Sistercar-clausule: jouw ene auto beschadigt jouw andere auto…

auto's en hamer staan symbool voor sistercar-clausule

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Heb je twee of méér auto’s en veroorzaak je met jouw ene auto schade aan jouw andere auto? Oei, dat is vervelend! Al helemaal als je beseft dat jij jezelf juridisch gezien niet aansprakelijk kunt stellen. Dit betekent dan ook dat je (in principe) niet verzekerd bent wanneer je met je ENE auto schade aanricht aan je ANDERE auto. Gelukkig biedt de sistercar-clausule uitkomst.

Beschadig je jouw ene auto met jouw andere auto? Dankzij de sistercar-clausule zal een autoverzekeraar een dergelijke ‘zelfschade’ wél behandelen…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wat is een sistercar-clausule precies?

Schade die wordt geleden door de bestuurder van het veroorzakende motorrijtuig is uitgesloten van dekking onder de motorrijtuigverzekering volgens de WAM: artikel 4, lid 1. (bron) Dus veroorzaak jij met jouw ene auto schade aan jouw andere auto, dan wordt deze doorgaans niet gedekt. Rust er echter een zogenaamde ‘sistercar-clausule’ oftewel ‘sistershipclausule’ op jouw autoverzekering? Dan gebeurt ineens het volgende:

Schades die met een motorrijtuig worden toegebracht aan een ander motorrijtuig van dezelfde eigenaar worden behandeld alsof het om motorrijtuigen van VERSCHILLENDE eigenaars gaat. Dit ondanks het feit dat aansprakelijkheid van rechtswege ontbreekt.

Waarom bestaat een sistercar-clausule?

Wettelijk gezien kun je alleen aansprakelijk worden gesteld voor schades die jij toebrengt aan andermans eigendommen. Dit betekent dus dat je niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die je aan jouw eigen bezittingen toebrengt. Dit heeft tot gevolg dat schade die jij aan jouw eigen auto(‘s) toebrengt NIET zal worden vergoed door jouw autoverzekering.

Gelukkig bestaan er autoverzekeraars die zulke schades WEL dekken. Zij bieden daarvoor zogenoemde sistercar-clausules aan. Deze clausule zorgt er als het ware voor dat je jezelf aansprakelijk kunt stellen. Hiervoor is het overigens wel van cruciaal belang dat beide auto’s én beide autoverzekeringen op jouw eigen naam staan.

Staat de tweede auto of autoverzekering bijvoorbeeld op naam van jouw partner? Dan is de sistercar-clausule niet interessant… Omdat jullie elkaar onderling WEL aansprakelijk kunnen stellen.

Hoe kan ik een ‘sister car clausule’ afsluiten?

Of de sistercar clausule onderdeel is van een autoverzekering staat beschreven in de polisvoorwaarden. Helaas staat de clausule nog niet in alle polisvoorwaarden beschreven. Dat betekent dat de sistercar-clausule GEEN standaard onderdeel van elke autoverzekering is. Daarnaast verschilt de sistercar-clausule inhoudelijk sterk per autoverzekeraar. De enige voorwaarde die overal hetzelfde is, is dat beide auto’s op jouw naam moeten staan.

Heb je interesse in een autoverzekering met sistercar-clausule? Lees dan altijd vooraf de polisvoorwaarden van een potentieel interessante autoverzekering goed door.

Moet ik voor ALLE autoverzekeringen een sistercar-clausule afsluiten?

Ja, als je twee of meer auto’s bezit, dan is het raadzaam om op ALLE autoverzekeringen een sistercar-clausule te laten rusten. Anders zou je bij een ‘zelfschade’ uitsluitend de schade aan één van beide auto’s vergoed krijgen. En je weet nooit van tevoren met welk van beide auto’s je in de toekomst schade zou kunnen aanrichten.

Hoe de sistercar-clausule precies functioneert en tot uitkering komt, kun je zien aan de hand van onderstaand voorbeeld. In dit voorbeeld heb je (in alle gevallen) met auto 1 schade veroorzaakt aan auto 2.

Sistercar clausule auto 1?Sistercar clausule auto 2?Schade auto 1 vergoed?Schade auto 2 vergoed?
NeeNeeAlleen met allrisk autoverzekeringNee
JaNeeAlleen met allrisk verzekeringJa
NeeJaAlleen met allrisk autoverzekeringNee
JaJaAlleen met allrisk verzekeringJa

Let op! Met de sistercar-clausule wordt dus uitsluitend de schade vergoed aan de auto waarmee je de schade NIET hebt veroorzaakt. Afhankelijk van de dekking van (in dit geval) auto 1 wordt de schade aan deze auto wel of niet vergoed.

Sister Car Clausule: tot slot…

Zijn bij een tweezijdige schade twéé van jouw eigen auto’s betrokken (bijvoorbeeld jouw privéauto én jouw zakelijke auto)? Dan geldt doorgaans een sterke beperking qua verzekeringsdekking. Zonder ‘sister car clausule’ is de kans groot dat er geen uitkering plaatsvindt. De ‘zusterautoregeling’ brengt hier verandering in…

Rijd je met jouw bedrijfsauto tegen jouw privé-auto aan die op jouw oprit geparkeerd staat? Dan zorgt de ‘sister car clausule’ ervoor dat schade tóch kan worden vergoed. Let wel: bij sommige autoverzekeraars is de ‘sitercar-regeling’ juist uitgesloten (en dus NIET van kracht) indien aanrijdingen plaatsvinden op het EIGEN terrein van de verzekerde c.q. verzekeringsnemer zélf.

Overigens profiteert je maximaal van een sister car clausule als de betreffende clausule standaard is opgenomen in de voorwaarden van jouw verzekeringsmaatschappij. Dan hoef je er geen aanvullende bijdekking / bijverzekering voor af te sluiten en extra kosten voor te maken.