Terugvalberekening bij schade: laat claimanalyse doen!

terugvalberekening schade claimanalyse

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Voordat je schade claimt op een autoverzekering, is het raadzaam een terugvalberekening oftewel claimanalyse te laten verrichten. Want claim je een jaar géén schade? Dan bouw je een schadevrij jaar op. Claim je wél schade, dan raak je er plotsklaps vijf kwijt… pér schadeclaim… ongeacht de hoogte van het schadebedrag! En verlies van schadevrije jaren kán voor een terugval op de bonus-malusladder zorgen. En een lagere kortingstrede zorgt voor een stijging van je autoverzekeringspremie.

Met een terugvalberekening oftewel claimanalyse kan worden berekend hoe gunstig of ongunstig het is om schade te claimen op je autoverzekering. Hiermee wordt dan ook de impact van een claim (en een eventuele volgende claim) op je autoverzekeringspremie berekend. Bovendien wordt in kaart gebracht of de schadeclaim in verhouding staat tot de premieverhoging…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Claimen of voor eigen rekening nemen?

Bij het rijden van schade zal je een keuze moeten maken. (bron) Claim je de schade op je autoverzekering óf neem je het schadebedrag voor eigen rekening? In beginsel heb je de volgende opties:

A. Bij WA-schade (aan een ander) door eigen schuld 

 • Je neemt schade die je hebt toegebracht aan een ander voor eigen rekening, waardoor je niet terugvalt; je doet dit zónder tussenkomst van verzekeraars. De wederpartij moet hier echter wel voor openstaan.
 • Je laat de schuldschade die jij een ander hebt toegebracht uitkeren door jouw autoverzekeraar, waardoor je wel terugvalt.

Bij een schadeclaim val je standaard vijf jaren terug, ongeacht de hoogte van het schadebedrag. Wel zijn er bepaalde schades vrijgesteld van terugval. Hierbij gaat het voornamelijk om schades die optreden buiten jouw schuld; hierbij valt te denken aan verhaalschades, ruitschades, autodiefstal, schades door extreem weer en botsingen met (wilde) dieren.   

B. Bij cascoschade (aan jouw auto) door eigen schuld

 • Je neemt jouw cascoschade voor eigen rekening, dus geen terugval.
 • Je claimt jouw cascoschade op je autoverzekering, dus wel terugval.
 • Je claimt schade aanvankelijk op je autoverzekering, maar betaalt het schadebedrag binnen een jaar terug aan de verzekeraar, waardoor je schadevrije jaren en positie op de BM-ladder worden hersteld.

Let op: je bent uitsluitend casco verzekerd als je een WA PLUS (beperkt casco) of allrisk (volledig casco) autoverzekering hebt afgesloten. Ben je slechts kaal WA-verzekerd? Dan ben je uitsluitend voor andermans schade gedekt. 

Wat is een terugvalberekening oftewel claimanalyse?

Met een terugvalberekening wordt in kaart gebracht hoe voordelig of nadelig het is om schade te claimen op jouw autoverzekering. Onderaan de streep geldt:

 • Hoe lager het schadebedrag, des te gunstiger om het uit eigen zak te betalen.
 • Hoe hoger het schadebedrag, des te ongunstiger om het uit eigen zak te betalen.
 • Hoe meer schadevrije jaren je hebt opgebouwd, des te lager de premiestijging.
 • Hoe minder schadevrije jaren je hebt opgebouwd, des te hoger de premiestijging.
 • Hoe waardevoller jouw auto, des te gunstiger om schade te laten repareren.
 • Hoe minder waardevol jouw auto, des te ongunstiger om schade te laten repareren.

Door een claimanalyse oftewel terugvalberekening te laten uitvoeren, weet je precies hoe lang het zou duren voordat je een bepaalde schadeclaim hebt ‘terugverdiend’ door een bepaalde premiestijging te voorkomen. Zorgt een schadeclaim van 1.000 euro ervoor dat jouw maandpremie met 5 euro stijgt? Dan staat dit gelijk aan 200 maanden. Zorgt een schadeclaim van 100 euro ervoor dat je maandpremie met 50 euro stijgt? Dan staat dit gelijk aan 2 maanden.

Hoe langer het duurt voordat je een bepaalde schadeclaim hebt terugverdiend, des te gunstiger het is om te claimen…

Schade claimen of niet? Maak een claimanalyse!

Je bent nu eenmaal verzekerd, dus mogelijkerwijs is het voor jou iets vanzelfsprekends om autoschade direct te claimen. Toch is het véél verstandiger om je potentiële claim éérst te laten analyseren. Want de keuze om een schade al dan niet te claimen, kan extreem ingrijpende financiële consequenties hebben voor jouw toekomstige verzekeringsstatus.

Een claimanalyse houdt in dat je terugval (in jaren, treden én korting) wordt berekend, evenals de gevolgen hiervan voor je huidige autopremie. Je komt direct te weten of de ontstane schade groter of kleiner is dan de extra te betalen premie gedurende een bepaalde looptijd. En daarmee of een schadeclaim WEL of NIET gunstig uitpakt. Het kan immers jaren duren voordat je weer op je oude kortingstrede terechtkomt. 

Voor elk schadevrij oftewel claimvrij jaar dat je kwijtraakt moet je opnieuw een jaar schadevrij rijden of niet claimen. Het kan dus heel lang duren voordat je verloren jaren weer hebt terugverdiend. Sterker nog: Je weet nooit zeker of je überhaupt schadevrije en claimvrije jaren in het verschiet hebt. Want een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje. In zekere zin en topt op zekere hoogte is de keuze om wel of niet te claimen dus altijd en gok.  

Ter illustratie enkele claimvoorbeelden…

Logischerwijs zou het zonde zijn om een schadebedrag van 20 euro te claimen als jouw premie daardoor met 40 euro per maand stijgt en de waarde van je auto er niet of nauwelijks hoger op wordt. Daartegenover staat dat het absurd zou zijn om duizenden euro’s uit eigen zak te betalen om daarmee een maandelijkse premiestijging van enkele euro’s te voorkomen. De vooraanstaande claimvraag zou dan ook altijd moeten zijn…

 • Kun je een gigantische premiestijging voorkomen door enkele tientjes uit eigen zak te betalen? DOEN!
 • Is jouw verzekeraar bereid tienduizend euro te vergoeden, zónder dat jouw autopremie daardoor onbetaalbaar wordt? DOEN!

Let wel: Hoe beter de gevolgen van een schadeclaim en de gevolgen van een premiestijging in onderlinge verhouding staan, des te lastiger het doorgaans is om te bepalen of je schade claimt óf voor eigen rekening neemt. Een terugvalberekening geeft dus nooit 100% zekerheid of uitsluitsel.

Welke factoren zijn van invloed op terugval door claimen?

Hoeveel jouw maandelijkse autoverzekeringspremie duurder wordt, is afhankelijk van verschillende factoren. De belangrijkste hiervan zijn als volgt:

 • Het aantal schadevrije jaren dat je nú op naam hebt staan.
 • Hoeveel jaren er overblijven na een terugval van vijf jaar.
 • Wat deze terugval betekent voor jouw positie op de bonus-malusladder van jouw huidige autoverzekeraar.
 • Hoe sterk de nieuwe BM-positie qua BM-trede jouw premiekorting oftewel no-claimkorting doet dalen.
 • Hoeveel jouw (netto) autopremie stijgt doordat er een lager kortingspercentage wordt gehanteerd.
 • Hoe een eventuele volgende schadeclaim uitpakt voor jouw jaren, treden, korting en premie.

Als de premieverhoging op jaarbasis hoger is dan het te claimen schadebedrag wordt het doorgaans als ‘financieel gunstig’ beschouwd om de betreffende schade uit eigen zak te betalen. Tot uiterlijk één jaar nadien kun je het schadebedrag retroactief aan de verzekeraar terugbetalen, waardoor de verzekeraar per saldo niets heeft hoeven te betalen en jouw jaren, korting én premie in ere worden hersteld. Zodoende kun je wellicht zelfs ‘uit de min’ raken qua negatieve schadevrije jaren!

Exacte terugval berekenen na schade

De term ‘terugval’ duidt op een daling qua zuivere schadevrij gereden jaren, een daling qua treden op de bonus-malusladder en daarmee een daling qua no-claimkorting die wordt berekend over jouw autopremie. Onderaan de streep resulteert deze terugval in een bepaalde premiestijging.

Hoe meer schadevrije jaren je door de jaren heen hebt opgebouwd, des te kleiner de kans dat er na een schadeclaim een véél te kleine no-claimkorting overblijft. Want heb je 15 jaren (hetgeen gelijk staat aan een premiekorting van plusminus 80% tot 85%), dan val je terug naar 10, hetgeen je nog altijd plusminus 60% tot 80% korting oplevert. Kortom: een premiestijging van 0% tot 25%.

Had je echter 0 jaren (hetgeen gelijk staat aan een premiekorting van plusminus 30% tot 40%), dan val je terug naar -5, waardoor meestal een PREMIETOESLAG van 30% wordt gehanteerd. Dit resulteert in een premiestijging tot maar liefst 70%! Dus hoe beperkter jouw terugval in jaren en treden, des te minder impact een claim doorgaans heeft.

Om jouw terugval optimaal in kaart te brengen, kunnen wij —GoedkopeAUtoverzekering.nl— als tussenpersoon een terugvalberekening oftewel claimanalyse voor je op papier zetten, óók na een hypothetische toekomstige tweede terugval. In bepaalde situaties zullen we de betreffende berekening/analyse moeten opvragen bij de dekking-verlenende verzekeraar in kwestie.

Overigens is het ook belangrijk om de gevolgen van een potentiële eerstvolgende schadeclaim in kaart te laten brengen en in het achterhoofd te houden dat je een schadeclaim binnen een jaar kan terugbetalen.