Verkeersveiligheidsmanifest: aantal verkeersslachtoffers inperken!

vrouw die na verkeersongeval verkeersveiligheidsmanifest leest

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Nederland heeft jarenlang een koppositie gehad als verkeersveilig land. Het aantal verkeersdoden in Nederland is namelijk jaren achtereen afgenomen. Helaas is er sinds 2015 weer een stijging in het aantal verkeersdoden te zien. Daarnaast neemt het aantal ernstig gewonden jaarlijks toe, evenals het aantal aanrijdingen. Hierdoor dreigt Nederland haar koppositie qua verkeersveiligheid te verliezen. Dit hebben de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (ANWB), het Instituut voor Wetenschappelijk Verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV), Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het Nederlands Verbond van Verzekeraars vastgesteld. Vandaar dat men het verkeersveiligheidsmanifest in het leven heeft geroepen.

Om iets te doen aan deze stijgende negatieve verkeerscijfers zijn 32 organisaties samengekomen om een verkeersveiligheidsmanifest op te stellen…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Wat is het verkeersveiligheidsmanifest?

Het verkeersveiligheidsmanifest is een document (bron) waarin wordt gestreefd naar meer veiligheid in het Nederlandse verkeer. In het verkeersveiligheidsmanifest wordt vastgesteld dat het aantal verkeersslachtoffers niet met één enkele verkeersmaatregel kan worden teruggebracht. Om het aantal verkeersdoden, verkeersgewonden en verkeersschades terug te dringen, is een combinatie van een degelijke infrastructuur, veilige voertuigen én goed gedrag op de weg nodig. In het verkeersveiligheidsmanifest wordt tevens ingegaan op de gewenste inzet van het kabinet. Ook hebben (o.a.) bovengenoemde partijen bekendgemaakt welke bijdragen zij zélf gaan leveren aan een betere verkeersveiligheid.

Hoe moet het verkeersveiligheidsmanifest zorgen het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers terugdringen? Hieronder lees je hoe diverse maatregelen toegepast worden om de verkeersveiligheid in Nederland te verhogen…

1. Veilige infrastructuur voor alle verkeersdeelnemers

In het verkeersveiligheidsmanifest worden verschillende doelen gesteld. Zo kan –volgens het manifest– de 30-kilometer-per-uur-regel in woonwijken een daling van 25% op het aantal letselongevallen opleveren. Dit resulteert in een verlaging van enkele tientallen dodelijke ongevallen én honderden ernstige verkeersgewonden per jaar. Daarnaast wordt er gestreefd naar het veilig inrichten van 30- en 50 km/uur wegen. Hierbij is het van belang dat er bij 50-kilometer-per-uur-wegen een apart, losliggend fietspad wordt aangelegd. Dit kan in 2020 resulteren in een vermindering van plusminus 30 verkeersdoden en 500 tot 1.000 ernstige verkeersgewonden per jaar. (bron)

Tevens moeten de 60- en 80 km/uur wegen veiliger worden ingericht. Dit kan in 2020 resulteren in 20 tot 60 doden en 200 tot 500 ernstige gewonden per jaar minder. Daarnaast zullen files door ongevallen afnemen door deze veiligere inrichting van wegen, momenteel wordt; namelijk plusminus 20% van de files veroorzaakt door ongevallen. Tot slot is het verminderen van het aantal verkeersgewonden mogelijk door een verbetering van de fietsinfrastructuur.

2. Innovatieve technologische middelen inzetten

Door het gebruik van moderne technieken en innovaties kunnen enkele tientallen doden en honderden ernstige verkeersgewonden per jaar worden gereduceerd. Denk hierbij aan het standaardiseren van systemen in auto’s, zoals ESC (Elektronische Stabiliteitscontrole) en ABS (Antiblokkeerremsysteem). ‘Aldus het Manifest Verkeersveiligheid’…

3. Beïnvloeding van verkeersgedrag

Het aantal verkeersdoden en verkeersongelukken kan worden teruggebracht door onwenselijk gedrag in het verkeer hard aan te pakken. Mensen worden tegenwoordig snel afgeleid, met name door het gebruik van smartphones. Daarnaast zijn te hard rijden én rijden onder invloed belangrijke oorzaken van verkeersongelukken. Om ongewenste gedragingen in het verkeer te beïnvloeden, zijn duidelijke regelgevingen en publiciteitscampagnes nodig.

4. Meer én effectievere handhaving

Meer en effectievere handhaving heeft ook een direct effect op het verkeersgedrag. Een forse verhoging van de controlekans en het weer op peil brengen van staandehoudingen, heeft een belangrijke invloed op het gedrag van weggebruikers.

5. Betere ongevallenregistratie, monitoring & proactief beleid

Dankzij een betere ongevallenregistratie krijgt de overheid méér inzicht in de oorzaken en risicofactoren van verkeersongevallen. Hierdoor kunnen de oorzaken van verkeersongevallen in de toekomst gemakkelijker worden aangepakt op nationaal, regionaal of lokaal niveau.

Verkeersmanifest: conclusie

Om dit alles te realiseren, is er in het veiligheidsmanifest een plan van aanpak opgesteld. Hierin staat wie, wat, wanneer uitvoert, én voor welke doelgroep… En wat het beoogde resultaat van de aanpak is. Zo zal het Verbond van Verzekeraars haar steentje bijdragen door het aanbieden van ‘Trials: The Ultimate Driving Test’. Het Trials-programma is gericht op bewustwording van verkeersrisico’s onder jonge automobilisten. Jonge automobilisten hebben namelijk een 4 tot 5 keer grotere kans om bij een ongeval betrokken te raken dan andere –meer ervaren– weggebruikers.

Daarnaast wordt een rijvaardigheidstraining aangeboden, welke gericht is op ervaringsuitwisseling: theorie én praktijk. In een trial krijg je een slipcursus, leer je wat je moet doen als je in de berm terechtkomt, en leer je een noodstop te maken. Daarnaast ga je zélf in een vrachtwagen rijden om te begrijpen hoe vrachtwagenchauffeurs het verkeer ervaren. Ruim 19.000 jongeren volgden tot nog toe de Trials-trainingen. Uit onderzoek uit 2015 van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat de Trials een effectieve invloed hebben op de risicobewustwording van jongeren tussen de 18 en 27 jaar.

Jongeren die deelgenomen hebben aan de Trial, claimen namelijk significant minder schade. Het verschil tussen deelnemers en niet-deelnemers loopt op tot 30%! Wil jij ook dit trial programma volgen? Of wil je dat je zoon of dochter het Trial programma volgt? Kijk dan op Trials.nl (website inmiddels offline).