna je een ‘verklaring schadevrije jaren’ ontvangt. Hierop staat bij welke verzekeraar je een bepaald aantal jaren hebt opgebouwd. Dit bewijs is handig voor het aantonen van jaren bij het afsluiten van een toekomstige autoverzekering.

Schuldschade

Wanneer heeft een aanrijding invloed op je schadevrije jaren? Alleen als je zélf schuldig bent, verlies je 5 jaren. Dat gebeurt per einddatum contract. Jouw autoverzekeraar werkt dan het aantal jaren in Roy-data bij als gevolg van schuldschades en/of schadevrij gereden jaren, waaronder aanrijdingen.

Vervallen

Positieve schadevrije jaren vervallen zodra je 3 jaar geen actieve autoverzekering op jouw naam hebt lopen. Negatieve malusjaren vervallen soms pas na 5 jaar.

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.