Tenaamstellingscode auto kwijt? Ontvang nieuwe code voor tenaamstelling!

jongen was tenaamstellingscode kwijt en heeft nieuwe aangevraagd

In principe heb je een tenaamstellingscode alléén nodig als een auto van eigenaar wisselt. Maakt de ene auto plaats voor een andere? Check dan direct de goedkoopste premie voor jouw nieuwe auto door het kenteken ervan hieronder in te vullen!

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

De kentekencard is een handig hulpmiddel. Het betreft namelijk een moderne variant van het ouderwetse papieren kentekenbewijs, waarop je onder andere de meldcode van jouw auto kunt vinden. In de begeleidende brief die je via de post bij jouw kentekenkaart ontvangt, staat de tenaamstellingscode afgedrukt. Bij het overschrijven van je auto heb je zowel het eerste als het tweede deel nodig. Maar wat nu als je een tenaamstellingscode kwijt bent?

Lees hieronder hoe je met SPOED een nieuwe code voor tenaamstelling aanvraagt. Meestal kost een nieuwe tenaamstellingscode slechts 1 euro…

Wat zijn tenaamstellingscodes?

Een tenaamstellingscode is een 9-cijferige code die je sinds 2014 nodig hebt voor het laten overschrijven van andermans auto op jouw naam… Of om jouw auto op naam te laten zetten van een ander. Er zijn drie verschillende termen voor exact dezelfde handeling, namelijk:

  • Tenaamstelling: het te naam stellen van een auto.
  • Op naam zetten: het op jouw óf andermans naam laten zetten van een kentekenbewijs.
  • Overschrijven: de overschrijving van een kenteken.

De termen ‘op naam zetten’, ’tenaamstelling’ en ‘overschrijving’ betekenen dus allemaal precies hetzelfde en worden vrijelijk door elkaar gebruikt. In onderstaand filmpje wordt dit kentekenproces geïllustreerd:

WAT precies op naam wordt gezet, te naam wordt gesteld of wordt overgeschreven is overigens niet altijd evident. Volgens sommigen gaat het om de auto; anderen zien het kenteken of kentekenbewijs als het onderwerp van tenaamstelling. Onderaan de streep telt het resultaat: zowel de auto als het kentekenbewijs als het kenteken verandert van eigenaar. En voor deze eigendomsoverdracht is dus de 9-cijferige tenaamstellingscode vereist.

Het gaat hier dus om de overschrijving van persoon X op persoon Y bij de koop of verkoop van een auto. Deze code is eveneens vereist bij inruil, schorsing, sloop én uitvoer van de auto in kwestie.

Twee delen van de tenaamstellingscode: deel 1 + deel 2

De tenaamstellingscode is dus een 9-cijferige code die je als twee losse delen en op twee verschillende momenten in handen krijgt.

Het éérste deel van de tenaamstellingscode ontvang je op het moment dat je een auto op jouw naam laat zetten. Je vindt deel 1 van de tenaamstellingscode dan ook op het zogenaamde tenaamstellingsverslag oftewel tenaamstellingsbewijs dat je ontvangt zodra de door jou gekochte auto op jouw naam is overgeschreven. Deel 1 bestaat uit de eerste 5 cijfers van de opgesplitste tenaamstellingscode.

Het twééde deel van de tenaamstellingscode staat op een brief die wordt ingesloten bij de kunststof kentekencard die enkele dagen ná de tenaamstelling door de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) per briefpost wordt toegestuurd. In de achterste 4 vakjes op de betreffende brief staan de láátste 4 cijfers ingevuld. In de 5 lege voorgedrukte vakjes op de bijgesloten brief kun je desgewenst de eerste 5 cijfers invullen die je eerder al ontving bij voltooiing van de overschrijving.

De negen cijfers van de tenaamstellingscode krijg je dus in twee etappes: de eerste 5 cijfers bij tenaamstelling, de laatste 4 cijfers in de enveloppe waarin óók je kentekencard wordt toegestuurd. De volledige —eigenhandig samengestelde— negen-cijferige code vormt het bewijs dat jij eigenaar bent van de bijbehorende auto.

Op het tenaamstellingsverslag vind je het eerste deel

Zodra een auto op jouw naam wordt gezet, krijg je een tenaamstellingsverslag. Daarop staat het eerste deel van de tenaamstellingscode. Het 1e deel bestaat uit vier cijfers. Samen met deel 2, hetgeen uit vijf cijfers bestaat, heb je dan negen cijfers. Alléén als je beide delen (alle 9 cijfers) hebt, kun je jouw auto verkopen of schorsen bij een kentekenloket. Maar wat als je het tenaamstellingsverslag kwijt bent?  Vraag dan voor slechts 1 euro een vervangende tenaamstellingscode aan!

Het eerste deel van de tenaamstellingscode staat op het tenaamstellingsverslag oftewel tenaamstellingsbewijsje

Bij de kentekencard zit het tweede deel

Je hebt de kentekencard (de vervanger van het vroegere papieren kentekenbewijs) nodig om een auto te kunnen overschrijven of schorsen. Maar wat nu als je de kentekencard én de bijhorende brief kwijt bent? Dan zit er helaas niets anders op dan een nieuwe kentekenkaart aanvragen. Deze (aanvraag van) een nieuwe kentekenkaart kost inmiddels tussen de 30 en 35 euro. De kentekenhouder ontvangt de nieuwe pas per post.

Reken er overigens wel op dat het enkele werkdagen kan duren voordat je het nieuwe kentekenbewijs in huis hebt.

Meldcode óf tenaamstellingscode: het verschil!

De tenaamstellingscode dient als eigendomsbewijs. Heb jij deze code in handen, dan kun je de auto in principe schorsen, verkopen of exporteren. De meldcode dient als voertuigidentificatienummer. Bij het aanvragen van een autoverzekering heb je dan ook de meldcode nodig. Zodoende kan een verzekeraar precies zien WAT voor auto je precies probeert te verzekeren. De meldcode komt overeen met de laatste 4 cijfers van het chassisnummer van de auto. Op het tenaamstellingsverslag én op de kentekencard kun je de meldcode terugvinden.

Je zou het volgende kunnen stellen: de meldcode identificeert de auto; de tenaamstellingscode identificeert diens eigenaar.

Kenteken overschrijven + overgeschreven auto verzekeren

Wil je een auto overschrijven, dan is zowel het 1e als het 2e deel van de tenaamstellingscode vereist. Vervangende documenten opvragen bij kwijtraking of misplaatsing, is tegenwoordig niet moeilijk. Wel kost het tijd en geld. Raak je het tenaamstellingsverslag met het eerste deel kwijt? Of wordt de brief met het tweede deel misplaatst? Dan kun je voor 1 euro een nieuwe 9-cijferige tenaamstellingscode aanvragen bij de RDW, waardoor de oude kwijtgeraakte code ongeldig wordt.

Duurder wordt het echter als je jouw kentekencard bent kwijtgeraakt. Je kentekenbewijs goed bewaren, bespaart je namelijk (plusminus) 31,50 euro.

Ik ben mijn autopapieren of verzekeringspapieren kwijt

Als je een tenaamstellingscode kwijt bent, dan kun je bij de RDW een nieuwe code opvragen zodat je alsnog je auto kunt verkopen, schorsen of exporteren. De RDW bemoeit zich echter niet met autoverzekeringen. Neem contact op met je autoverzekeraar als je geen autoverzekeringspolis of groene kaart meer hebt. De verzekeraar kan je digitaal of per post een nieuw exemplaar toesturen. In dit artikel over kentekenbewijzen kun je overigens meer lezen over (kwijtgeraakte) delen van het ouderwetse papieren kentekenbewijs.

Check vervolgens direct even je huidige autoverzekering en vergelijk deze met het huidige aanbod via de kentekenmodule bovenaan deze pagina. De gemaakte kosten voor het opvragen van nieuwe tenaamstellingscodes heb je dan pijlsnel terugverdiend!

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.