Aansprakelijkstelling: verzekering tegenpartij aansprakelijk stellen

na verhaalschade moet je tegenpartij aansprakelijk stellen middels aansprakelijkstelling

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gediplomeerd verzekeringsexpert Johan Kooijmans.

Iemands verzekering formeel aansprakelijk stellen, is een absolute vereiste om een schadevergoeding te kunnen afdwingen. De autoschade verhalen, doe je dus niet op de persoon, maar op de verzekering van de ‘dader’ (schuldenaar of schuldenares). Nadat de verzekeraar de claim heeft ontvangen en verwerkt, volgt de schade-uitkering. Gebruik onderstaande eenvoudige claimmethode, welke enkele simpele stappen omhelst…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

Aansprakelijkstelling: tegenpartij aansprakelijk stellen met brief…

Het verhalen van autoschade op de aansprakelijke ’tegenpartij’ oftewel ‘wederpartij’ begint met het opstellen van een formele aansprakelijkstelling. Dit is een brief waarin staat dat de maatschappij van de ‘schuldige’ oftewel ‘dader’ opdraait voor de geleden schade en hiervoor dient te betalen. De inhoud van dit schrijven richt zich dus niet op de veroorzaker zelf, maar op de aansprakelijkheid van zijn of haar verzekeraar (de ’tegenassuradeur’). Met behulp van deze aansprakelijkstellingsgenerator kun je de tegenpartij in een mum van tijd aansprakelijk stellen. (bron)

Na ontvangst van jouw brief verlangen de verzekeraars van alle betrokken partijen een zogenaamd SAF (Europees schade-aanrijdingsformulier). Hiermee kunnen alle betrokken verzekeringsmaatschappijen een duidelijk beeld vormen van de situatie waarin de betreffende schade is ontstaan. Als jou geen schuld toekomt –of als je van mening bent niet schuldig te zijn– is het belangrijk dat je het schadeformulier zodanig invult dat het jouw onschuld onderschrijft en aantoont.

Met de aansprakelijkstelling spreek je de verantwoordelijke verzekeraar aan: de verzekeringsmaatschappij waarbij de schuldige wederpartij verzekerd is.

Gebruik uitsluitend feitelijke argumenten die van belang zijn!

Voor verzekeringsmaatschappijen kan het erg lastig zijn om op afstand te bepalen wie schuldig is aan (en aansprakelijk is voor) een auto-ongeval. Om tóch een gedegen oordeel te kunnen vellen, wordt de objectieve verkeerssituatie zo goed mogelijk in kaart gebracht. Heeft iemand zich bijvoorbeeld niet aan de verkeersregels gehouden? Dan is er sprake van een onrechtmatige daad…

Stel, iemand van rechts krijgt geen voorrang, terwijl dat wetmatig wél had gemoeten, en hierdoor ontstaat een aanrijding… Dan kan het slachtoffer deze informatie gebruiken om een schadevergoeding af te dwingen. Verkeersregels en verkeersregeloverschrijdingen vormen dan ook extreem zwaarwegende argumenten die jouw zaak enorm kunnen vergemakkelijken. Heb je de wet aan jouw zijde staan, dan sta je doorgaans érg sterk als je iemand aansprakelijk stelt en een schadevergoeding eist!

Wat daarentegen NIET werkt, is emoties onder woorden brengen, zonder feiten te benoemen. Ook al vind je de situatie onterecht en oneerlijk, uiteindelijk gaat het erom wie juridisch gezien fout zit. Dus om de juridische aansprakelijkheid… Beroep je daarom op feitelijke argumenten: beschrijf de verkeerssituatie c.q. verkeersomstandigheden zo neutraal en zakelijk mogelijk; som de situationele omstandigheden puntsgewijs op, en wijs bovendien op eventuele overschrijding van fundamentele juridisch vastgestelde verkeersregels.

Verkeersregels en feitelijke verkeersomstandigheden zijn van cruciaal belang voor het beoordelen van de schuldvraag: wie zit goed en wie zit fout?

Bij een onbekende tegenpartij bel je de RDW of het Waarborgfonds

Het kan voorkomen dat een slachtoffer weinig of geen informatie over de dader heeft. Slaat iemand direct na een ongeval ‘op de vlucht’, dan spreekt men ook wel van ‘verlaten plaats ongeval’ oftewel ‘doorrijden na aanrijding’. Mocht je in staat zijn het kenteken van de vluchtende dader te herkennen en onthouden of noteren, dan kun je op basis van het kenteken de verzekeraar van de vooralsnog anonieme tegenpartij achterhalen. Dat doe je door de RDW te bellen op 0900-0739.

Voor schade aan je auto door een dader die niet kan worden achterhaald en zodoende onbekend blijft, bestaat het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF) als vangnet. Let wel: een schade verhalen op het WBF werkt anders dan een verzekeraar aansprakelijk stellen.

Bij het overgrote merendeel van de verkeersongevallen en verkeersschades is de dader c.q. schuldenaar bekend. In dat geval kun je de tegenpartij aansprakelijk stellen middels een aansprakelijkstelling. Doe dit altijd zo snel mogelijk, want de afwikkeling van een schade kan enkele maanden in beslag nemen!