SCM-certificaat: online alarmklasse van autoalarm opvragen…

autodief die SCM certificaat schuwt

Niet elke verzekeraar is even streng als het aankomt op alarmeringseisen en alarmcertificaten. Zodoende loont het absoluut om verschillende autoverzekeraars onderling te vergelijken om het product te vinden dat voor jou het voordeligst uitpakt. Voer op de nummerplaat hieronder direct jouw kenteken in!

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Afhankelijk van de auto die je rijdt en de dekking van jouw autoverzekering KAN voertuigbeveiliging verplicht worden gesteld. Hoe duurder je auto en des te beter deze verzekerd is, des te strenger de alarmeisen doorgaans zijn. Verzekeringstechnisch gezien zijn alarmeisen en alarmcertificaten uitermate belangrijk. Want als de autobeveiliging ontoereikend is, kan een autoverzekeraar schade-uitkering weigeren.

De eisen die verzekeraars kunnen stellen aan een autoalarm worden onderverdeeld in vijf alarmklassen. Elke beveiligingsklasse is voorzien van een bepaald SCM-certificaat. Treedt er schade aan jouw verzekerde auto op, dan moet je dit alarmcertificaat kunnen overleggen aan jouw autoverzekeraar. Lukt dit niet, dan is dit van negatieve invloed op de dekking en schadeloosstelling.

Hieronder lees je hoe je SCM-certificaten aanvraagt, verkrijgt, verlengt en opvraagt…

Autoalarm: SSV-vereisten & SCM-certificering

Enkele partijen zijn door de overheid gemachtigd om autoalarmen te keuren, certificeren en/of recommanderen. Het gaat hier om:

 • Kiwa: keuringsinstituut t.a.v. tests, inspecties en certificeringen
 • SCM: Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging; onderdeel van Kiwa
 • CCV: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid; ontwikkelt certificatie- en inspectieschema’s en accrediteert het Kiwa/SCM/VbV-keurmerk
 • VbV: Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit; een samenwerkingsinitiatief van álle Nederlandse schadeverzekeraars

Onderling voorzien zij alarmsystemen van een geldigheidscertificaat indien ze aan bepaalde alarmeisen voldoen. De alarmeisen waaraan jouw autoalarm voldoet, kunnen dus worden aangetoond met een beveiligingscertificaat. Een dergelijke verklaring wordt in de volksmond ook wel ‘SCM-certificaat’ genoemd. 

Op 1 april 2019 droeg het VbV de eigendomsrechten van het ‘VbV/SCM Keurmerk Voertuigbeveiliging’ over aan het CCV, waarbij de keurmerkeisen werden aangescherpt. (bron + bron) Het keurmerk gaat sindsdien verder onder de naam ‘Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging’. Echter blijft Kiwa-SCM verantwoordelijk voor de uitvoering.

Op 1 januari 2020 volgt een volledige inhoudelijke herziening van het keurmerk. Vooralsnog weet niemand wat dit in de praktijk gaat betekenen voor de alarmeringseisen en beveiligingscertificaten van auto’s.

Af-fabriek beveiligingssysteem

Wil je een spiksplinternieuwe auto verzekeren waarin ‘af-fabriek’ een alarmsysteem aanwezig is? Dan wil de autoverzekeraar dat jouw alarm aan bepaalde alarmeisen voldoet. Met een SCM-certificaat dat meegeleverd wordt bij een nieuwe autoalarminstallatie kan deze officiële erkenning (navenant SCM / VbV / CCV / Kiwa) worden aangetoond.

Drie jaar na afgifte verloopt de geldigheidsduur van het betreffende SCM-certificaat. Op dat moment dient controle en onderhoud van het autoalarm te geschieden, waarna de certificering wordt verlengd.

After-market autobeveiliging

Laat je ná aankoop van een nieuwe auto ‘after-market’ een autoalarm inbouwen? Of koop je een tweedehandsauto waarin reeds een alarmsysteem aanwezig is? Dan is het raadzaam te controleren of de SCM-certificering nog altijd geldig is. Zo niet, dan moet je ervoor zorgen dat het bijgeleverde alarmcertificaat wordt hersteld c.q. verlengd. 

Een certificaat CCV Voertuigbeveiliging wordt uitsluitend afgegeven indien een auto met een Kiwa/SCM-goedgekeurd beveiligingssysteem door een erkend en gecertificeerd inbouwbedrijf ‘CCV Voertuigbeveiliging’ wordt ingebouwd en geregistreerd.

Vijf verschillende SCM-alarmklassen

Alarmeisen zijn lang niet altijd van toepassing. Vooral als je een duurdere auto vanaf (EUR 50.000,-) beperkt casco (WA+) of volledig casco (allrisk) verzekert, zal een autoverzekeraar alarmeisen stellen: een autobeveiligingssysteem van een bepaalde alarmklasse mét geldig beveiligingscertificaat. Hierbij de vijf verschillende officiële alarmeringsklassen die zouden kunnen worden geëist door autoverzekeraars:

 1. Startonderbreker: een klassieke ‘immobilizer’ met eigen autorisatie
 2. Akoestisch alarmsysteem met inbraakdetectie en knipperlichten
 3. Alarm met hellingshoekdetectie en sabotagesignalering, uitgerust met detectoren binnenin de auto t.b.v. startmotorblokkering
 4. Voertuigvolgsysteem met ‘eigen autorisatie’ en ‘jamming detectie’
 5. Terugvindsysteem voorzien van peilzender (GPS + GSM + RF)

Dit alles wordt doorgaans gecumuleerd. Alarmklasse 2 bevat dus óók klasse 1. Em alarmklasse 5 bevat óók 1, 2, 3 en 4. Bovendien moet elk onderdeel Kiwa/SCM-goedgekeurd zijn.

Welk type SCM-alarmering heb ik nodig?

Sinds 1995 wordt elke nieuw-geproduceerde auto standaard voorzien van een startonderbreker. En auto’s die sinds 1998 zijn geproduceerd, zijn af-fabriek beveiligd volgens het SCM-beveiligingsklassensysteem. Allereerst een paar vragen over de alarmering van een te verzekeren auto die je jezelf zou moeten willen stellen:

 1. Eist mijn autoverzekeraar überhaupt een beveiligingssysteem?
 2. Zo ja, welke SCM-alarmklasse eist men precies?
 3. Beschikt mijn auto over dit type alarmsysteem?
 4. Zo niet, kan ik dit systeem laten inbouwen?
 5. Is mijn (toekomstige) autoalarm SCM-gecertificeerd?
 6. Zo niet, hoe zorg ik alsnog voor een geldig certificaat?

Overigens is een autobeveiligingssysteem evengoed raadzaam als jouw autoverzekeraar geen enkele alarmeis hanteert. Diefstal en inbraak voorkomen, is immers vele malen prettiger dan achteraf diefstalschade of inbraakschade moeten verhalen. 

Beschikt mijn auto over een gecertificeerd alarm?

Via de Kiwa-website kun je controleren of op jouw kenteken überhaupt een SCM-certificaat geregistreerd staat. Weet je niet tot welke alarmklasse jouw autobeveiligingssysteem behoort? Dan kun je dit eventueel navragen bij de autodealer of terugvinden in de autopapieren. Blijkt jouw autoalarm ontoereikend, dan zal je het moeten laten inbouwen, ombouwen of uitbreiden…

Óf je moet een auto verzekeraar zoeken die minder strenge alarmeisen hanteert qua SCM-klasse c.q. CCV-klasse.

Is mijn SCM-certificaat nog geldig?

Ben je wel bekend met de specificatie en classificatie van jouw autoalarm, maar weet je niet of het bijbehorende SCM-certificaat nog geldig is? Ook de geldigheidsduur van SCM-certificatie kun je opvragen via internet. (bron) Blijkt de geldigheid verlopen, dan kun je een keuring laten uitvoeren bij een CCV-erkend inbouwbedrijf, waarna de certificering van het SCM-keurmerk wordt verlengd.

De kans bestaat dat het beveiligingssysteem van jouw auto reeds volstaat én is voorzien van een geldig beveiligingscertificaat. In dat geval kun je een foto of kopie van het CCV/SCM-certificaat naar de autoverzekeraar of tussenpersoon sturen.

SCM-certificaat autobeveiliging: tot slot…

Er zijn vele alarmsystemen op de markt, maar welke voldoen aan de kwaliteitseisen die door verzekeringsmaatschappijen worden gesteld?Onderkant formulier Voldoet jouw auto niet aan de gestelde beveiligingseisen? Dan vindt bij inbraak, diefstal en rood géén of slechts beperkte dekking en uitkering plaats. Controleer daarom direct of jouw voertuig aan de huidige alarmeisen voldoet.

Een SCM-certificaat is een bewijs van toereikende autobeveiliging. Daar komt officiële SCM-certificering en CCV-registratie bij kijken. Het zit hem dus allemaal in de officiële erkenning van jouw alarmsysteem door autoverzekeraars. De afwezigheid, ongeldigheid of verjaring van het beveiligingscertificaat vindt géén (volwaardige) dekking en uitkering plaats.

Check daarom bijtijds of jouw auto aan de gestelde SCM/CCV-alarmeringseisen voldoet. Dit doe je online op basis van je kenteken…

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.