Schade aan auto door storm: stormschade & stormdekking…

stormschade: boom op auto gewaaid

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

In het wisselvallige Nederland komt het met regelmaat voor dat een auto beschadigd raakt door toedoen van storm. Het gebeurt zélfs dat stormachtig weer verregaande schade aan grote aantallen auto’s tegelijkertijd veroorzaakt.

Een WA-autoverzekering dekt géén schade aan de eigen auto, dus ook geen stormschade. Met cascodekking (WA+ of allrisk) kun je je wél verzekeren tegen stormschade.

En dit kan zéér gunstig uitpakken, want je kunt stormschade niet of nauwelijks voorkomen. Je kunt je auto onder een stevige overkapping parkeren, maar het treffen van verdere effectieve preventiemaatregelen tegen stormschade is nagenoeg onmogelijk. Overmacht dus…

Lees hieronder in hoeverre een WA+ polis of allriskpolis jou tegen de financiële gevolgen van stormschade beschermt…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Definitie van storm: wanneer spreek je van stormschade?

Let wel: niet elke verzekeraar hanteert dezelfde definitie van ‘storm’. Officieel kan pas van storm worden gesproken bij een windkracht van 9 of hoger op de schaal van Beaufort. De meeste verzekeringsmaatschappijen gaan echter al vanaf windkracht 7 uit van storm. Dit staat gelijk aan een windsnelheid van 14 meter per seconden. (bron)

Dus let op: Van stormschade kan uitsluitend worden gesproken indien er op het moment en de locatie van de schade ten minste windkracht 7 heerste. Dus is dit niet get geval, dan kan er ook geen stormschade worden geclaimd op de autoverzekering.

Welke schadegebeurtenissen behoren tot de stormschades?

Er zijn verschillende vormen van stormschade. Hierbij een aantal veelvoorkomende typen stormschades en aanverwante natuurschades aan auto’s die onder dekking van de autoverzekering kunnen vallen:

 • Een afgebroken / afgewaaide tak (of omgewaaide boom) die op de auto terechtkomt.
 • Een rondvliegende dakpan of nokvorst die op een auto valt…
 • …Of zelfs (een deel van) een volledig plat dak, inclusief dakbeschot en dakbedekking.
 • Een geparkeerde fiets die omwaait en tegen jouw auto aan kiepert.
 • Hagelschade door toedoen van een hagelstorm.
 • Een reeds bestaande sterretje in de ruit dat doorscheurt wegens extreme winddruk.
 • Een vuilcontainer die frontaal tegen een auto aan waait.
 • Een lantaarnpaal, verkeersbord of ander stuk wegmeubilair dat omwaait en op het dak van een auto neerploft.
 • Een schutting of hekwerk dat omver waait en jouw auto raakt.
 • Je duwt een autoportier van binnenuit open en een windstoot rukt het portier eraf.

In principe kan álles wat los- of vastzit jouw auto beschadigen indien het in beweging komt door een plotseling harde windvlaag of windstoot.

Stormschade aan auto: eigen risico, schadevrije jaren e.a.

Hoe zit het eigenlijk met jouw eigen risico, de door jou opgebouwde schadevrije jaren, jouw positionering op de bonus-malusladder en jouw toekomstige premie als je stormschade claimt op je autoverzekering?

 • Eigen risico: Normaliter geldt er een standaard eigen risico van 150 euro (gemiddeld 100 tot 250 euro) bij stormschade.
 • Aangesloten hersteller: Laat je stormschades repareren bij een herstelbedrijf dat aansluiting heeft bij jouw verzekeraar, dan geldt soms een hoger dekkingsbedrag, een lager eigen risico en/of gratis vervangend vervoer.
 • Schadevrije jaren: Natuurschades (stormschades, hagelschades, regenschades e.a.) gaan doorgaans NIET ten koste van je schadevrije jaren (SVJ’s); je huidige bonus-maluspositie en premiekorting blijven dan ook intact, waardoor er niets aan je premie verandert.  

Overigens is stormschade aan de auto gedekt in álle landen die op de groene kaart (het verzekeringsbewijs van jouw autoverzekeraar) vermeld staan.

Al met al heeft een claim van stormschade en/of hagelschade zelden negatieve gevolgen voor je autoverzekeringspremie. Wél zijn er veel autoverzekeraars die een eigen risico hanteren voor stormschades en hagelschades aan auto’s.

Let op: regenschade ≠ hagelschade ≠ stormschade!

In principe is van storm uitsluitend sprake vanaf een bepaalde windkracht. Autoschade ten gevolge van hevige regenval, sneeuwval of hagelval is dan ook iets totáál anders dan storm. Stormschade is directe of indirecte windschade. Regenschades en sneeuwschades zijn grotendeels vormen van waterschade. En hagelschade is het directe gevolg van impact door hagelstenen die doorgaans beperkt blijft tot (relatief) kleine deukjes.

Dat neemt overigens niet weg dat veruit de meeste autoverzekeringen die stormschade dekken óók andere natuurschades dekken. Waaronder ook autoschades door regen, sneeuw en hagel. Let op: waterschade aan je auto door toedoen van hevige regenval of smeltwater wordt door veel verzekeraars ánders behandeld dan stormschade.

Leidt overtollige regen tot overstromingen, waarbij kortsluiting ontstaat in elektronica of waterschade optreedt aan motor, accu of interieur? Ook dan wordt er veelal naar de omstandigheden gekeken.

Regenval, smeltwater, waterschade & kortsluiting

Als schade direct ontstaat door extreme regenval volstaat doorgaans cascodekking. In dat geval moet een overstroming doorgaans wél het directe gevolg zijn van natuurgeweld of zelfs een natuurramp. Bijvoorbeeld doordat een dijk overstroomt of doorbreekt… Waterschade aan je auto door een overstromende gemeentelijke rioolput wordt door sommige verzekeraars afgeschoven op de gemeente.

Omdat zeldzame schadegebeurtenissen niet altijd zwart-op-wit staan, ontstaan er nog weleens discussies over waterschades aan auto’s. Onderaan de streep wordt schade door wateroverlast en overstroming NIET altijd vergoed door een WA+ of allrisk autoverzekering. In de polisvoorwaarden van jouw autoverzekering kun je lezen in welke mate jouw auto gedekt is tegen extreme weersomstandigheden.

Zelfs het Verbond van Verzekeraars biedt geen complete informatie over de verzekerbaarheid alle (deels) verzekerbare klimaatrisico’s. (bron)

Schade door storm aan de auto: tot slot…

Onder invloed van klimaatveranderingen zullen de Nederlandse weersomstandigheden de komende jaren alleen maar extremer worden. Je auto verzekeren tegen storm kán wat dat betreft raadzaam zijn. (bron)

Is jouw auto beschadigd door storm en slechts ‘kaal’ WA-verzekerd? Een WA-verzekering dekt uitsluitend wettelijke aansprakelijkheid voor schade die je anderen toebrengt. En dus géén schade aan de eigen wagen, óók niet als het hard heeft gestormd.

Heb je jouw door storm getroffen auto (beperkt óf volledig) casco verzekerd? Dan ben je naar alle waarschijnlijkheid wél verzekerd tegen stormschade. Check wel altijd even de exacte voorwaarden van jouw individuele casco-autoverzekering om na te gaan hoe stormschade in jouw geval gedekt en vergoed wordt.

Tot slot nog enkele tips bij constatering van stormschade aan jouw auto: Maak enkele foto’s van de autoschade… Noteer plaats, datum & tijdstip… Meld de schade zo snel mogelijk bij verzekeraar of tussenpersoon… Vul en stuur een schadeformulier in… Voeg eventuele getuigenverklaringen bij…

Soms kun je jouw door storm beschadigde auto direct laten repareren; soms moet er éérst een expert langskomen die de stormschade opneemt namens de autoverzekeraar.