Verhaalsrechtsbijstandverzekering: schade laten verhalen door verhaalsbijstand!

verhaalsrechtsbijstand helpt bij het verhalen van schade in het verkeer

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Er zijn verschillende vormen van rechtsbijstand, waarvan sommige gerelateerd zijn aan de autoverzekering. Hieronder leggen we precies uit wat het verschil is tussen de ‘reguliere’ rechtsbijstandsverzekering, de ‘speciale’ verkeersrechtsbijstand en de ‘specifieke’ verhaalsrechtsbijstand

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

A. Rechtsbijstand

Je kunt je verzekeren voor hulp bij juridische geschillen. Mocht je in een rechtsgeschil verzeild raken, dan kun je dus een beroep doen op gratis rechtshulp die vergoed wordt vanuit deze verzekering. Een dergelijke verzekering wordt ook wel ‘rechtsbijstandsverzekering’ genoemd.

B.Verkeersbijstand

Rechtshulp bij geschillen die voortvloeien uit verkeersdeelname zijn uitgesloten van ‘normale’ rechtsbijstandverzekeringen. Je kunt je echter wel specifiek verzekeren voor juridische conflicten aangaande (het gebruik van) jouw auto. Zo’n aanvullende rechtsbijstanddekking binnen het autoverzekeringswezen staat ook wel bekend als:

 • Verkeersbijstand
 • Verkeersrechtsbijstand
 • Verkeersrechtsbijstandverzekering
 • Motorrijtuigenrechtsbijstand
 • Motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering
 • Rechtsbijstand motorrijtuigen
 • Verkeersdekking

Dankzij deze aanvullende rechtsbijstanddekking heb je recht op juridische bijstand in nagenoeg álle mogelijke rechtsgeschillen die betrekking hebben op jouw auto: aankopen, reparaties, schades, aanrijdingen, verkeersovertredingen, et cetera.

C. Verhaalsbijstand

Verhaalsrechtsbijstand is een minder uitgebreide verkeersdekking, welke specifiek bedoeld is voor het verhalen van schade op een schuldige wederpartij. Een soort basisvariant van rechtsbijstand. Word jij de dupe van blikschade of letselschade door andermans schuld? Dan kun je dankzij verhaalsbijstand een beroep doen op gratis juridische hulp bij het claimen en verhalen van schadebedragen. Verhaalsbijstand in het verkeer staat ook wel bekend als:

 • Verhaalsbijstand
 • Verhaalsrechtsbijstand
 • Verhaalsrechtsbijstandverzekering
 • Verhaalservice verkeer
 • Verhaalsdekking

Je hoeft in dat geval dus niet zélf achter de tegenpartij aan te zitten om schade vergoed te krijgen… Je kunt simpelweg druk laten uitoefenen door een vakkundige partij die desnoods een incassobureau inschakelt. Wellicht is de waarde van verhaalsbijstand niet direct helder; immers is een schuldige tegenpartij óók verplicht WA-verzekerd voor diens verkeersaansprakelijkheid. In theorie zou het eigenhandig verhalen van schade dus snel en vlekkeloos moeten verlopen…

Echter kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de schuldige tegenpartij onverzekerd autorijdt… In een gestolen auto rondrijdt… Of weigert een schadeformulier in te vullen… Óf dat de verzekeraar van de wederpartij van mening is dat JIJ schuldig bent…Of het oneens is met de hoogte van de geclaimde schadelast c.q. schadevergoeding. In zulke gevallen zorgt een verhaalservice voor de vereiste juridische kennis en ondersteuning om schade op professionele wijze te verhalen op de tegenpartij.

Voordelen verhaalsrechtsbijstand autoverzekering

Je kunt potentiële toekomstige problemen voorkomen dankzij het afsluiten van een verhaalsrechtsbijstandverzekering bij jouw autoverzekering. Na een aanrijding wordt de materiële schade aan jouw auto dan vóór je verhaald op de tegenpartij. Dit is onderdeel van de verhaalsdekking, waardoor je zelf géén stappen hoeft te ondernemen. Het claimen en verhalen van verhaalschades wordt je dus uit handen genomen. Óók als de eventuele tegenpartij zich in het buitenland bevindt. Denk maar eens aan:

 • Allerlei vormen van schade aan de auto zélf
 • Materiële schade ten gevolge van een verkeersongeval
 • Inbraakschade & diefstalschade
 • Kosten voor de huur van een vervangend voertuig
 • Schade door vernieling c.q. vandalisme
 • Beschadiging van spullen in het motorvoertuig

Is er buiten jouw schuld om schade gereden, maar heb je géén verkeersrechtsbijstand of verhaalsbijstand? Dan moet je de materiële schade aan jouw auto zélf verhalen op de schuldige wederpartij. Naast tijd, geld en ongemak kan het verhaalproces nogal wat juridische rompslomp opleveren. Met name als de tegenpartij opzettelijk tegenwerkt en jij géén aanvullende middelen hebt waarmee je juridische druk kunt uitoefenen

Bij bepaalde autoverzekeraars is ook het verhalen van letselschade opgenomen in de verhaalsbijstand. De afhandeling van letselschade onder verhaalsrechtsbijstand is bij veel verzekeraars echter zéér beperkt. Wil je een verzekering die naast blikschades ook letselschades voor jou verhaalt, dan kun je dus beter een uitgebreidere verkeersrechtsbijstandverzekering afsluiten.

Wat te doen als ik géén verhaalsrechtsbijstand heb?

Zonder rechtsbijstand (verkeersrechtsbijstand óf verhaalsrechtsbijstand) is jouw autoverzekeraar NIET verplicht de door jou geleden schade te verhalen op de schuldige tegenpartij. Dat komt omdat schadeverhaal niet onder de wettelijk verplichte WA-dekking valt. Met kale WA-basisidekking. Alléén met beperkte of volledige cascodekking wordt het incasseren van bepaalde verhaalschades bij de wederpartij gedekt. Tenzij je dus een aanvullende ‘bijdekking’ hebt afgesloten, zoals verkeersbijstand of verhaalsbijstand.

Moet je zélf schade verhalen op een onwelwillende wederpartij, dan is dat doorgaans géén gemakkelijke klus… Althans, niet zolang de schuldvraag niet zomaar 1-2-3 eenduidig kan worden beantwoord… Indien je jouw eigen onschuld niet onomstotelijk kunt aantonen… Als de tegenpartij niet verzekerd blijkt te zijn… Of als de dader in kwestie überhaupt niet meer thuis geeft… Zonder verhaalsrechtsbijstand ben je dan louter op jezelf aangewezen.

Wat dan slim is om te doen, is een gratis schadebureau inschakelen. Zo kun je o.a. bij 112schade.nl of BB Administratie te Rotterdam gratis een autoschade melden. (bron + bron) Of googel even op GRATIS schadehulp, schadebureau, schadekantoor, schadeherstel of schadeverhaal. Men zal bij een schademelding proberen kosteloos de door jou geleden schade te verhalen op de schuldige wederpartij. Inclusief hun eigen onkosten, hetgeen het verdienmodel van zulke kosteloze verhaalservices verklaart.

Voorbeeldbrief voor eigenhandig schadeverhaal

Heb je géén beperkte verhaalsrechtsbijstand of uitgebreidere verkeersrechtsbijstand? En wil je géén gratis schadebureau inschakelen? Dan kun je proberen de door jou geleden schade zélf te gaan verhalen. Hiervoor moet je de schuldige wederpartij éérst officieel aansprakelijk stellen voor de door jou geleden schade.

Bij GoedkopeAutoverzekering.nl kun je een standaard voorbeeldbrief voor aansprakelijkstelling uitprinten en invullen. Via onze aansprakelijkstellingsgenerator wordt automatisch de juiste tekst aangemaakt om de verzekeraar van de tegenpartij aan te spreken. Deze automatisch gegenereerde brief stuur je vervolgens naar de verzekeringsmaatschappij van de dader in kwestie. Deze zal vervolgens schriftelijk terugkoppeling moeten geven.

Om in de toekomst zulke juridische rompslomp te voorkomen, helpt het dus om een verhaalsrechtsbijstandverzekering of verkeersrechtsbijstandsverzekering af te sluiten: los óf gekoppeld aan je autoverzekering.

Verhaalsrechtsbijstand: tot slot…

Het gebeurt vaker dan je denkt: onenigheid over de aansprakelijkheid van een schade. Zolang het voor de verzekeraar onduidelijk is wie een schade heeft veroorzaakt, kan zij geen schadevergoeding uitkeren. Ben jij aansprakelijk? Dan dient een schade vanuit jouw verzekering te worden uitgekeerd aan de tegenpartij. Is de wederpartij schuldig, dan is de situatie omgekeerd. Dankzij verhaalsrechtsbijstand krijg je juridische hulp bij het bewijzen dat de tegenpartij schuldig is. Daarnaast worden de kosten van deskundigen, getuigen en eventueel rechtbank en advocaat vergoed.

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Zonder rechtsbijstand krijg je geen juridische hulp om de schade te verhalen. Dit zal je daarom zelf moeten doen, ook al is dat niet altijd gemakkelijk. Vooral wanneer de schuldvraag lastig kan worden beantwoord, kan dit voor problemen zorgen. Verkeersrechtsbijstand of verhaalsrechtsbijstand kan dus erg gunstig uitpakken. Juridische kosten kunnen namelijk ongelegen komen en bovendien snel oplopen. Let wel: verhaalsbijstandszaken worden door sommige verhaalsbijstandsverzekeraars ‘gedumpt’ bij 112schade.nl, hetgeen je net zo goed zélf kunt doen. Wat dat betreft is verkeersrechtsbijstand doorgaans van beduidend betere kwaliteit dan verhaalsrechtsbijstand.

Onderaan de streep zijn er twee manieren om ‘kosteloos’ vergoeding voor schadeverhaal te bedingen: een passende rechtsbijstandsverzekering óf een gratis schadebureau voor je aan het werk zetten.